Tag Archives: Water

Tenslotte De Zee – Yam Suf

Dr. Michael LaitmanVraag: Waar staat Yam Suf (de Rode Zee) voor?

Antwoord: Yam Suf is de grens tussen het ego en de bevrijding uit het ego. Het is nog geen altruïsme, geen liefde en geven, maar de uittocht uit het ego.

Op de grens tussen het ego en het altruïsme ligt een barrière die uit water bestaat. Water heeft twee eigenschappen: enerzijds heeft het de eigenschap van de zogenoemde Gevurot, dat wil zeggen: strikte wetten, onbuigzame krachten, en anderzijds van de krachten van mededogen en liefde.

Water dat uit deze twee krachten bestaat, vertegenwoordigt de grens tussen Egypte (de egoïstische wereld) en de altruïstische wereld. Daarom is het noodzakelijk om er doorheen te trekken, dit betekent: door dat deel van het water heen te breken dat voor de onbuigzame kracht staat die Egypte beschermt en niet toestaat om uit Egypte te trekken.

Als een mens door deze muur van water kan trekken, komt hij in het vruchtwater terecht dat hem gaat ontwikkelen zoals een foetus in de baarmoeder. Hij moet het ego echter zozeer haten dat hij in staat is om er vanaf te willen. Dan zal het water zich scheiden.