Tag Archives: Spiritueel Werk

Als er geen oorlogen buiten ons zouden zijn

220Vraag: Hoe wordt er beslist en wie beslist het wanneer de innerlijke oorlog stopt en het tijd is dat deze krachten in de fysieke wereld verschijnen?

Antwoord: Alleen de Schepper. Want het hangt niet alleen van de mens af, maar van welke correcties er in het hoge systeem door ons gemaakt worden. Als het systeem tot zijn correctie komt, komen er van daaruit stuursignalen naar onze wereld. Maar dat kunnen wij van tevoren niet weten.

In alle  Kabbalistische bronnen staat geschreven dat “Er geen ander is dan Hij” en dat deze Kracht absolute  Liefde is. De Schepper zelf begint alle oorlogen en conflicten tussen mensen om ons de mogelijkheid te geven om in te grijpen in de correctie, om onszelf te corrigeren en op deze manier de wereld te corrigeren. De wereld is een kopie van onze innerlijke staat.

Als er geen oorlogen buiten ons zouden zijn, zouden wij niet kunnen beseffen hoe waardeloos ons egoïsme is. Oorlog is noodzakelijk voor een mens om na te kunnen denken over de zin van het leven.

Vraag: Heeft de Schepper geen andere manieren om ons dingen te leren?

Antwoord: Dit gebeurt op een natuurlijke wijze uit wat geschapen is, vanuit de tegengestelde krachten in onze wereld, de mens heeft hier controle over. Het wordt hem gegeven om hier controle over te hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/if-there-were-no-external-wars/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/1/22

Related Material:

Is Manifestation Of Wars In The Corporeal World Necessary?

When Will The War End?

Internal Wars At The External Level

Filed under: Crisis, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Vier convenanten met de Schepper

571.03Vraag: Er zijn vier convenanten in spiritualiteit. Is er een bepaalde volgorde waarin zij gesloten worden?

Antwoord: Nee, we moeten alleen werken aan ons gemeenschappelijke verlangen in de groep en ernaar streven om dit volledig te verbinden met de eigenschap van geven. Dit gebeurt allemaal tijdens de studie, in fasen. Als de Schepper ons de hoge Kracht toekent, zal het in ons plaatsvinden.

Vraag: En wat als ik enigszins verward ben over deze vier convenanten?

Antwoord: Denk er maar helemaal niet over na hoeveel het er zijn! We moeten alleen aan de verbinding met onze vrienden en met de enorm grote wereldgroep denken, wij bestuderen allemaal hoe we dichter bij de Schepper kunnen komen. En daarna denken we aan onze verbinding met de hele mensheid, zodat we iedereen, in de volle omvang van zijn kracht en mogelijkheden, tot een convenant met elkaar en de Schepper kunnen brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/four-covenants-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 12/28/21

Related Material:

A Secret Covenant With The Higher Power, Part 2

Making A Covenant With The Creator

What Is The Covenant With The Creator?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Onze leidende ster

249.01Als ik mijn best doe om de handelingen van de Schepper op elke plek en achter allerlei mensen te zien: achter vrienden, familie en zelfs mijn baas op het werk, begrijp ik dat wat er gebeurt niet van mensen en toevallige gebeurtenissen in het leven afkomstig is, maar alleen van het hoge Bestuur komt. Er is immers geen ander dan Hij, de enige kracht die in het universum werkzaam is door allerlei sluiers heen.

Ik breng al deze sluiers bijeen, verzamel ze op één plek en dan begin ik de Schepper te ontdekken. De sluiers verdwijnen niet, maar worden steeds diverser. Als ik mijn best doe om alles alleen tot de Schepper te herleiden, ga ik Hem steeds meer ontdekken.

Dit werk – om alles tot één Kracht te herleiden – leidt mij naar verbondenheid met de Schepper en naar begrip over Hem. Door dit werk verander ik mijzelf en bedek ik alle kwaad met liefde.

Ik zie alle hindernissen niet als verstoringen, maar als oefeningen die de Schepper mij geeft om Hem in elke situatie te ontdekken, de situaties worden steeds verfijnder en complexer zodat ik de Hoge Kracht kan onthullen. Ik probeer elke situatie waar ik in terechtkom te zien als iets wat mij door de Schepper wordt gezonden en ik probeer mij via deze situatie tot Hem te richten.

Het enige wat bestaat, is de Kracht van de Schepper. Dit betekent dat de Schepper alles in de wereld voor ons organiseert en vormgeeft.

Hoewel we een enorm grote, heel complexe en veelzijdige wereld voor ons zien met veel tegenstrijdige krachten, moeten we het uiteindelijk allemaal terugbrengen tot één principe: “De Schepper staat boven ons, de Schepper is Eén.”

Dit doel moet onze leidende ster worden. Dan zullen onze hele wereld en ons hele leven ons oefeningen geven die ons helpen om tot dit begrip te komen en zal het zich volledig openbaren.

Er staat geschreven: “Zij hebben ogen maar zij zien niet, zij hebben oren maar zij horen niet.” Wij zien niet dat er maar één Kracht werkzaam is in de gehele werkelijkheid. Wanneer wij dit gaan zien, wordt er een andere werkelijkheid zichtbaar voor ons, een spirituele werkelijkheid waarin wij samen met de vrienden zijn.

Dan wordt het volgende, hogere niveau onthuld en ieder van ons voelt opnieuw dat hij in de greep van een egoïsme is dat nog groter is geworden en dat de hele wereld er nog lelijker uitziet. Maar we begrijpen dat de Schepper ons dit beeld laat zien. In feite is er niets veranderd.

De Schepper zet alleen de regelaar van onze wil om te ontvangen op een hogere stand en dan laait het egoïsme nog meer op, in ieder van ons en in de hele wereld. Dit alles is bedoeld om de uniciteit van de Schepper in de hele werkelijkheid op een nog hoger niveau te kunnen onthullen, in situaties die ingewikkelder en tegenstrijdiger zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/our-guiding-star/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/1/22, “Faith Above Reason”

Related Material:

We Were As Dreamers

The World Where The Opposite Is True

See The True Reality

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe ik kan zien dat de Schepper overal is

562.01Vraag: Waarom is er met name sprake van de eigenschap van geven als ik samen met de vrienden ben en niet ergens anders? We hebben tenslotte geleerd dat de Schepper overal is en dat Hij puur geven is.

Antwoord: Maar we zien dit niet. Als we de eigenschap van geven met onze vrienden samen ontwikkelen, zullen we zien dat de hele wereld zich in deze eigenschap bevindt.

Ik ben nu echter in een situatie waarin ik voel dat de hele wereld egoïstisch is. Daarom staat er geschreven: “Eenieder oordeelt volgens zijn eigen tekortkomingen.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/how-to-see-that-the-creator-is-everywhere/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/8/22, “Deriving the Greatness of the Goal from the Friends” Lesson 4

Related Material:

The Creator Is Inside The Environment

To Become Similar To The Creator

Making A Step Toward The Creator

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Bewuste ontwikkeling

Opmerking: In de spirituele wereld gaan conceptie, geboorte en ontwikkeling gepaard met woede, boosheid en zelfs lijden. Een mens wordt namelijk gedwongen om te gaan leven vanuit geloof boven de rede, alsof hij zijn ogen dicht heeft.

Mijn antwoord: Alleen in het begin. En dan gebeurt het in de mens, omdat hij voortdurend gespannen is om de intentie voor geven, liefde en verbinding met anderen en met de Schepper vast te houden.

Vraag: U schrijft dat het heel hard werken is om je te annuleren voor wat hoger is. Waar bestaat dat annuleren uit?

Antwoord: Het bestaat uit het onderdrukken van je egoïsme en daar langzamerhand bovenuit stijgen naar geven, liefde en altruïsme. Al deze pogingen vinden in de mens plaats.

In een aards embryo gebeurt het automatisch dat het zich als het ware annuleert ten opzichte van de moeder, zo kan het zich ontwikkelen, maar hier doen we alles bewust.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2021/08/conscious-development/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 8/6/21

Related Material:

How The Spiritual Embryo Grows

The Essence of The Spiritual Work

Through The Screen Of Our World

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verbinding boven afwijzing

Vraag: U zegt altijd: “Liefde bedekt alle misdaden.” We hebben het er nu over dat we eerst de 9e Av hadden, vernietiging, afscheiding, en het daaropvolgende stadium is al verbinding. Welke misdaden moeten wij met liefde bedekken, waar hebben we het dan over?

Antwoord: Over het kwaad dat in elk verlangen van ons aanwezig is. Hoewel de gemiddelde mens hier helemaal niets van voelt. Dat is nu juist het probleem.

Als hij op de juiste manier naar zichzelf kijkt, zal hij zien dat er in al zijn gedachten en daden maar één enkel verlangen aanwezig is, het verlangen om te ontvangen, te winnen, te bezitten, beter te willen zijn dan anderen.

Vraag: Er moet dan een soort standaard zijn waaraan ik mezelf constant kan afmeten. Laten we zeggen dat de Schepper die standaard is. Maar voordat Hij onthuld is, kan ik niet begrijpen wat dat kwaad in mij is wat ik moet corrigeren, dat is toch zo?

Antwoord: De Schepper ontdek je geleidelijk. En afhankelijk daarvan gaan we voelen hoeveel kwaad er nog in ons aanwezig is.

Vraag: U hebt gezegd dat er in de spirituele wereld geen verschil is tussen liefde voor een man en liefde voor een vrouw. Waar gaat dit over? 

Antwoord: Het gaat over verbinding boven afscheiding, boven elkaar afwijzen. Elkaar afwijzen noemen we haat, en wederzijdse aantrekkingskracht met het doel om tot de onthulling van de Schepper te komen omdat we Hem willen verblijden, noemen we liefde.

Vraag: Betekent dit dat het spirituele werk voor mannen en vrouwen hetzelfde is?

Antwoord: Ja, het verschil in geslacht doet er totaal niet toe.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/connection-above-rejection/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States”

Related Material:

The Day Of Love After The Day Of Destruction

A Worldwide Action Of Love Dissemination!

There’s Nothing Worse Than Indifference

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Schepper ontmoeten

Vraag: In elke wetenschap stellen wetenschappers eerst een hypothese op, daarna gaan ze aan het werk en ontdekken ze iets. Hoe gebeurt dit in Kabbalah? Hoe kan ik ontdekken dat de Schepper mij beïnvloedt?

Antwoord: Ik bevind me in een soort veld, onder de een of andere invloed buiten mij, dat is me duidelijk. Maar hoe ik met deze invloed in contact kan komen, is me niet duidelijk, dat zou ik graag willen weten.

Wij proberen namelijk met onze fysieke eigenschappen en vermogens vast te stellen welke krachten ons beïnvloeden en wat voor reacties ze in ons teweegbrengen. Dit alles doen wij echter met onze gewone aardse middelen.

Als we ons volgens de Kabbalistische methode ontwikkelen, proberen we het krachtenveld waarin we leven te beïnvloeden, we willen het begrijpen, ermee in contact komen en vaststellen welke invloeden die ik uitoefen op dat veld, mij vanuit dat veld, bepaalde adequate reacties brengen. De wederkerigheid die ik creëer door mijn invloed op dat externe veld dat verandering brengt in mij door de invloed ervan, is het onderwerp van de studie van de Wijsheid van Kabbalah.

Kabbalah noemt dit externe veld dat ons omringt de Schepper, omdat het onthult dat dit de hoogste en enige Kracht is, de Kracht die alles creëert en alles omvat. Kabbalah noemt ons mensen, (naast de levenloze, vegetatieve en animale natuur) geschapen wezens, en nodigt ons uit om een zintuig te ontwikkelen voor het waarnemen van de Schepper, om uit onszelf te treden, om Hem te gaan voelen en onderzoeken. Daar houdt de Wijsheid van Kabbalah zich mee bezig en dat kunnen wij bereiken.

Vraag: Welk principe van de handelingen van de Schepper, van de invloed van het hoge krachtenveld op mij, zal het mij mogelijk maken om Hem te herkennen?

Antwoord: Dat is de wet van gelijkvormigheid. Als ik mijzelf, mijn reacties en mijn invloeden op de Schepper kan veranderen, zal ik tegelijkertijd voelen hoe Hij mij beïnvloedt. Kabbalah is in dit opzicht een wetenschap, meer is er niet.

Dus, door mijzelf te veranderen, mijn invloeden op dat externe veld, verzamel ik voldoende reacties die dat veld in mij oproept, in de loop der tijd heb ik al enige gegevens bijeengebracht, ik verzamel ze, werk ermee en ik kan wat conclusies trekken over de aard van dit veld, over het gedrag ervan, de manier waarop het mij beïnvloedt en de manier waarop ik het kan beïnvloeden. Dit is de hele Wijsheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/meeting-the-creator/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/2/21

Related Material:

I Want To Meet The Creator!

Above Love And Hatred Is The Meeting Place With The Creator

Meeting The Creator On The Steps Of The Ladder

Filed under: Kabbalah Study, Science, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De afstand tot nul reduceren

Obstakels overwinnen betekent dat ik tegen de emotionele afstand tussen mij en de vrienden inga en tegen de emotionele afstand van ons allemaal samen tussen ons en de Schepper. Wij moeten deze twee factoren overwinnen en de afstand tot nul reduceren.

Natuurlijk zal dit nieuwe staten (Reshimot) aan het licht brengen, alsof ik mijn gevoeligheid versterk als ik van het eerste niveau op het tweede kom, dan op het derde, enzovoort.

Alsof ik de afstand eerst afmeet in kilometers, dan nauwkeuriger word en in meters denk, in centimeters, in millimeters, etc. Iedere keer neemt de gevoeligheid, de resolutie, toe totdat ik het doel bereik. De afstand tussen mij en de vrienden en tussen alle vrienden en de Schepper is steeds kleiner aan het worden en wanneer de afstand tot nul gereduceerd is, is dat het einde van de correctie

https://laitman.com/2021/06/reducing-the-distance-to-zero/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 6/18/21, “Advance By Overcoming”

Related Material:

Together Is Strength

From Ten To One

High Voltage Network

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Afstand en nabijheid

Het Boek De Zohar, VaYikra, item 79: Het is als een koning die boos was op de koningin en haar voor een bepaalde periode uit haar paleis verdreef. Toen die tijd verstreken was, wilde de koningin onmiddellijk terugkomen en naar de koning terugkeren. Dit gebeurde eenmaal, tweemaal, driemaal. Maar de laatste keer werd zij op grote afstand van het paleis van de koning gehouden en de koning hield haar voor een lange periode op afstand van zijn paleis. De koning zei: “Deze keer is anders dan de voorgaande keren toen zij naar mij toekwam. In plaats daarvan zullen ik en mijn familie haar nu gaan zoeken.”

De koning is de Schepper, de alomvattende kracht van de natuur. De koningin symboliseert de schepping, d.w.z. de zielen die door de Schepper zijn geschapen. Zij moeten een aantal staten van afstand en nabijheid meemaken, waardoor in de zielen waarnemingen van de Schepper gecreëerd worden die steeds duidelijk worden.

Als zij op afstand worden gehouden van Hem, voelen ze bepaalde negatieve eigenschappen in zichzelf: duisternis, verwarring en lijden. En dan, als zij dichterbij Hem komen, bereiken ze een staat van vervulling, begrip, etc. Maar elke keer is de afstand en het naderbij komen kwalitatief verschillend.

Toen ik de eerste keer van Hem verwijderd was en later weer dichterbij kwam, voelde ik dat het heel naar was om ver weg te zijn en aangenaam om dichtbij te zijn, maar toen ik de tweede keer van Hem verwijderd was en misschien wel vanaf dezelfde afstand weer naderbij kwam, had ik er al een ander gevoel over: “Waarom ben ik op afstand gehouden? Waarom kom ik weer terug? Wat is het verschil?”

De derde keer vraag ik mezelf af: “Waarom doet de Schepper dit?” Ik vraag niet waarom dit met mij gebeurt, maar waarom de Schepper dit nodig vindt. Ik besef dat het van de Schepper komt.

De vierde keer, als al dit onderzoek en wat ik begrijp zich in mij heeft verzameld, wordt mijn denken ruimer en breidt mijn voelen zich uit, dan bevind ik mij al in een diepe staat van verbanning van de Schepper, in een staat van afscheiding en duisternis. Hoewel deze duisternis misschien wel dezelfde is als voorheen, is het besef dat ik niet meer op eigen kracht naar Hem kan terugkeren heel bitter en diep. Ik voel mij tegengesteld aan de Schepper en ik voel mijn machteloosheid zo diep dat ik niet weet wat ik moet beginnen.

In deze situatie merk ik voor het eerst dat ik kracht tekortkom en dat ik Hem nodig heb om mij terug te brengen. Als deze dringende vraag in mij opkomt omdat ik niet langer in ballingschap kan blijven, komt Hij zelf met al zijn hovelingen naar mij toe.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/distancing-and-nearing/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #14

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

Vertegenwoordiger voor alle schepselen

Het moet mij zorgen baren dat ik aan de Schepper niet de plek kan bieden waar Hij Zich kan onthullen aan de schepselen en hen blij kan maken. De mate waarin ik de Hoge Kracht belangrijker vind dan mijzelf, mijn egoïsme, en daar meer zorg voor draag dan voor mezelf, bepaalt de mate van mijn droefheid omdat ik mijn werk niet doe. 

Ik moet voelen dat ik alle schepselen vertegenwoordig en dat geldt voor eenieder van ons. Iedereen heeft namelijk een speciale verbinding met de Schepper vanuit de unieke oorsprong van zijn ziel en in dit opzicht kan hij door niemand vervangen worden. Daarom moet ik erover nadenken hoe ik de Schepper kan verblijden, hoe ik via mijzelf de Schepper kan verbinden met alle schepselen, eerst met de Ten en na de Ten met de gehele gemeenschappelijke ziel, met de Shechina, zodat de Schepper Zich in alle zielen zal onthullen en Zich zal verblijden.

Dit is het werk van ieder mens afzonderlijk, niemand anders kan dat voor hem doen. Als hij het betreurt dat hij de oorzaak is van het lijden van de Shechina, kan hij later deel hebben aan de vreugde van de Shechina.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/representative-of-all-created-beings/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 5/5/21, “Chasing the Shechina

Related Material:

The Creator Truly Wants To Reveal Himself To Us

Revealing The Creator In The Ten

The Ten Is Our Spiritual Capital

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →