Onder het gezag van de Hoge Kracht

laitman_600.04Vraag: Voelen dieren de Schepper?

Antwoord: Nee. De Hoge Kracht werkt volkomen automatisch in hen, dat gebeurt ook bij mensen.

In onze wereld denken wij, dat de ene mens anderen wil kwetsen, iemand anders goed is, een derde slim is en weer een ander dom is, dit denken wij zonder dat wij weten hoezeer dit uitsluitend door de Schepper wordt bepaald, en door niemand anders. Niemand heeft een vrije wil! Iedereen doet wat de Hoge Kracht hem opdraagt. Dit is echter verborgen voor ons.

Aan mensen die dichtbij het gevoel komen dat zij de Schepper ervaren, wordt dit echter geleidelijk onthuld. Zij gaan hun relatie met de Schepper voelen: of zij direct met Hem verbonden zijn, of zij Zijn wil vervullen, enz.

Vraag: Voelen mensen die dichtbij de Schepper komen medelijden met anderen die als geprogrammeerde robots handelen?

Antwoord: Als je naar je zoontje kijkt, zie je hoe hij aangestuurd wordt. Nou en? Heb je medelijden met hem?

Je moet hier met “gewone mensen” dan ook niet over praten, je kunt dat alleen doen als iemand de mogelijkheid krijgt om zichzelf te corrigeren. Als iemand zich daarvoor niet in de geschikte omgeving bevindt en deze behoefte niet heeft, mag je dat absoluut niet doen. Zoals er geschreven staat: “Plaats geen obstakels voor een blinde.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/18/18

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: