Tag Archives: Zohar

De conceptie van de ziel van een rechtvaardige


219.01In
Het Boek de Zohar staat geschreven dat de ezeldrijver een hulp is voor de zielen die vanuit het hoogste niveau naar hem gestuurd worden om ze van niveau naar niveau te verheffen. Dit wordt “Ibur” (bevruchting, conceptie) genoemd. Ibur is de bevruchting van de ziel van een rechtvaardige.

Als we het pad van de Schepper willen volgen, verzetten we ons misschien eerst, vervolgens stemmen we een beetje in en investeren we al onze kracht en onze vermogens om voorwaarts te gaan. Tenslotte komen we onder de invloed van de Schepper, die ons opvoedt door ons met een stok te slaan, te prikken met een ‘stimulans’, een scherpe stok, zodat we ons vooruit bewegen.

Zo gaan we voorwaarts totdat we gaan beseffen dat we te maken hebben met een grote Hoge Kracht die ons op deze manier opvoedt en ons naar het gewenste doel leidt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/an-impregnation-of-the-soul-of-a-righteous/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt dinsdag a.s. na Yom Kippur.

From KabTV’s “Introduction to The Book of Zohar” 9/3/23

Related Material:
Are You On The “Donkey” Or Is The “Donkey” On You?
The Donkey Driver
Bleach For The Donkey

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Vul aan, spreek niet tegen

282.01

Daarom worden de krachten van afscheiding ‘sloten’ genoemd, omdat zij de poorten van het naderen blokkeren en ons van de Schepper verdrijven (“Two Points”, Introduction to The Book of Zohar).

Vraag: Wat zijn deze eigenschappen die ons van de Schepper verwijderen?

Antwoord: Alles wat we nog niet hebben bereikt als de som van al onze inspanningen en alles wat we nog niet hebben bereikt aan eenheid, wordt in ons gemanifesteerd in de vorm van allerlei tegenstrijdige eigenschappen en onderlinge afwijzing.
Dit vindt alleen plaats om de wet van de manifestatie van eigenschappen te leren begrijpen en tot een staat te komen waarin al deze eigenschappen elkaar zullen aanvullen en elkaar niet zullen tegenspreken.

Dan zullen we eenheid onthullen, d.w.z. de eigenschap van de Schepper die zich tot in details in de hele schepping manifesteert.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/complement-dont-contradict/ 

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “Introduction to The Book of Zohar” 8/6/23

Related Material:
Merging Of Opposites
Unity Is A New Reality
When The Gates Open…

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

De scheppingsgedachte is: de schepselen vreugde brengen

183.01De scheppingsgedachte is om Zijn schepselen vreugde te brengen, en er wordt geen vreugde door het schepsel ervaren als hij van de Schepper gescheiden is. Bovendien leren we dat de Schepper ernaar verlangt om in de lageren te wonen (Introductie tot het Boek de Zohar,  “Two Points”).

Vraag: Als de Schepper er zozeer naar verlangt om in de lageren te wonen, d.w.z. om hen vreugde te brengen, wat is dan het probleem? Waarom ontvangen wij dan geen vreugde?

Antwoord: Het probleem is dat de lageren dezelfde verlangens en dezelfde eigenschappen als de Schepper moeten verwerven. Dan zal Hij in staat zijn om in hen te wonen, volgens de wet van gelijkvormigheid van eigenschappen.

Opmerking: Er zijn ook mensen in onze wereld die tijdens hun leven genot ontvangen en niet met de Schepper verbonden zijn.

Mijn antwoord: Dit is niet het genot waar het Boek de Zohar over spreekt. Het spreekt over een hoger genot. Het hogere genot betekent dat je verbonden bent met het hele universum, met sterrenstelsels en alles wat er maar kan bestaan. Dit zijn kwalitatief andere genoegens.

In spiritualiteit ontvangen we genot van het bereiken van het innerlijke systeem van het universum: hoe alles met elkaar verbonden is, elkaar aanvult en alles naar eenheid en perfectie wordt geleid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/the-thought-of-creation-is-to-delight-the-creations/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 8/6/23

Related Material:
Why Are We Separate from the Creator?
The Essence of Creation
At The Beginning Of Creation: Line And Circle

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

De aarde was vormloos en leeg

746.01En de aarde was vormloos en leeg, en de duisternis op het aanschijn van de afgrond, en de Geest van Elokim zweefde over de oppervlakte van de wateren. (Introduction of The Book of Zohar, “The Rose”).

De aarde was vormloos en leeg betekent dat zij nog geen begin had gemaakt om de eigenschap van de Allerhoogste – de Schepper – in zich op te nemen. En de Geest van Elokim zweefde erboven, dit betekent dat deze Geest dichterbij de aarde was gekomen en haar van veraf was gaan beïnvloeden.

De aarde (Eretz) komt van het woord Ratzon: verlangen. Dit is het algemene verlangen van de mens.

De aarde was leeg betekent dat het verlangen niet vervuld was met de genoegens van geven aan de Schepper.

En de Geest van Elokim zweefde over de wateren betekent dat deze Geest nog niet werkzaam was in de diepten van de menselijke zielen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/the-earth-was-empty-and-chaotic/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 6/4/23

Related Material:
The Book of Zohar, Chapter “Rose,” Items 1-3
You Get What You Ask For
There Is No Empty Place In Nature

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Open het hele universum

934Vraag: Het artikel “Slot en Sleutel” in de Introduction of The Book of Zohar (Inleiding tot Het Boek de Zohar) gaat over een sleutel die zowel een slot opent als het sluit, dit betekent dat het gaat over iets wat verborgen is. Wat is deze eigenschap in een mens die in dit verband een slot opent en sluit?

Antwoord: Dat is afhankelijk van de eigenschappen van een mens die dichterbij de Schepper komt of verder van Hem verwijderd raakt. In overeenstemming hiermee opent of sluit hij het hele universum voor zichzelf, de hele natuur.

Je zult de sleutel die de handelingen van de Schepper in jezelf onthult, kunnen vinden als je de eigenschappen van ontvangen in jezelf verandert in eigenschappen van geven. Dat kan alleen als je in een groep bent, in verbinding met anderen die net zo zijn als jij, als je elkaar helpt om boven je egoïsme uit te stijgen en je voor anderen open te stellen.

Op deze manier kom je namelijk dichter bij elkaar en dan wordt het duidelijk voor je hoe je de hele natuur kunt bereiken.

Dit gebeurt volgens de wet van gelijkvormigheid van eigenschappen. Je kunt de handelingen van de Schepper alleen onthullen als je zelf vanuit je verlangen ook zulke handelingen verricht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/open-up-the-entire-universe/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 5/21/23

Related Material:
The Key To The Book Of Zohar
The Key To Unlocking The Zohar
How To Enter The Book Of Zohar

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

50 poorten naar de Schepper

294.4Er zijn poorten die gemaakt zijn om te verhullen, gemaakt om de Lichten te blokkeren. Het zijn er vijftig, uitgehouwen in vier richtingen, het werden negenenveertig poorten, want één poort heeft geen zijkant en het is onbekend waar hij is, boven of beneden. Daarom bleef die poort verborgen (Introduction of The Book of Zohar, Chapter “Lock and Key”) (Introductie tot het Boek de Zohar, Hoofdstuk “Slot en Sleutel”).

Wij moeten de staat bereiken waarin wij de Schepper volledig zullen onthullen, dit betekent dat de schepping al Zijn eigenschappen verwerft.

De 49 poorten zijn alle eigenschappen van de Schepper. De laatste poort, de 50e, is de meest fundamentele. Wij moeten die poort onthullen en dan, als wij het hoge paleis van de Schepper betreden, zullen we zelf zien, leren, voelen en ontdekken wat Hij is, wat de wetten van Zijn natuur zijn en van alles wat er in het hele universum gebeurt, ongeacht de afstanden tussen de verschillende delen. Dit alles zal dan in ons aanwezig zijn, in onze vermogens.

50 poorten symboliseren de structuur van ons verlangen dat uit vijf delen van elk 10 Sefirot  bestaat.

Wij kunnen de 50e poort niet zelf openen. De Schepper doet dat. De Schepper opent trouwens alle andere poorten ook, maar met de laatste poort hebben wij persoonlijk niets te maken.

Door de 49 poorten in zichzelf te onthullen, bevindt een mens zich in een zekere verbondenheid met de Schepper en in de 50e poort wordt er een complete verbondenheid met Hem bereikt. Dit is het kenmerk ervan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/fifty-gates-to-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 5/21/23

Related Material:
When The Gates Open…
The Last 50th Gate
49 Gates On The Way To Redemption

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

De Zohar – Bouwer van de ziel

49.04Door Het Boek de Zohar te bestuderen, verduidelijkt ieder mens voor zichzelf heel nauwkeurig wat er voor zijn ziel nodig is.

Daarom ontvangt ieder van ons – als we De Zohar lezen – zijn eigen indrukken die verschillen van die van anderen.

Alles wat De Zohar beschrijft moet door ons heengaan. Een mens ontwikkelt zich echter niet door de invloed van het beschrevene zelf, maar dankzij het hervormende Licht.

Het schijnt op het verlangen van een mens, op zijn wezen dat informatieve genen bevat (Reshimot). We kunnen dit vergelijken met de functie van stamcellen die de basis vormen van alle menselijke cellen.

Het Licht beïnvloedt onze materie, en Reshimot die karakteristiek en specifiek zijn voor een bepaalde ziel, ontwaken daarin. Met de hulp van het Licht bouwen deze Reshimot van deze materie elke structuur, een deel van de ziel.

Ieder mens heeft zijn eigen zielen structuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-zohar-builder-of-the-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From from the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/15/09, The Book of Zohar – Selections, Chapter “Noah”

Related Material:

How To Enter The Book Of Zohar

How to Read The Book of Zohar

You Don’t Understand The Zohar. Period.

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

De letters van het boek De Zohar drukken verbindingen uit

526Vraag: Drukken de letters, waarover De Zohar spreekt, de soorten van verbindingen tussen ons uit?

Antwoord: Natuurlijk! Alleen de verbinding tussen ons! Zonder de verbindingen tussen zielen zouden de auteurs van De Zohar niets hebben kunnen bereiken. Alles wordt bereikt in het netwerk van verbindingen tussen ons.

Wat bereiken we? Krachten van geven. De totaliteit van deze Krachten van geven wordt de Schepper genoemd (Bo-Re, Kom en Zie), wij onthullen Hem in de verbinding tussen ons, het is de eigenschap van geven en liefde.

Als we dit bereiken in de vorm van Krachten, is ons verlangen: een kli te vormen om het Licht te onthullen. Als wij daarin een indruk ervaren, het Licht, is dat de Schepper, het Licht dat in een kli onthuld wordt, in een verlangen. Er bestaat niets anders.

Alles wat wij in De Zohar lezen of in andere boeken van Kabbalisten – zijn de indrukken van een mens, een Kabbalist, vanuit wat hij in zijn verlangens heeft bereikt van de Kracht van geven, volgens gelijkheid van vorm. Hij vertelt ons over zijn verlangens, over de Kracht die hij heeft bereikt, over zijn indrukken die hij in een bepaalde uiterlijke vorm uitlegt.

Het kan in muziek worden uitgedrukt, in liederen en in mooie woorden, het kan ook worden uitgelegd in de taal van Kabbalah, de Talmoed of legenden. Uiteindelijk is het zo dat Kabbalisten aan ons uitleggen wat zij spiritueel bereikt hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-letters-of-the-book-of-zohar-express-connections/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/26/11, The Book of Zohar, “Truma (Donation),” “A Persimmon and a Sedan Chair”

Related Material:

Revealing The Words Of The Zohar

Opening The Book Of Life

Zohar For All

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

De paradox van de ontwikkeling van de mens

707Er is al uitgelegd dat een stoffelijke essentie wordt afgescheiden en verdeeld door de kracht van beweging en de afstand van ligging, een spirituele essentie wordt afgescheiden en verdeeld door ongelijkheid van vorm.

De mate van de afstand ertussen is afhankelijk van de ongelijkheid van vorm. Als de vormverschillen tot een volledige tegenstelling komen, van het ene uiterste naar het andere, worden zij volledig afgescheiden en van elkaar onderscheiden (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Deel 1, “Innerlijke Waarneming,” Hoofdstuk 3, Item 15 ).

Vraag: In onze wereld zijn we volledig tegengesteld aan de eigenschappen van de Schepper, daarom voelen wij Hem helemaal niet. Is er een andere werkelijkheid waarin we nog meer tegengesteld zijn aan de Schepper? Of is dit de uiterste plek?

Antwoord: De mens is van nature volkomen tegengesteld aan de Schepper. Van alle soorten verlangens – mineraal, vegetatief en animaal – is er niets dat verder van de Schepper verwijderd is dan de mens. Daarom zal er in de toekomst, als resultaat van zijn correctie, niets dichter bij de Schepper zijn.

Vraag: De mens staat, wat eigenschappen betreft, het verst van de Schepper af. Wordt dit ‘onze wereld’ genoemd? Is dit de verst verwijderde staat of zijn er die nog erger zijn?

Antwoord: Nee, er zijn geen ergere staten.

Vraag: Nemen wij meer afstand van de Schepper in het proces van onze ontwikkeling of komen we juist dichter bij Hem?

Antwoord: We komen dichterbij doordat we de afstand zien. We zien namelijk dat wij ons steeds verder van de Schepper verwijderen, d.w.z. niet gelijkvormig zijn aan Hem. Tegelijkertijd hebben we de mogelijkheid om gelijkvormig te worden aan Hem. Dit is de paradox van onze ontwikkeling.

Wanneer we ons op een natuurlijke wijze ontwikkelen, voelen wij ons in principe steeds verder van de Schepper verwijderd, omdat de wil om te ontvangen in ons steeds groter wordt. Maar anderzijds is er de mogelijkheid om dichter bij Hem te komen. Zoals er geschreven staat: “Eenieder die groter is dan zijn vriend, heeft een grotere begeerte dan hij.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/the-paradox-of-development-of-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 11/20/22

Related Material:

The True State of the Creator and Creation

The Creator Is Everywhere

The Creator Is Inside The Environment

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een vreemd geboorteproces

Vraag: Zelfs als ik niet begrijp wat er in Het Boek De Zohar geschreven staat en ik er toch in lees, kan ik dan op deze manier het niveau ontdekken dat boven mij aanwezig is? Dit lijkt vreemd voor een modern mens.

Antwoord: Ja, het is ook vreemd. Maar toch is dit nu juist de noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van spiritualiteit.

Alles in onze wereld is vreemd. Denk eens aan de geboorte van een kind, is dat geen vreemd proces? We zijn eraan gewend en daarom denken we: “Zo is het nu eenmaal.” Maar hoe kan het eigenlijk?

Neem eens een of ander schepsel uit een andere wereld en laat het dan eens zien wat wij in onze wereld hebben: heel veel onbekende, onbegrijpelijke, vreemde verschijnselen die geen duidelijke ontwikkeling hebben op basis van oorzaak en gevolg.  We zijn eraan gewend geraakt dat het ene het andere opvolgt, want zo hebben wij het ontdekt, zo hebben we het geleerd. In spiritualiteit is het net zo.

Ontwikkeling vindt altijd plaats volgens de wet van de ontkenning van de ontkenning. Als er een hoger niveau wordt geboren, wordt het geboren als iets wat tegengesteld is aan het vorige niveau, vanuit ontkenning, doordat we uit het vorige niveau vallen, ondanks dat niveau. Daarom is het altijd iets vreemds: het hele proces van geboorte in onze wereld, en nog meer in de spirituele wereld.

Anderzijds kan het ook niet anders, want de opgang naar het volgende niveau is een verandering van het hele paradigma van het bestaan, een verandering van de hele filosofie, de methodologie en de houding naar de wereld.

Daarom betekent opstijgen naar het volgende niveau een complete hergeboorte. Dit vindt alleen plaats onder de invloed van het Hoge Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/the-strange-process-of-birth/

 www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #7

Related Material:

The Magical Mechanism Of The Book Of Zohar

The Book Of Zohar – A System Of Communication With The Upper World

See The World From End To End

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →