Wij Zijn Een Ecosysteem

Opinie: (Fritjof Capra, PhD natuurkunde): “De standaard definitie die het meest gebruikt wordt, kwam van Lester Brown, de oprichter van het World Watch Institute, in de vroege jaren ‘80. Hij schreef dat een duurzame samenleving er een is, die in haar behoeften kan voldoen, zonder afbreuk te doen aan de kansen van de toekomstige generaties.” Duurzame menselijke samenlevingen kunnen worden gebouwd naar het voorbeeld van natuurlijke ecosystemen, die duurzame gemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen laten zien.

Capra’s zes principes van de ecologie:

Netwerken

Alles wat leeft in een ecosysteem is met elkaar verbonden via netwerken van onderlinge samenhang. Alles wat leeft is afhankelijk van dit netwerk van leven om te kunnen overleven. Bijvoorbeeld: In een tuin bevordert een netwerk van bestuivers de genetische diversiteit; planten leveren op hun beurt nectar en stuifmeel aan de bestuivers.

Ingenestelde Systemen

De natuur is opgebouwd uit systemen, die zijn ingenesteld binnen systemen. Elk individueel systeem is een geïntegreerd geheel en – tegelijkertijd – een deel van grotere systemen. Veranderingen binnen een systeem kunnen invloed hebben op de duurzaamheid van de systemen, die erin genesteld zijn en eveneens op de grotere systemen, waar ze deel van uitmaken. Bijvoorbeeld: Cellen zijn genesteld in organen in organismen in ecosystemen.

Cycli

Leden van een ecologische gemeenschap zijn afhankelijk van de uitwisseling van middelen in voortdurende cycli. Cycli binnen een ecosysteem doorkruisen grotere regionale en globale cycli. Bijvoorbeeld: Water loopt door een tuin en is ook onderdeel van de globale watercyclus.

Stromen

Elk organisme heeft een continue stroom van energie nodig om in leven te blijven. De constante stroom van energie van de zon naar de aarde onderhoudt het leven en drijft de meeste ecologische cycli aan. Bijvoorbeeld: Energie stroomt door een voedselweb wanneer een plant de zonne-energie omzet door middel van fotosynthese, een muis eet de plant op, een slang eet de muis en een havik eet de slang. In elke overdracht gaat er wat energie verloren in de vorm van warmte, waarvoor een continue energiestroom in het systeem nodig is.

Ontwikkeling

Alle leven – van de individuele organismen tot de soorten tot de ecosystemen – verandert in de loop van de tijd. Individuen ontwikkelen en leren, soorten passen zich aan en evolueren, en organismen in ecosystemen evolueren mee. Bijvoorbeeld: Kolibries en de bloemen van de Kamperfoelie hebben zich op een zodanige manier ontwikkeld, dat ze van elkaar profiteren, de kleuren die de kolibrie ziet en zijn ranke snavel vallen samen met de kleuren en de vormen van de bloemen.

Dynamisch evenwicht

Ecologische gemeenschappen fungeren als feedback loops, zodat de gemeenschap een relatief stabiele toestand handhaaft, waarin eveneens voortdurende schommelingen plaatsvinden. Dit dynamisch evenwicht biedt soepelheid ten aanzien van veranderingen in het ecosysteem. Bijvoorbeeld: Lieveheersbeestjes in een tuin eten bladluizen. Wanneer de bladluisbevolking achteruit gaat sterven sommige lieveheersbeestjes, waardoor het mogelijk is, dat de bladluis bevolking weer toeneemt, dat ondersteunt weer meer lieveheersbeestjes. De populaties van de individuele soorten stijgen en dalen, maar het evenwicht binnen het systeem stelt hen in staat om samen te gedijen.

[51945]

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed