De Goede Verpakking Voor De Boodschap Van De Natuur

Dr. Michael LaitmanVraag: U zegt, dat de massa de wetenschap van Kabbalah niet hoeft te studeren, zoals wij dat doen. Maar kan een mens innerlijk veranderen, als hij geen gebruik maakt van de oorspronkelijke Bronnen? Alle veranderingen komen daar vandaan.

Antwoord: Je kwam naar Kabbalah, omdat je het verlangen had om verder te komen. Het punt in het hart van een mens trekt hem voorwaarts. Hij voelt zich niet goed, hij wil een perspectief, iets bereiken, de hemel voor zichzelf openen en daarom komt hij studeren.

Het maakt niet uit hoeveel er op zijn bankrekening staat en of hij succes heeft in zijn werk of in zijn persoonlijk leven. Hij heeft een ander probleem: hij moet de betekenis van het leven vinden, het doel ervan ontdekken.

Zo is het niet bij mensen, die via lichamelijke omstandigheden vooruit geduwd worden, bijvoorbeeld door geldgebrek, onrecht, jaloezie naar anderen, enzovoort. Deze negatieve omstandigheden duwen een mens naar voren, omdat hij erdoor lijdt.

Als mensen meer voortgedreven worden door lijden dan door een innerlijke stem of wens, die om ontwikkeling vraagt, kan je ze niet beloven, dat studie al hun problemen zal oplossen, omdat zo iemand zijn pijn niet verbindt met het uitzicht op een doel dat goed is: met de onthulling van het Goede Dat Goed Doet. En hij zal deze verbinding niet voelen, voordat hij uit het kwaad is gekomen.

Om dit te kunnen, moet een mens de aantrekkingskracht voelen van het goede, dat hij in het vooruitzicht heeft. Het enige goede, dat voor hem bestaat, is “eenheid”, “onderling garant staan”.

Dus je vertelt hem: “Als we ons met elkaar verbinden en het eens zijn over deze integrale, globale Natuur, zal dat goed voor ons zijn.” Maar in plaats van je te beroepen op de wetenschap van Kabbalah, verwijs je naar wetenschappers, politici, economen en andere experts. Je brengt hem in aanraking met feiten, die al geaccepteerd zijn en benadrukt worden door mensen, die in zijn ogen belangrijk zijn. Het gaat niet over samen met jou gaan zitten studeren, hij heeft andere plannen voor zijn leven. Hij verwacht, dat je hem een gepast antwoord gaat geven en richtlijnen voor de realisatie ervan.

Er staat geschreven: “Voed een jongen op, op de manier die bij hem past”. We moeten mensen benaderen op een manier, die ze aankunnen en begrijpen. We spreken vanuit de positie van de natuur en bewijzen, dat de crisis het gevolg is van de globale, integrale wereld. We verzamelen de meningen van professionals en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en combineren dat tot een beeld van de crisis en de oplossing ervoor.

Het probleem is, dat de mensheid zich niet bewust is van de moderne wereld en er daarom niet aan kan wennen. Wij kunnen alleen het juiste pad inslaan als we ons gaan verenigen. Tienduizenden knappe koppen, de knapsten van de mensheid, spreken hier al over. En wij moeten hun woorden laten horen aan de wereld, omdat de wereld hen misschien zal geloven. Zij beweren, dat een verandering ten goede alleen mogelijk is, als de mens verandert. En deze boodschap zal tenminste door een deel van het publiek begrepen worden.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed