Tag Archives: Tradities

Mythen Over Kabbalah Ontkrachten, Deel 5

laitman_627_2Geboden En Tradities

Vraag: Verplicht Kabbalah een mens ertoe om de joodse rituelen te volgen?

Antwoord: Als je de Wijsheid van Kabbalah studeert, zelfs als je de meest seculiere mens bent die er maar bestaat en je nooit een traditie hebt gevolgd, ga je voelen dat al deze rituelen gegeven zijn met het doel om ons te herinneren aan de verbinding met de Hoge Kracht. Daarom gaan sommige mensen deze tradities volgen, hoewel het niet verplicht is.

Vraag: Wat is bijvoorbeeld de betekenis van de zegeningen over het brood en de wijn aan het begin van de eerste Shabbat maaltijd?

Antwoord: Zonder de Wijsheid van Kabbalah is het niet mogelijk om deze handelingen uit te leggen. Alleen Kabbalah legt uit wat de betekenis is van de zevende dag van de week: Shabbat. Shabbat is verbonden met het zevende millennium, het einde van de correctie.

We hopen dat we tot een staat zullen komen waarin de hele wereld gecorrigeerd zal zijn en het bestaan zich zal voortzetten vanuit een absolute alomvattende liefde die groter is voor de ander dan voor jezelf. Dan zal de Hoge Kracht tussen ons onthuld worden in de juiste gecorrigeerde verbinding en deze Kracht zal tussen iedereen Zijn verblijfplaats hebben.

Zonder de Wijsheid van Kabbalah is het niet mogelijk om te begrijpen waar de Torah over spreekt.

Vraag: Waarom voegen we zout toe aan het brood tijdens de zegening aan het begin van de Shabbat maaltijd?

Antwoord: Voor iemand die Kabbalah studeert is dit heel eenvoudig te begrijpen. Het is echter niet mogelijk om het uit te leggen zonder Kabbalistisch begrippen te gebruiken. Brood symboliseert het Licht van Hassadim (Genade), Bina, en zout is Malchut. Op deze manier komt er een verbinding tussen Bina en Malchut, zoals er geschreven staat: “Jullie zullen zout offeren bij al jullie offers”, als teken van verbinding.

Hiervoor is studie nodig. Het is onmogelijk om dit in een paar woorden uit te leggen. Als je de innerlijke betekenis van om het even welke traditie wilt begrijpen, kan dat alleen door de Wijsheid van Kabbalah. Alle tradities, wetten en geboden in het jodendom zijn afkomstig van Kabbalah en bestaan alleen dankzij deze Wijsheid. Kabbalah legt de ware betekenis ervan uit en voegt toe wat er daadwerkelijk bedoeld wordt.

From the Radio Program on 103FM, 2/28/16