Tag Archives: Spiritueel Werk

De leraar bedriegen

549.02Vraag: Is de waarneming van het aardse leven van uw student even open voor u als het spirituele leven?

Antwoord: Nee, het aardse leven van mijn student is niet het gebied waarin ik contact met hem heb. Absoluut niet. Ik hoef niet te weten wat iemand doet. Ik voel wat er met hem gebeurt in zijn spirituele ontwikkeling, maar niet op fysiek gebied.

Vraag: U weet misschien niet eens waar hij op een bepaald moment is, bijvoorbeeld onderweg of op een bepaalde plek?

Antwoord: Nee, dat weet ik niet.

Vraag: Dus uw student kan u bedriegen door te zeggen: “Ik was er net,” maar in werkelijkheid…

Antwoord: Fysiek? Natuurlijk kan hij dat! Zijn laagste spirituele niveau, is namelijk niet in mij aanwezig.  Alleen zijn spirituele ontwikkeling is in mij.

Vraag: Beïnvloedt de student, door een of ander bedrog te plegen ten aanzien van de leraar, daarmee zijn spiritualiteit?

Antwoord: Dat doet hij ongetwijfeld.

Vraag: En voelt u hoe dat verandert?

Antwoord: Ik weet niet waarom, maar het feit dat zijn val plaatsvindt, zie ik, ik voel het.

Vraag: Wat is bedrog eigenlijk?

Antwoord: Bedrog is een doelbewuste discrepantie tussen het lagere en het hogere, tussen jou en een vriend, als jullie dichterbij elkaar kunnen komen, maar dat bewust niet doen. Dat is een heel slechte daad omdat het een dubbele afstand veroorzaakt.

Dat wil zeggen, je zet de verbinding die je tussen jezelf en anderen zou kunnen maken, niet alleen op afstand, maar je plaatst jezelf tegenover de ander. Dit is de sluwheid van de slang.

Vraag: Hoe kan een mens zichzelf beschermen tegen dit bedrog?

Antwoord: Alleen door de grootheid van het Doel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/to-deceive-the-teacher/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Deceive the Teacher” 12/21/13

Related Material:

When You Diminish The Importance Of The Rav, You Fall

Internal Disagreement With The Teacher Leads To External Distance

Like Student, Like Teacher

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het pad naar de Schepper gaat door een gebroken hart

236.02Vraag: U schrijft in uw blog dat in Kabbalah de weg naar de Schepper door een gebroken hart gaat, als we ontdekken hoe tegengesteld we aan Hem zijn. Als we, juist vanuit deze afgrond waarin we vallen de Schepper aanroepen, ontdekken we dat we punten van contact met Hem hebben.

Maar de Schepper is de eigenschap van geven en liefde. Hoe krijg ik plotseling contact met Hem als ik aan het vallen ben, vanuit een gebroken hart?

Antwoord: Een mens gaat begrijpen dat hij in zijn situatie niets anders kan doen dan zich volledig aan de Schepper onderwerpen. Hij heeft geen andere mogelijkheden tot handelen. Dan wendt hij zich met een vraag, met een gebed, tot de Schepper, zodat Hij hem dichter bij Hem zal brengen.

Opmerking: Ja, als ik de Schepper beschouw als een soort Hoge Kracht die mij helpt, is dat te begrijpen. Maar als we Hem beschouwen als de eigenschap van geven die zich in mij manifesteert…

Mijn antwoord: Dit is een van de eigenschappen van de Schepper, die zich gedeeltelijk in een mens manifesteert.

Opmerking: Het is interessant dat ik dan tegelijkertijd vreugde en wanhoop in mij voel.

Mijn antwoord: Natuurlijk, het kan vreugde en wanhoop zijn: wanhoop over je eigen kracht, maar vreugde over het feit dat je tegelijkertijd dichterbij de Schepper komt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/the-path-to-the-creator-lies-through-a-broken-heart/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 11/27/22

Related Material:

The Healer of Broken Hearts

When The Heart Is Broken

He Whose Heart Is Broken

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe moeten we met hindernissen omgaan?

600.02Opmerking: Het gebeurt vaak dat iemand gebukt gaat onder bepaalde problemen en dat iedereen zegt: “Goed gedaan! Het betekent dat je sterk bent, daarom heb je zulke hindernissen gekregen!”

Mijn antwoord: Nee, dat geldt niet voor ons. Het is namelijk nodig om deze problemen te begrijpen als hindernissen om op een hoger niveau te komen, maar wel op een manier dat je ze aankunt, dat je erop voorbereid bent en dat ze je niet onder druk zetten.

Daarnaast zijn er ook bijzondere hindernissen die speciaal van Bovenaf worden gegeven om een mens te helpen om zijn egoïsme te onderdrukken. Er wordt schaamte naar hem toegestuurd en er zijn nog allerlei andere dingen. Dit is een speciaal gemaakt programma dat iemand helpt om zich te annuleren. Dit is een complex systeem, maar het stemt overeen met de complexiteit die in onszelf aanwezig is.

Vraag: Toen vrienden uit andere landen bijvoorbeeld naar congressen vlogen, vertelden zij hoe moeilijk het voor hen was om ter plekke te komen en welke moeilijkheden zij hadden overwonnen. Overkwam hen iets goeds? Of hadden ze iets niet afgemaakt?

Antwoord: Het feit dat ze de obstakels hadden overwonnen is iets goeds. Maar voorlopig kunnen we nog niet onderscheiden en analyseren waarom er zulke moeilijkheden waren. Ofwel omdat we iets in het verleden niet hadden afgemaakt, ofwel om in de toekomst op een hoger niveau te komen. Dit is ons nog niet duidelijk.

Er zullen niveaus komen waarop je zult kunnen zien waar zulke dingen vandaan komen, wat je eruit kunt weglaten, en ook wat je met vreugde kunt accepteren en overwinnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/how-should-you-deal-with-disturbances/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Varieties of Suffering” 10/5/13

Related Material:

Working With Disturbances

A Cross Section In An Unknown Dimension

Distracting Thoughts: The Food For The Soul

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe minder we praten, hoe schoner de wereld

549.02Vraag: Als mensen zouden zwijgen, zou de wereld dan een betere plek zijn?

Antwoord: De wereld zou schoner zijn. We vervuilen de wereld met ons geklets.

Vraag: Kunnen we zeggen dat gesprekken uit onze onvolmaakte verbinding voortkomen?

Antwoord: Ze komen voort uit het feit dat we met ons leven, onze gedachten en met wat anderen zeggen, ongeïnteresseerd omgaan. We praten alleen maar de hele tijd, we moeten meer zwijgen.

Ze ontstaan uit onze natuur, ons egoïsme. Hoe dichter de mensheid bij correctie komt, bij de onthulling van de Hoge Kracht, hoe minder gesprekken er nodig zullen zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/less-talk-the-cleaner-the-world/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/23/22

Related Material:

Silent Pledge

The Power Of Silence

Roaring Silence

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waar verschijnt de Schepper?

947Er is inderdaad een gebed voor – zodat de Schepper hem zal helpen om de liefde van zijn vriend te voelen en zijn vriend dicht bij zijn hart te brengen (Rabash, Letter No. 40) (brief nr. 40).

Ik zou het zo willen zeggen: als er geen afstand is tussen mij en de vriend en we zo dicht bij elkaar zijn gekomen, verschijnt de Schepper in deze afwezigheid van afstand.

HIJ heeft namelijk geen enkele fysieke afstand of plaats nodig. Hij verschijnt daar waar er geen afstand meer bestaat. Als wij een dergelijke situatie tussen ons creëren, zullen we daarin de Schepper onthullen.

Laten we daarom ons hart richten en ons hart hechten aan de harten van de vrienden om een stapje voorwaarts te komen, en de Schepper vragen of Hij onze beweging naar Hem toe wil onthullen en Zichzelf daarin bekend wil maken. Dit heeft absoluut effect.

https://laitman.com/2022/07/where-does-the-creator-appear/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the “Arava” Convention in Europe – Lithuania 2022, Lesson 1, 7/22/22

Related Material:

Rabash’s Letter To Us

Build the Desired State

Our Nearest Future

Filed under: LoveNo Comments →

 

Lishma – Voor de Schepper

260.01Vraag: De Kabbalistische term “Lishma” wordt vertaald door “ter wille van de Schepper“. Wat betekent dat?

Antwoord: Dit betekent dat de hele schepping – namelijk het egoïstische verlangen dat alleen aan zichzelf denkt – zichzelf moet corrigeren, zichzelf moet veranderen, zich als het ware binnenstebuiten moet keren om niets voor het eigenbelang te doen, maar alleen voor de Schepper of voor anderen, wat in wezen hetzelfde is.

Er staat geschreven: “Van eigenliefde naar liefde voor de vrienden en dan naar liefde voor de Schepper.” Wat betekent dat dit hetzelfde is. Liefde voor de Schepper, dat alleen is universele liefde, boven alle verschillen die er bestaan uit. Daarom oefenen we eerst met liefde voor de vrienden.

Vraag: Dat betekent dat ik niet moet ontvangen en geven ten behoeve van mijzelf, maar voor anderen of voor de Schepper. Waarom?

Antwoord: Omdat in dat geval je verlangens grenzeloos worden en je daarin gaat voelen wat de Schepper voelt: eeuwigheid en volmaaktheid. Het lijkt alsof je moet geven, maar eigenlijk ontvang je tegelijkertijd.

Vraag: Het is als in een organisme waar elk orgaan krijgt wat het nodig heeft en al het andere weggeeft, dankzij dit wordt het leven in het lichaam in stand gehouden en profiteert alles ervan. Zegt Kabbalah dat wij allemaal die situatie moeten bereiken?

Antwoord: We moeten de meest perfecte, beste en grootste vervulling bereiken – ware kennis. Daarom wordt “Kabbalah” vanuit het Hebreeuws vertaald als “de wetenschap van het ontvangen”.

Maar dit ontvangen kan grenzeloos, oneindig zijn, alleen als het samenwerkt met anderen.

Vraag: Dus dit soort interactie moet er tussen alle mensen zijn?

Antwoord: Ja. Dit maakt het mogelijk om eeuwige en volmaakte vervulling te krijgen.

Vraag: Wat moet er daarvoor gebeuren?

Antwoord: Het kwaad van onze huidige staat erkennen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/lishma-for-the-sake-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah”

Related Material:

Exile And Lo Lishma

Lo Lishma: Having Something To Correct

The Great Value Of Lo Lishma

Filed under: Language of Branches, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Heb geduld en ga niet weg

507.05De sleutel naar een succesvolle vooruitgang bestaat alleen uit geduld hebben en niet weggaan. De Schepper checkt een mens door hem door allerlei situaties heen te leiden. Hij moet dit doen om ons goed te polijsten en voor te bereiden voor het bereiken van spiritualiteit.

Daarom moeten wij elke dag (of zelfs wel een paar keer per dag) opnieuw beginnen: wanhopen en opnieuw beginnen, en weer wanhopen. Het ene is namelijk onmogelijk zonder het andere. En zo bewegen we ons voorwaarts, wat zich ook voordoet.

Alleen zij die vallen – zoals er geschreven staat: “De rechtvaardige zal duizendmaal vallen en opstaan” – zullen bij de grens komen waar de Schepper zal zeggen: “Nu is het genoeg, Ik onthul Mijzelf aan deze mens.” Stop niet, als je het niet kunt, doe dan zoveel je wel kunt, vallen-opstaan, vallen-opstaan. Zoals een klein kind, hoe vaak valt hij niet voordat hij kan lopen! Dat geldt ook voor ons.

Daarom is er geduld nodig. Het leven gaat gewoon door, er is niets in je leven de moeite waard om je voor in te spannen naast jezelf toe te staan om in je leven de Scheppingsgedachte te realiseren.

We zijn al zo gelukkig met de kans die we gekregen hebben. We zijn door de Schepper uitgekozen. Dus laten we tot aan het einde doorgaan en niet wanhopen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/patience-and-do-not-retreat/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt maandag a.s.

From a Conversation at the Unity Event “Unity Tent” 10/13/22

Related Material:

Patience and Perseverance

Most Important Is An Abundance of Patience

Patience On The Spiritual Path

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De spirituele wereld verdienen

962.3Vraag: Had u de keuze om wel of niet het spirituele pad te volgen? 

Antwoord: Er is geen sprake van keuze. Dit is een lotsbestemming en daarmee is alles gezegd.

Vraag: Hoe kunnen we onderscheiden of iemand door een staat van neergang gaat of dat hij het einde ervan al bereikt heeft? Is dat in het systeem vastgelegd?

Antwoord: We moeten een mens in ieder geval accepteren alsof hij werkelijk bereid is om alles te doen en voorwaarts te gaan, wat er ook gebeurt. Wij zien hoe het egoïsme bij velen werkt. Zij zien in hoe moeilijk het is om in onze groep vanuit het egoïsme te werken, het geeft hier geen vervulling en dan gaan ze weg.

Vraag: Dus een mens heeft geen keuze, hij gaat hoe dan ook weg?

Antwoord: Het hangt ervan af in welke mate hij zijn hoofd buigt voor de groep. Alleen dat is bepalend. Dat moet hij doen.

Gewoon doorgaan is het belangrijkste: “Ik ga nergens anders heen, ik blijf hier, alleen hier besta ik.” Dat is het! Dat moet bepalend zijn: doe wat je wilt, maar ga niet weg. Doe wat jullie maar willen met mij, maar gooi me er niet uit.

Opmerking: Maar u zei dat het voor veel mensen gemakkelijker is om weg te gaan dan te blijven en daaronder te lijden.

Mijn antwoord: Dat is hun zaak! Als je de spirituele wereld wilt verdienen, moet je ervoor werken. Als studenten op de juiste manier contact hebben met mij, met de groep, de studie en disseminatie, gaat dit werk betrekkelijk gemakkelijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/earn-the-spiritual-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. How to Protect Yourself?” 6/25/13

Related Material:

Most Important Is An Abundance of Patience

Only Heroes Will Enter The King’s Palace

Patience Is Key

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Geschenk voor een Kabbalist

572.02

Mededeling: Tot zondag 18 september zullen er i.v.m. vakantie weinig blogs verschijnen.

Opmerking: Een geschenk is een uiting van liefde. Wat het geschenk ook is, het is de liefde en niet het voorwerp zelf dat wij geven.

Mijn antwoord: Ja, natuurlijk.

Vraag: Hoe kan je liefde geven zonder een voorwerp?

Antwoord: Door een gedachte, een intentie. Hoe zou het anders kunnen? Hiervoor moet je contact hebben met iemand. Het doet er niet toe of dat fysiek of spiritueel is, het contact is het belangrijkste. Dan voelt die mens jouw houding naar hem.

Vraag: U gaf een voorbeeld van hoe een kind zijn pop naar zijn moeder brengt en aan haar geeft. Is dit ook een uiting van liefde?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Hij pakt zijn pop en geeft hem aan jou omdat hij voelt hoe belangrijk die pop voor hem is, op die manier geeft hij uiting aan zijn houding naar jou toe.

Opmerking: Ik weet dat u niet houdt van bepaalde materiële geschenken die vertroebelingen teweegbrengen, maar u accepteert ze om iemand een plezier te doen.

Mijn antwoord: Hoe zou ik wat iemand aan mij geeft kunnen weigeren? Maar als je mij werkelijk een geschenk wilt geven, is het grootste geschenk voor mij dat we erin slagen om de wijsheid van Kabbalah te verspreiden, dat jullie hierin mijn assistent zijn.

Vraag: Gaf u geschenken aan uw leraar Rabash?

Antwoord: Wat had ik hem kunnen geven?! Niets. Hoe kon ik mijn genegenheid, mijn afhankelijkheid, mijn welwillendheid uiten? Alleen door te handelen.

Je kunt iemand alleen gelukkig maken als je doet wat hij wil. Wat wil hij? Als het hele leven van een Kabbalist eruit bestaat om correctie in de wereld te brengen, dan moet je hem hierbij helpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/gift-for-a-kabbalist

From KabTV’s “I Got a Call. Gift for a Kabbalist” 3/18/13

Related Material:

The Gifts Of Abraham

Demonstration Of Love

Truth Is Love

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Tegenslagen overwinnen

963.6Vraag: Wat betekent: “Je moet in alles de manifestatie van de Schepper zien, behalve in: “Ga weg”? Maar is “ga weg” ook niet een manifestatie van de Schepper?

Antwoord: Ja, de Schepper zegt uitdrukkelijk dat je Hem in alles moet gehoorzamen, behalve in één opzicht: als Hij je zogenaamd voorstelt om weg te gaan.

Een mens heeft vaak het gevoel dat de Schepper blijkbaar niet met hem te maken wil hebben, hem niet vooruit wil helpen, hem niet wil aansporen, maar hem voortdurend teleurstellingen bezorgt. “Er is niets aan te doen, hoogstwaarschijnlijk geldt dit voor mij deze keer,” enzovoort.

Er zijn veel momenten waarop men teleurgesteld is en weg wil gaan. Dit moet je in geen geval doen. Ze worden met een bedoeling naar een mens gebracht. Het is goed dat ze bestaan, maar het is wel wenselijk dat ze niet langer dan een moment duren. Zoals het komt, verdwijnt het weer.

Vraag: Gaat dat niet buiten de zeggenschap van de mens om?

Antwoord: Als het komt, gaat het inderdaad buiten je zeggenschap om! Maar het moment daarna moet het al beoordeeld worden en het daaropvolgende moment moet er al een reactie volgen.

Vraag: Gebeuren dat soort dingen ook op uw niveau?

Antwoord: Op alle niveaus. Op mijn niveau is het gevoel van vallen veel sterker dan in het begin. Het verschil tussen de eigenschappen van geven, het binnentreden op het hoogste niveau en het vallen naar het laagste niveau is veel groter dan bij beginners.

Opmerking: Maar soms lijkt het erop dat als een mens voor het eerst een neergang meemaakt, hij “besmeurd” is. Na de eerste neergang verkeren mensen in zulke gevoelens.

Mijn antwoord: Ze hebben nog niet de vrijheid en het vermogen om zichzelf in beweging te brengen, om boven zichzelf uit te stijgen.

Als ik naar een les kom, voelen jullie niet in welke staat ik ben. Opgang, neergang, wat vage gevoelens, ervaringen. Jullie merken het niet, toch? Ik ben vrijwel altijd dezelfde naar jullie toe.

Ik heb betere en slechtere staten, maar het hangt in het algemeen af van hoe ik me voel, van de conditie van mijn keel, want ik praat veel, en dat is het dan. Maar eigenlijk ben ik innerlijk in totaal verschillende werelden: in de hoogste of in de laagste wereld. Maar ik ben dezelfde naar mijn studenten toe. Zij kunnen mijn innerlijke staat niet waarnemen.

Zoals een baby de staat van de moeder niet begrijpt: misschien voelt ze zich niet goed, is ze ergens door uit haar doen, is ze boos op iemand, of omgekeerd, is ze vrolijk. Ze toont altijd maximale aandacht, betrokkenheid en verantwoordelijkheid naar hem.

Vraag: Zorgt de verbinding met de groep ervoor dat we sneller door deze staten heen kunnen gaan?

Antwoord: Jazeker. Maar de verbinding met de groep moet dan wat anders zijn, intenser en geconcentreerder.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2022/08/overcome-disappointments/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Confessions of the Kabbalist” 2/23/13

Related Material:

Most Important Is An Abundance of Patience

Only Heroes Will Enter The King’s Palace

Patience Is Key

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →