Tag Archives: Vluchtelingen

Zijn Vluchtelingen Heilzaam?

Laitman_419Opmerking: Uit studie blijkt dat de Amerikanen de conclusie hebben getrokken dat vluchtelingen geen molensteen zijn om de nek van het land dat hen onderdak geeft. Integendeel, de monetaire hulp die aan hen wordt gegeven, betekent een krachtige impuls voor de economie.

Het onderzoek werd echter gedaan in de kampen voor vluchtelingen uit Afrika. Er werd hulp geboden in de vorm van levensmiddelen. De vluchtelingen verkochten ze en het geld werd geïnvesteerd in de economie van het land.

Antwoord: Dit zal absoluut niet tot een oplossing leiden, want vluchtelingen moeten worden opgenomen en zij moeten zich in die landen aanpassen aan een andere manier van leven.

In de allereerste plaats moet er absorptie en aanpassing op cultureel gebied plaatsvinden. Dit kan niet geïmplementeerd worden omdat de vluchtelingen op basis van hun religie, hun infrastructuur, hun intenties en hun plannen, een heel vijandige houding hebben ten opzichte van de ontvangende landen. De vluchtelingen houden vast aan een nauwkeurig plan voor de verovering van deze landen, zij willen controle uitoefenen en van deze landen een kalifaat maken. Daarom heeft alles wat er gezegd wordt over hun schijnbare bijdrage aan de vooruitgang van de economie geen enkele betekenis. De Amerikanen voeren hun beleid uit en geven het een impuls om de publieke opinie op zijn minst een beetje te verzachten.

De vluchtelingen hebben in geen enkel land economische heropleving of herstel gebracht. Ze willen niet werken, niet leren en zich niet aanpassen aan de burgers. Zij maken deel uit van een enorm grote valuta doorstroming: het land geeft hen geld en zij geven dat geld aan het land terug via inkopen, dit kan echter ook gedaan worden door de bewoners van de betreffende landen.

Vraag: Volgt hieruit dat men moet zorgen voor culturele integratie en educatie van de vluchtelingen, omdat het niet langer mogelijk is om de stroom van migratie tegen te houden?

Antwoord: Helaas, Europa “ligt onder” hen. We kunnen hen vergelijken met parasitaire bacteriën in een goede, voedende omgeving. Dit is nu precies wat er in deze tijd op het Europese continent gebeurt.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/21/16

 

Dorp Koopt Vluchtelingen Af

laitman_766_1In het Nieuws (Daily Mail): “Eén van de rijkste dorpen van Europa weigert om eventuele asielzoekers toe te laten, in plaats daarvan heeft men ervoor gekozen om een boete van £ 200.000 te betalen.

“Angst dat vrouwen en kinderen de kans zouden kunnen lopen op seksueel geweld en dat hun vredige manier van leven verstoord zou kunnen worden, heeft ertoe geleid dat de superrijken van Zwitserland’s alpine resort Oberwil-Lieli ‘nee’ hebben gestemd in een referendum over de acceptatie van niet meer dan tien migranten.

“Het schilderachtige dorpje waarin 300 miljonairs deel uitmaken van een bevolking van 2200 mensen, heeft zijn financiële kracht gebruikt om de door de ​​regering opgelegde quota te weigeren.

“Sommigen van de rijkste inwoners van Oberwil-Lieli hebben zelfs aangeboden om persoonlijk een deel van de boete te betalen, die door de Zwitserse autoriteiten is opgelegd voor de weigering om vluchtelingen op te nemen.

”We willen hen hier niet hebben, zo simpel is dat”, vertelde een inwoner van het dorp aan MailOnline.

”We hebben ons hele leven hard gewerkt en we hebben een mooi dorp dat we niet willen bederven. We zijn niet geschikt om vluchtelingen op te nemen. Ze zouden hier niet passen.

“Omringd door weelderige groene weiden en een prachtig uitzicht op de besneeuwde Alpen in de verte, zouden de twee dorpen Oberwil en Lieli niet misstaan ​​op de voorkant van een doos bonbons ….

“De wegen zijn brandschoon, de tuinen zijn onberispelijk onderhouden en ondanks de nabijheid van de grootste stad van het land, Zürich, op een afstand van 10 mijl, is er weinig verkeer.

“Voeg een percentage van nul procent criminaliteit toe, dan het is niet moeilijk om in te zien waarom de huizen in de dorpen ruim £ 1 miljoen kosten en veel andere huizen zelfs drie keer zo veel waard zijn.

“Het is vanuit deze idylle dat de dorpelingen, een combinatie van gepensioneerden en jonge gezinnen, uit angst ervoor gestemd hebben om een toevloed van migranten te weigeren omdat anders hun manier van leven zou veranderen.”

Mijn Commentaar: Als wij in een normale, kalme, mooie, rustige stad zouden willen wonen waarvan het grootste deel van de bevolking zou bestaan uit rijke christenen en katholieken, en er plotseling arme moslims bij ons zouden komen wonen, met een andere cultuur, taal, religie en mentaliteit, zouden we hen natuurlijk ook niet willen accepteren.

Als de overgrote meerderheid van de locale bewoners de vluchtelingen niet wil accepteren, heeft de overheid niet het recht om hen te dwingen. Zij kan niet tegen de bevolking ingaan. Waarom zou de overheid anders bestaan?

Vraag: Hoe kan Europa de invasie van vluchtelingen onder controle houden?

Antwoord: Alleen door het invoeren van duidelijke integrale educatie waarbij gesproken wordt over de eenwording van alle mensen in één supranationaal, supra-religieus geheel, boven alle verschillen tussen mensen uit, volgens de alomvattende regel: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Leviticus 19:18).

Vraag: Is het mogelijk om dit nauwgezet te introduceren?

Antwoord: Als mensen met elkaar willen leven, wat kunnen we hen dan anders voorstellen? Het kan alleen maar op deze manier.

Vraag: Hoe dan ook, we zien dat alles plaatsvindt onder een onzichtbaar Bestuur. Wat is het Doel van de Hoge Macht die de vluchtelingen naar Europa stuurt?

Antwoord: Op deze manier drijft de Schepper ons naar correctie, zodat we kunnen gaan begrijpen dat de huidige manier van leven niet juist is. In ieder geval moeten we ons gaan bekwamen in integrale educatie en dat gaan leren.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 6/1/16