Want De Rechtvaardige Valt Zeven Maal En Staat Weer Op

Dr. Michael LaitmanDe Torah, Exodus (Mishpatim) 22:19: Hij die aan goden – behalve aan de Eeuwige alleen – offert, wordt met de banvloek geslagen.

Een offer, Korban (afgeleid van de wortel: naderbij komen) betekent dat ik mijn ego offer om er bovenuit te rijzen. Als ik dat doe om de eigenschap van geven te bereiken, helpt dit mij om verder te komen. Maar als ik het, in tegenstelling hiermee, doe om te ontvangen, wordt dit heidendom genoemd en dat is verboden.

Vraag: Waarom gedraag ik mij dan toch op deze manier terwijl het verboden is?

Antwoord: Dat doe je omdat je daardoor egoïstisch plezier ontvangt. Op elk niveau kan een mens struikelen en iets verkeerds doen, want alles moet vanuit zijn vrije wil plaats vinden. Struikelen betekent precies wat het zegt: struikelen, het gaat niet over vallen. Het is namelijk een relatieve val: ik word van het niveau waarop ik me bevind afgeworpen om te leren en hoger op te stijgen óf ik val als resultaat van mijn eigen handelen. Dan spreken we van een opzettelijke val.

Er staat geschreven: “Want de rechtvaardige valt zeven maal en staat weer op.” (Spreuken 24:16). Als een mens volhardt in zijn ontwikkeling, wordt hij een rechtvaardige genoemd. Hij zal blijven vallen en opstaan, vallen en opstaan, want struikelen heeft een doel: op die manier leert hij verder te komen. Als hij de val zelf voorbereidt, kan hij niet verder komen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 5/27/13

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed