Het Probleem Van De Groeiende Wereldbevolking

laitman_423_03Vraag: Er worden in de nabije toekomst grote demografische veranderingen verwacht. De levensverwachting stijgt en het aantal ouderen neemt toe, terwijl het aantal jongeren afneemt.

In een periode van 51 jaar, van 1960-2001, groeide de wereldbevolking van drie miljard mensen naar zeven miljard. De Europese bevolking zal naar verwachting met 10% dalen, terwijl de bevolking in Afrika en Azië naar verwachting met 30% zal toenemen. Vanaf 2010 tot 2030 zal er vraag zijn naar 734 miljoen nieuwe banen en de grootste vijand van de maatschappij zal de vergrijzing zijn.

Het feit dat mensen tegenwoordig 85 à 90 jaar kunnen worden is een groot probleem voor de hele mensheid.

Antwoord: Natuurlijk, en waarom is het nodig om zo lang te kunnen leven?

Reactie: Omdat een mens een verlangen heeft om te leven.

Antwoord: Stel dat we de een of andere toverdrank aan ons drinkwater zouden kunnen toevoegen en daarmee het leven van mensen met 50 jaar konden verlengen. Wat dan?

Ik denk dat een mens niet geboren is om te werken en steeds meer te produceren, meer te verkopen, te kopen, de aarde meer te vervuilen, enz.

Een mens moet zijn leven wijden aan het bestuderen van de structuur van de mensheid, dit onderzoeken en de verbinding tussen mensen corrigeren omdat hij hierdoor de Hoge Energie bereikt, het Hoogste Doel.

Als een mens die staat bereikt, door zichzelf en de wereld te corrigeren, voedt hij de wereld met goedheid, met de Hoge Energie, dan is het leven de moeite waard.

Daarom moeten de miljarden mensen met wie we in aanraking zullen komen en de miljarden die 50 jaar langer zullen leven, allemaal deel uitmaken van een nieuw integraal educatie systeem zodat zij kunnen leren hoe ze mensen kunnen worden die welvaart, vrijheid en “zuurstof” zullen brengen in onze samenleving.

Op die manier zal het werkloosheidsprobleem opgelost worden, het probleem van de “extra monden die gevoed moeten worden” en al onze andere problemen zullen zonder enige uitzondering ook opgelost worden.

Alles hangt uitsluitend af ​​van de mate waarin we in harmonie zijn met de Natuur, een harmonie die alleen kan bestaan ​​wanneer we boven ons ego uitstijgen. Als we dat doen, zal alles goed voelen, als we dat niet doen, maakt het niet uit hoeveel mensen er zijn, alle problemen zullen dan alleen maar verergeren.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/29/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: