Kan Men De Holocaust Rechtvaardigen?

holoEen vraag die ik ontvangen heb: Wat moet mijn houding ten aanzien van de Holocaust zijn? Aangezien “De Inleiding tot het Boek van Zohar” zegt dat er in alle naties van de wereld naziregimes tot stand zouden kunnen komen, indien Israël zijn plicht niet vervult, en ook omdat alles in de wereld voorbepaald is, hoe kan ik dan iets anders voelen dan angst en haat jegens de Schepper?

Mijn Antwoord: Zie Baal HaSulam’s artikel: “Matan Torah (De Openbaring van Goddelijkheid“: Kabbalah (de authentieke Thora, Torah Emet) werd ons gegeven om het egoïstische verlangen “om alleen jezelf te vervullen” te corrigeren naar het altruïstische verlangen “om anderen te vervullen”. Aangezien het hele systeem van zielen als een piramide opgebouwd is, gelijk aan ons fysieke lichaam, wordt de correctie niet door alle zielen tegelijkertijd uitgevoerd, maar gebeurt het in een bepaalde volgorde. Dit is afhankelijk van het zielsverlangen om vrij te breken uit het “najagen van dingen met het doel om te ontvangen”.

Dit verborgen verlangen om de Schepper te openbaren heet “het punt in het hart”. Het hart zijn alle verlangens van de persoon, en het punt in het hart is het verlangen naar de Schepper. Dit is de wijze waarop de onderdelen van de zielen samen komen – een binnenin hun vereniging – de Schepper onthullen. Hieraan wordt gerefereerd als “Het Ontvangen van de Thora” (onthulling van het Licht, de Schepper).

Zie ook Baal HaSulam’s artikel “De Arvut – Wederzijdse Garantie“: Het ontvangen van de correctie methode (Thora of Kabbalah) is alleen het beginstadium wat betreft de algemene correctie van alle zielen. Om deze reden, moet het gecorrigeerde deel in het gemeenschappelijke egoïsme vervallen, zich met het ongecorrigeerde deel vermengen – ofwel de rest van de mensheid, opdat ze samen gecorrigeerd kunnen worden.

Als toevoeging, zie Baal HaSulam’s artikel “Inleiding tot het Boek van Zohar”, punt 70: Als het egoïsme onthuld wordt als het kwaad in de wereld als geheel, is dit het begin van de periode van de onthulling van Kabbalah, de methode voor de correctie van de hele wereld. Maar omdat dit nog steeds in het bezit is van de groep mensen die het gebruikt hebben – het volk van Israel, moeten ze het onder de knie krijgen en doorgeven aan alle naties van de wereld. Het lot van het volk van Israël en dat van de hele wereld is alleen hier van afhankelijk. Als deze methode niet op tijd doorgegeven wordt, verschijnen er allerlei problemen in de wereld – agressie, oorlogen, vergelding etc. inclusief de Holocaust.

Je kan de Schepper niet rechtvaardigen omdat de graad van de rechtvaardige (degene die de Schepper rechtvaardigt) nog boven jouw niveau zit. Om deze reden, kan ik begrijpen wat je voelt, ook al voel ik niet hetzelfde.

Relevant Nieuws (van The Associated Press): Israel’s hoofd rabbinaat heeft de banden met het Vaticaan verbroken uit protest tegen de pauselijke beslissing om de bisschop die publiekelijk ontkend heeft dat er zes miljoen Joden tijdens de Holocaust vermoord zijn, in ere te herstellen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com: What Is the Spiritual Root of the Holocaust?
Laitman.com: On Good and Evil
Laitman.com: Why Does Everyone Hate Israel?
Shamati #66 “The Giving of the Torah”
The Introduction to the Book “From the Mouth of a Wise Man” – Lesson of June 16, 2004

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed