Wat Is Het Verschil Tussen Kabbalah En Religie?

laitman_227Er bestaat geen verband tussen Kabbalah en religie. Religie komt voort uit het feit dat mensen een Kabbalistische tekst onder ogen kregen en niet wisten hoe ze deze op de juiste manier moesten lezen en begrijpen

In het algemeen interpreteert een religieus mens – die de Torah opent of een ander boek dat geschreven is door Kabbalisten die de hogere Wereld hebben bereikt – de inhoud als beelden van deze wereld, namelijk in termen die hij begrijpt.

De reizen van onze aartsvaders vat hij bijvoorbeeld op als reizen op aarde en niet als iets innerlijks op verschillende niveaus van egoïsme. Hij ziet de dood, nederlagen, overwinningen en andere gebeurtenissen en verschijnselen die in de Torah worden beschreven, als allerlei avonturen in onze wereld. Hij lijkt een klein kind aan wie je over iets hogers vertelt, maar het neemt alles waar vanuit het niveau van zijn eigen belevingswereld.

Het probleem is dat er maar één taal is voor de beschrijving van de spirituele wereld en onze wereld. Daardoor vat iemand die zich op het niveau van onze wereld bevindt alles letterlijk op en dit is de bron van religie. Maar iemand die zich op het spirituele niveau bevindt, interpreteert het correct, want voor hem is dit Kabbalah, de hogere Wereld, de interactie met de Schepper.

Vraag: Hoe kan een religieus mens zich tot Kabbalah verhouden?

Antwoord: Er staat geschreven dat ieder mens alles vanuit zijn eigen niveau beoordeelt, naar de mate van zijn eigen corruptie. Dus hier ontstaat een groot probleem.

Kabbalisten begrijpen dat gewone religieuze mensen, binnen de nauwe grenzen van hun beperkte perceptie, de Torah verkeerd interpreteren. Maar deze mensen moeten hun niveau van een eenvoudig geloof handhaven. Zij moeten de Torah op hun eigen manier bestuderen, totdat de tijd van hun correctie komt.

Religieuze mensen verbinden Kabbalah met het fysieke niveau en realiseren zich niet dat Kabbalisten het anders begrijpen, op een hoger niveau, zoals een jong kind een volwassene niet begrijpt. Daarom worden Kabbalisten door hen afgewezen, ze denken dat Kabbalah iets schadelijks is dat een mens van religie afhoudt. Kabbalah houdt een mens inderdaad van religie af omdat Kabbalah hem de ware vrede en het werkelijke Doel van de schepping laat zien.

Een religieus mens vervult de geboden op een egoïstische manier, namelijk om een goed leven te hebben in deze wereld en om in de volgende wereld in het paradijs te komen. Dit heeft niets te maken met de wetten van eenheid en het gebod: “Heb je naaste lief als jezelf.”

Een Kabbalist vervult het gebod “Heb je naaste lief” want het is de basis voor zijn hele leven waarin hij de Schepper onthult en de eigenschap van geven en liefde bereikt.

Daarom hebben Kabbalah en religie totaal verschillende doelen, verschillende werkwijzen en verschillende houdingen ten opzichte van de Torah. Deze diepgaande tegenstelling scheidt ze van elkaar en maakt ze tot polaire tegenstellingen.

Laten we hopen dat de religieuze mensen uiteindelijk het belang van de geleidelijke overgang van religie naar Kabbalah zullen begrijpen.

From KabTV’s “Short Stories” 10/22/14

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: