Iemand Begint Met Een Vonk

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom beperkt de wetenschap van Kabbalah zichzelf door zich maar op èèn ding , namelijk de “eenheid” te concentreren?

Antwoord: Het beperkt zichzelf niet, het is juist het tegenovergestelde, het breidt zichzelf uit om het hele universum te ontwikkelen, de Bovenste werelden en de lagere met de bedoeling om ons duidelijk te maken dat er niets anders bestaat dan eenheid.

Het richt zich niet op bepaalde acties , maar maakt een beknopte weergave van alles wat bestaat. Het brengt ons naar een simpel principe van alles wat bestaat.

Deze wetenschap vertelt jou: om niet elk probleem afzonderlijk te beoordelen wanneer het voor jou verschijnt, want dat zou je een bekrompen visie geven.
Er is maar èèn reden en èèn verklaring en dat is gebrek aan eenheid. Als je boven het probleem wilt stijgen moet je streven naar een grotere eenheid. Wanneer je deze richting opgaat, betekent het dat je jezelf op een correcte manier beweegt.
Iedere wetenschap is gebaseerd op een fundamenteel beginsel. In de natuurkunde wordt alles bereikt door de basis van de materie, via verschillende elementaire deeltjes waaruit alles is gemaakt. In het verleden gaf dit een prachtige verklaring: je hebt een elektron, een proton,en een neutron wat betekent een plus een min en een neutraal deeltje tussen hen en dat is alles.
Maar toen ontdekten ze plotseling dat er honderden van deze elementaire deeltjes zijn, en dus werd de hele theorie in de war gegooid. Dat komt omdat een wetenschapper zich aan èèn principe houdt die gebaseerd is op de waarheid die er in de natuur bestaat. De wetenschap streeft altijd naar een verenigd beeld.

Een eenvoudige interpretatie (Pschat) is het laatste en hoogste niveau van onderzoek en verwezenlijking. Wanneer we de oneindige wereld bereiken wordt alles eenvoudig, omdat het hoogste eenvoudige Licht het hele universum vult ,oftewel het gecorrigeerde verlangen. Dit heet het realiseren van het enkelvoudige principe.

Van de andere kant lijkt het alsof al onze problemen niet met elkaar in verband staan, en dus moeten we dit corrigeren door het Hoogste Licht aan te trekken die alles zal verenigen.

Ondertussen is het een grote puinhoop in onze gedachten , harten en al onze acties. Het is onduidelijk wat er gebeurt met mij, deze wereld, mijn familie en vrienden, en mijn leven en dood. Iedereen zou graag zijn ogen sluiten zodat hij niet kan zien of denken.

Echter het pad van Kabbalah is het tegenovergestelde: dit alles te aanvaarden als de openbaring van het breken en om ons naar eenheid te brengen.Dat is de reden waarom de wetenschap van Kabbalah niet wordt geopenbaard totdat er een spirituele vonk in iemand ontwaakt, een oproep tot eenheid die de Schepper ons geeft.

Dit spirituele gen moet in ons beginnen te spreken, het is een vonk van het beeldscherm dat we eens hadden. Dit is het begin van iemands geboorte.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: