Een Roep Om Hulp Naar De Schepper

De Torah: Bamidbar (Exodus) 14:39 – 14:45: Mozes bracht deze woorden aan alle kinderen Israëls over en het volk was zeer treurig. Ze stonden ’s morgens vroeg op en wilden naar de top van het gebergte trekken en ze zeiden: “We staan klaar om op te trekken naar de plaats waar de Eeuwige gesproken heeft, want wij hebben gezondigd.”

Mozes zei: “Waarom overtreden jullie het woord van de Eeuwige? Het zal niet lukken.”

Trek niet op, want de Eeuwige is niet in jullie midden, zodat jullie niet door jullie vijanden verslagen zullen worden. Want de Amalekieten en de Kanaänieten staan daar tegenover jullie en jullie zullen vallen door het zwaard. Want jullie hebben je van de Eeuwige afgewend en de Eeuwige zal niet bij jullie zijn.

Zij waren eigenzinnig en trokken op naar de top van het gebergte, de Ark van het Verbond met de Eeuwige en Mozes week echter niet van het kamp. De Amalekieten en de Kanaänieten die in dit gebergte woonden, kwamen omlaag en brachten hen een verpletterende nederlaag toe [zij achtervolgden hen] tot aan Hormah.

Vraag: Waarom werden de kinderen Israëls gestraft? Zij betoonden immers berouw en zeiden: “Ja, wij hebben gezondigd.”

Antwoord: Er was geen zonde aanwezig. De Schepper regelde alles! Het probleem is dat zij van hun eigen kracht afhankelijk waren en dachten zat zij de berg zelf moesten overwinnen. Zij wilden dit doen met hun eigen egoïstische krachten, maar de berg is de eigenschap van geven, dus hoe zouden ze deze hebben kunnen beklimmen? Waar is de hechting met de Schepper? Waar is het absolute geven? Daarvan is niets aanwezig!

Integendeel, als ik zeg dat ik gezondigd heb, betekent dit dat ik verantwoordelijkheid neem voor wat ik doe. Instemmen met de zonde is de zonde!

Ik ben niets en ik moet constant voortgaan met gesloten ogen en de Kracht van Liefde en Geven volgen, zodat deze Krachten langzamerhand in mij gaan wonen. Nu verzamel ik alleen niveaus van opgang naar de eigenschap van Bina.

De eigenschap van Bina is de eigenschap van absoluut geven, dit bereikt mij alleen door een Lichtschijnsel van Boven. Dit is het Corrigerende Licht, namelijk de Kracht van de Schepper. In een ideale staat zou ik zeggen dat ik bereid ben tot alles wat de Schepper aan mij toont.

Maar ik zet de zonde van de verspieders voort. Waarom riepen zij niet om hulp naar de Hogere Kracht? “Wij hebben enorm grote vruchten meegebracht, maar ze gaan onze krachten te boven. Hoe kunnen wij dit land binnengaan?” Waarom vroegen zij de Schepper niet om hulp maar wendden zij zich in plaats daarvan tot het volk? “Kijk wat Hij met ons doet? Het staat vast dat Hij ons de dood injaagt, hij verleidt ons met een prachtig land waarin een immens grote kracht aanwezig is die ons zal doden.” Zijn dit de leiders van het volk die door de meest ontwikkelde mensen van deze generatie gekozen zijn? Het blijkt dat zij allen tegen de Ene Kracht ingaan, de Goede en Genadige, die hen naar het Beloofde Land wil brengen, zij kunnen het volgende niveau echter niet eens naderen.

Dit was van tevoren al duidelijk, want het is onmogelijk om van het niveau van Malchut ineens de sprong te maken naar het niveau van Bina. Er is een verschil van 40 niveaus tussen Malchut en Bina. Dus als we vanuit Malchut naar Bina kijken is het onmogelijk om Bina te bereiken!

Anderzijds: wie brengt ons dit? De Schepper. Wie zei dat ze verspieders moesten uitzenden? De Schepper. Dus waarom wendden zij zich niet tot Hem? Waarom gingen zij tegen Hem in toen zij spraken: “Kijk naar wat Hij met ons doet, Hij stuurt ons ongetwijfeld de dood in, terwijl Hij ons lokt met een prachtig land waar verschrikkelijke reuzen wonen die ons zullen doden!”

Theoretisch is het zo dat als zij om hulp naar de Schepper hadden geroepen, Hij hen op Zijn Vleugels naar het hoge niveau van Bina zou hebben gebracht. Anderzijds is dit echter onmogelijk omdat een mens dit alles zelf moet ervaren, erop moet kauwen en het moet verwerken.

Daarom zegt Mozes: “Waarom overtreden jullie nu het gebod van de Eeuwige, terwijl jullie zien dat het geen voorspoed zal brengen? Trek niet op, want de Eeuwige is niet in jullie midden, zodat jullie niet door jullie vijanden verslagen zullen worden.” Hij is zich ervan bewust dat zij niet met de Schepper verbonden zijn!

Opmerking: Wat is dit ingewikkeld.

Antwoord: Dit is helemaal niet ingewikkeld. Het is iets goeds als wij de rechter- en de linkerlijn ontdekken en zo voortgaan. Dit is onze geschiedenis, noch het verleden, noch de toekomst, maar de geschiedenis die voor ons ligt!

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/6/15

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: