Tag Archives: Spiritueel Werk

Waarom is het zo moeilijk om voor geven te werken?

559Vraag: Waarom is het zo moeilijk om voor geven te werken en hoe kan dit makkelijker gemaakt worden in het spirituele werk?

Antwoord: Voor geven werken is niet alleen moeilijk, het is onmogelijk. Deze eigenschap bestaat helemaal niet in ons, dus erover spreken is zoiets als zeggen: “Ga maar vliegen als een vogel.” Wat kunnen we eraan doen? Blijven werken voor geven.

Ondanks het feit dat we geen eigenschap hebben die we “aan kunnen zetten” om voor geven te werken, wordt deze gevormd onder de invloed van het Hoge Licht en we moeten door de groep zo ver komen.

Vraag: Maakt onze methode dit werk gemakkelijker?

Antwoord: Het maakt het niet alleen gemakkelijker, maar geeft richting, uitleg en geeft ons kracht. De methode is alles.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/why-is-it-so-difficult-to-work-for-bestowal/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/12/23, Writings of Rabash “What Is Peace in the Work?“

Related Material:
Our World—Reception in Order to Receive for Oneself
Human Nature: Everything Is For My Sake
Is There Any Selfless Bestowal In Our World?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Vragen over Spiritueel Werk – 25

934Vraag: Wat helpt ons om de vormen van de handelwijze van de Schepper in de Ten te onthullen?

Antwoord: Ons verlangen naar eenwording helpt ons. We moeten proberen om ons te verenigen, en als we het op een verkeerde manier doen, zal de Schepper ons corrigeren.

Vraag: Wat zal mij helpen om het verschil te begrijpen tussen mijn dagelijkse streven naar eenwording in de Ten en de vorm die de Schepper mij lijkt te tonen? Waar moet ik op letten?

Antwoord: Je moet aandacht besteden aan je vrienden. De Schepper kleedt Zich in je vrienden. Je moet via hen voelen welke onvoltooide verhoudingen je nog met hen hebt, dan zal je begrijpen hoe je dichter bij de Schepper kunt komen.

Vraag: Hoe kunnen we eerlijk zijn naar de vrienden en hen toch niet wegduwen?

Antwoord: Daarvoor moet je eenvoudigweg de grootheid van je verbinding met je vrienden hoger plaatsen dan al het andere in de wereld. Zoals er geschreven staat: ofwel eenwording ofwel de dood.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/questions-about-spiritual-work-25/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

 

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/3/23, Writings of Rabash “What Is the Preparation to Receive the Torah in the Work?-2“

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Een spirituele handeling

224Vraag: Is het een spirituele handeling als we in de wereld verspreiden wat we in een les ontvangen?

Antwoord: In het algemeen gesproken hoort het bij ons geven aan de wereld, maar op zich is deze handeling niet spiritueel. Het brengt ons vooruit, maar in feite is het niet spiritueel omdat we nog geen spirituele Kelim (vaten) hebben.

Vraag: En als we als groep samenkomen en over de grootheid van de Schepper spreken, is dat wel een spirituele handeling?

Antwoord: Dat ligt aan jullie. Maar als jullie samenkomen met het doel om tot een gemeenschappelijke wens te komen, om op de een of andere manier als de Schepper te worden, dan is dit al een spirituele handeling.

Vraag: In het artikel van Rabash “Twee onderscheidingen in Heiligheid” staat geschreven: Ik zal jullie beschouwen alsof jullie Mij geheiligd hebben. Met andere woorden, hierdoor hebben jullie aan iedereen onthuld dat Ik heilig ben… Wat betekent hier: alsof?

Antwoord: We weten niet precies wat het is. Maar als we proberen te handelen als een kind dat iets probeert te doen en daarbij geholpen wordt, komt hij geleidelijk op het punt dat zijn handelingen zinvol worden, correct en omwille van geven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/spiritual-action/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st step of the Daily Kabbalah Lesson 10/31/23, Writings of Rabash “Two Discernments in Holiness”

Related Material:
Two Spiritual Actions
Subjugation—The Main Spiritual Action
Spiritual Actions In The Allegories Of The Torah

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Lever de koffer op de plaats van bestemming af

261Vraag: Hoe kan ik mij er elk moment van mijn leven van bewust zijn dat ik de ‘koffer’ van de Schepper draag, namelijk dat ik voor Hem werk en niet voor mezelf?

Antwoord: De koffer vertegenwoordigt handelingen van geven aan de Schepper. Als ze gemakkelijk zijn, is de koffer de juiste en is de handeling correct. Maar als het moeilijk is, betekent het dat je ergens in verwarring bent geraakt.

Opmerking: Het komt voor dat in het begin alles gemakkelijk gaat, dan wil een mens zichzelf meer toe-eigenen en dan pakt hij de verkeerde koffer.

Mijn antwoord: Het betekent dat de verbinding tussen de vrienden in de groep onjuist is. Hierbij is het nodig om in te schatten hoe gemakkelijk het is om de koffer te dragen. De verbinding maakt de koffer licht.

Vraag: Is mijn Ten de koffer?

Antwoord: Nee, het zijn je persoonlijke verlangens die je moet corrigeren, invullen en mee moet nemen naar het einde van de schepping. Alles in ons leven is verbonden met deze koffer die je naar zijn bestemming moet brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/deliver-the-suitcase-to-its-destination/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the Daily Kabbalah Lesson 10/17/23, Writings of Baal HaSulamLishma Is an Awakening from Above, and Why Do We Need an Awakening from Below?“

Related Material:
A Check For Selfless Devotion
The Only Gift From The Creator
Ten—An Extensive System

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Voortdurende steun

627.1Vraag: U zei dat we moeten proberen om klaar te zijn voor veranderingen. Wat betekent dat, klaar zijn voor veranderingen?

Antwoord: Het is een feit dat we nooit klaar zullen zijn voor veranderingen omdat ze altijd nieuw zijn en we ze niet kunnen voorspellen. Maar als we allemaal de verbinding tussen ons willen laten groeien, voelen we heel snel in welke staat we zijn en wat we kunnen veranderen om tot Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) te komen.

Maar we kunnen nooit klaar zijn voor het volgende niveau, want er onthullen zich nieuwe eigenschappen in ons. Daarom moeten we elkaar voortdurend helpen om er samen achter te komen welke staten we doormaken en wat ons te doen staat.

Proberen klaar te zijn voor veranderingen betekent dat iedereen een innerlijke verbinding heeft met de vrienden en dat we, wat er ook gebeurt, altijd vastbesloten zijn om elkaar te helpen. Ongeacht onze verschillen proberen we elkaar altijd te steunen, dichter bij elkaar te staan en met elkaar verbonden te blijven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/continuous-support/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah lesson 10/03/23, Writings of Baal HaSulamThe Arvut (Mutual Guarantee)”

Related Material:
Everything Depends on the Intensity of Connection
Constant Connection
The Connection Of Big Egoists

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een netwerk dat met draden van liefde geweven is

Bnei BaruhWe moeten een netwerk van verbindingen bouwen waarvan de draden van liefde zich tussen ons uitstrekken, en dan moeten we in deze zee van liefde springen. We kunnen er nu al over praten en proberen om het te doen, maar het zal pas duidelijk worden na een sterke verbinding in de Ten.

Dit kan alleen gerealiseerd worden als ik voel dat ik deel ben van de Ten en dan zullen wij, samen met de hele Ten, een stap naar een nog bredere eenwording zetten. Dan zullen we onbeschrijflijke gevoelens ervaren, niet te vergelijken met alles wat er in onze wereld bestaat.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/a-network-woven-from-the-threads-of-love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/28/23, Writings of Rabash “Concerning the Importance of Friends”

Related Material:
Opening Hearts
Jump into the Sea of Love
A Gift from the Congress

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Het belangrijkste commitment

528.03Vraag: Ieder van ons werkt in de Ten, spant zich in en wil geven bereiken. We komen naar de les en voelen ons blij omdat we samen zijn. Maar dan is er ook een muur.

Er is leegte tussen iedereen, iedereen zit in zijn eigen cocon en we voelen ons niet tot elkaar aangetrokken. Binnen die cocon werken we met onszelf, met de Schepper, met het doel, met de belangrijkheid van de les. En wat dan verder? Hoe kan ik aan mezelf en aan de Schepper op de juiste manier vragen wat ik verkeerd doe?

Antwoord: Ieder van ons moet zich inzetten om dichter bij de vrienden te komen, zodat de Ten uiteindelijk iets gemeenschappelijks wordt. Dan zullen we in dit gezamenlijke de Hoge Wereld voelen. Stel je dit constant voor, er is niets anders nodig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/the-most-important-commitment/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah lesson 9/17/23, “Rosh HaShana

Related Material:
Ask The Creator To Raise Your Friends To Him
There Is No Other Way
Seeing The Environment Through Eyes Of Love

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Door dichter tot elkaar te komen

934Vraag: Hoe kunnen we elk verlangen meteen gereed maken voor correctie en voor het ontvangen van de hoge overvloed, in overeenstemming met het verlangen van de Schepper?

Antwoord: Dat kan alleen door dichter tot elkaar te komen. Alles wordt onthuld als jullie dichter tot elkaar komen, dan merk je de invloed daarvan. Nader komen betekent dat je de wensen van de vrienden als je eigen wensen aanvaardt en vraagt om de vervulling van hun wensen.

Vrienden laten een voorbeeld zien en nemen jullie allemaal op in één systeem. Of je het nu wilt of niet, je bent deel van wat zij doen en jullie komen tot een gezamenlijke inspanning.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/through-coming-closer-to-each-other/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt na het Congres, op maandag 2 oktober.

From the Daily Kabbalah lesson 9/15/23, “Rosh HaShana

Related Material:
In the Adhesion Between Us
The Ten—A Device For Revealing The Creator
The Ten Is The Violin Of The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Houd de Schepper vast

023Vraag: U zegt dat we de Schepper moeten najagen. Als ik me naar Hem haast, wordt Hij op de plaats waar Hij onthuld leek te worden, onmiddellijk verhuld en op een andere plek waar andere verbindingen zijn, onthuld. Hoe ontdekken we de bedoeling van deze onthullingen en verhullingen van de Schepper?

Antwoord: Je zult de bedoeling later ontdekken. Voor nu moet je je zoveel mogelijk aan de Schepper vasthouden. Stel je maar voor dat je Hem achterna rent, je aan Hem wilt vastklampen, Hem wilt omhelzen, en constant steeds meer in deze situatie wilt blijven.

Eerst wil je je puur egoïstisch aan de Schepper vasthouden, en daarna wil je van deze pogingen overschakelen naar het feit dat je gelijkvormig wilt worden aan Hem, wilt worden zoals Hij. Dit is de betekenis van je aan Hem vasthouden.

Probeer Hem met je gevoelens en je eigenschappen vast te houden. Het zal je lukken.

Als de Schepper onthuld wordt, moet je naar Hem toe rennen. En als Hij verborgen is, moet je naar Hem op zoek gaan. Je moet altijd op de Schepper gericht zijn, zowel tijdens Zijn verhulling als tijdens Zijn onthulling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/hold-onto-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/15/23, “Rosh HaShanah

Related Material:
Hold on to the Creator
The First Condition For Approaching The Creator
A Conscious Movement Towards The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De conceptie van de ziel van een rechtvaardige


219.01In
Het Boek de Zohar staat geschreven dat de ezeldrijver een hulp is voor de zielen die vanuit het hoogste niveau naar hem gestuurd worden om ze van niveau naar niveau te verheffen. Dit wordt “Ibur” (bevruchting, conceptie) genoemd. Ibur is de bevruchting van de ziel van een rechtvaardige.

Als we het pad van de Schepper willen volgen, verzetten we ons misschien eerst, vervolgens stemmen we een beetje in en investeren we al onze kracht en onze vermogens om voorwaarts te gaan. Tenslotte komen we onder de invloed van de Schepper, die ons opvoedt door ons met een stok te slaan, te prikken met een ‘stimulans’, een scherpe stok, zodat we ons vooruit bewegen.

Zo gaan we voorwaarts totdat we gaan beseffen dat we te maken hebben met een grote Hoge Kracht die ons op deze manier opvoedt en ons naar het gewenste doel leidt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/an-impregnation-of-the-soul-of-a-righteous/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt dinsdag a.s. na Yom Kippur.

From KabTV’s “Introduction to The Book of Zohar” 9/3/23

Related Material:
Are You On The “Donkey” Or Is The “Donkey” On You?
The Donkey Driver
Bleach For The Donkey

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →