Tag Archives: Verlangen

De plek van de mens

527.03Vraag: Enerzijds moet een mens in de gemeenschappelijke Kli opgenomen worden, zodat de Schepper deze kan vullen, maar anderzijds streeft het punt in het hart van de mens ernaar om één te worden met de gedachte van de Schepper. Dan blijkt dat hij noch hier noch daar is. Waar is de plek van de mens?

Antwoord: Een mens moet naar de Schepper verlangen, hij is daar vandaan gekomen en moet daar ook weer naar terugkeren. Maar hij is onder de invloed van het egoïsme vertrokken en daarom is een terugkeer naar de Schepper alleen maar mogelijk als hij zijn ego transformeert in een kracht van verbondenheid met de Schepper.

Op die manier zal zijn verbondenheid met Hem absoluut en volledig zijn, zoals er geschreven staat: met heel zijn lichaam en ziel. Dat moeten we bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/the-place-of-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/12/23, Writings of Rabash “What Is Peace in the Work?“

Related Material:
Earn the Spiritual World
What Brings Contentment To The Creator?
Coming Outside Of Ourselves In Order To Hear The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Eén verlangen voor beiden

625.05Vraag: Als de Schepper een man en een vrouw verbondenheid geeft via het hart, is ieder dan bereid om alles voor de ander te doen?

Antwoord: Ik weet niet hoe bereid ze voor alles zijn, maar als ze bij elkaar komen om samen te zijn en ieder doet wat zijn/haar partner verlangt, vormen zij een gemeenschappelijk verlangen waarin de Schepper wordt onthuld.

Vraag: Maar geeft de Schepper hen dan ook dit verlangen?

Antwoord: Nee, ze moeten dit verlangen zelf creëren. Ieder van hen heeft zijn eigen verlangen, dus zij moeten zich met elkaar verbinden om beiden één verlangen te hebben waarin ze geen enkel verschil voelen.

Zo’n samensmelting moet het zijn, een streven naar elkaar waarin er niets anders overblijft dan een gevoel van eenheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/one-desire-for-two/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah lesson 11/19/23, Writings of Rabash “Discernments in States“

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Man and Woman, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Door het plaatje van de wereld

293Vraag: Waardoor wordt het verlangen naar de Schepper een hunkering naar Hem?

Antwoord: Dat ontstaat als een mens ziet hoe de Schepper over hem waakt, hoe Hij hem van staat naar staat leidt, steeds hoger, en hij daardoor wordt doordrongen van liefde en dankbaarheid naar de Schepper.

Je moet proberen om in ieder plaatje dat onze wereld je laat zien het verlangen van de Schepper naar jou te herkennen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/through-the-picture-of-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah lesson 10/31/23, “Conduct War Like King David”

Related Material:
Perceiving The World As A Manifestation Of The Creator
The Creator Exists In Everything
Seeing The Uniqueness Of The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De eerste restrictie – Ontvangen ten behoeve van de Schepper

232.05Vraag: Wat is de betekenis van de eerste restrictie?

Antwoord: De eerste restrictie is een handeling waarbij het verlangen om te ontvangen, dat door de Schepper is geschapen, besluit dat het geen genot voor zichzelf wil ontvangen, maar alleen ten behoeve van de Schepper.

Dit betekent dat de schepping al het genot dat zij van de Schepper ontvangt niet zal ontvangen om te genieten, hoewel zij zo geschapen is, maar om te voelen hoe zij aan de Schepper geeft.

Met andere woorden, het Licht kan de egoïstische Kli niet binnengaan. In de spirituele wereld kunnen wij niet omwille van onszelf genieten. En het feit dat we het in onze wereld voor onszelf doen, is alleen bedoeld om ons voor te bereiden op een ware spirituele ervaring.

Daarom is het onmogelijk om de verbinding met de Schepper voor jezelf te gebruiken. Dit wordt de wet van de eerste restrictie genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/the-first-restriction-reception-for-the-sake-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 9/26/23

Related Material:
State of the First Restriction
Shame—The First Restriction
The First And Second Restrictions

Filed under: Spiritual Work, Structure of the Universe | Add Comment / Ask Question →

 

Tegen je wil in

557Vraag: Als iemand met geweld tegen zijn wil ingaat, betekent dit dan dat hij spiritueel werk doet? En als hij doet wat hij wil volgens zijn verlangen, komt hij dan helemaal niet vooruit?

Antwoord: Waarom zou hij iets tegen zijn wil doen? Nee.

Misschien zijn er zulke momenten, maar in principe zou je niets gedwongen moeten doen. Het hangt allemaal af van het belang van het doel. Als het doel belangrijk is en ik het als belangrijk ervaar, dan is het voor mij zoiets als een mooi liedje, een sprookje, dan ga ik met vreugde verder.

Vraag: Ik hoor heel vaak zeggen: “Ga tegen je wil in”. Is het zinvol om spellen te doen waarbij je zogenaamd tegen je wil in gaat?

Antwoord: Die spellen zijn alleen nodig om onze reis te kunnen versnellen, dan kan ik namelijk zien hoezeer ik door de kracht van deze verlangens beïnvloed word, hoe zwak ik ben, en ook dat ik me sneller bij de groep moet aansluiten, op mijn vrienden moet vertrouwen om kracht, een gevoel van opgang en de grootheid van het spirituele doel van hen te krijgen.

Vraag: Wat is de oplossing? Gaan, maar dan wel samen met het verlangen? Of tegen je wil ingaan en dan maar ongewoon werk doen?

Antwoord: Allebei. Het is onmogelijk om met geweld tegen verlangens in te gaan.

Als je jezelf kunt overwinnen, betekent dat, dat je een belangrijker doel in jezelf hebt gevonden dan het doel dat op dit moment bestaat. Dat is het punt. Als ik lui ben, wil ik niets doen, dan moet ik in een omgeving komen die mij het belang van het spirituele doel en de spirituele ontwikkeling geeft. Dan zal het niet moeilijk voor me zijn om alles te doen.

En als ik het alleen maar gedwongen doe, op stoffelijk gebied, is dat een voorstadium, een heel zwak begin van de ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/against-ones-will-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Against my Will” 7/16/11

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een beker vol zegeningen

239Er staat geschreven dat “een beker van zegening vol moet zijn”, vol van gebed, van onze hoop en een brandend verlangen om voor de Schepper te staan. Al deze voorbereidingen in het hart worden een beker van zegening genoemd.

Wij vragen om een zegening, wij vragen de Schepper om onze natuur te transformeren, om ons hart te veranderen, zodat Hij ons, in plaats van egoïstische gedachten en verlangens, het verlangen om te geven zal schenken en wij, door alle levende wezens, aan Hem, aan de Schepper, gevend zullen zijn.

Dit wordt een beker van zegening genoemd. Wij zegenen de Schepper, wij danken Hem dat Hij ons – hoewel Hij ons met een wil om te ontvangen geschapen heeft, een nietsontziende, blinde wil – de mogelijkheid heeft gegeven om deze wil in geven te hullen, in het tegendeel.

We begrijpen welke grote verandering er in ons moet plaatsvinden en we zijn de Schepper dankbaar dat Hij ons de mogelijkheid geeft om twee tegengestelde vormen in ons te verenigen: ons egoïsme, ontvangen en geven. Als we deze twee vormen met elkaar combineren, zullen we dichter bij de Schepper komen, aan Hem gelijkvormig worden, naar Hem opstijgen, in staat zijn om Hem te begrijpen en te voelen, en op Hem gaan lijken.

Daarom moeten we, voordat we met de Schepper in contact komen, voelen waar we werkelijk zijn, waarom de Schepper ons in deze vorm heeft geschapen, en wat we moeten doen om onszelf te veranderen en op Hem te gaan lijken. Op basis van deze twee tegengestelde vormen kunnen wij enerzijds Zijn schepselen blijven en anderzijds aan de Schepper gelijkvormig worden, en zo onze volledige correctie bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/full-cup-of-blessing/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/21/23, Writings of Rabash “What Is, “A Cup of Blessing Must Be Full,” in the Work?”

Related Material:
A Blessing In The Heart
Blessing And Grace
A Blessing Above And Below

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De kracht van het verlangen

961.2Vraag: Als iemand een bepaalde invloed van u voelt, uw energie voelt, heeft dat dan invloed op het sneller begrijpen van spiritualiteit?

Antwoord: Dat hangt alleen van het werk af wat hij ervoor doet.

Vraag: Hoe was dat voor u met uw leraar?

Antwoord: Wij waren op elkaar afgestemd: Ik op hem en hij op mij! We werkten in harmonie! Ik wilde van hem ontvangen en hij wilde aan mij doorgeven! Hij werkte om alles wat mogelijk was in mij te vormen: te vullen, te vervullen, enz. Ik was deels een passieve ontvanger en deels een actieve ontvanger.

Vraag: Hoe zijn jullie zover gekomen?

Antwoord: Dat hebben wij niet gedaan. Het gaat over verlangen. Je kunt hierbij absoluut niet via woorden tot overeenstemming komen. Het is eenvoudigweg een verlangen om jezelf te annuleren voor je leraar, dan wordt het voor de student mogelijk om van hem te ontvangen. En voor de leraar is het nodig om het verlangen te hebben en het inzicht in wat hij werkelijk aan deze student moet geven, want hij ziet daardoor een mogelijkheid om het geven van spiritualiteit aan de toekomstige wereld voort te zetten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/the-power-of-the-desire/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Spiritual Energy” 4/21/11

Related Material:
Energy Of Desires
Thoughts Are A Means To Satisfy Our Desires
The World Is a Reflection of a Person’s Desires

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Materialisatie van verlangens

213Opmerking:  In het artikel “Preface to the Wisdom of Kabbalah” (Voorwoord tot de Wijsheid van Kabbalah), schrijft Baal HaSulam dat de hele wil om te ontvangen zich materialiseert, deze plek  wordt “onze wereld” genoemd.

De wil om te ontvangen wordt “het lichaam van de mens” (in het Hebreeuws: Guf) genoemd en de “overvloed” (Shefa) die door het lichaam wordt ontvangen, wordt de mate van “vitaliteit in dat lichaam” genoemd.

Mijn antwoord: Ja, alles bestaat uit een groter of een kleiner verlangen en dat hangt weer af van de manier waarop het vervuld wordt en hoe het uiteindelijk voelt. Zo zit het leven in elkaar.

Vraag: Wat betekent het dat het verlangen zich materialiseert?

Antwoord: Het voelt dat het bestaat en zich kan uitdrukken via allerlei verlangens die het kan absorberen. Het geeft je het gevoel dat je bestaat.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/materialization-of-desires/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
My World Is A Collection Of Desires
The Whole World Is Inside Us
The Entire World Is Inside Us

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Alles hangt af van de hoeveelheid verlangen

594Vraag: Stel dat ik nu een sterk verlangen voel om gerespecteerd te worden. Als de Schepper Zich aan mij onthult, zal ik dan meer voelen dan alleen het respect dat van mensen komt?

Antwoord: Veel meer. Als we precies weten van wie we genot ontvangen, wat voor soort genot, enz. hoeven we het niet te missen. Integendeel, dan kennen we Hem een zekere mate van belangrijkheid toe, we ervaren de essentie daarvan en dan zullen we daardoor genot ervaren.
Er is verschil tussen of ik iets krijg van een liefhebbende, beminde geliefde of dat ik gewoon in een winkel iets ga kopen.

Vraag: Dus ook het genot dat ik ervaar doordat iemand mij respecteert, is afhankelijk van mijn hoeveelheid verlangen en van de mate waarin ik de mensen die mij respecteren waardeer?

Antwoord: Ja, het hangt allemaal af van de hoeveelheid verlangen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/everything-depends-on-the-measure-of-desire/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

 

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.
From KabTV’s “Introduction to the Science of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
Desire And Aspiration
Escaping The Rule Of Our Desire
“What Does My Heart Desire Now?”

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Letters – de invloed van het Licht op de verlangens

526Vraag: Waarom wordt Yod-Hey-Vav-Hey de naam van de Schepper genoemd?

Antwoord: De Schepper is het Licht dat zich aftekent tegen de achtergrond van het zwarte verlangen. Daarom zijn allerlei vormen die door het Licht getekend worden op een zwarte achtergrond, de letters die de naam van de Schepper weergeven. Dit betekent dat wij op deze manier Zijn handelingen waarnemen.

Vraag: Betekent het dat iemand de invloed van het Licht op zijn verlangen voelde en het daarom in de vorm van letters of een tekst heeft weergegeven?

Antwoord: Ja, op die manier is de Torah  geschreven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/letters-the-impact-of-light-on-desires/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 1/15/23

Related Material:

The Creator Is What Is Revealed in the Desire

The Creator’s Name Is Four Letters

The Secret Of The Creator’s Name

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →