Stel De Schepper En De Schepping Niet Teleur

laitman_934Vraag: In de Torah staat geschreven dat de Schepper van ons vraagt dat wij Hem vrezen. Wat betekent het om ‘iets’ te vrezen wat ik niet voel? Dan betekent dit niets, dan is het alleen maar een spel.

Antwoord: We spreken niet over animale angst. Ik kan mezelf niet bang maken, dat is dan ook een verkeerde houding naar de Schepper, naar de Hoge Kracht, want Hij is absoluut, volmaakt, vult alles en is oneindig goed.

Het gaat erom dat ik kunstmatig een systeem moet creëren van relaties tussen mijn vrienden en mijzelf, dat noemen wij dan de Hoge Wereld, de Schepper. Het resultaat daarvan is dat het systeem een test moet ondergaan ten aanzien van het waarheidsgehalte en dat het resultaat zodanig moet zijn dat het samen kan vallen met het bestaande systeem, dat door de Schepper van Boven naar beneden is geschapen, en wij creëren dit systeem door van beneden naar boven te stijgen. In de mate waarin deze systemen met elkaar in overeenstemming zijn, worden zij met elkaar gecombineerd, dan wordt het hoge systeem in het lagere geplaatst en wordt dit als één enkele entiteit gevoeld.

Het Hoge Systeem wordt het Hoge Licht genoemd en het valt op deze manier met ons samen. Het lage systeem is een systeem dat bestaat uit onze gecorrigeerde relaties, en dat moet overeenstemmen met het Hoge Licht. Dit betekent dat wij onderling relaties moeten creëren zoals in het Licht, ondanks het feit dat ons systeem bestaat uit de laagste, grove verlangens, moeten wij ze gelijkvormig maken aan het Hoge Licht van de Schepper. Dan zal dit Licht het lage systeem vullen en zullen beide systemen met elkaar versmelten. Deze staat is de gecorrigeerde staat.

Opmerking: Hieruit blijkt dus dat wij ons van beneden naar boven in het duister bevinden …

Antwoord: Maar hiervoor heb je de “tafelen”, instructie materiaal. En wat het belangrijkste is: je bent in het bezit van je egoïsme waardoor je voortdurend een halt toegeroepen wordt, het brengt je steeds weer in verwarring. Dankzij dit alles wend je je steeds weer tot de Schepper en ontvang je hulp van Hem.

Tenslotte is het zo dat het egoïsme je van één zijde (links) wegduwt van het Doel en daarnaast heb je hulp nodig van de rechterzijde. Zo ga je voorwaarts, dankzij deze twee krachten waarvan de ene “tegen” lijkt te zijn en de andere “voor” (hoewel ze beide “voor” zijn). We moeten leren om ze op de juiste wijze te gebruiken.

Vraag: Betekent dit dat de kleinste afwijking van de juiste hoek ons in een volkomen andere richting leidt ten aanzien van de ontmoeting met de Schepper?

Antwoord: Nee, het is namelijk zo dat wij, nadat wij het eerste niveau hebben bereikt, één geheel zijn met elkaar, de kleinste afwijking wordt steeds gecorrigeerd en de correctie vindt met een hogere precisie plaats.

Vraag: Wat is de vrees tijdens de beweging van beneden naar boven?

Antwoord: Het is de vrees dat we het verlangen van de Schepper niet waarnemen en dat we iets doen wat mensen en Hem zal teleurstellen. In deze staat moeten we allemaal zijn.

Vraag: Hoe kunnen wij mensen teleurstellen?

Antwoord: Door het feit dat zij zich in dit geval onvolmaakt voelen en een gevoel van gezamenlijke schaamte hebben die hen letterlijk “verbrandt’. Daarom moeten wij proberen om onze relaties gelijkvormig te maken aan de houding van de Schepper naar ons.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/16/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed