Tag Archives: Voorwaarden

Wie kunnen zich in het spirituele werk verdiepen?

Laitman_032.02Baal HaSulam, The Last Generation: Niet iedereen moet zich in spiritualiteit verdiepen, maar alleen de weinigen die daarvoor uitgekozen zijn, ten gevolge van de veranderende behoeften. Er moet een zogenoemde Hoge Raad zijn en allen die willen deelnemen aan het spirituele leven, moeten daarvoor eerst toestemming krijgen van deze raad.

De toestemming om deel te nemen aan het spirituele werk moet door een raad verleend worden die uit mensen bestaat die kunnen zien of iemand er aan toe is. Tegenwoordig staan bijvoorbeeld de deuren van onze organisatie voor iedereen open die wil komen, maar in de toekomst moeten er meer beperkingen opgelegd worden.

Het is onmogelijk om iedereen uit te nodigen voor spirituele ontwikkeling, want dit past niet in het kader van de ontwikkeling van de maatschappij. De Wijsheid van Kabbalah legt uit dat er mensen zijn die hier niet voor geschikt zijn. Hun ziel is nog onontwikkeld of – nauwkeuriger gezegd – zij hebben een ander soort ziel. Zij hebben Kabbalah niet nodig. Wij zien dat er nu maar een paar duizend mensen van de zeven miljard toe aangetrokken worden.

Zo moet het ook zijn. Daarom is het noodzakelijk om de toegang voor mensen, die proberen om zich in deze wijsheid te verdiepen, strikt te beperken. Hoewel er in principe geen beperkingen voor hen zijn, zijn er eenvoudigweg mensen die deze Wijsheid niet nodig hebben. Het zou voor hen alleen maar een teleurstelling betekenen.

Bovendien zullen niet alleen studenten toestemming nodig hebben om hun spirituele taak op zich te nemen, het geldt ook voor leraren, voor iedereen, tot de allerlaatste, hoogste instantie.

Vraag: Als ik, iemand die tot de “laatste generatie” behoort, ideeën heb over de manier waarop de maatschappij op een hoger niveau kan komen, moet ik dan eerst naar de Hoge Raad, zodat zij mijn voorstel kunnen bekijken?

Antwoord: Ja, natuurlijk. In feite heb je hier echter geen Hoge Raad voor nodig. Tenslotte leef je in een bepaalde structuur, je studeert op een bepaalde plek. Leg contact met de mensen op die plek. Je hoeft niet onmiddellijk naar de Hoge Raad te gaan. De plaatselijke raad zal voldoende zijn, zoals dat bij deze tijd past.

Een mens moet echter door een controlerende instantie heen, want de raad geeft richting aan, ondersteunt, legt hem verplichtingen op en geeft een basis aan iedereen die spiritueel wil groeien door zich in de Wijsheid van Kabbalah te verdiepen, er is geen andere manier om de onthulling van de Schepper te bereiken. Het doel van het spirituele leven is dat een mens in deze wereld de Schepper bereikt.

From KabTV’s “The Last Generation” 6/12/17