Kabbalah Of Fascisme

Dr. Michael LaitmanMening (Centraal Nieuws Agentschap van het Nieuwe Rusland): “De politiek van de afgelopen jaren heeft de neiging om de komst van het fascisme te vertragen. Maar het fascisme zal zich overal manifesteren, op de schouders van het liberalisme als een stap in de richting van het fascisme. Nationalisme is het laatste anker van het volk, versnipperd, dat door de markt wordt verpletterd.”

“Stellingen van het fascisme zijn:

Nationale trots, dit is het enige wat de markt aan het volk overlaat, het nationalisme is zich overal aan het ontwikkelen, het identificeert zich met rechtvaardigheid; nationalisme is de ideologie die iedereen aanhangt die teleurgesteld is in anderen. In het begin wordt nationale trots patriottisme genoemd.”

“Eenheid van het volk en de staat. Van nu af aan zul je het oneens zijn met het overheidsbeleid, je zult het niet eens zijn met het volk, met de natie als geheel. De eenheid van de wil van miljoenen mensen, samen met de wil van de machthebber, is een natuurlijke zaak.”

“Traditie, afwijzing van vooruitgang.”

“Ongelijkheid. Fascistische Staten zijn legers; ze worden gekenmerkt door ongelijkheid, maar de ongelijkheid van het fascisme-leger krijgt alles kant-en-klaar van de markt. Fascisme betekent constitutionele ongelijkheid, vertegenwoordigd door een sterke imperialistische hiërarchie.”

“Totaliteit. Fascisme zal overal opdoemen, in alle landen, in hun eigen vormen van fascisme. Tegenwoordig kunnen wij er niets tegenover stellen.”

“Paganisme, een variant op de Christelijke godsdienst die voldoet aan de behoeften van het bewustzijn, een scheiding tussen zuiver en onzuiver, het zwart-wit beeld van de wereld.”

Mijn commentaar: Baal HaSulam heeft dit alles aan het begin van de 20e eeuw beschreven. Hij waarschuwde ervoor dat volgens de wet van sociale ontwikkeling
het fascisme ontstaat na het kapitalisme, als het niet wordt vervangen door integrale educatie en de samenleving van ‘de laatste generatie’. Daarom hebben wij geen keuze. We moeten geen enkele inspanning ongemoeid laten om integrale educatie en opvoeding te verspreiden.

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed