Tag Archives: Spiritueel Werk

Ik wil de Schepper ontmoeten!

Vraag: Is er een verschil tussen het feit dat een mens het kwaad ervaart en begrijpt dat het van de Schepper komt of dat hij eenvoudigweg het kwaad ervaart zonder dat hij het de Schepper kwalijk neemt?

Antwoord: Dat is een groot verschil. Als ik dichter bij de Schepper wil komen, Hem wil begrijpen, het geheim van mijn leven wil onthullen – in welke vorm ik voor mijn geboorte bestond en ik welke vorm ik zal bestaan nadat ik mijn fysieke omhulsel losgelaten heb –  heb ik natuurlijk belangstelling voor de Schepper. Hij is de Bron van mijn bestaan in al zijn verschijningsvormen.

Daarom wil ik Hem leren kennen, Zijn eigenschappen verkrijgen, om mijzelf in alle werelden  en staten te kunnen zien. Daardoor krijg ik recht van bestaan. Nu besta ik niet. Het Boek De Zohar noemt ons bestaan een droom die ver verwijderd is van de realiteit.

Dus ik wil niet in deze staat blijven. Ik wil werkelijk begrijpen waar ik ben, dat ik kan veranderen en de ware wereld kan gaan zien, niet de wereld zoals ze mij nu toeschijnt.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 10/14/18

Related Material:

How Is It Possible To Get Close To The Creator?

Get To Know Yourself, Get To Know The Creator

Becoming Equal To The Creator

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De ware schepping voelen

Vraag: Worden de verwachtingen van een Kabbalist vaker vervuld dan die van een gewoon mens?

Antwoord: Dergelijke dingen kunnen we niet vergelijken. Het is zoiets als aan een kind vragen of hij de plaats van zijn wijze vader wil innemen die onderzoek doet, de hele nacht opblijft en constant zoekend is. Een kind kan zich zoiets niet voorstellen.

Het enige wat ik kan zeggen is, dat als een mens zich serieus in Kabbalah verdiept, hij het ware proces van het werk binnentreedt. Hij begint de ware schepping te voelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/8/18

Van de vertaler: Vanwege de Congressen in Israël verschijnen er t/m 24 februari minder blogs. Vanaf 25 februari kunt u dagelijks weer een blog verwachten.

Related Material:

On Art And Creativity

The Passage Through The Worlds

What Does It Mean To Be The Creator?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waardoor wordt de snelheid van de vooruitgang bepaald?

Vraag: Als iemand al vele jaren gestudeerd heeft en al die jaren dezelfde vragen blijft stellen: “Wat is verbinding? Wat is annuleren? Hoe kan je jezelf annuleren?”, is dat dan normaal?

Antwoord: Ja. Wij weten niet precies hoe het allemaal in onze tijd zal gebeuren, want we leven in een speciale tijd. Maar als ik kijk naar het aantal mensen dat zich bij ons voegt en naar hun eigenschappen, denk ik dat het proces niet veel sneller kan verlopen.

Helaas willen we de tijd versnellen zonder de nodige inspanningen te verrichten. Ieders initiatief is nodig, maar dat is niet voldoende.

From KabTV’s “The Last Generation” 4/12/2018

Related Material:
How Can We Accelerate Spiritual Advancement?
How Can One Hasten Advancement Along The Spiritual Path?
The Speed Of Spiritual Advancement

Niet afhankelijk van inspiratie

Opmerking: Onlangs spraken wij tijdens een workshop over de liefde voor de vrienden en ik hoorde hoe iedereen niet vanuit het verstand sprak, maar vanuit een diep voelen en begrijpen dat dit belangrijk is, dat dit de toekomst is en dat zij bereid zijn om dit pad onbaatzuchtig te volgen …

Mijn Commentaar: Zulke zinnen maken niet zoveel indruk op mij. Stel dat de vrienden nu over opgang, neergang, verlangen, aspiratie en vriendschap praten, maar wij weten hoe snel zoiets weer voorbij is en wat er dan nog van overblijft.

Ik wil mijn inspiratie heel graag opbouwen, gebaseerd op het begin en het einde van de schepping: waar zijn wij? Hoe bereiken we dat? Niet door wat een mens vandaag zegt en morgen waarschijnlijk niet.

Daarom geef ik er de voorkeur aan om altijd in een staat te zijn waar vanuit ik liefde, verlangen, goedkeuring en grootheid kan ontwikkelen. Dit moet echter gebaseerd zijn op de structuur van het universum, op de bedoeling van de schepping. Dan is het werkelijk iets eeuwigs, globaal en perfect.

Natuurlijk hangt alles af van het karakter en de eigenschappen van een mens, maar ik heb het liefst altijd een tekening bij de hand die het begin en het einde van de schepping laat zien, het hele pad, en hoe dat met de hulp van de groep bereikt kan worden.

Dus wat er ook aan mij gevraagd wordt, ik zeg altijd: “Laten we bij Adam beginnen, bij zijn ontwikkeling, bij het feit dat we samen zijn structuur moeten herstellen.” Wij kunnen hier niet aan ontsnappen. Wij bevinden ons er middenin. En dan leg ik uit wat wij hebben te doen. Het hangt niet van onze inspiratie af. Zo is de realiteit.

Vraag: Dus als ik me in een levenloze staat bevind, ga ik weer scrollen: de schepping van de gemeenschappelijk ziel, de breking van Adam HaRishon.enz.?

Antwoord: Ja. Maar je begrijpt waarom deze levenloze staat wordt gegeven, waar het vandaan komt: van de Oneindige, Volmaakte, Eeuwige en Waarachtige!

From KabTV’s “The Last Generation” 6/27/18

Related Material:
Don’t Talk About Your Feelings
Tuning Ourselves To The “Melody” Of The Seminar
Workshop: Analysis Of Personal Reactions

De logica van het geluid volgen

Rabash, Writings of Rabash, Article “The Agenda of the Assembly 2”: – (Het Programma van de Groep 2): Daarom moeten wij eerst de belangrijkheid van de bijeenkomst prijzen en dan zien wat wij door deze activiteit kunnen verkrijgen. Zoals onze Wijzen hebben gezegd: “Men moet de Schepper altijd prijzen, en dan bidden.” Met andere woorden: het begin van de bijeenkomst, namelijk het begin van de discussie die het begin van de bijeenkomst vormt, moet uit het prijzen van de groep bestaan. Eenieder moet proberen om redenen en uitleg te geven die gaan over hun verdienste en hun belangrijkheid. Zij moeten uitsluitend spreken over de verdiensten van de groep.

Vraag: Moet er eerst een spel met woorden plaatsvinden over de belangrijkheid van de groep?

Antwoord: Dit is geen spel! Je moet hier elke keer weer mee beginnen. Waarom ben ik in deze wereld? Met wat voor doel? Hoe moet en kan ik dat bereiken? Waarom in de groep? In wat voor groep eigenlijk? Wat voor werk moeten de vrienden verrichten om het doel van de schepping te bereiken? Enzovoort.

Vraag: Als ik naar een bijeenkomst van de vrienden ga, moet ik deze reeks vragen dan ook altijd in gedachten hebben?

Antwoord: Als ik pas in het midden van deze reeks vragen wakker begin te worden, is dat geen serieuze basis voor het spirituele werk. Een serieuze basis wordt vanaf het allereerste begin hernieuwd: “Waarom ben ik op deze wereld gekomen?” Hoe kan ik anders verder? Op basis waarvan?

Ik leef in deze wereld om de Schepper te bereiken. De Schepper kan ik alleen bereiken als ik samenkom met de juiste Ten: met gebroken verlangens die het mogelijk moeten maken om Hem “op te vangen”, zoals een radio een geluidsgolf opvangt.

Om dit te kunnen doen, wordt er aan ons leiding en advies gegeven over de manier waarop wij ons kunnen opstellen, als een oscillerend circuit van een ontvanger, om zo de Schepper te kunnen detecteren.

Vraag: Raadt u ons aan om ons zo voor te bereiden op een Yeshivat Haverim (bijeenkomst met de vrienden), op de lessen, en ook op het dagelijks leven?

Antwoord: Natuurlijk. Zo bereid ik mijzelf voor.

Ik heb een Ten nodig. Waarom ga ik naar de meeting? Omdat ik in deze Ten de Schepper moet onthullen. Op een andere manier kan ik Hem niet bereiken. Voor mij betekent “de Schepper onthullen”, dat ik het doel van het leven bereik. Daarom heb ik een reden om snel naar de meeting met de vrienden te gaan en iets te doen.

Uitgaande van dit doel moet ik de voorwaarden ontdekken die noodzakelijk zijn om de Schepper in de Ten te bereiken.

Vraag: Betekent dit dat alles op het niveau van gevoelens moet gebeuren?

Antwoord: Ook op het niveau van de logica. Als ik nu niets voel, ben ik totaal bevroren, zulke perioden doen zich voor. Dan ga ik eerst door alles heen scrollen en gebruik ik mijn logica. Logica is zo hard als ijzer; dit is nu het enige wat ik heb. En zo breng ik mijzelf terug naar de staat waarin ik mijn kans ga benutten. De Yeshivat Haverim krijg ik één keer per week en ik moet erbij zijn.

Ik weet dat ik daaruit moet ontvangen hoe mijn houding moet zijn om van al mijn vrienden indrukken te krijgen, die het mij mogelijk zullen maken om spiritueel verder te groeien.

From KabTV’s “The Last Generation” 6/27/18

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Je bent verantwoordelijk voor de hele wereld

Baal HaSulam, ‘De Gift van de Torah’: Onze wijzen zeiden: “Heel Israël is verantwoordelijk voor elkaar.” Dit lijkt volkomen onterecht te zijn, want is het mogelijk dat de Schepper de schuld bij u int, als iemand zondigt, of een zonde begaat waar zijn Maker verontwaardigd over is, en je die persoon niet kent? Er staat geschreven: “Ouders kunnen niet voor kinderen de doodstraf krijgen …. ieder wordt voor zijn eigen zonde ter dood gebracht. (Dewariem 24:16) (Deuteronomium), dus hoe kan er gezegd worden dat je zelfs voor de zonden van een volkomen vreemdeling verantwoordelijk bent, iemand van wie je de naam en de woonplaats zelfs niet kent?”

Naarmate wij verder komen op de treden van de correctie, afhankelijk van onze spirituele ontwikkeling, zijn wij steeds meer verantwoordelijk voor anderen.

Vraag: Baal HaSulam benadrukt dat wij voor alle mensen verantwoordelijk zijn, zonder hen te kennen, te zien of in hun nabijheid te zijn. Hoe kan dit?

Antwoord: Het gaat hier niet over mensen. Het gaat over het systeem: daarvoor ben je verantwoordelijk, want je kunt het Hoge Licht erin brengen, het Licht dat correctie aanbrengt. Dat moet je vanuit jouw niveau doen.

Het is van jou! De hele wereld is jouw Kli, jouw vat, jouw ziel. Daarom ben je verantwoordelijk voor de hele wereld.

From KabTV’s “The Last Generation” 3/15/18

Related Material:
You Are The Only One Responsible For Everything
The System Will Not Manage Without Me
Creditors

Hoe wordt de middellijn zichtbaar?

Vraag: Wat moet een mens doen als hij wordt overspoeld door gevoelens, maar in een praktisch, neutraal punt wil blijven en zorgvuldig met de groep en met de Schepper wil blijven werken?

Antwoord: Hij moet al zijn positieve en negatieve gedachten, eigenschappen en handelingen verzamelen en begrijpen dat de middellijn gebouwd wordt op de correcte combinatie daarvan. Eigenlijk bestaat die lijn niet. Hij wordt alleen zichtbaar als een mens eraan bouwt en dit ondersteunt, anders verdwijnt die lijn onmiddellijk.

In de schepping bestaat alleen plus en min. Daar tussenin moeten wij een dergelijke weerstand bouwen, druk, een motor die vanuit deze twee polen werkt.

Vraag: De groep is een gereedschap dat naar de Schepper leidt. Dan is er ook de eigenschap van geven die wij “de Schepper” noemen. Het is duidelijk hoe wij met de groep moeten werken. Maar hoe moeten wij met de Schepper werken? Is er een soort interconnectie-, relatiesysteem?

Antwoord: Als de vrienden in de groep zich op de juiste manier met elkaar verbinden, ontstaat daar, in de innerlijke kracht van verbinding, in de juiste combinatie, de plaats waar de eigenschap van de Schepper wordt onthuld.

De eigenschap van de Schepper is ten aanzien van ons belangrijk. Hij wordt onthuld als perfectie, tegelijkertijd bestaande uit zowel plus als min. Dit zullen wij alleen kunnen begrijpen als Hij onthuld wordt.

Vraag: Zegt u daarom dat wij geen druk moeten uitoefenen op de aard van een mens, maar dat wij juist daar bovenuit bruggen van liefde moeten bouwen en dat beide staten bestaan? Is dit de onthulling van de Schepper?

Antwoord: Dit is de middellijn, want beide krachten komen uit Hem voort.

From KabTV’s “The Last Generation” 6/27/18

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen wij werkelijk naar anderen luisteren?

Vraag: Hoe kunnen wij leren om naar onszelf en naar anderen te luisteren in plaats van alleen maar iets te horen? Uiteindelijk zal die eigenschap de verhoudingen tussen mensen alleen maar verbeteren.

Antwoord: Hiervoor is innerlijk contact nodig, hartcontact. Als je eenmaal elkaars verlangens wilt vervullen, ben je in staat om naar elkaar te luisteren.

Mensen luisteren namelijk niet naar elkaar en zien elkaar niet. Ze creëren een bepaalde realiteit in zichzelf en gaan daarmee om alsof dat de mens is die zij buiten zichzelf zien. Wij zien niet degenen die zich buiten ons bevinden, wij zien alles wat ons egoïsme in ons gebouwd heeft.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/29/18

Related Material:
Contact On An Emotional Level
Learn To Listen To Each Other
New Way Of Communication

Kan een Kabbalist een besluit nemen op het niveau van deze wereld?

laitman_600.04Vraag: Hoe voelt u, als Kabbalist, de hand van de Schepper in wat er met u gebeurt? Kunt u een besluit nemen vanuit het niveau van deze wereld?

Antwoord: Nee, dat kan ik niet. Ik kan het alleen eens zijn met wat de Schepper besluit. Al mijn werk is het werk aan mijzelf, het gaat niet over het veranderen van de wereld of de Schepper dwingen om iets te doen.

Vraag: Dus een Kabbalist besluit niets? Kan hij instemmen met wat er met hem gebeurt? En is dat het belangrijkste besluit?

Antwoord: Ja, Probeer het maar. Laat eens zien wat voor soort held je dan bent. Het lijkt alleen maar zo dat de wereld veranderen gemakkelijker is dan jezelf veranderen.

Opmerking: Ik begrijp dat het veel moeilijker is om het eens te zijn met wat er gebeurt.

Mijn Commentaar: Dit is al goed. Dit is een stap naar heldendom.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/2/18

Related Material:

The Only Fear Of The Kabbalist

How I Educate Myself

How Does A Kabbalist Relate To Our World?

Als één zijn

laitman_943Alle geboden in de Torah zijn wetten van uitwisseling tussen de vrienden in een groep, om de hele groep naar de staat van “één” te brengen, van één entiteit. Deze entiteit zal dan harmoniëren met de Schepper en Hij zal zich daarin gaan openbaren.

Vraag: Is het belangrijk om, werkend in de Ten, te weten of mijn vrienden ook aan de geboden gehoorzamen?

Antwoord: In zijn artikelen schrijft Rabash dat er wederzijdse steun moet zijn, vrienden moeten elkaar beïnvloeden en aan elkaar een voorbeeld laten zien. Dat is de natuurlijke manier.

Vraag: Als ik er innerlijk toe bereid ben dat mijn vrienden dit voor mij doen, betekent dit dan vooruitgang, omdat ik dan begrijp dat ik alleen niet die entiteit ben, maar de Ten?

Antwoord: Ja. Als iedereen in de Ten ernaar streeft om als één te zijn, zullen zij iets bereiken, anders zal dat niet gebeuren.

From KabTV’s “The Last Generation” 3/15/18