Tag Archives: Yeshivat Haverim

Maak ruimte voor de Schepper in de bijeenkomst met de vrienden

De bijeenkomst met de vrienden (Yeshivat Haverim) is de belangrijkste handeling. Dit vindt niet alleen plaats als wij fysiek bij elkaar gaan zitten. In spiritualiteit betekent bijeenkomst (bij elkaar zitten) dat wij geen gebruik maken van onze verlangens om te ontvangen, maar alleen van de verlangens om te geven (zitten). Wij beperken onze verlangens om te ontvangen en gaan alleen vanuit geven met elkaar om.

Als ik de samenkomst met de vrienden voorbereid, moet ik mij daarbij voorstellen dat ik de delen van mijn ziel verzamel en verenig tot één ziel, in één spirituele Partzuf, ondanks alle verschillen tussen ons. Hoe meer deze Partzuf groeit en de kwaliteit ervan verbetert, hoe opvallender de innerlijke verschillen tussen de vrienden worden, eenvoudigweg ondraaglijk. Tegelijkertijd moeten wij ons echter met elkaar verbinden om één spirituele Kli te creëren, een Partzuf, waarin alle tegengestelde eigenschappen aanwezig zijn en zich boven alle verschillen uit verenigen.

Hieruit blijkt duidelijk dat de samenkomst met de vrienden de belangrijkste handeling is waardoor wij onze ziel corrigeren en plaats maken voor de Schepper om Zich te onthullen, wij verwerkelijken het doel van de schepping.

Wij moeten de samenkomst met de vrienden niet opvatten als een simpele meeting van één à twee uur, we moeten over de essentie van deze handeling nadenken. Het doel van het bestaan van de mens, zijn opdracht in deze wereld, in de spirituele wereld en in zijn leven, dit alles moet naar de bijeenkomst met de vrienden gebracht worden, zodat deze bijeenkomst alleen voor dit doel plaatsvindt.

De Yeshivat Haverim helpt om alle voorwaarden te implementeren die in ieder van ons en in de hele wereld onthuld worden. Wij moeten geen enkel aspect ontkennen, wij moeten op ons niveau eenieder zo volledig mogelijk maximaal met de ene Kli verbinden, zodat de Schepper Zich kan onthullen en Hij vreugde aan ons beleeft. (1)

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/20/19, Writings of Rabash, Vol. 1, Article 30 “What to Look For in the Assembly of Friends”
1 Minute 00:28