Intentie En De Invloed Daarvan Op De Werkelijkheid

laitman_928Vraag: Veel mensen die zichzelf willen ontplooien in het leven weten dat het heel belangrijk is om voor elke handeling een minuut stil te staan en te denken: “Wat wil ik nu eigenlijk bereiken met mijn handelingen?” en dan gaan ze een en ander implementeren.

Is het waar dat in mijn afstemming op wat ik wil bereiken, een intentie vóór een handeling, de kracht aanwezig is om de werkelijkheid te beïnvloeden en om mij te helpen om dat wat ik verlang te bereiken?

Heeft de intentie vóór de handeling, mij instellen op wat ik wil bereiken, de kracht om de werkelijkheid te beïnvloeden en helpt dit mij om het gewenste te bereiken?

Antwoord: Een intentie betekent: wat ik tenslotte wil bereiken. Dan zijn al mijn handelingen op weg daar naartoe op de staat gericht die ik wil bereiken.

Ik heb het niet over aardse intenties. Kabbalisten werken met de Hoge Kracht die de gehele werkelijkheid bestuurt, hij is er voortdurend mee verbonden. Hij ziet dat de gehele werkelijkheid uit deze Kracht voortvloeit, dat deze Kracht de werkelijkheid afbeeldt, zowel innerlijk in wat hij voelt, als uiterlijk in wat hij waarneemt door middel van zijn vijf zintuigen.

Daarom houd ik uitsluitend rekening met deze Kracht, want dit is de enige Kracht waardoor de werkelijkheid gevormd wordt. Mijn intentie is alleen op deze Kracht gericht: hoe ik mij er voortdurend aan vastklink en hoe ik er dichterbij kan komen in elke situatie van mijn leven, verbonden met goede en slechte mensen, met mijn innerlijke staten, met dieren, planten en levenloze voorwerpen. Ik relateer alles wat ik voel aan dezelfde Hoge Kracht die deze realiteit voor mij creëert.

Blijkbaar leef ik in de een of andere film die door deze Kracht voor mij gecreëerd wordt. Ik heb het gevoel dat een deel van deze film zich buiten mij afspeelt en een deel in mij in de vorm van mijn reacties op de huidige film. De Hoge Kracht doet dit alles zowel in als buiten mij.

Mijn intentie bestaat uit de mate waarin ik er elke minuut van mijn leven behoefte aan heb om de Hoge Kracht te herkennen en eraan gehecht te zijn, Hij vormt de realiteit om mij heen en in mij.

Dan ga ik leren wat de Hoge Kracht met mij doet door mij door allerlei staten heen, door mijn reacties daarop, te begeleiden, zowel innerlijk als uiterlijk,

Op basis van elke staat, zowel innerlijk als uiterlijk, moet ik vaststellen dat er geen ander is dan deze Kracht en dat deze Kracht goed is en goed doet, want Hij doet alles, zelfs dat wat uiterst angstwekkend en onaangenaam is, alleen om er voor te zorgen dat ik me tot Hem wend als degene die elke staat creëert, want Hij is de Eerste en de Laatste. Alleen de Hoge Kracht doet alles, dat wat in het verleden is gebeurd, wat nu gebeurt en wat in de toekomst zal gebeuren.

Ik zal tot een staat komen waarin ik in deze intentie leef en het mijn Doel is om er voortdurend in te leven, samen met het feit dat ik diverse handelingen moet verrichten die deze zelfde Kracht in mij vormt, zowel in de spirituele als in de fysieke wereld.

In essentie is dit mijn leven. Ik verwerf inzicht door innerlijk te herkennen wat deze zelfde Kracht van mij wil, hoe Hij mij vormt, hoe Hij de Hoge Wereld creëert, hoe ik die wereld kan bereiken, etc. Ik kom op twee niveaus vooruit: ik moet met deze wereld omgaan als een wereld die van Boven afkomstig is, en met de Hoge Wereld als een Wereld waarnaar ik opstijg van beneden af.

Op deze manier leef ik altijd. Dan noemen we mijn houding naar mijn werkelijkheid: intentie. In de boeken van Kabbalisten zijn er veel intenties beschreven: hoe ik mij in mijn leven tot elke stap op mijn pad moet verhouden

Ik vorm mijn werkelijkheid door de intentie. Als ik alles met de Hoge Kracht, die mijn hele leven creëert – zowel fysiek als spiritueel – verbind, leef ik al in één wereld en niet in twee, want alles komt van deze Hoge Kracht en er is geen ander dan deze Kracht.

Dan beïnvloed ik mijn werkelijk op een gunstige manier, ik bouw eraan omdat deze werkelijkheid in feite niet bestaat en alles afhankelijk is van de wijze waarop ik haar construeer.

From KabTV’s “A New Life” 2/18/16

 

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: