Tag Archives: Structuur van het universum

Waaruit bestaat het universum?

548.01Naast de vier niveaus van de ontwikkeling van het verlangen, is er niets anders aanwezig in de compleet lege ruimte waaruit het gehele universum bestaat. Deze niveaus bestaan in de natuur, in de schepping. Keter is het eerste niveau, het tweede is Hochma, het derde is Bina, het vierde is Zeir Anpin en het vijfde is Malchut.

In Kabbalah wordt het eerste niveau, dat betrekking heeft op de Schepper zelf, gewoonlijk niveau nul genoemd, de overige vier niveaus van de ontwikkeling van onze verlangens vinden van daaruit plaats.

Deze niveaus, die vanuit Keter (de Schepper) neerdalen, vormen op complete wijze het hele universum. Alle eigenschappen, werelden, scheppingen en alles waar we over kunnen spreken, bevindt zich in deze niveaus.

Het laatste niveau, Malchut, ontvangt al het Licht dat van de Schepper uitgaat. In overeenstemming daarmee blijft zij zich steeds verder ontwikkelen. Dit laatste niveau, Malchut, bestuderen we vooral in de wetenschap van Kabbalah, namelijk hoe zij zich ontwikkelt en wat het gevolg is van haar ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/what-forms-the-universe/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbaalah Lession 7/16/23, Writings of Baal HaSulam, “Preface to the Wisdom of Kabbalah”

Related Material:
How Was the Universe Formed?
A Book about the Mysteries of the Universe
What Happened Before The Big Bang?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

 

De structuur van het universum – deel 4

Restrictie – De weigering van Malchut om het Licht te accepteren

Vraag: Als de ontwikkeling van de wereld na de eerste fase was gestopt, zouden wij dan op dieren lijken die geen onafhankelijk verlangen om te ontvangen hebben?

Antwoord: Ja.

Vraag: En als alles bij de vierde fase was gestopt en zich niet verder ontwikkeld had, zouden wij dan het verlangen niet onder controle gehad hebben, hoewel dit verlangen onafhankelijk was geworden?

Antwoord: Het is dan nog geen onafhankelijk verlangen, want hoewel het breekt en zich zelfstandig op genot richt, is het gericht op het genot dat Keter dicteert. Het wil volgens haar aard vervuld worden. Dit verlangen realiseert zich dat het hetzelfde wil als Keter.

Malchut voelt dat zij van Keter ontvangt en kiest wat zij van Keter wil ontvangen. Juist omdat zij van Keter wil ontvangen, blijft ze zich innerlijk ontwikkelen en realiseert zij zich dat ze niet vrij is, dat zij onder de controle staat van al die vormen van verlangens en genot. Dat betekent dat plus en min haar volledig onder controle hebben. 

Zo dient de eigenschap van vrijheid zich in Malchut aan. Zij wil zich niet voegen naar het gebrek aan vervulling, maar ook niet naar het verlangen om vervuld te worden. Zij wil zich onafhankelijk voelen omdat zij voelt dat die eigenschap in Keter aanwezig is, Keter is de eerste, vóór Keter bestaat er niets.

Nu ontwikkelen zich enkele nieuwe staten in Malchut, zij voelt zich als een onvolmaakte creatie en zij wil aan Keter gelijkvormig worden, gelijkvormig aan haar Schepper.

Zij voelt dat de Schepper volkomen vrij is en geven en ontvangen overstijgt. Maar zij wordt ofwel door het gebrek aan vervulling gecontroleerd, of door het feit dat zij vervuld wordt. Dit betekent dat zij geen vrije wil heeft, geen onafhankelijk “ik”, en de invloed van zowel de plus als de min hebben haar volkomen onder controle.

Zij gaat voelen dat zij geen vrijheid heeft, maar dat zij volledig onder controle staat. Dit wordt benoemd als: de onthulling van het kwaad van de eigen natuur – die afhankelijk is van genot of van het gebrek aan genot – voelen

Door dit gevoel krijgt Malchut een gevoel van schaamte, door het feit dat zij geen vrije wil heeft en zij in principe volledig onder controle staat. Het gevoel volledig gecontroleerd te worden, veroorzaakt de behoefte aan onafhankelijk handelen. Dit belemmert haar zodanig dat zij elk contact met het Licht een halt toeroept.

Deze staat wordt Tzimtzum (restrictie) genoemd. Het gevoel van het schepsel dat het volkomen gecontroleerd wordt en niets van zichzelf heeft, niets onafhankelijks, dwingt haar ertoe om haar handelingen en haar verlangen, te beperken. Zij wil volledig stoppen.

Het schepsel is bereid om de voorgaande staat, waarin het volledig onder controle stond, uit te wissen. Daarom wordt deze staat ‘restrictie’ genoemd. Met andere woorden: als Malchut voelt dat er geen mogelijkheid is om vrij te handelen, is zij bereid om er alles voor te doen om het gevoel gecontroleerd te worden te vermijden.

Vraag: Komt de schaamte die Malchut voelt, voort uit het gevoel volkomen gecontroleerd te worden of komt het doordat zij tegengesteld is aan de Hoge Kracht die haar geschapen heeft?

Antwoord: Dat is praktisch hetzelfde.

From KabTV’s “Basics of Kabbalah” 11/27/18

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/the-structure-of-the-universe-part-4/

Filed under: Structure of the Universe | Add Comment / Ask Question →