Tag Archives: Tegenstellingen

“God heeft hen gemaakt, de een tegenover de ander”

243.07Het is bekend dat God ze tegengesteld aan elkaar heeft gemaakt. Tegenover elke kracht in Kedusha [heiligheid] maakte de Schepper een gelijke kracht in de Sitra Achra, tegengesteld aan de Kedusha (Zohar voor Iedereen, Inleiding tot Het Boek de Zohar, De Brieven van Rav Hamnuna Saba, Item 23).

Vraag: Wat is het doel van de schepping van de wereld? Waarom hebben we twee tegengestelde krachten nodig?

Antwoord: Om iets te scheppen zijn er twee tegengestelde krachten nodig. Er kan niets met behulp van één kracht worden geschapen. Zo is de natuur. We zien het ook in onze wereld.

Het punt is dat toen de Schepper een wereld wilde scheppen, dat wil zeggen een plek wilde creëren waar Zijn schepselen zouden kunnen verblijven, Hij in overeenstemming daarmee aan die wereld de eigenschappen heeft overgedragen waarin deze schepselen zouden kunnen bestaan, zich vermenigvuldigen, zich ontwikkelen en tot een hogere staat zouden kunnen komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/god-has-made-them-one-opposite-the-other/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction to The Book of Zohar” 4/23/23

Related Material:
We Cannot Balance Standing On One Leg
According to the Law of the Struggle of Opposites
Higher And Higher

Filed under: Kabbalah Study, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Streven naar harmonie

294.3Een van de belangrijkste tekenen van geluk en harmonie is de totale afwezigheid van de behoefte om iemand iets te bewijzen (Nelson Mandela).

Mijn antwoord: Dit is zijn persoonlijke ervaring, en het is te begrijpen. Aangezien de natuur streeft naar een staat van rust, met daarbij een continue, vreedzame beweging, kunnen we zeggen dat harmonie inderdaad het belangrijkste kenmerk is van het verlangen van het universum. We zien dat in principe alles daarop gericht is. Gebeurt er iets wat daaraan tegengesteld is, dan zijn alle krachten van het universum gericht op evenwicht.

Opmerking: Ja. Als we een klein mens in aanmerking nemen, zijn het kleine krachten, maar als we het hele universum in aanmerking nemen, hebben we met enorm grote krachten te maken.

Mijn Antwoord: Dit betekent dat, wat er ook gebeurt, het alleen bedoeld is om te zoeken naar harmonie, evenwicht.

Vraag: Hoe zou u de gewone menselijke harmonie definiëren?

Antwoord: Harmonie is de combinatie van alle aan elkaar tegengestelde krachten in een mens, die elkaar in evenwicht houden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/striving-for-harmony/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/8/22

Related Material:

Harmony Is A Balance Of Contradictions

The Universal Law Of Harmony

Unifying The Two Forces Of Nature Within

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat is het grootste plezier in de wereld? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat is het grootste plezier in de wereld?

Er staat geschreven dat er geen groter plezier is dan tegenstellingen verenigen.

Een tegenstelling is een staat van besluiteloosheid, alsof we tussen een tang worden fijngeknepen. We hebben geen idee waar de waarheid of de leugen ligt en evenmin wat we moeten doen. Maar we moeten deze tegenstrijdigheid oplossen.

Wanneer deze opgelost wordt, voelt het als het grootste plezier dat er bestaat.

Er worden aan ons allerlei tegenstellingen en twijfels gegeven met de bedoeling om ons uiteindelijk te brengen tot een vraag om hulp aan de Bron waar alles vandaan komt. Met andere woorden, de natuur bestaat met een bedoeling uit tegenstellingen, om ons naar het gevoel te brengen dat we de oplossing nodig hebben die zich in onze gemeenschappelijke Bron bevindt: de Hoge Kracht van de natuur, een puur altruïstische eigenschap achter alles wat we meemaken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/what-is-the-greatest-pleasure-in-the-world-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

“Licht” en “Duisternis” vanuit Kabbalistisch standpunt

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat bedoelen Kabbalisten met licht en duisternis?

Antwoord: Licht is de eigenschap van geven en liefde. Duisternis is de eigenschap van ontvangen, tot aan haat toe.

In onze wereld begrijpen we geen van beide omdat we hier niet de ware eigenschap van geven en liefde kennen en we uitsluitend vanuit egoïsme handelen. Wij kunnen het een zonder het ander echter onmogelijk begrijpen.

Wij hebben, op onze spirituele vonk na, totaal geen contact met de Hoge Wereld. Daarom is alles afhankelijk van onze bijdrage aan de ontwikkeling van integrale relaties in de groep. Door zulke relaties kunnen wij het Hoge Licht aantrekken en zal dat Licht in ons het systeem van onderlinge verbindingen creëren, waarin wij zowel in goede (licht) als in slechte (duisternis) staten zullen leven.

Vraag: Wanneer gaan we begrijpen wat Licht is?

Antwoord: Dat gebeurt als we ons gaan realiseren dat we ons in de duisternis bevinden.

Vraag: Er staat geschreven dat de Schepper ons tegengesteld aan Hem heeft geschapen. Is dat waar?

Antwoord: Hier gaat het over het ware egoïsme, dat moeten we nog bereiken. Wij bevinden ons echter op de minerale, vegetatieve en animale niveaus. Nu moeten we naar het vierde, menselijke niveau, groeien. Dat is het niveau waarop we tegengesteld zijn aan de Schepper. Dat niveau moeten we nog bereiken. We bereiken het in de spirituele wereld als de linkerlijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/10/17

Weerstand tegen de Wijsheid van Kabbalah, deel 1

laitman_259.01Wij zien dat de mensheid zich ontwikkelt onder de invloed van twee krachten: steun en weerstand, pro’s en contra’s, de drijvende kracht en de kracht die verzet biedt. Het is een natuurlijk verschijnsel voor elke vorm van ontwikkeling dat er voortdurend uitzetting en inkrimping is, zoals inademing en uitademing.

Elk moment zijn deze twee krachten actief, want de juiste ontwikkeling is zonder het evenwicht tussen deze krachten niet mogelijk.

Kabbalah en Kabbalisten ontwikkelen zich al naargelang hun generatie. Er komen lichtvonken te voorschijn in de gebroken kli (vat) van de ziel. Deze lichtvonken zijn eraan toe om uit de fragmenten van de ziel weer tevoorschijn te komen en om correctie te vragen.

Mensen in wie dergelijke lichtvonken ontwaken, voelen de noodzaak om het doel van de schepping te onthullen, de Hoge Kracht, de Schepper, en om het universum te bestuderen. Zij stijgen boven het gewone leven uit om zo niet in hun gebroken verlangens te blijven, maar ten behoeve van de spirituele lichtvonken te gaan leven.

Hoewel deze lichtvonken gebroken zijn, voelt een mens dat ze moeten herleven. Daarom heeft een Kabbalist veel krachten in zich: lichtvonken, Reshimot (spirituele genen) en verlangens die betrekking hebben op correctie, namelijk op de eigenschappen van geven.

Dit proces is met de eerste mens begonnen, met Adam. Daarna hebben zich in elke generatie steeds meer mensen bij hem gevoegd, mensen die de noodzaak voelden om het doel van de schepping te ontdekken en te begrijpen en tot de Hoge Kracht wilden behoren, tot het hoge systeem. Zo kwam er vanaf Adam een opeenvolging van Kabbalisten, die voor de schepselen in deze wereld de methode om de Schepper te onthullen ontwikkelden

Kabbalisten waren de schepselen die de Hoge Kracht onthulden. En omdat zich in veel mensen spirituele lichtpunten ontwikkelden en er verlangens ontwaakten, verspreidden Kabbalisten de Wijsheid van Kabbalah, dit riep verschillende reacties op.

Zelfs een eenvoudige studie van Kabbalah roept twee tegengestelde krachten in de mens op: een verlangen voor en tegen de onthulling van de Schepper. De mens is tenslotte een gebroken verlangen dat wil genieten, hij is een egoïst, en in hem leeft een lichtvonk die toegang tot een andere dimensie verlangt, een ander niveau, tot de intentie om te geven.

Deze lichtvonk verwijst naar een ander leven, een andere wereld. Daarom leeft een Kabbalist in twee innerlijke werelden: soms voert de kracht van geven de boventoon en soms de kracht van ontvangen. Hij gaat altijd door ups en downs, omdat deze twee tegengestelde krachten voortdurend in hem werkzaam zijn: lichtvonken en gebroken verlangens vragen om vervulling. Op deze manier ontwikkelt een Kabbalist zich, soms via de rechter- en soms via de linkerlijn.

Deze zelfde regel is van toepassing op de mens en zijn omgeving. Abraham, de eerste Kabbalist die begon met het verspreiden van Kabbalah onder de massa, ontmoette hevige weerstand van zijn vader Terah en de stroming waar hij eerder toe behoorde, en eveneens van de machthebber van het oude Babylonië, Nimrod. De tegenstand was zo groot dat Abraham Babylonië moest verlaten.

Weerstand tegen Kabbalah is een natuurlijk verschijnsel, want niets kan zich zonder weerstand ontwikkelen. Wij zien er voorbeelden van in de minerale, vegetatieve en animale niveaus van de natuur, de hele evolutie vindt plaats als resultaat van strijd, het zou niet op een andere manier mogelijk zijn.

Daarom hebben Kabbalisten geduld met hun tegenstanders, want zij realiseren zich dat zij deze tegenstanders van Boven ontvangen en dat de Schepper al deze protesterende krachten organiseert. Maar tegelijkertijd moeten Kabbalisten, als vertegenwoordigers van de kracht van spirituele ontwikkeling, weerstand bieden tegen de materiële en egoïstische ontwikkeling.

Tegenstanders van Kabbalah vechten op alle mogelijke manieren, maar Kabbalisten begrijpen dat al die weerstand door de Schepper, die deze krachten bestuurt, wordt georganiseerd en daarom moet het antwoord daarop adequaat zijn. Tenslotte hebben onze handelingen maar één doel: de Schepper aan de schepselen in deze wereld onthullen, dat is het doel van Kabbalah.

Voor dit doel is Kabbalah onthuld en het ene kan zich niet zonder het andere ontwikkelen, vooruitgang en weerstand hebben elkaar nodig.

Daarom moeten we verstandig met de tegenstanders van Kabbalah omgaan en ons realiseren dat vanaf het moment dat het Licht de duisternis schiep, toen het altruïstische Verlangen het egoïstische verlangen schiep, deze verlangens tegengesteld waren en zich samen moeten ontwikkelen. Het Licht ontwikkelt zich immers ook als het de schepping binnengaat, de schepping organiseert en er steeds meer verschillende verbindingen in bouwt.

Daarom moeten wij alle kritiek creatief benaderen, en met begrip. En hoewel de tegenstanders van Kabbalah veel ellende hebben veroorzaakt in het leven van Kabbalisten, is het anderzijds zo dat al deze krachten volgens het programma van de schepping handelen .

From the Lesson “Resistance to the Science of Kabbalah” 9/24/17