Tag Archives: Waarneming

Omringend Licht vanuit de toekomst

931.01Tijd ontstaat door een gevoel van gebrek. Gebrek rekt voor ons de tijd uit, het vermenigvuldigt de seconden als een onderhandelingsmiddel. Daarom kan de tijd ook verkort worden.

Als we ons met elkaar verbinden, vergroten we de uitstraling van het Omringende Licht op ons en trekken wij op die manier de toekomst naar ons toe. Door onze verbinding te beïnvloeden, kunnen wij het Licht beïnvloeden dat tussen ons onthuld zal worden. Het blijkt dat wij het vermogen hebben om de algehele situatie van de hele werkelijkheid te veranderen en te bepalen.

Het is namelijk zo dat alles in onze handen blijkt te liggen als we in onze verbinding stijgen, dit betreft alle niveaus: mineraal, vegetatief, animaal en menselijk. Uiteindelijk is alles uitsluitend afhankelijk van onze eenwording.

Het Omringende Licht is het Licht dat rondom de ziel schijnt en wacht tot de ziel zich ermee kan bekleden, en dat vindt plaats in verhouding tot de verbinding die is ontstaan tussen de delen van de ziel. Dan verandert de toekomst in het heden, in het Innerlijke Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/surrounding-light-from-the-future/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/6/23, Writings of Rabash “Three Times in the Work”

Related Material:
Light From The Future
The Beckoning Light Of The Future
Sweet Suffering Of Love

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Mensen maken gemakkelijk fouten

549.02Vraag: Als u iets zegt, zegt u dat dan, in het algemeen gesproken, vanuit het oogpunt van de waarheid?

Antwoord: Met betrekking tot de mens die het ontvangt, niet meer dan dat. Er is niets absoluut in onze wereld en ook niet ten aanzien van het bereiken van de hoge wereld. Maar daar is dat duidelijk.

Vraag: Stel dat u iets uitlegt aan de studenten en het is voor de een de waarheid, maar voor de andere twee is het naar hun perceptie onzin. Waar ligt dan de gemeenschappelijke basis voor deze drie mensen?

Antwoord: De gemeenschappelijke basis is dat ieder van hen begrijpt dat wat de ander voelt waar is voor hem, maar misschien niet voor mij.

Opmerking: Er zijn mensen die het als een waarheid beschouwen dat ze alle ziekten kunnen genezen door vegetarisme, anderen denken door rauwkost en weer anderen door yoga. En dit blijft hun hele leven zo.

Mijn antwoord: Het verandert niet op dezelfde manier als bij dieren. Hoe vaker iemands meningen veranderen, hoe beter, want dat betekent dat hij zelf verandert en dat betekent weer dat hij een mens is. Wie niet verandert, is als een dier, een versteend bevroren individu.

Als hij veel meningen heeft en voortdurend twijfelt, niet weet waar hij het mee eens moet zijn en waarmee niet en dan in een speciale staat verkeert, is hij een mens.

De waarheid wordt geboren uit twijfels en wordt ook weerlegd in twijfels, en dan wordt het volgende geboren. Zo groeien we steeds weer opnieuw in onze gewaarwordingen, conclusies, analyses, synthesen en beslissingen.

Daarom is iemand die geen fouten maakt niet menselijk.

Juist mensen maken fouten. Dieren maken geen fouten. Als een dier een fout maakt, is hij ziek. Bij een mens is dit zijn normale staat, want hij ontwikkelt zich voortdurend. Hij evolueert levenslang, terwijl dat bij dieren niet het geval is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/people-are-prone-to-making-mistakes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Where Is the Truth?” 8/27/11

Related Material:
Where Is The Truth?
The Truth Above All
How To See The Truth?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Spirituele foto’s

216.03Vraag: U vertelde ons eens hoe uw leraar Rabash gewend was om Shamati op een willekeurige pagina te openen en dat hij dan een paragraaf ging lezen. Door dit te doen toonde hij als het ware zijn verbondenheid met de Schepper. Betekent dit dat dit al aan een mens gegeven is, dat we alleen maar dit proces moeten aangaan?

Antwoord: Stel dat ik naar wat foto’s kijk en ze bepaalde herinneringen, gevoelens en kennis in mij oproepen. Ik ben in een bepaalde wereld en als ik naar een foto uit die wereld kijk, brengt deze me daarom meteen naar een bepaalde situatie. Ik stel me voor wat deze foto in me oproept en er komen allerlei herinneringen in mij naar boven.

Hoe gebeurt dit in spiritualiteit? Volgens absoluut dezelfde methode. Ik bezit een enorm groot aantal spirituele foto’s. Als ik over iets praat, kom ik onmiddellijk in dit systeem terecht. Het herinnert me er als het ware aan, het stemt me af.

Je zegt: “Weet je nog, we waren eens op die plek.”

“Ja, dat weet ik nog.”

“Weet je dan dit nog en dat?”

Dan stel ik me voor waar je over praat en dan ben ik weer in die situatie.

Er is geen tijd in spiritualiteit, ik beweeg me van staat naar staat, al naargelang mijn verlangens, samen met innerlijke, informatieve genen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/spiritual-photographs/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt maandag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Connecting to the Creator” 8/24/11

Related Material:
Secrets of Kabbalistic Text
Not Fantasies But Reality
There’s No Such Thing As A Corporeal Problem

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Leven

237Vraag: Wat is leven?

Antwoord: Het fysieke leven is een vorm van het bestaan van eiwit materie.

Het spirituele leven is een gevoel van gevuld zijn met Licht, niet zomaar Licht, want er zijn veel verschillende kleuren in de spirituele wereld. Het Licht van Chaya is bijvoorbeeld het Licht van leven, een heel groot Licht van ontvangen, voelen, vullend met leven gevende kracht en kennis. Dat wordt leven genoemd.

In de spirituele wereld wordt onze eiwit materie helemaal niet als leven beschouwd, omdat dit in feite niet bestaat. In de spirituele wereld van geven bestaat er niets van wat we met onze vijf zintuigen in de fysieke wereld voelen.

Alles wat we nu waarnemen bestaat helemaal niet in de spirituele wereld, want het bestaat alleen in onze verbeelding, in onze egoïstische verlangens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Life” 1/2/11

Related Material:
When Does Spiritual Life Begin?
How Does A Real Life Begin?
The Start Of The Countdown

Filed under: Body and Soul, Perception, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Samensmelten tot één druppel

275Vraag: Als de massa niet dezelfde gewaarwordingen meemaakt als mensen met het punt in het hart, verliezen zij dan iets of is hun waarneming het resultaat van de hele beweging?

Antwoord: Als de massa’s samenkomen, gaan ze harmonieus samenwerken.

Vraag: Maar mensen met het punt in het hart ervaren een reeks gewaarwordingen en indrukken die hen een ruimere visie geven, een heel andere perceptie. Hoe krijgt de massa dit?

Antwoord: Zij krijgen dit door zich met mensen met het punt in het hart te verbinden en tussen hen één verenigd systeem te creëren. Daardoor wordt hun waarneming hetzelfde als in één enkel organisme.

Dan is er zo’n verbinding tussen hen en bereiken zij zo’n hechting met elkaar dat alle verschillen tussen al die miljarden deeltje verdwijnen. Alle communicatielijnen verdwijnen, zij worden één gemeenschappelijk geheel, zoals waterdruppels samensmelten tot één druppel.


Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/merging-into-one-drop/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. Who Is Superman?” 10/5/12

Related Material:
Through Connection To Unity
Connection Is Life
The Force that Corrects the Connection Between Us

Filed under: Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe wij een nieuwe wereld kunnen zien

929Die rechtvaardigen, de schrijvers van De Zohar, en met name Rabbi Shimon, de gedachten en woorden van die rechtvaardigen waren concrete daden, want de hoge niveaus werden meteen – in overeenstemming met de eigenschap van de vernieuwingen in de Torah die zij hadden ontdekt – gereed gemaakt en ook naar hun voorbeeld gebouwd. Dit betekent dat de rechtvaardigen, met hun vernieuwingen in de Torah, werelden bouwen (Zohar for All, Beresheet – 1, Article “The Sling-Stone,” Item 200).

Vraag: Zijn deze werelden innerlijk of uiterlijk?

Antwoord: Alles is in de mens aanwezig. Er bestaat niets buiten ons. Alles waarvan we denken dat het buiten ons bestaat: de wereld, de sterren, mensen en de aarde, is de manier waarop wij voelen wat er in ons gebeurt. Er is niets buiten ons. Onze hele perceptie van de werkelijkheid – alsof ik iets beetpak, het in mijn handen houd, het zie – bestaat alleen in mij.

Daarom zie ik dan – in de mate waarin ik mijn kwaliteiten verander en verbeter – een andere wereld, een nieuwe wereld. Maar alles is in de mens aanwezig. Een mens is een kleine wereld en hij omvat alles.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/how-to-see-a-new-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/6/23, Zohar for All “Introduction to The Book of Zohar,” “Torah and Prayer”

Related Material:

Is The World Within Me Or Outside Of Me?

The Entire World Is Inside Us

Inside Out

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Perception, Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe vormen wij een innerlijk beeld van andere mensen? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe vormen wij een innerlijk beeld van andere mensen?

Wij zijn emotionele camera’s omdat we ons andere mensen voorstellen vanuit onze emoties, die in ons verlangen om te ontvangen aanwezig zijn.

Het verlangen om genot te ontvangen is onze natuur en dat zorgt ervoor dat we alles en iedereen waarnemen vanuit het gevoel of we ervan kunnen genieten.

Als we bijvoorbeeld naar het gezicht van iemand kijken, zien we misschien alleen de ogen en de glimlach, omdat we die gelaatstrekken het meest aantrekkelijk vinden. We krijgen geen exact fysiek beeld van die andere persoon, zoals de politie gezicht composities samenstelt, maar we bouwen een emotionele indruk op, voornamelijk gebaseerd op wat we aantrekkelijk vinden aan die andere persoon en zijn gelaatstrekken.

Behalve mensen nemen we ook dieren, planten en voorwerpen op die manier waar – vanuit het verlangen om plezier te beleven, en dat is uiteindelijk wat we zijn en waar vanuit we onze werkelijkheid waarnemen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2023/01/how-do-we-build-an-image-of-other-people-inside-us-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt maandag a.s.

Based on the video “How You Create an Image of Other People Within” with Kabbalist Dr. Michael Laitman, Tal Mandelbaum and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Zal de wereld ophouden te bestaan? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Zal de wereld ophouden te bestaan?

Volgens de Wijsheid van Kabbalah zal de wereld niet ophouden te bestaan, maar is er een overgang naar een nieuwe, hogere, integrale perceptie van het stoffelijke bestaan, het zal zich onthullen in de mate waarin wij onze natuur corrigeren: van onze aangeboren natuur om alleen ten behoeve van ons eigen voordeel te willen genieten, naar de tegenpool – het verlangen om goed te zijn voor anderen en de natuur.

Door onze natuur op die manier te corrigeren, ontdekken we nieuwe waarnemingsorganen waarmee we andere, alomtegenwoordige lagen van de werkelijkheid – die verborgen zijn voor ons aangeboren waarnemingsniveau – zullen ervaren.

Bovendien is volgens Kabbalah de verschuiving naar deze nieuwe waarneming het bepalende kenmerk van ons huidige tijdperk. Steeds meer mensen voelen de onvolledigheid en bekrompenheid van ons huidige waarnemingsniveau en een innerlijke roep om daarboven uit te stijgen en een nieuw breder, compleet niveau van waarneming binnen te gaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/will-the-world-end-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

De groep is een baken dat ons voorwaarts leidt

934Vraag: Eigenlijk zie ik andere mensen niet zoals ze zijn. Waar moet ik me aan vasthouden in zo’n chaotisch, alomvattend systeem van perceptie van de werkelijkheid? Er moet toch een soort baken zijn dat me vooruit zal brengen? Waar moet ik me op richten om de juiste weg te gaan?

Antwoord: Daar heb je een groep voor. Daarom is de mensheid in zo’n gebroken vorm aan ons gegeven. Zodat het duidelijk voor me is en ik mijn egoïsme werkelijk kan corrigeren, geen fysiek egoïsme maar spiritueel egoïsme, zodat ik mijzelf in situaties kan brengen waarin ik de spirituele energie aantrek die mij corrigeert.

Vraag: Waarom hebben de meeste mensen het gevoel dat de groep en de vrienden zich op een hoger niveau bevinden dan zij, dat ze dichter bij elkaar zijn en meer met elkaar verbonden zijn?

Antwoord: Omdat het werkelijk zo is. Dit is geen vertekend beeld, het klopt. Een groep Kabbalisten die proberen om zich met elkaar te verbinden, staat altijd dichter bij spiritualiteit dan één persoon.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/the-group-is-a-beacon-leading-us-forward/

 Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Whom to Believe?” 11/26/13

Related Material:

A New Focus With The Eyes Of The Group

The Royal Road

The World Where “There Is None Else Besides Him”

Filed under: Group Work, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Reïncarnaties – Leef niet in de herinneringen aan mensen, maar in hun eigenschappen

530Vraag: Kan Kabbalah studeren het aantal toekomstige reïncarnaties van een mens verminderen? Of is dat aantal van tevoren vastgelegd?

Antwoord: Het maakt niet uit of het van tevoren is vastgelegd of niet, we kunnen dat aantal veranderen en beïnvloeden.

Vraag: Ik heb gehoord dat, als iemand die Kabbalah studeert deel is van een Ten en overlijdt, hij deel van de Ten blijft. Wat betekent dit?

Antwoord: Het hangt van de Ten af. De Ten heeft het vermogen om deze persoon te voelen en contact met hem te hebben. Hij leeft in hen omdat zij met elkaar als Sefirot in één Partzuf verbonden waren. Daarom blijft de verbinding bestaan.

Maar hij zet het leven niet voort op de manier waarop wij het denken, namelijk in de herinnering van deze mensen, maar wel in hun eigenschappen. In dit geval neemt hij samen met hen beslissingen en maakt hij veranderingen enz. mee.

Dit alles moet ons duidelijk worden vanuit de onthulling van de ziel aan een mens. Het is moeilijk om te praten over dingen die we ons niet kunnen voorstellen en voelen.

Opmerking: Maar u vertelt ons veel dingen over Kabbalah die wij niet voelen.

Mijn Antwoord: Maar je kunt je dit wel enigszins voorstellen, en als je hiernaar verlangt, nader je het doel van de schepping.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/reincarnations-live-not-in-memories-of-people-but-in-their-qualities/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/9/22

Related Material:

Reincarnations—Attaining Your Soul

Reincarnations—Where Does the Previous Soul Go?

Reincarnations—The Benefit of Life Cycles

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →