Tag Archives: Ziel

De diamant is in jou

198Opmerking: Er is een boeddhistische parabel over een professionele zakkenroller die leefde in een stad van juweliers. Op een dag zag hij een man een ongelooflijk mooie, enorm grote diamant kopen die deze zakkenroller zijn hele leven al wilde hebben. Dus hij volgde de man, stapte op de trein en ging in dezelfde coupé zitten. Toen de man in slaap viel, doorzocht hij alle kleren van die man, maar hij kon de diamant niet vinden. Toen de man naar het toilet ging, controleerde hij de tassen en de koffers van de man, maar hij kon de diamant nog steeds niet vinden.

Bij het verlaten van de trein volgde de zakkenroller de man en vertelde hij hem op ernstige toon: “Ik ben een zakkenroller, een professional. Ik faal nooit. Alles was in orde. Ik ben je gevolgd om je te vertellen dat ik de diamant die ik van je wilde stelen, niet heb kunnen vinden.”

De man antwoordde: “Ik zag je meteen. Toen ik de diamant kocht, wist ik dat je me zou volgen, dat je deze diamant wilde hebben. Dus ik verstopte hem op een plek waar je hem niet zou zoeken.”

“Ik heb hem in je zak verstopt.”

Kortom, de “diamant” die je zoekt is vlak bij je, dichterbij dan je adem.

Wij zoeken deze “diamanten” altijd ergens buiten ons. Constant. We wijden ons leven eraan, vechten ervoor, haten, zoeken. Maar in feite is hij zo dichtbij. Hij is hier, in onze “zak”, in ons.

Wat is deze “diamant”? En waarom kunnen we hem niet vinden?

Antwoord: Zoek je ware zelf, zoek niet naar iets in anderen, daar is het niet. Eenieder heeft zijn eigen diamant. Je moet jezelf vinden, je eigen ziel, het meest intieme. En dan vind je alles in je leven. Maar als je het bij anderen zoekt, zul je het nooit vinden. Dat wordt nooit van jou.

Vraag: Wat betekent dat, jezelf te vinden?

Antwoord: Jezelf vinden is je verbinding met de Schepper vinden, het meest innerlijke punt in je hart. Dat is die grote, enorme, bijzondere steen.

Vraag: Is deze verbondenheid met de Schepper, deze diamant, in ieder mens te vinden?

Antwoord: In iedereen. Het is het punt van verbondenheid met de Schepper. Dat is je persoonlijke diamant.

Vraag: Moet iedereen dit ontdekken?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: We vervallen altijd in wanhoop. We blijven zoeken, maar kunnen het niet vinden, we zijn op zoek, maar vinden het niet. Moeten we dan constant ontmoedigd worden en alle pogingen in het werk stellen om dit te vinden?

Antwoord: Rustig maar, want deze diamant zit ook in jou. Je hoeft alleen maar de verbinding met de Schepper in jezelf te vinden.

Vraag: Wanneer komt de wijsheid tot een mens dat alles in mij is?

Antwoord: Dat is het resultaat van ervaring.

Vraag: En die ervaring, moet die bitter zijn?

Antwoord: Het kost tijd. Enkele tientallen jaren.

Vraag: En als ik zover kom dat ik weet dat alles in mij is, krijg ik dan vrede?

Antwoord: Natuurlijk. Dan heb je immers het centrale punt van jouw wereld gevonden – waar de Schepper en jij bestaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/the-diamond-is-in-you/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 12/15/22

Related Material:

The World Where You Are the King

How To Turn Dust Into Diamonds

Submit Yourself To The Creator

Filed under: Meaning Of Life, News | Add Comment / Ask Question →

 

Mens en lotsbestemming

760.1Vraag: Heeft een mens een bepaalde lotsbestemming?

Antwoord: Jazeker.

Vraag: Wat betekent dat, een lotsbestemming?

Antwoord: Het lot is dat wat vooraf bepaald is.

Vraag: Betekent dit dat er ergens over ieder mens iets is opgeschreven? Hoe gedetailleerd is dat?

Antwoord: Dat hangt van de mens zelf af. Er zijn mensen die worden geboren, naar school gaan, gaan werken en tenslotte begraven worden.

Er zijn ook mensen voor wie dit alles heel vaak verandert. Het is niet duidelijk waarom het voor de een op deze manier gaat en voor de ander op die manier. Het is afhankelijk van de innerlijke structuur van de ziel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/a-person-and-fate/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Blitz Questions and Answers” 1/6/23

Related Material:

Kabbalah—A Method Of Changing One’s Fate

How Can You Affect Your Fate?

Karma Or Spiritual Development

Filed under: Body and Soul, Free Will, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Voor altijd een jonge ziel

244Opmerking: U hebt studenten die lang bij u studeren, studenten die vroeger opvliegend en brutaal waren en later veranderd zijn, ze werden geduldiger.

Mijn antwoord: Karakter heeft niets met spiritualiteit te maken.

De ziel heeft geen leeftijd, zij is altijd jong. Als zij voortdurend geüpdatet wordt, is die mens tot de allerlaatste minuut een kind. Hij verwondert zich over de wereld en kijkt naar alles met wijdopen ogen, want voor hem is de wereld altijd nieuw!

Soms kijk je naar mensen: zwaarwichtig, vol met allerlei informatie. Realiseer je dan dat je naar een leeg mens kijkt, er is niets in hem aanwezig! Als hij zich niet elke minuut daarvan bevrijdt en de wereld niet als nieuw voelt vanuit zijn vernieuwende kwaliteiten, is hij dood, dan valt er niets van hem te leren, niets aan hem te vragen. Hij doet alleen maar alsof hij belangrijk is omdat hij dode kennis heeft verzameld en bang is om die kennis kwijt te raken.

Opmerking: Het gebeurt wel dat sommige studenten in het begin heel veel kritiek hebben, maar als ze door bepaalde staten gaan toleranter en begripvoller worden.

Mijn antwoord: Ja, je hoeft geen revolutie te maken. We moeten uitzoeken wat het probleem is en ons daarop afstemmen.

Het probleem is dat je in spiritualiteit iemand anders niet moet corrigeren, je moet jezelf corrigeren. In spiritualiteit moet je er niet naar streven om iets te onthullen of te ontvangen, maar om ervoor te zorgen dat ik een verlangen heb om te ontvangen, een verlangen om te onthullen! Dan zal spiritualiteit zich in mij manifesteren.

In wezen ben ik in een oceaan van oneindig genot en oneindige kennis. In de mate waarin ik daar een verlangen naar heb, zal ik vervuld worden. We moeten dus niet werken om vervuld te worden, maar om het verlangen ernaar.

Dit is een heel serieus psychologisch probleem dat niet erg duidelijk is voor mensen in onze wereld, want het gaat over een andere wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/forever-young-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Proper Self-analysis” 1/21/12

Related Material:

Every Moment A Person Must Be New

To Be Reborn Each Day

Increasing Our Sensitivity

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De Zohar – Bouwer van de ziel

49.04Door Het Boek de Zohar te bestuderen, verduidelijkt ieder mens voor zichzelf heel nauwkeurig wat er voor zijn ziel nodig is.

Daarom ontvangt ieder van ons – als we De Zohar lezen – zijn eigen indrukken die verschillen van die van anderen.

Alles wat De Zohar beschrijft moet door ons heengaan. Een mens ontwikkelt zich echter niet door de invloed van het beschrevene zelf, maar dankzij het hervormende Licht.

Het schijnt op het verlangen van een mens, op zijn wezen dat informatieve genen bevat (Reshimot). We kunnen dit vergelijken met de functie van stamcellen die de basis vormen van alle menselijke cellen.

Het Licht beïnvloedt onze materie, en Reshimot die karakteristiek en specifiek zijn voor een bepaalde ziel, ontwaken daarin. Met de hulp van het Licht bouwen deze Reshimot van deze materie elke structuur, een deel van de ziel.

Ieder mens heeft zijn eigen zielen structuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-zohar-builder-of-the-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From from the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/15/09, The Book of Zohar – Selections, Chapter “Noah”

Related Material:

How To Enter The Book Of Zohar

How to Read The Book of Zohar

You Don’t Understand The Zohar. Period.

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom zijn wij afgescheiden van de Schepper?

962.2De zielen echter, die alleen geschapen zijn omdat Hij hen vreugde wilde brengen – wat de Scheppingsgedachte is – werden noodzakelijkerwijs vervuld met deze wet van wensen en een groot verlangen om Zijn overvloed te ontvangen. In dit opzicht verschillen zij van Hem, aangezien hun vorm anders is dan die van Hem (Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, “Innerlijke Waarneming,” Hoofdstuk 3, Item 15).

De Schepper schiep het verlangen om genot te ontvangen. Dit verlangen is in de zielen aanwezig, bij eenieder in zijn eigen mate. Hoe groter het verlangen om te ontvangen, en natuurlijk de vervulling ervan, hoe groter de ziel. En vice versa, hoe kleiner het verlangen om te ontvangen, hoe kleiner de vervulling ervan en hoe kleiner de ziel.

Opmerking: Hier zien we een heel belangrijk basisprincipe dat zich in ons leven manifesteert. Wij kunnen alleen genot ontvangen uit de aanwezigheid van de Schepper. Al het andere is veel kleiner.

Mijn Antwoord: Dat is volkomen juist.

Opmerking: Enerzijds schiep de Schepper het Scheppingsdoel. Wij moeten in eerste instantie genot ontvangen uit Zijn aanwezigheid, uit de verbondenheid met Hem. Anderzijds is het juist het feit dat de Schepper het verlangen om genot van Hem te ontvangen in ons heeft geschapen, wat ons van Hem afscheidt.

Mijn antwoord: Ja. Enerzijds bepaalt dit verlangen de kracht van de ziel, anderzijds scheidt het ons ook van de Schepper.

Vraag: Wat moeten wij dan doen?

Antwoord: Daarvoor hebben wij de Wijsheid van Kabbalah, een methode die ons helpt om onze ziel te laten groeien en die er tegelijkertijd voor zorgt dat we niet afgescheiden worden van de Schepper, maar dichter bij Hem komen.

Dit is een bijzonder systeem van ontvangen: enerzijds genot ontvangen van de Schepper en anderzijds bij Hem zijn in gelijkvormigheid van eigenschappen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/why-are-we-separate-from-the-creator/

 Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 11/20/22

Related Material:

Part of the Creator Called a Soul

The Essence of Creation

The Thought of Creation

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Als de ziel huilt

236.01“Mijn ziel zal heimelijk huilen”, dit betekent dat “Mijn ziel zal huilen”, als een mens in een staat van verhulling komt, want dan heeft men geen andere keuze (Baal HaSulam, Shamati 18, “My Soul Shall Weep In Secret”).

Vraag: Wat betekent het, dat de ziel huilt?

Antwoord: Als een mens alles aan de Schepper wil geven en zich aan Hem wil vastklampen, maar merkt dat hij het nog niet kan, dan voelt hij dat zijn ziel huilt.

Net zoals in onze wereld zijn er in de spirituele wereld veel verschillende staten: de ziel huilt, de Schepper huilt, de kinderen Israëls huilen. Maar dit alles gebeurt in één mens.

In spiritualiteit zijn er, net zoals in onze wereld, verschillende soorten tranen: tranen van geluk, van verdriet, enz.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/when-the-soul-is-crying/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 11/6/22

Related Material:

Crying Over A Heart Of Stone

What Is Prayer?

The Meaning of Spiritual and Physical Tears

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het Licht van de ziel

569.01Laat ik het uitleggen met betrekking tot zielen van mensen, die ook spiritueel zijn: Het is bekend dat de vorm van de spirituele wet eenvoudig is. Zeker, er zijn evenveel zielen als er lichamen zijn waarin de zielen schijnen. Ze zijn echter van elkaar gescheiden door de ongelijkheid van vorm in elk van hen.  (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, Item 4, “Restriction and Line,” Inner Observation).
(Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, Punt 4, “Restrictie en Lijn,” Innerlijke Waarneming).

Vraag: Wat betekent het dat er zielen zijn en dat iedere ziel een soort lichaam heeft?

Antwoord: Verlangen op zich betekent niets. Maar de vorm ervan, dat wil zeggen waar het verlangen naar streeft en waarmee het vervuld wil worden, bepaalt de essentie van het verlangen en de vorm waarin het zich manifesteert.

Vraag: Baal HaSulam schrijft: Er zijn evenveel zielen als er lichamen zijn waarin de zielen schijnen. Wat betekent het dat “de ziel schijnt in het lichaam”?

Antwoord: Het gaat erom dat het verlangen, waardoor de totale eigenschap van het lichaam wordt bepaald, kan variëren: het kan afnemen, toenemen en verschillende vormen en typen aannemen. Er vindt dus voortdurend een soort evolutie plaats, zoals een verandering in de vorm van het verlangen, in omvang of karakter. Op deze manier verschillen alle verlangens van elkaar.

Het innerlijke verlangen wordt gedefinieerd als de ziel. Hierdoor wordt ook bepaald wat de essentie van dit object is en wat het precies wil – of het wil ontvangen voor zichzelf of ten behoeve van anderen, geven voor zichzelf of ten behoeve van anderen, in welke vorm, enzovoort. Dit alles scheidt de zielen van elkaar en maakt ze verschillend in kwaliteit en kwantiteit.

De vervulling van de ziel wordt Licht genoemd. Het blijkt dat als verlangens ergens mee vervuld worden, bijvoorbeeld door lijden of door genot, dit het Licht van de ziel wordt genoemd.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2022/11/the-light-of-the-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/30/22

Related Material:

The Root Of The Soul

The Result Of Shattering Of The Common Soul

The Soul Is the Part of One’s Desire That’s Similar to the Creator

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Gedeeltelijk de Schepper bereiken

527.03Kabbalisten schreven over de essentie van de ziel: ”De ziel is een deel van God hierboven en verschilt totaal niet van het Geheel, behalve dat de ziel een deel is en niet het Geheel” (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Hoofdstuk 1, Innerlijke Observatie, Item 3).

Vraag: Wat betekent het dat de ziel een deel is van de Schepper?

Antwoord: Eigenlijk is de ziel geen deel van de Schepper. Wie de Schepper onthult, bereikt echter maar een deeltje. Het is in feite onmogelijk om de Schepper te splitsen, om een stuk van Hem af te halen zoals een steen van een rots. We kunnen alleen tot het inzicht komen dat het bereiken van spiritualiteit op die manier plaatsvindt.

Vervolgens zal hij, als hij spiritueel groeit, een steeds groter deel van de Schepper in zichzelf bereiken, totdat hij, als gevolg van zijn spirituele ontwikkeling, het gevoel bereikt dat de Schepper hem met absoluut alles vervult.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/partial-attainment-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/16/22

Related Material:

The Soul Is Part Of The Creator

The Perception Of Reality: Body And Soul

How Is The Soul Connected To The Body?

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom hebben wij geen toegang tot al onze herinneringen? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Waarom hebben wij geen toegang tot al onze herinneringen?

Alles wat we in ons leven meemaken, zal op een gegeven moment uit de opslag van ons geheugen tevoorschijn moeten komen. Bewust of onbewust zullen we elke ervaring uit ons leven gebruiken. Dan zullen we ook begrijpen dat alles met een specifiek doel in ons leven gebeurd is.

Volgens de Wijsheid van Kabbalah zullen we elk moment dat we hebben meegemaakt nodig hebben bij – en voor – het einde van onze correctie: de laatste fase van ons bestaan waarin we ons egoïsme volledig transformeren in altruïsme en leven als één geheel waarin alles met elkaar verbonden is en in evenwicht is met de natuur – genietend van een gemeenschappelijk gevoel van eeuwigheid en volmaaktheid. Alles wat in onze herinneringen aanwezig is en in het algemeen aanwezig is, is het resultaat van de incarnaties die onze ziel ondergaat.

Wat het vermogen betreft om toegang te krijgen tot al onze herinneringen, is het belangrijkste punt dan ook dat onze herinneringen zowel bewust als onbewust actief zijn, bovendien hoeven we niet met onze herinneringen te werken. Integendeel, we moeten ernaar streven om elke dag een nieuw mens te zijn. Wat er in het verleden gebeurd is, is gebeurd en vandaag proberen we een correctie te bereiken die vollediger en hoger is.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/09/why-can-we-not-access-all-of-our-memories-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Based on the video “How Should We Work With Memories?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Een huis op pijlers

934Als de Schepper het huis niet bouwt, werken de arbeiders tevergeefs.

De Schepper moet de structuur van onze ziel bouwen, dat doen wij niet zelf. Hoe kunnen wij dan dit huis, gebouwd door de Schepper, binnengaan? Op welk fundament staat het?

Het fundament van dit huis bestaat helemaal uit mijn ten. Het is alsof ik gaten in de grond graaf en er pijlers in aanbreng die ik ga gebruiken om het huis dat ik ga bouwen te dragen. Dit fundament zit in mijn egoïstische verlangen, ik graaf gaten en plaats de fundering pijlers. Anders heeft het huis geen steun.

Ik moet deze fundering versterken, diep de grond ingaan en de zool van de fundering storten waarop ik de betonnen pijlers ga plaatsen. Als ik zoveel pijlers plaats als er volgens de berekening nodig zijn, zal ik er al muren tussen kunnen bouwen, vloeren, enzovoort. Dit is ons werk, zowel in de spirituele als in de lichamelijke bouw. In alle werelden gelden dezelfde principes.

Elke pijler waar het gebouw op staat, is onze verbinding. Wij moeten ons verbinden via alle mogelijke soorten verbindingen: de eerste keer volgens de eigenschappen van een bepaalde vriend, de tweede keer volgens de eigenschappen van een ander, de derde keer volgens de eigenschappen van een derde. Zo bouwen we een gebouw dat bestaat uit de tien Sefirot.

Dan gaan we binnen dit kader vloeren aanbrengen en vloerbedekking tussen de pijlers leggen. Dit gebeurt al door een eenvoudige verbinding tussen ons op hetzelfde niveau, als ieder de ander aanvult door zichzelf te annuleren om zo verbonden te worden.

Er zijn vele details die door de afspiegeling van de geestelijke wortels ook in onze stoffelijke wereld aanwezig zijn. De verbinding vindt hoofdzakelijk plaats door de verschillende vormen van onze annulering naar elkaar toe.

Een verbinding tussen ons opbouwen betekent dat wij de Tempel bouwen, het gebouw van onze ziel. Wij proberen deze verbinding te bouwen en in te zien dat wij het niet kunnen, dat wij telkens weer opnieuw moeten beginnen vanuit weer een afwijzing en weer wanhoop. Dan beseffen wij dat we de kracht van de Schepper missen die ons vasthoudt en het gebouw ondersteunt.

Wij verbinden ons wel met elkaar, maar de Schepper moet deze verbinding stabiliseren. Dan voegen we nog een verbinding toe en nog één, en de Schepper houdt ze allemaal vast. We hebben Hem nodig als de Kracht die ons bijeenhoudt als we proberen om dichter bij elkaar te komen.

Wij hebben de Schepper nodig als de basis van ons werk, wij hebben Hem nodig om alles te organiseren, om de behaalde successen te behouden en onze fouten te corrigeren. Wij hebben Hem nodig bij elke stap die we zetten. Wij leggen ons verlangen erin en de Schepper corrigeert het, Hij verbindt het een met het ander en houdt alles bij elkaar.

Het is onmogelijk om ook maar iets te doen zonder de hulp van de Schepper, zonder het werk van de Schepper kunnen we niets bouwen in de correcte vorm.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/a-house-on-posts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Vanaf zondag a.s. verschijnen de blogs weer van zondag t/m vrijdag.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/30/22, “Unless the Lord builds a house, its builders labor in it in vain”

Related Material:

Unless the Lord Builds a House, Its Builders Labor in it in Vain

Our Four Story House

The House Of The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →