Tag Archives: Verbinding

Garant staan voor elkaar: een richtinggevend baken

936Garant staan voor elkaar (Arvut) is de onderlinge verbondenheid van iedereen met iedereen tot op het punt waarop het onmogelijk is om zelfs maar de geringste beweging onafhankelijk van anderen te maken. Elke beweging wordt aan iedereen doorgegeven, hangt van iedereen af en wordt door iedereen samen geïmplementeerd. 

Zo komen we door afzonderlijke, afgescheiden handelingen tot een integrale, onverbrekelijke beweging van het hele systeem. Dit is garant staan voor elkaar.

Garant staan voor elkaar is ons geliefde doel, een richtinggevend baken waar wij ons constant naartoe bewegen met de hulp van handelingen om ons in de Ten met elkaar te verbinden en handelingen waarbij wij ons annuleren voor onze vrienden. Al deze handelingen hebben als doel dat wij uiteindelijk geleid worden naar een eenheid waarin eenieder afzonderlijk niet bestaat. We lossen zo in elkaar op dat we veranderen in een homogene vloeistof waarin geen enkele druppel verschilt van de andere, maar allen opgaan in één grote druppel.

Garant staan voor elkaar betekent dat we zo’n kracht van verbinding hebben bereikt dat ik me niet langer afgescheiden voel van anderen, want we worden weer één persoon. Bovendien is die ene persoon na deze correctie niet meer de Adam van voor de breking.

De oorspronkelijke Adam bestond uit verschillende delen: hoofd, lichaam, benen (Rosh – Toch – Sof), mannelijke en vrouwelijke delen. Na de correctie is de Adam gelijkvormig (Domeh) aan de Schepper, want dan is er geen verdeling meer in Rosh – Toch – Sof, geen verdeling in afzonderlijke delen, maar is hij als één geheel.

Als wij zo’n verbondenheid tussen de vrienden willen bereiken, ontdekken wij dat het zonder de Schepper onmogelijk is om het garant staan voor elkaar te realiseren. En dan wenden wij ons tot Hem en verplichten wij Hem om de garantsteller te worden van onze Arvut.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/mutual-guarantee-a-guiding-beacon/

 Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt maandag a.s. na het Congres.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/11/22, “Arvut on the Way to Lishma

Related Material:

Mutual Guarantee: The Law of the Existence of Humanity

Mutual Guarantee For The Connection Between Us

Arvut Obliges Bestowal

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Mutual Guarantee, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

De oplossing bestaat uit verbinding

285.02De wereld zal klappen blijven krijgen totdat zij de oplossing vindt. Ofwel we gaan luisteren naar de methode van integrale verbinding of we zullen allerlei klappen krijgen, persoonlijk, publiek, oorlogen, enz. totdat we begrijpen wat er gehoord moet worden, namelijk horen dat de enige mogelijkheid om anders te leven bestaat uit verbinding.

Voor de mensheid zit er niets anders op dan ofwel in competitie met elkaar leven, in voortdurende strijd, ofwel in verbinding. We weten dat tijdens grote rampen of oorlogen een mens daar instinctief naar streeft. Daarom wordt dit ons nu onderwezen met de hulp van allerlei problemen.

Dan zullen we gaan begrijpen dat we ons naar verbinding toe moeten bewegen om aan het lijden te ontsnappen. Het zal wél een zuiver egoïstische beweging voorwaarts zijn en niets anders. Dat is nog heel ver verwijderd van een werkelijk afscheid van het egoïsme.

Omdat we de aard van de mens kennen, onthullen we geleidelijk en consequent de fasen van zijn ontwikkeling. Dit is geen truc. Het is vanuit liefde en vriendelijkheid, als er sprake van liefde is, zijn de omstandigheden die een mens moet doormaken altijd bepalend.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/salvation-is-in-connection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Victory Is a Sign of Defeat” 8/2/13

Related Material:

Where Is the Way Out of the Impasse?

A Condition for Our Existence on Earth

The Reason for the Imbalance Is in Us, in People

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

De effectiviteit van het spirituele werk

530De effectiviteit van het spirituele werk hangt af van hoe belangrijk ik het vind en van de steun van de omgeving. Dit betekent dat ik verbonden ben met een groep die voortdurend veranderingen ondergaat, en wel zo dynamisch dat wij het gevoel hebben dat we in één boot zitten die door een woeste zee vaart. Toch zijn we op weg naar het geliefde doel, de beloofde oever.

Het belangrijkste is dat wij beseffen dat we ons bevinden in het veld van de Hoge Kracht die ons onder controle heeft en alles, zowel innerlijk als uiterlijk regelt, deze Kracht verandert ons, brengt ons in verwarring, geeft ons hindernissen en helpt ons. Zij speelt met ons zoals een volwassene met een kind speelt en probeert allerlei verlangens en gedachten in ons op te wekken die bijdragen tot onze ontwikkeling, zodat het kind opgroeit en later klaar is voor het toekomstige volwassen leven.

Dit is de hulp die wij via de vrienden in de Ten van de Schepper willen ontvangen om spiritueel vooruit te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/the-effectiveness-of-spiritual-work/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From the Daily Kabbalah Lesson 6/23/22, Writing of Rabash, Article 164 “What to Ask of the Creator – to Be His Servant”

Related Material:

A Lifeline In The Flow Of Life

The Group Is Salvation

A Safety Net Or An Insurance Policy

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The TensNo Comments →

 

Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe dicht zijn we het einde van de wereld genaderd?

Sinds het conflict tussen Rusland en Oekraïne is uitgebroken, worden steeds meer mensen depressief, ze hebben het gevoel dat ze op een dood spoor zitten. Er wordt gesproken over een derde wereldoorlog, die nucleair zou kunnen zijn. De prijzen stijgen steeds meer en steeds meer mensen ervaren een algemeen gevoel van paniek. Diverse mensen hebben het gevoel dat het einde van de wereld zeer dichtbij is, dat het slechts een kwestie van tijd is.

Kabbalist Yehuda Ashlag, de grootste Kabbalist van de vorige eeuw, heeft inderdaad geschreven dat er een derde wereldoorlog zou kunnen komen, een nucleaire oorlog, en dat er zelfs een vierde wereldoorlog zou kunnen komen als de derde nog niet voldoende zou zijn.

Er komt echter geen einde aan de wereld en dat komt omdat de natuur een plan heeft.

Het plan is dat wij deze uiterst onaangename processen moeten ondergaan, vol problemen en lijden, tenzij we onszelf van tevoren corrigeren. “Onszelf corrigeren” betekent dat we onze houding naar elkaar veranderen zodat we ons positief met elkaar kunnen verbinden, boven onze verdeeldheid zaaiende drijfkracht uit.

Er zijn dus twee mogelijke scenario’s voor het script dat zich voor onze ogen afspeelt: het slechte scenario stelt dat onze beschaving ineen zal storten en dat we haar vanuit de overblijfselen opnieuw zullen moeten opstarten. De gemakkelijkere optie is dat we de toekomst tegemoet gaan zonder oorlogen en atoombommen. Deze laatste optie vereist echter dat we ten opzichte van elkaar een belangrijke mentaliteitsverandering willen doormaken.

We moeten ons realiseren dat alles afhangt van onze verbinding met elkaar en met de natuur. Door ons positief met elkaar te verbinden, kunnen we de natuur ten goede beïnvloeden en daardoor onszelf beschermen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/how-close-are-we-to-the-end-of-the-world-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the video “Are We Nearing the End of the World?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by UX Gun on Unsplash.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

De omhelzing van de Schepper

938.02Met een krachtige hand duwt de Schepper ons weg, zodat wij ons nog meer met elkaar kunnen verbinden. En dan zullen we Zijn sterke hand voelen als een krachtige omhelzing.

Als wij elkaar niet wegduwen, zien we dat de Schepper ons ook niet wegduwt. En als we elkaar omhelzen, zullen we voelen dat de Schepper ons ook omhelst.

Het is alsof wij scherpe doornen hebben waardoor we elkaar geen hug kunnen geven. Maar we weten dat deze doornen van de Schepper zijn en niet van de vriend. Als ik bij een poging om mijn vrienden te omhelzen scherpe doornen en afwijzing voel, zijn dat mijn doornen, is dat mijn haat en niet die van hen, hoezeer het mij ook toeschijnt dat het de schuld van de vrienden is.

Daarom omhelzen wij elkaar, ondanks alles, met geloof boven de rede: eerst geforceerd en later van harte. Dan verdwijnen niet alleen alle doornen, maar ze veranderen in de lijm van onze onverbrekelijke verbinding.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/the-embrace-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 4/12/22, “Pesach (Passover)”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Van fysiek contact naar het veld van gewaarwordingen

962.6Vraag: De afgelopen twee jaar is uw groep studenten die de methode van Kabbalah bestuderen vrijwel niet fysiek bij elkaar geweest. U geeft uw lessen op afstand. Eigenlijk leeft u in een soort virtuele gemeenschap, waarin toch echte verbindingen bestaan, er bestaat een reële mogelijkheid om jezelf en de gemeenschap te veranderen.

Hoe voelt dat voor u? Zijn de banden tussen uw studenten zwakker geworden of zijn ze hetzelfde gebleven?

Antwoord: Onze banden zijn sterker geworden, ze hebben een nieuwe vorm gekregen, zijn virtueler geworden en tegelijkertijd duidelijker.

Het is niet virtueel in de zin dat wij ons er iets bij moeten voorstellen. We zien steeds meer af van bepaalde fysieke contacten die in onze wereld gangbaar zijn en verplaatsen ze naar het rijk van de gewaarwordingen. Ze brengen ons in een staat waarin wij werkelijk begrijpen dat het belangrijkste datgene is wat ons door middel van gewaarwordingen wordt aangereikt.

Vraag: Welke rol speelt de vrije wil hier?

Antwoord: Er is zoveel vrije wil als je maar wilt!  Als een mens namelijk niet wordt beperkt door wat voor aardse omstandigheden dan ook – mechanische bewegingen en andere middelen – wordt hij virtueel. Dit laat alleen maar zijn verlangen zien. Als hij met je in contact wil zijn, brengt hij dat naar buiten. Als hij dat niet wil, sluit hij zich op en zie je hem niet meer, hoor je hem niet meer en leer je hem niet verder kennen. Hij kan zijn ID veranderen en dat is het dan, hij bestaat niet meer voor jou, hij is verdampt uit jouw wereld.

Daarom beginnen wij te voelen dat elke nieuwe situatie – b.v. een virus en andere omstandigheden – ons helpt om dichterbij een nieuwe wereld te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/from-physical-contact-to-the-field-of-sensations/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Virtual World” 2/9/22

Related Material:

Movement In The Spiritual World

Separated By Computer Screens

Learn To Live Only In Thoughts

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Vier convenanten met de Schepper

571.03Vraag: Er zijn vier convenanten in spiritualiteit. Is er een bepaalde volgorde waarin zij gesloten worden?

Antwoord: Nee, we moeten alleen werken aan ons gemeenschappelijke verlangen in de groep en ernaar streven om dit volledig te verbinden met de eigenschap van geven. Dit gebeurt allemaal tijdens de studie, in fasen. Als de Schepper ons de hoge Kracht toekent, zal het in ons plaatsvinden.

Vraag: En wat als ik enigszins verward ben over deze vier convenanten?

Antwoord: Denk er maar helemaal niet over na hoeveel het er zijn! We moeten alleen aan de verbinding met onze vrienden en met de enorm grote wereldgroep denken, wij bestuderen allemaal hoe we dichter bij de Schepper kunnen komen. En daarna denken we aan onze verbinding met de hele mensheid, zodat we iedereen, in de volle omvang van zijn kracht en mogelijkheden, tot een convenant met elkaar en de Schepper kunnen brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/four-covenants-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 12/28/21

Related Material:

A Secret Covenant With The Higher Power, Part 2

Making A Covenant With The Creator

What Is The Covenant With The Creator?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Eenwording en de wereld

944

Vraag: Hoe kunnen wij ons land en de mensen die er wonen, helpen om naar verbinding toe te werken? En hoe beïnvloeden wij hen door onze eenwording?

Antwoord: Ik zou je willen aanraden om in de eerste plaats jullie onderlinge relaties te ontwikkelen. Dat is het allerbelangrijkste. Als de spirituele kracht, de eigenschap van geven, liefde en verbinding in ieder geval een beetje zichtbaar wordt, zal dit tegelijkertijd al van jou naar je omgeving uitstralen. Mensen zullen dit voelen. Maar ik denk niet dat het eerder nodig is om hierover te praten, er reclame voor te maken of er verder nog iets voor te doen.

Maar het verspreiden van de algemene kennis dat een goede onderlinge band leidt tot een beter leven is zeker nodig. Daar zijn we dan ook voortdurend mee bezig.

Vraag: Hoe kunnen we elkaar aanmoedigen om te geloven dat het mogelijk is om geloof boven de rede te voelen?

Antwoord: Deze mogelijkheid hangt alleen van jou af en van niemand anders. En de situatie in de wereld is zo geregeld dat je, als je het wilt, deze zonder enige twijfel snel kunt veranderen. Het hangt allemaal van de grootte van je verlangen af. Dus begin ermee! Geloof niemand die denkt dat het onmogelijk of moeilijk is. Ons grootste probleem in deze wereld is de onthulling van de Schepper, dan zal alles ons duidelijk worden. Veel succes ermee!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/unification-and-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/8/22, “Going with Faith above Reason” Lesson 5

Related Material:

The Fate Of Kabbalists

The Greatest Means Of Advancement

Turning Fear Into Advancement

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work, Unity | Add Comment / Ask Question →

Verbinden met de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid)

939.02In Degel Machaneh Ephraim staat geschreven: “Degene die de Schepper werkelijk wil dienen”, dat wil zeggen dat hij er diep naar verlangt om dichter bij de Hoge Kracht te komen en dat hij verbinding wil bouwen tussen mensen, omdat het onmogelijk is om voor de Schepper te werken en dichterbij Hem te komen als we niet in de praktijk werken aan onze verbinding met elkaar, “moet alle schepselen in zich opnemen.”

Hij moet voelen dat hij net zo in hen aanwezig is als de Schepper in ieder van ons aanwezig is, alleen voelen we dat niet. Hij moet “zich met alle zielen verbinden, hen omvatten en zij moeten dat met hem doen”, dit betekent dat we een staat bereiken waarin we zo met elkaar verbonden zijn dat we helemaal geen verschil meer tussen ons voelen.

In onze wereld is een zwangere vrouw daar een voorbeeld van, haar lichaam werkt alleen voor de ontwikkeling van de foetus. Wij moeten ons voorstellen dat ieder van ons zwanger is van de groep, we willen de groep ontwikkelen, er deel van zijn zodat de groep in ons is, zodanig dat we geen verschil tussen ons voelen, het is één lichaam, één verlangen, één hunkering, één leven.

“Dat wil zeggen, laat voor jezelf alleen over wat nodig is om je met de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid) te verbinden.” Er moet niets anders in een mens bestaan dan het verlangen om zich met de Schepper te verbinden door verbinding met de vrienden. De Schepper bereiken we als een gemeenschappelijke verbinding tussen ons. Hij is niet ergens buiten ons, maar wij scheppen Hem voortdurend uit de juiste verbinding tussen ons. Probeer je eens voor te stellen wat voor soort verbinding er tussen jullie vandaag is om daaruit de Schepper te creëren.

In de mate van jullie verlangen naar verbinding, zullen jullie de onthulling van de Schepper tussen jullie gaan bereiken, jullie bereiken dit door jullie handelingen. Bovendien zullen jullie gaan voelen hoe de Hoge Kracht, het gemeenschappelijke Hoge Licht, in jullie aanwezig is al naargelang jullie correcte verbinding met elkaar, dan zullen jullie deze bezielende kracht de Schepper noemen.

Om je met Hem te verenigen “is het nodig veel mensen samen te brengen, want hoe meer mensen de Schepper dienen”, d.w.z. werken om deze Hoge Kracht naar zich toe te trekken, “hoe meer het licht van de Shechina, het Licht van de Schepper (het Hoge Licht) “zich aan hen toont. Daarom moet men zich met alle mensen en alle schepselen verbinden en alles naar de oorsprong verheffen, naar de correctie van de Shechina.”

Dus je moet voelen dat Hij in hen is. Zoals de Schepper in ieder van ons is, maar wij het niet voelen, zo moet hij zich met alle zielen verbinden en zich met hen verenigen en zij met hem. Met andere woorden, een staat bereiken waarin we zo met elkaar verbonden zijn dat we geen verschil meer voelen tussen ons, dat iedereen samen is.”

De juiste verbinding tussen ons is die waarin het Hoge Licht wordt onthuld, al naar gelang de mate van gelijkvormigheid met het Licht.

Hoewel onze verbinding tussen egoïstische verlangens plaatsvindt, als iedereen daar wat bovenuit stijgt en altruïstisch met zijn vrienden begint om te gaan, zal in deze altruïstische verbindingen, die lijken op structuren boven onze egoïstische verbindingen, de Schepper onthuld gaan worden. Dan zal deze altruïstische verbondenheid de Shechina genoemd worden, de spirituele Kli (vat) waarin de Schepper wordt onthuld.

Het hangt allemaal af van de mate waarin wij boven de egoïstische verbindingen tussen ons uitstijgen, ze zijn oorspronkelijk zo geschapen dat wij ons erboven kunnen verheffen naar een tegengestelde kwaliteit, een tegengestelde relatie, tegengesteld aan onze onderlinge contacten, zodat wij kunnen begrijpen dat we tegengesteld aan onszelf moeten worden, dat wil zeggen dat we een restrictie aanbrengen (Tzimtzum), een scherm (Masach), Weerkaatst Licht (Ohr Hozer) omhoog brengen en ons boven onze egoïstische verhoudingen verheffen.

In de mate waarin wij altruïstische verhoudingen creëren, de kwaliteit van geven, misschien zelfs liefde voor elkaar, creëren wij de Shechina, de plaats, de Kli waarin de Schepper onthuld wordt, afhankelijk van onze gelijkvormigheid aan Hem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/to-connect-with-the-sechina-divinity/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/6/22, “Approaching the Creator Through the Network of Connections Between Us,” Lesson 1

Related Material:

Between The Friends

Who Can Be Considered A True Friend?

Strong Connection With The Group

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe kan ik van anderen evenveel houden als van mijzelf? (Quora)

Dr. Michael Laitman

Michael Laitman op Quora: Hoe kan ik van anderen evenveel houden als van mijzelf?

Wat wij voor onszelf willen ontvangen, weten we. Wat we aan anderen willen geven, moet hetzelfde zijn.

We moeten dus onthouden dat anderen liefhebben in de eerste plaats betekent dat we net zo met anderen omgaan als met onszelf.

Aangezien onze natuur egoïstisch is – we geven voorrang aan ons eigen voordeel boven het voordeel voor anderen, en ook nog vaak ten koste van anderen – gaat denken over anderen en handelen naar anderen zoals naar onszelf tegen onze natuur in, het lijkt onmogelijk.

Als we een eerste vonk van verlangen hebben om anderen net zo lief te hebben als onszelf, moeten we een mogelijkheid zoeken om regelmatig te leren hoe we boven onze aangeboren egoïstische manier van contact maken kunnen uitstijgen en een tegenovergestelde altruïstische band kunnen leren aangaan. We moeten ook naar een ondersteunende omgeving zoeken, d.w.z. naar mensen die ook iets dergelijks willen, mensen die ons steeds opnieuw aanmoedigen, ons eraan herinneren en voorbeelden geven die ons helpen de shift te maken van het liefhebben van onszelf (egoïsme) naar het liefhebben van anderen (altruïsme).

Bovendien is het zo, dat als wij dit willen leren en een ondersteunende omgeving daarvoor hebben, wij de positieve kracht van liefde, geven en verbinding die in de natuur aanwezig is, naar onszelf toetrekken. Juist deze kracht geeft ons het vermogen om anderen lief te hebben zoals onszelf. Wij verkrijgen deze mogelijkheid door onszelf te verbinden met die kracht, we laten ons verlangen groeien en willen ons op een positieve, altruïstische wijze verbinden met elkaar door de wijsheid van een dergelijke verbinding en wederzijdse steun te leren.

Based on KabTV’s “The Last Generation” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on June 6, 2018. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/01/how-do-i-love-others-as-myself-quora/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Love, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →