Tag Archives: Ziel

Linkshandig en rechtshandig

562.02Vraag: Waarom bestaat er een fenomeen als rechtshandig of linkshandig zijn? Is daar een verklaring voor?

Antwoord: Natuurlijk, alles heeft een eigen verklaring, hoewel we sommige dingen in de natuur zien en andere dingen niet.

Het is zo dat in ons spirituele beeld, van waaruit alle draden naar onze wereld afdalen en ons besturen, er rechtshandigen zijn die meer in de rechterlijn werken en linkshandigen die meer in de linkerlijn werken. En er zijn mensen die op de twee lijnen in evenwicht zijn. Die mensen komen heel zeldzaam voor, het maakt hen niet uit met welke hand ze werken, zelfs als ze met twee handen werken.

Maar meestal zijn mensen aanvankelijk linkshandig en moeten ze later rechtshandig worden. Als je je vingers tegen elkaar houdt en kijkt welke duim bovenop ligt, kun je bepalen hoe je oorspronkelijk was: rechtshandig of linkshandig.

Dit alles vindt zijn oorsprong in de drie lijnen waarop onze ziel is gebouwd. Sommige mensen werken meer in de rechterlijn, anderen meer in de linkerlijn en het derde type in de middellijn. Het hangt van het soort ziel af, maar we zijn allemaal in één systeem met elkaar verbonden, in één enkele ziel, en ieder van ons werkt op zijn eigen gebied.

Net zoals er in het lichaam verschillende organen in verschillende richtingen werken en die richtingen niet noodzakelijkerwijs samenvallen. En zoals er in een auto zuigers en andere onderdelen in verschillende richtingen bewegen, het ene draait naar voren, het andere naar achteren en het resultaat is dat de auto vooruitrijdt. Zo is het hierbij ook, iedereen lijkt op een verschillende manier te werken, maar uiteindelijk is alles in evenwicht.

Daarom maakt het niet uit of iemand rechtshandig of linkshandig is. Dit alles komt voort uit onze innerlijke staat, vanuit de eigenschappen die naar onze wereld neerdalen en zich steeds meer in onze generatie manifesteren, omdat we ze in deze generatie op de een of andere manier moeten corrigeren en dan implementeren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/left-handed-and-right-handed/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Left-handed and Right-handed” 7/30/11

Related Material:
Right And Left Lines
Symbiosis of the Right and Left Lines
In Harmony Between Two Lines

Filed under: Body and Soul, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Laat er Licht zijn

Let There Be LightDe ziel van ieder mens lijkt op een spiegel waarop het zonlicht gereflecteerd wordt.

Er daalt een lichtstraal neer, zij weerkaatst op een ziel en trekt zich dan weer terug in de ruimte.

De mensheid, een beschaving van egoïsten, lijkt op een enorm grote spiegel waarop het licht in verschillende richtingen weerkaatst wordt, daardoor ontstaat er een zee van chaotisch licht.

Maar als de reflecterende lichtstralen samengevoegd worden als segmenten van één immense parabolische bron, wat ontstaat er dan? Op het eerste gezicht lijkt het alsof alle lichtbundels verschillend gericht zijn, maar als geheel richten de lichtbundels zich op een gemeenschappelijk Licht, op een gemeenschappelijk middelpunt. Door deze correcte samensmelting ontstaat er een kritische temperatuur die een nieuwe substantie voortbrengt – plasma – en deze barst in vlammen uit.

En zo wakkert het licht van ieder mens het vuur van liefde onder de vrienden aan. Hun gezamenlijke eenheid, gecombineerd met hun gemeenschappelijke doel, brengt een nieuwe staat voort die onvoorstelbaar is en niet te vatten met ons gezonde verstand: hechting aan de Schepper, een opgang naar het niveau van de Schepper.
Zo’n staat kunnen wij ons niet voorstellen als we dit nog niet bereikt hebben, want deze staat komt alleen tot stand als iedereen zich met elkaar verenigt.

Let There Be Light

Volgens de legende zette Archimedes vijandelijke schepen in brand door er gepolijste bronzen spiegels op te richten. Zijn tijdgenoten waren zo verbijsterd over dit fenomeen dat mensen er nu, duizenden jaren later, nog over spreken.

Filed under: Love | 1 Comment →

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2008/04/let-there-be-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Als de ziel wegvliegt

276.01Vraag: Er is een heel kort gebed dat Modeh Ani heet, het is een ochtendgebed waarin een mens de Schepper dankt. Voordat hij uit bed stapt, als hij net zijn ogen heeft geopend, zegt hij dit gebed: “Ik dank U, levende en eeuwige Koning, want U hebt mijn ziel in mij genadig hersteld, groot is Uw trouw!”

Kunt u uitleggen waarom het begint met dankbaarheid?

Antwoord:Modeh ani lefanecha, ik dank U. ” Waarvoor? “Melech chai ve kayam“- omdat U de hele wereld vult, U bestuurt de hele wereld, alleen U.

Vraag: Er staat geschreven: “Dank U, levende en eeuwige Koning,” Wat “eeuwig” betekent is enigszins begrijpelijk. Maar wat betekent: “levend”?

Antwoord: “Levend” betekent dat Hij aanwezig is in alles wat bestaat. Zonder Zijn aanwezigheid in iets, zou het niet bestaan.

Vraag: Dus iedereen zou elke dag moeten beginnen met deze dankbaarheid?

Antwoord: Met het feit dat hij op mag staan om de Schepper te leren kennen. Dit is het begin van de dag voor absoluut iedereen. “Melech chai ve kayam, she he chezarta bi nishmati” – “want U hebt mijn ziel in mij genadig hersteld, Uw trouw is groot!”

Vraag: Heeft Hij de ziel weggenomen?

Antwoord: Hij neemt de ziel in de avond weg en brengt haar in de ochtend terug.

Vraag: Het feit dat ik naar bed ga en ga slapen, betekent dat, dat ik mijn ziel voor een poos weggeef?

Antwoord: De ziel vliegt weg.

Vraag: En hoe leggen Kabbalisten uit dat de ziel voor een poos “weggaat”?

Antwoord: Een mens komt in een droom terecht, hij heeft geen controle meer over zichzelf en daarom wordt zijn waarneembare verbondenheid met de Schepper afgesneden. Alleen de Schepper is meester over hem tijdens de slaap, ’s nachts.
En ’s morgens krijgt de mens zijn ziel terug en dankt hij de Schepper daarvoor.

Vraag: U zei net dat de ziel mijn verbondenheid met de Schepper is. Wordt dit een ziel genoemd?

Antwoord: Ja. En tijdens de slaap wordt dat als het ware verbroken.

Vraag:Want U hebt mijn ziel in mij genadig hersteld“, betekent dit dat de Schepper beslist om de ziel al dan niet terug te geven?

Antwoord: Ja

Vraag: Wat is de nacht dan?

Antwoord: Daar is sprake van als de ziel zich als het ware losmaakt van het lichaam en een mens alleen een droom of zijn animale staat voelt.

Vraag: Dan volgt hier de vraag: kan de nacht ook overdag komen? Of moet ik in slaap vallen?

Antwoord: Nee. Kan je je voorstellen hoeveel mensen er nooit wakker worden?!

Vraag: Dus dat zijn mensen zonder ziel? De Schepper nam de ziel weg en gaf haar niet terug?

Antwoord: Ja.

Vraag: Waarom?

Antwoord: Dan is het stiller in de wereld. Een mens zonder ziel is beter af. Je moet aan je ziel werken en er dankbaar voor zijn.

Vraag: En dan volgt: “Uw trouw is groot!” Herhaal ik dit als een mantra: “Uw trouw is groot!”?

Antwoord: Nee. Want dankzij het feit dat ik U geloof, ben ik met U verbonden, dankzij dit word ik wakker op een nieuwe dag. “Raba emunatecha” betekent: groot is het geloof in U.

Vraag: Stel ik het me dan voor of leeft het in mij? Of moet ik dit herhalen als een fysieke oefening om een ‘spier’ van verbinding met de Schepper op te bouwen? Uw trouw is groot! Uw trouw is groot! Uw trouw is groot!

Antwoord: Het ontstaat in een mens, innerlijk.

Vraag: Toen we het gebed voor onderweg analyseerden, zei u dat de weg de weg is waarop iemand van de ene staat naar de andere staat gaat. Het is geen weg van stad naar stad.

En is dit ook een gebed over het gaan van de ene staat naar de volgende?

Antwoord: Ja.

Vraag: Dus je hoeft het niet ‘s morgens te zeggen als je net je ogen opengedaan hebt?

Antwoord: Nee, het heeft niets te maken met dag en nacht. In Kabbalah spreken we over een dag als het Licht op mij schijnt, als ik zie en voel dat ik verbinding met de Schepper heb. En we spreken over de nacht als er een staat van schemering op de ziel en het hart neerdaalt. Als dan de dageraad komt, heb ik zo’n gebed.

Vraag: Is het nodig om het precies met deze woorden uit te spreken?

Antwoord: Nee, in principe kan het ook allemaal anders gezegd worden.

Vraag: Wat moet een mens dan zeggen vanuit het hart?

Antwoord: Hoe goed het is voor mij om met de Schepper verbonden te zijn, dat dit voor mij dag betekent. En hoe slecht en verdrietig het voor mij is om alleen te zijn, zonder de Schepper, dat is voor mij nacht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/when-the-soul-flies-away/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/1/23

Related Material:
The Soul During Sleep
What Happens To The Soul During Sleep?
The Soul During Sleep

Filed under: Body and Soul, News, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

Hoe de Schepper aan een mens werkt

294.4Vraag: Mark Twain zei eens: “Toen ik een jongen van een jaar of veertien was, was mijn vader zo onwetend dat ik de oude man nauwelijks in mijn buurt kon verdragen. Maar toen ik eenentwintig was, was ik er verbaasd over hoeveel hij in zeven jaar had geleerd.”

Zien we ooit dat dit allemaal in onszelf zit? Ik bedoel: ik denk altijd dat hij wijzer is geworden. En dat ik de hele tijd al slim was.

Antwoord: Ja. We verbazen ons over de veranderingen in andere mensen zonder te beseffen dat ze het gevolg zijn van onze eigen veranderingen.

Vraag: Maar soms wordt er ook gezegd: “Ik ben volwassener geworden, ik ben wijzer geworden.” Dat wordt toch ook wel gezegd. Is dat een juiste gedachte?

Antwoord: Ja.

Vraag: Op welk moment vindt die ommekeer plaats, dat ik plotseling veranderd ben?

Antwoord: Dat is het werk van de Schepper aan de mens.

Vraag: Dus ik verander en de wereld verandert? Is dit de formule?

Antwoord: Dit is de formule. Maar wie verandert mij?

Vraag: Verandert de Schepper mij? In antwoord op wat? Of is het gewoon Zijn wil?

Antwoord: Dit is voor mij iets om geleidelijk vast te stellen, dat ik in Zijn macht ben en dat Hij de wereld bestuurt die alleen Hij heeft geschapen. En ik ben Hem dankbaar dat Hij al deze veranderingen in mij veroorzaakt.

Vraag: Ben ik achteraf dankbaar? En wordt er daarvoor nog hard aan mij gewerkt?

Antwoord: Natuurlijk.

Opmerking: Door mij te vertellen hoe ik ben opgegroeid en hoe ik mijn vader verkeerd begreep, hoe ik dacht dat hij was …

Mijn antwoord: Nee, jij begreep het niet verkeerd. De Schepper leidde je door al die situaties heen. Daardoor ben je slimmer geworden.

Vraag: Dus als gevolg daarvan, zoals Mark Twain het over zijn vader schreef, zeg ik nu hetzelfde over de Schepper?

Antwoord: Ja.

Opmerking: Dus toen ik verstandiger werd, realiseerde ik me dat U goed bent en goed doet. Maar voordat dat gebeurt …

Mijn antwoord: Dat maakt niet uit. Uiteindelijk bereikt een mens zo’n staat als hij sterft. Dan begrijpt hij het, beseft hij het.

Vraag: Wie is hij? U zei, “Een mens sterft en dan zegt u, “Hij begrijpt het en beseft het.”

Antwoord: Een mens, in zijn ziel.

Opmerking: Maar hij is overleden.

Mijn antwoord: En wat zegt dat, dat hij overleden is?

Vraag: Wat bedoelt u met dat hij overleden is? U zei: “Een mens sterft en dan begrijpt hij het.”

Antwoord: En dan begrijpt hij wat het betekent dat de Schepper hem door alle situaties van dit leven heeft heen geleid.

Vraag: En wie is degene die dat begrijpt?

Antwoord: Die mens.

Opmerking: Maar hij is al weg. Hij is overleden.

Mijn antwoord: Dat hij begraven of verbrand is? En wat dan nog?

Vraag: En waar is die mens?

Antwoord: Geest. Dat is die mens.

Vraag: Dus die geest is onsterfelijk?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: U zegt dus dat er een eeuwig deel in een mens is dat alles voelt, alles meemaakt, Dat deel alleen?

Antwoord: Ja.

Vraag: En dit omhulsel?

Antwoord: Dat kan je verbranden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/how-the-creator-works-on-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 6/1/23

Related Material:
The Wise Father
What Do We Need To Add To Creation?
The Nature Of The Good Is To Do Good

Filed under: Body and Soul, News, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

Een gemeenschappelijk gebed om de zieke ziel te helen

Dr. Michael Laitman Vraag: Wat is de juiste manier om aan de vrienden om hulp te vragen, zodat zij aan de Schepper vragen om mijn hart te openen en hoe moet ik met dit verzoek omgaan als een vriend dit aan mij vraagt?

Antwoord: Alle religies kennen het gebruik waarbij een eenvoudig mens zich tot een grote rabbi of priester richt en hem vraagt om in zijn plaats te bidden, vervolgens betaalt hij hem daarvoor. Deze rabbi of priester richt zich dan met het verzoek tot de Schepper.

Maar denk eens na: Hoe is het mogelijk om een kli (vat), een plaats voor de onthulling van de Schepper te verkrijgen als je het zelf niet hebt gebouwd, gevoeld en gerealiseerd? Hoe kan iemand in jouw plaats deze kli creëren, iemand die een andere wortel van de ziel heeft? Hoe kunnen zij het verzoek doen en het werk voor jou doen? Dit is eenvoudigweg onmogelijk. De ene mens kan dit niet voor de andere mens doen.

Ieder mens heeft zijn eigen wortel van de ziel, dus hoe kan iemand anders die een andere wortel van de ziel heeft dan ik, mijn werk doen? Hij heeft niet de basis die ik heb, en weer iemand anders ook niet. We kunnen elkaar alleen maar versterken en aanvullen, maar niemand kan jouw werk doen.

Maar wat betekent het dan om voor de vrienden te bidden? Als we voor een vriend bidden, vragen we samen om hulp voor die ander. Daarna moet hij alles zelf onderzoeken. Het is alsof we hem het medicijn brengen, onze hulp. En nadat hij dit medicijn heeft ingenomen, kan hij zich met meer kracht bij ons aansluiten en onze partner worden. Maar niemand kan een verzoek naar Boven richten voor het werk van de ander.

We kunnen ons alleen maar met elkaar verbinden en elkaar op die manier helpen. Daarom wendt een vriend zich niet in jouw plaats tot de Schepper om voor jou correctie te vragen. Hij kan voor jou om Hulp vragen zodat jij de kracht krijgt om zelf het werk te realiseren.
Precies op die manier handelen wij ten opzichte van de hele wereld, en op die wijze handelden Kabbalisten toen zij hun boeken voor ons schreven waardoor zij het Licht naar ons brengen. Zo handelt eenieder van ons in relatie tot de ander. We zijn afhankelijk van elkaar en brengen elkaar het Licht van Correctie en vervulling. Maar wij doen niet het werk voor elkaar.

Alles gebeurt alleen tussen jou en de Schepper, maar met behulp van de groep. Via de groep kom je tot de Schepper. Je bereikt de Schepper persoonlijk, individueel, maar via de groep.

Als een vriend zich tot jou wendt voor hulp, verbind jij je met zijn verlangen en wordt jouw verlangen tweemaal zo groot. En dan verbind je ook de verlangens van de andere vrienden ermee, steeds meer. Het is het beste om in ieder geval met tien mensen te zijn, volgens de tien Sefirot in de kli, en dan doen we met z’n allen een verzoek.

Daarom is het de gewoonte om het liefst tien mensen te verzamelen en zo te bidden voor iemand die ziek is of overleden.

https://laitman.com/2012/03/a-common-prayer-to-heal-the-sick-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Arava Arvut Convention Lesson #4, 2/24/12

Related Material:
Open Heart Surgery
Turn To Friends With A Smile
Obligate The Creator To Help Us

Filed under: Conventions, Group Work, Inner Work, Prayer and Intention, Q&A, Religion | Add Comment →

 

Ik ben een Ziel!

226De Wijsheid van Kabbalah legt de sferen uit waarin wij ons nog niet bevinden met betrekking tot wat we waarnemen. Deze Wijsheid vertelt ons bij voorbaat waar we moeten komen. Hoe groter de kracht van geven en de liefde voor de ander wordt, hoe hoger de sfeer zal zijn waar je naartoe zult stijgen, je zult je steeds prettiger, eeuwig, oneindig en volmaakter voelen.

Kabbalah legt uit hoe het systeem van het universum in elkaar zit. In principe is het heel eenvoudig, het bestaat uit de combinatie van niet meer dan twee krachten: ontvangen en geven. Maar omdat dit systeem niet aan ieder afzonderlijk wordt geopenbaard en ik niet voel dat ik een kracht van geven en ontvangen heb, kom ik er niet mee in contact en werk ik er niet mee, dus dan is het moeilijk voor mij.

Voor het individu is dit puur speculatief. Maar als je het over psychologie hebt, zal je daardoor ook dergelijke dingen uitgelegd krijgen. In principe legt dit dingen uit aan jezelf, maar je ontdekt het niet in jezelf, daarom lijkt het allemaal heel ingewikkeld voor je.

Kabbalah is de wetenschap die het dichtst bij ons staat. Kabbalah spreekt over onze ziel. Wat kan er dichterbij zijn? Het menselijk lichaam is een tijdelijk stuk vlees. Je kunt organen van de ene mens bij de ander transplanteren en ermee doen wat je wilt.

Maar de ziel is voor altijd van mij. Ik identificeer me ermee. Ik ben de ziel en niet het lichaam. Alles in het lichaam kan worden veranderd, alles kan worden vervangen, maar de ziel niet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/i-am-the-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. Head Over Heels Inside the Donkey!” 2/2/11

Related Material:
What Is The Soul?
A Person Is Not Born With A Soul
Above Body And Soul

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study | Add Comment / Ask Question →

 

De diamant is in jou

198Opmerking: Er is een boeddhistische parabel over een professionele zakkenroller die leefde in een stad van juweliers. Op een dag zag hij een man een ongelooflijk mooie, enorm grote diamant kopen die deze zakkenroller zijn hele leven al wilde hebben. Dus hij volgde de man, stapte op de trein en ging in dezelfde coupé zitten. Toen de man in slaap viel, doorzocht hij alle kleren van die man, maar hij kon de diamant niet vinden. Toen de man naar het toilet ging, controleerde hij de tassen en de koffers van de man, maar hij kon de diamant nog steeds niet vinden.

Bij het verlaten van de trein volgde de zakkenroller de man en vertelde hij hem op ernstige toon: “Ik ben een zakkenroller, een professional. Ik faal nooit. Alles was in orde. Ik ben je gevolgd om je te vertellen dat ik de diamant die ik van je wilde stelen, niet heb kunnen vinden.”

De man antwoordde: “Ik zag je meteen. Toen ik de diamant kocht, wist ik dat je me zou volgen, dat je deze diamant wilde hebben. Dus ik verstopte hem op een plek waar je hem niet zou zoeken.”

“Ik heb hem in je zak verstopt.”

Kortom, de “diamant” die je zoekt is vlak bij je, dichterbij dan je adem.

Wij zoeken deze “diamanten” altijd ergens buiten ons. Constant. We wijden ons leven eraan, vechten ervoor, haten, zoeken. Maar in feite is hij zo dichtbij. Hij is hier, in onze “zak”, in ons.

Wat is deze “diamant”? En waarom kunnen we hem niet vinden?

Antwoord: Zoek je ware zelf, zoek niet naar iets in anderen, daar is het niet. Eenieder heeft zijn eigen diamant. Je moet jezelf vinden, je eigen ziel, het meest intieme. En dan vind je alles in je leven. Maar als je het bij anderen zoekt, zul je het nooit vinden. Dat wordt nooit van jou.

Vraag: Wat betekent dat, jezelf te vinden?

Antwoord: Jezelf vinden is je verbinding met de Schepper vinden, het meest innerlijke punt in je hart. Dat is die grote, enorme, bijzondere steen.

Vraag: Is deze verbondenheid met de Schepper, deze diamant, in ieder mens te vinden?

Antwoord: In iedereen. Het is het punt van verbondenheid met de Schepper. Dat is je persoonlijke diamant.

Vraag: Moet iedereen dit ontdekken?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: We vervallen altijd in wanhoop. We blijven zoeken, maar kunnen het niet vinden, we zijn op zoek, maar vinden het niet. Moeten we dan constant ontmoedigd worden en alle pogingen in het werk stellen om dit te vinden?

Antwoord: Rustig maar, want deze diamant zit ook in jou. Je hoeft alleen maar de verbinding met de Schepper in jezelf te vinden.

Vraag: Wanneer komt de wijsheid tot een mens dat alles in mij is?

Antwoord: Dat is het resultaat van ervaring.

Vraag: En die ervaring, moet die bitter zijn?

Antwoord: Het kost tijd. Enkele tientallen jaren.

Vraag: En als ik zover kom dat ik weet dat alles in mij is, krijg ik dan vrede?

Antwoord: Natuurlijk. Dan heb je immers het centrale punt van jouw wereld gevonden – waar de Schepper en jij bestaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/the-diamond-is-in-you/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 12/15/22

Related Material:

The World Where You Are the King

How To Turn Dust Into Diamonds

Submit Yourself To The Creator

Filed under: Meaning Of Life, News | Add Comment / Ask Question →

 

Mens en lotsbestemming

760.1Vraag: Heeft een mens een bepaalde lotsbestemming?

Antwoord: Jazeker.

Vraag: Wat betekent dat, een lotsbestemming?

Antwoord: Het lot is dat wat vooraf bepaald is.

Vraag: Betekent dit dat er ergens over ieder mens iets is opgeschreven? Hoe gedetailleerd is dat?

Antwoord: Dat hangt van de mens zelf af. Er zijn mensen die worden geboren, naar school gaan, gaan werken en tenslotte begraven worden.

Er zijn ook mensen voor wie dit alles heel vaak verandert. Het is niet duidelijk waarom het voor de een op deze manier gaat en voor de ander op die manier. Het is afhankelijk van de innerlijke structuur van de ziel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/a-person-and-fate/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Blitz Questions and Answers” 1/6/23

Related Material:

Kabbalah—A Method Of Changing One’s Fate

How Can You Affect Your Fate?

Karma Or Spiritual Development

Filed under: Body and Soul, Free Will, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Voor altijd een jonge ziel

244Opmerking: U hebt studenten die lang bij u studeren, studenten die vroeger opvliegend en brutaal waren en later veranderd zijn, ze werden geduldiger.

Mijn antwoord: Karakter heeft niets met spiritualiteit te maken.

De ziel heeft geen leeftijd, zij is altijd jong. Als zij voortdurend geüpdatet wordt, is die mens tot de allerlaatste minuut een kind. Hij verwondert zich over de wereld en kijkt naar alles met wijdopen ogen, want voor hem is de wereld altijd nieuw!

Soms kijk je naar mensen: zwaarwichtig, vol met allerlei informatie. Realiseer je dan dat je naar een leeg mens kijkt, er is niets in hem aanwezig! Als hij zich niet elke minuut daarvan bevrijdt en de wereld niet als nieuw voelt vanuit zijn vernieuwende kwaliteiten, is hij dood, dan valt er niets van hem te leren, niets aan hem te vragen. Hij doet alleen maar alsof hij belangrijk is omdat hij dode kennis heeft verzameld en bang is om die kennis kwijt te raken.

Opmerking: Het gebeurt wel dat sommige studenten in het begin heel veel kritiek hebben, maar als ze door bepaalde staten gaan toleranter en begripvoller worden.

Mijn antwoord: Ja, je hoeft geen revolutie te maken. We moeten uitzoeken wat het probleem is en ons daarop afstemmen.

Het probleem is dat je in spiritualiteit iemand anders niet moet corrigeren, je moet jezelf corrigeren. In spiritualiteit moet je er niet naar streven om iets te onthullen of te ontvangen, maar om ervoor te zorgen dat ik een verlangen heb om te ontvangen, een verlangen om te onthullen! Dan zal spiritualiteit zich in mij manifesteren.

In wezen ben ik in een oceaan van oneindig genot en oneindige kennis. In de mate waarin ik daar een verlangen naar heb, zal ik vervuld worden. We moeten dus niet werken om vervuld te worden, maar om het verlangen ernaar.

Dit is een heel serieus psychologisch probleem dat niet erg duidelijk is voor mensen in onze wereld, want het gaat over een andere wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/forever-young-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Proper Self-analysis” 1/21/12

Related Material:

Every Moment A Person Must Be New

To Be Reborn Each Day

Increasing Our Sensitivity

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De Zohar – Bouwer van de ziel

49.04Door Het Boek de Zohar te bestuderen, verduidelijkt ieder mens voor zichzelf heel nauwkeurig wat er voor zijn ziel nodig is.

Daarom ontvangt ieder van ons – als we De Zohar lezen – zijn eigen indrukken die verschillen van die van anderen.

Alles wat De Zohar beschrijft moet door ons heengaan. Een mens ontwikkelt zich echter niet door de invloed van het beschrevene zelf, maar dankzij het hervormende Licht.

Het schijnt op het verlangen van een mens, op zijn wezen dat informatieve genen bevat (Reshimot). We kunnen dit vergelijken met de functie van stamcellen die de basis vormen van alle menselijke cellen.

Het Licht beïnvloedt onze materie, en Reshimot die karakteristiek en specifiek zijn voor een bepaalde ziel, ontwaken daarin. Met de hulp van het Licht bouwen deze Reshimot van deze materie elke structuur, een deel van de ziel.

Ieder mens heeft zijn eigen zielen structuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-zohar-builder-of-the-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From from the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/15/09, The Book of Zohar – Selections, Chapter “Noah”

Related Material:

How To Enter The Book Of Zohar

How to Read The Book of Zohar

You Don’t Understand The Zohar. Period.

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Zohar | Add Comment / Ask Question →