De Wolkkolom Van De Schepper

Dr. Michael Laitman

 

 

Midrash Sefer, “Beshalach”: De Eeuwige beval Mozes om zijn armen boven de zee uit te strekken en er begon een zwakke oostenwind te waaien. In de tussentijd vervolgden de kinderen Israëls de gehele nacht hun weg en zo naderden zij de kust.

De Egyptenaren volgden hen maar slaagden er niet in om hun kamp te veroveren. Zij schoten pijlen af en wierpen stenen naar de Joden, de wolkkolom van de Schepper absorbeerde echter alles.

Het was dezelfde wolkkolom die gewoonlijk overdag de kinderen Israëls voorging. Doorgaans verdween de wolkkolom ’s nachts in het donker, maar nu bevond deze zich achter het kamp en absorbeerde alles wat afgeschoten werd door de Egyptenaren en naar de Joden werd gegooid. Bovendien stelden engelen van de Eeuwige zich achter de Joden op om hen te beschermen.

Er is een wet van gelijkheid van vorm: Als je je voorwaarts beweegt naar eenheid en disseminatie, naar de ontwikkeling van je spirituele eigenschappen, ben je in dit opzicht in zekere mate met de Schepper verbonden. Al ben je niet in contact met Hem, er is een verbinding in de vorm van een wolkkolom, in de vorm van Hulp aan de achter- en de voorzijde. Dit betekent dat het Omringende Licht aan je werkt.

De wolkkolom is het Omringende Licht dat enerzijds onzichtbaar en verborgen is en anderzijds onthuld wordt door de handelingen die Het uitvoert, zoals bij een goochelaar die plotseling iets in zijn hand blijkt te hebben zonder dat duidelijk is hoe het is gebeurd. Dit betekent dat de ene helft van de handelingen verborgen is en de andere helft wordt onthuld. Het resultaat daarvan wordt onthuld wanneer de rede zich boven de Machsom (barrière) bevindt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/30/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: