Tag Archives: Sukkot

Kom uit je vertrouwde woning en ga naar een tijdelijke verblijfplaats

Dr. Michael Laitman

Vóór de feestdag van het Nieuwe Jaar – Rosh Hashanah – in de periode van inkeer – Selichot – verhelderen wij al onze egoïstische verlangens die wij aanduiden als slecht. Dan maken we ze los van het afgelopen jaar en gaan we op weg naar het volgende jaar, naar nieuwe veranderingen (Rosh Hashana).

We beseffen ook dat we niets kunnen beginnen met onszelf, deze staat wordt de Grote Verzoendag –  Yom Kippur – genoemd. We komen tot het besluit dat er maar één oplossing is: het belang van de eigenschap van geven vergroten, ons egoïsme heeft minachting voor deze eigenschap We besluiten om het belang van spiritualiteit te verhogen en ons niet bezig te houden met onze egoïstische verlangens, maar het verlangen naar geven te vergroten. Dit symboliseert de feestdag van  Sukkot.

Pak het verlangen om te geven, dat nu onbelangrijk voor je lijkt te zijn, als “afval”, en verhef het belang ervan overeenkomstig jouw inschatting. Houd je niet bezig met je egoïstische, ontvankelijke verlangens, maar verlaat ze en ga naar een “tijdelijke woning”, naar het verlangen om te geven.

Je moet uit je vertrouwde egoïstische “huis” vertrekken en een nieuwe structuur bouwen, en wel zo dat het belangrijkste onderdeel daarvan, het dak, de kwaliteit van geven zal zijn. Dit laat zien in hoeverre je gelijkvormig kan zijn aan het Licht dat zich boven het dak van de Sukkah bevindt. Het zal voor je schijnen in de mate waarin je in staat bent om het te aanvaarden. Dit is de betekenis van het Sukkotfeest.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2010/09/come-out-of-your-reliable-home-and-dwell-in-a-booth/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/21/10, Shamati #96

Related Material:

Laitman.com Post: On The Holiday Of Sukkot

Laitman.com Post: Joy Is A Sign of Bestowal

Laitman.com Post: The Special Light Of The Sukkoth Holiday

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Holidays, Inner Work | Add Comment →

The Times of Israel: “Sukkot: Hoe de Mensheid in Harmonie onder één Dak kan leven”

The Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: Sukkot: Hoe de Mensheid in Harmonie onder één Dak kan leven”

Voor vele mensen over de hele wereld is ’thuis’ tegenwoordig een relatief begrip. Iedere dag motiveert de jacht op betere kansen en banen velen om naar nieuwe plekken te migreren. Record aantallen hebben eenvoudigweg geen keus en worden onder dwang naar andere plekken gebracht, ten gevolge van oorlog, achtervolging, misdaad of natuurrampen. Laten wij eens zien wat het Sukkot feest ons kan leren over het creëren van een echt gevoel deel te zijn van een vredig bestaan ….

Laten we allereerst eens kijken naar de demografie. Volgens de VS leven er wereldwijd ongeveer 258 miljoen mensen in een ander land dan hun geboorteland, een toename van 49% in de laatste twintig jaar. Een derde hiervan moest onder levensbedreigende omstandigheden vluchten om op zoek te gaan naar een veilige haven, met grotendeels een voorkeur voor rijke landen.

EU leiders proberen tevergeefs om, wat zij de grootste vluchtelingen- en migratie crisis van onze tijd noemen, op te lossen. In sommige Europese steden zijn anti-migratie gevoelens in korte tijd tot diepgaande sociale spanningen geëscaleerd. Daarnaast zijn er in de VS ongeveer 11 miljoen ongedocumenteerde migranten die proberen het land binnen te komen, wat een humanitaire crisis langs de grenzen van de VS ten gevolge heeft.

Het is in de wereld van nu moeilijk om voorbeelden van stabiliteit, standvastigheid en empowerment te vinden. De dynamiek van onze globale wereld waar alles met elkaar verbonden is, waar de beweging van elk individu anderen beïnvloedt, zet ons constant onder druk, dit komt tot uitdrukking in instabiliteit en onvoorspelbaarheid. In een systeem van onderlinge verbindingen zijn we allemaal van elkaar afhankelijk. Het kan niet goed zijn voor één mens als het niet goed is voor iedereen.

De natuurlijke Loop van Ontwikkeling

De migratie van miljoenen mensen van één land naar een ander land, maakt deel uit van het evolutionaire programma van de natuur. Hetzelfde geldt voor het veranderende globale klimaat, eveneens een belangwekkende oorzaak van hervestiging en onzekerheid. De meest recente voorbeelden hiervan zijn de verwoesting door de Tyfoon Mangkhut op de Filipijnen en de orkaan Florence in de VS. Deze orkaan heeft een spoor van verwoesting achtergelaten die op $22 miljard schade geschat wordt, duizenden mensen zijn dakloos omdat zij geëvacueerd moesten worden.

Wij kunnen dergelijke klappen echter voorkomen. Als wij, voorafgaand aan de klappen van de natuur, zouden begrijpen wat het vaststaande plan van ontwikkeling van de natuur inhoudt, zouden wij het hele menselijke ras naar een stralende, nieuwe horizon kunnen brengen.

Wat staat ons dan in de weg om voor iedereen een goed leven te creëren?

Alleen het menselijk ego: het verlangen om ten koste van anderen te genieten. Als deel van de natuurlijke ontwikkeling van de mensheid, is het ego tot groteske proporties uitgegroeid, als kanker in het systeem, terwijl de natuur van ons verwacht dat wij ons houden aan de basiswet van evenwicht tussen al haar elementen: het minerale niveau, het vegetatieve, animale en menselijke niveau.

Hoe eerder wij de les leren die de natuur ons geeft, hoe eerder wij ons vluchtige, fragiele leven kunnen transformeren tot een leven dat positief, stabiel en vredig is.

Gewoontedieren

Een mens verlangt, zoals elk dier, naar comfort en veiligheid. Het is interessant dat het Sukkot feest (het Feest van de Tabernakel) een roep is om ons comfortabele, egoïstische ’thuis’ te verlaten en een nieuwe structuur te bouwen, een sukkah, het symbool van de nieuwe wereld die wij voor onszelf kunnen bouwen en waarin wij onze egoïstische aard kunnen transformeren in de eigenschap van geven.

Waarom is deze reconstructie en verandering van plek belangrijk? En wat heeft dit met ons te maken?

In de loop van de ontwikkeling van de mensheid, heeft zij zich willen verzekeren van een solide toekomst, maar de droeve werkelijkheid is dat het leven in de loop van de tijd alleen maar ingewikkelder is geworden. In het verleden leek alles eenvoudiger. Het leven leek continuïteit te hebben, comfort en stabiliteit. Ouders erfden huizen en lieten ze weer na aan hun kinderen. Mensen voelden zich veilig in hun beroep en maakten zich weinig zorgen over hun toekomstige bron van inkomen. Maar alles lijkt de laatste jaren snel aan waarde te hebben ingeboet.

Gezinnen hebben steeds meer moeilijkheden. Alles is aan verandering onderhevig. In het algemeen gesproken, kunnen we zeggen dat het comfortabele thuis van gisteren, vandaag een tijdelijk onderkomen is geworden voor de storm die ons steeds meer insluit.

Wat is één van de meest verontrustende ironieën van onze tijd? Dat wij, in een technologisch tijdperk waarin we een overvloed aan mogelijkheden hebben om ervoor te zorgen dat iedereen een goed en veilig leven kan leiden, onze vooruitgang gebruiken om elkaar schade te berokkenen, oorlogen te voeren, conflicten en constante strijd te veroorzaken, en een atmosfeer van toenemende angst creëren in plaats van een steeds groter wordend vertrouwen. Onze kwade natuur overheerst ons verlangen naar een aangenaam leven.

Onze veiligste inzet is vandaag om de natuur in de diepte te verkennen en haar onwrikbare regels te ontdekken. Door het verloop van de ontwikkeling van de natuur te begrijpen, kunnen wij zeker zijn van een pijnloze, snelle vooruitgang..

Kennis van de innerlijke werking van het systeem van de natuur is ons enige anker in de veranderende wereld. Wij moeten universele kennis verkrijgen die de erkenning van het natuurlijke systeem bevat, begrijpt hoe het werkt en onze ontwikkeling als menselijke wezens richting geeft. Als wij dit systeem begrijpen, zijn wij in overeenstemming met de alomvattende wet van de natuur, de kracht die alles in de werkelijkheid tot stand brengt en onder controle heeft.

Van Eigenliefde naar Liefde voor Anderen

De formule waardoor wij ons aan deze hoge kracht kunnen binden, is “Heb je naaste lief als jezelf.” De inachtneming van deze regel vereist dat wij het ego, waarmee wij geschapen zijn, loslaten, wij verlaten onze permanente woning van eigenliefde en gaan een nieuwe woning van liefde voor anderen binnen. Dit leert de Wijsheid van Kabbalah ons en dit is de innerlijke boodschap van Sukkot.

Je naaste liefhebben als jezelf is het middel om een nieuwe woning te ontdekken. Op de weg van eigenliefde naar liefde voor anderen, verandert ons beeld van de werkelijkheid. Onze zintuigen worden omgekeerd en ons hart verandert van richting, van naar binnen gekeerd zijn naar buiten, er wordt aan ons een omgekeerde wereld onthuld. Wij zien plotseling een hogere, wijdere wereld, waarin het programma van de ontwikkeling en het bestuur van onze levens zich bevindt.

Als wij dan onze ogen openen en zien dat alles één is, maken wij geen fouten meer en zijn we zeker van een gelukkig bestaan met elkaar, onder één gemeenschappelijk globaal dak.

Een Gelukkige Sukkot!

De betekenis van Sukkot (Loofhuttenfeest)

The Meaning of the Holiday of Sukkot

The true meaning of the holiday of Sukkot is to build a "Sukkah of Peace" so that the entire world will gather beneath this big thatch covering, where we will be united as one.Happy Sukkot #sukkot

Posted by Michael Laitman on Tuesday, 3 October 2017

 

Sukkot symboliseert een eenvoudig en mooi proces. Wij nemen “afval uit een schuur en van een wijnmakerij”. Dit heeft geen enkele waarde, we verbranden het en gooien het weg. Wij plaatsen het nu echter boven ons hoofd als het belangrijkste wat wij hebben.

Wat is “afval uit een schuur en van een wijnmakerij”? De eigenschappen van GEVEN, LIEFDE, VERBINDING. Dit vraagt het feest van Sukkot van ons. Dat wij de belangrijkheid van liefde en VERBINDING hoger plaatsen, boven onze hoofden.

Wij zullen een Sukkah van VREDE bouwen. De hele wereld zal onder deze grote dakbedekking van takken en loof bijeenkomen. Wij zullen als EEN samen zijn. Dit wordt door Sukkot gesymboliseerd. Wij zullen beloond worden met de staat van een Sukkah van VREDE.

Een blije Sukkot