Tag Archives: Spiritualiteit

Wat kunnen wij beïnvloeden?

294.1Vraag: Als alle staten waar Malchut doorheen moet gaan voorbestemd zijn en wij deeltjes zijn van deze Malchut, d.w.z. van dit verlangen, wat kunnen wij dan beïnvloeden? Voelen we het alleen maar en is dat alles?

Antwoord: Nee. Wij maken deel uit van de Malchut die alles kan veranderen. Wij kunnen niet alleen deze staten veranderen, maar ook het doel ervan. Met andere woorden, wij kunnen de wetten van de schepping niet veranderen, maar wel het resultaat ervan.

Vraag: Maar als er dingen gepland zijn tot aan het einde van de correctie en deze situaties in potentie al bestaan, kan ik ze dan veranderen? Ik kan ze alleen maar voelen. Deze staten moeten door mij heen gaan en dat is het dan.

Antwoord: Ja, dat klopt. We kunnen ons pad of ons doel niet werkelijk veranderen. Dat ligt van tevoren vast. Maar we kunnen wel elk moment bij onszelf nagaan of we wel op dit pad zijn, of we het kunnen versnellen, of we het eens zijn met dit pad van onze ontwikkeling, enzovoort.

We kunnen onszelf veranderen, onze houding ten opzichte van wat er gebeurt, maar niet wat er werkelijk gebeurt.

Vraag: Dus als de Derde Wereldoorlog bijvoorbeeld op het programma staat, zal dat dan gebeuren en kan ik er dan alleen mijn houding tegenover veranderen?

Antwoord: Nee, wij kunnen de loop van de geschiedenis zelf veranderen.

Opmerking: Dit is verwarrend, als alles al van tevoren vastligt.

Mijn antwoord: Alle situaties zijn vooraf bepaald, maar we kunnen ze veranderen, want er zijn veel verschillende manieren op de weg er naartoe.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/what-can-we-influence/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 1/1/23

Related Material:

Influencing Events

Responding To The Call Of The Creator

Ahead Of The Blows Of Fate

Filed under: Free Will, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Dezelfde handeling, verschillende intenties

525Vraag: U zegt vaak dat wij niet ons egoïsme moeten vernietigen, want dat is onze natuur, maar dat wij de egoïstische bedoeling ervan moeten vernietigen, het egoïstische gebruik ervan. Wat is het verschil?

Antwoord: Het belangrijkste is de intentie! Je kunt iemand met kwaadaardige bedoelingen met een mes steken en hem doden, maar je kunt een mes ook gebruiken met goede bedoelingen, wat een chirurg gewoonlijk doet om een patiënt te genezen. De beide handelingen zijn in principe hetzelfde, maar de intenties zijn verschillend.

Iemand die de betekenis van de handelingen niet begrijpt, zal denken dat ze hetzelfde zijn, maar alles hangt af van de intentie. Daarom moeten we de intentie van ieder mens begrijpen en hem alleen beoordelen op zijn intentie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/same-action-different-intentions/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 1/8/23

Related Material:

The Main Thing Is Intention

The Intention Determines The Act

When Everything Is Fine

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Mens en lotsbestemming

760.1Vraag: Heeft een mens een bepaalde lotsbestemming?

Antwoord: Jazeker.

Vraag: Wat betekent dat, een lotsbestemming?

Antwoord: Het lot is dat wat vooraf bepaald is.

Vraag: Betekent dit dat er ergens over ieder mens iets is opgeschreven? Hoe gedetailleerd is dat?

Antwoord: Dat hangt van de mens zelf af. Er zijn mensen die worden geboren, naar school gaan, gaan werken en tenslotte begraven worden.

Er zijn ook mensen voor wie dit alles heel vaak verandert. Het is niet duidelijk waarom het voor de een op deze manier gaat en voor de ander op die manier. Het is afhankelijk van de innerlijke structuur van de ziel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/a-person-and-fate/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Blitz Questions and Answers” 1/6/23

Related Material:

Kabbalah—A Method Of Changing One’s Fate

How Can You Affect Your Fate?

Karma Or Spiritual Development

Filed under: Body and Soul, Free Will, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Voor altijd een jonge ziel

244Opmerking: U hebt studenten die lang bij u studeren, studenten die vroeger opvliegend en brutaal waren en later veranderd zijn, ze werden geduldiger.

Mijn antwoord: Karakter heeft niets met spiritualiteit te maken.

De ziel heeft geen leeftijd, zij is altijd jong. Als zij voortdurend geüpdatet wordt, is die mens tot de allerlaatste minuut een kind. Hij verwondert zich over de wereld en kijkt naar alles met wijdopen ogen, want voor hem is de wereld altijd nieuw!

Soms kijk je naar mensen: zwaarwichtig, vol met allerlei informatie. Realiseer je dan dat je naar een leeg mens kijkt, er is niets in hem aanwezig! Als hij zich niet elke minuut daarvan bevrijdt en de wereld niet als nieuw voelt vanuit zijn vernieuwende kwaliteiten, is hij dood, dan valt er niets van hem te leren, niets aan hem te vragen. Hij doet alleen maar alsof hij belangrijk is omdat hij dode kennis heeft verzameld en bang is om die kennis kwijt te raken.

Opmerking: Het gebeurt wel dat sommige studenten in het begin heel veel kritiek hebben, maar als ze door bepaalde staten gaan toleranter en begripvoller worden.

Mijn antwoord: Ja, je hoeft geen revolutie te maken. We moeten uitzoeken wat het probleem is en ons daarop afstemmen.

Het probleem is dat je in spiritualiteit iemand anders niet moet corrigeren, je moet jezelf corrigeren. In spiritualiteit moet je er niet naar streven om iets te onthullen of te ontvangen, maar om ervoor te zorgen dat ik een verlangen heb om te ontvangen, een verlangen om te onthullen! Dan zal spiritualiteit zich in mij manifesteren.

In wezen ben ik in een oceaan van oneindig genot en oneindige kennis. In de mate waarin ik daar een verlangen naar heb, zal ik vervuld worden. We moeten dus niet werken om vervuld te worden, maar om het verlangen ernaar.

Dit is een heel serieus psychologisch probleem dat niet erg duidelijk is voor mensen in onze wereld, want het gaat over een andere wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/forever-young-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Proper Self-analysis” 1/21/12

Related Material:

Every Moment A Person Must Be New

To Be Reborn Each Day

Increasing Our Sensitivity

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Geen vertrouwen, maar check

49.01Vraag: Hoe kunnen wij de omgeving gebruiken om de Schepper te bereiken? Wie kunnen wij in deze wereld vertrouwen om tot de Schepper te komen?

Antwoord: Niemand. Wat betekent dat, vertrouwen? Wat is dat voor een kinderlijke houding? Een kind vertrouwt een volwassene, geeft hem een hand en als er tegen hem wordt gezegd waar ze heengaan, gaat hij mee.

Het tegendeel is waar, wij trainen een mens om constant te checken, constant te analyseren: Waar ben je, waarvoor, hoe, waarom? In geen enkel geval kan er sprake zijn van een ongegrond vertrouwen in iemand of in iets, zoiets bestaat niet in Kabbalah!

Geloof is de Hoge Kracht die zich in je kleedt en je de eigenschap van geven schenkt. Het is niet zoals in onze wereld waar ik, als ik iets geloof, met gesloten ogen verder ga. Over zoiets gaat het helemaal niet!

Hier wordt je geleerd om met open ogen naar alles te kijken, alles te controleren en niets te vertrouwen. Dit gaat over een wetenschap – volkomen helder, afkomstig uit de praktijk. Zelfs dingen die in de gewone wetenschap niet experimenteel worden bereikt, worden hier bereikt.

Vraag: Stel dat iemand naar een groep Kabbalisten komt, mensen die op weg zijn naar een doel, wat moet dan zijn houding zijn?

Hij moet voortdurend analyseren en tegelijkertijd proberen dit systeem te vertrouwen. Hoe zou hij dat in dit geval niet kunnen vertrouwen? Hij moet immers vooruit?

Antwoord: Wat valt er te vertrouwen? Ik kan alleen maar vooruit als ik de eigenschap van geven heb verworven, de eigenschap die geloof wordt genoemd. Ik werk ermee zoals met elke kracht die in de natuur bestaat, maar niet in mijn verbeelding, zoals in onze wereld.

Vraag: Gewoonlijk vertrouwt iemand op zijn mening omdat hij een bekend analyse mechanisme bezit. Maar dit is tot op zekere hoogte verkeerd, want het egoïsme creëert een bepaald hokje dat ik waarneem. Is het mogelijk om hierbij hulpmiddelen te vinden, maar geen domme aanname, zodat er een ware analyse is en je je niet vergist?

Antwoord: Je hebt te maken met een duidelijke analyse van je staten, je onderzoekt alles in jezelf, daarom kunnen er hier geen fouten gemaakt worden. Er herhaalt zich zoveel bij jezelf, in jezelf, volgens het boek (Kabbalah boek dat bestudeerd wordt) en samen met anderen. Je ziet dat zij de dingen beschrijven die ook met jou gebeuren. Dan zie je dat de schrijvers werkelijk gelijk hebben en dat jij ook door zulke dingen heengaat. Kabbalah gaat dus over iets totaal anders.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/not-a-trust-but-a-check/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Whom to Believe in This life?” 1/28/12

Related Material:

Faith According To Kabbalah

Faith Above Reason Is Bestowal Above Reception

Faith Above Reason

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Maak een doorbraak in je hart

527.02Vraag: Er is een verhaal dat Darwin lange tijd zijn evolutietheorie uitlegde aan een edelman. De man luisterde en was het eens met de perfecte logica van de wetenschapper. Tenslotte zei Darwin: “Bent u het er nu mee eens dat de mens van de aap afstamt?” De edelman antwoordde: “Misschien u wel, maar ik niet.”

Veel mensen schrijven u: “Inderdaad, de wereld is egoïstisch. Egoïstische mensen, buren, vrienden en zelfs familieleden. Maar ik voel het niet zo. Ik geef en ik heb lief.”

Waarom kan iemand niet diep tot zichzelf doordringen en zeggen: “Zo ben ik,” en het dan echt voelen?

Antwoord: Hij voelt het niet. We kunnen niet buiten onszelf kijken! Misschien een beetje, misschien, maar niet overal en altijd. Soms voel ik wat wroeging over het verleden; maar dat is maar voor een deel. Af en toe gebeurt het, misschien een tiental keren in mijn hele leven.

Vraag: Maar ik hoef mezelf toch niet te pijnigen?

Antwoord: Absoluut niet! Dat ego beschermt ons er juist voor en laat ons de waarheid niet zien.

Vraag: Maar u zegt ook dat het de waarheid is als je besef hebt van je kwaad, niet het kwaad van een ander, maar je eigen kwaad. Als dat zo is, hoe kunnen we het dan benaderen?

Antwoord: We gaan aan onszelf werken. We trekken het Hoge Licht aan door speciale handelingen – onderlinge toenadering – en dan gaan we voelen dat we werkelijk egoïstisch zijn.

Je moet echt een doorbraak maken in jezelf. De strijd is dat je in je eigen hart komt, niet in het hart van de ander.

Vraag: U spreekt altijd over verbinding, dichter bij anderen komen, enzovoort. Hoe dringt dit door in je hart? Laten we zeggen dat ik me probeer te verbinden met iemand die ik haat of misschien niet mag.

Antwoord: Begin niet met iemand die je haat.

Vraag: Als het gaat om een goede verbinding, een algemene toenadering. Hoe komt het dan in mijn hart?

Antwoord: Dit opent je hart en brengt het dichter bij andere harten. Dit zijn de eerste stappen die nodig zijn.

Vraag: Worden die stappen ingewikkelder?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Wat is dan de grootste uitdaging? Kunt u ons vertellen wat het einddoel is? Wat de laatste fase is? Wat we bereiken?

Antwoord: Dat weet ik nog niet.

Het is de totale correctie van alle wezens die je in je hart kunt opnemen. Het zal ze omvatten, ze allemaal een plaats geven en ze met je liefde vullen.

Vraag: Neem ik dan de hele wereld in mezelf op?

Antwoord: In mezelf. En ik vul alles met liefde.

Vraag: U zegt altijd dat de naam van de Schepper liefde is. Betekent dit dat ik dan vervuld ben met de Schepper?

Antwoord: Ja, je bent vervuld met de Schepper. Je neemt alle verlangens in jezelf op, alle eigenschappen van alles wat bestaat, en je vult het allemaal met de Schepper, dat betekent: met Liefde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/breaking-through-to-your-heart/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/22/22

Related Material:

“Take Off The Rose-Colored Glasses!”

When We No Longer Want to Hurt Others

Between The Monkey And The Creator

Filed under: News, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Je kunt niemand met geweld tegenhouden

547.05Opmerking: U zei dat als iemand een halve stap verwijderd is van het verlaten van de groep – in feite van het doel waar hij zich al geruime tijd mee bezig gehouden heeft – het geen zin heeft om hem tegen te houden, omdat hij het verlangen niet meer heeft.

Mijn antwoord: Ik ben er niet voor om iemand met geweld vast te houden. Ik voel dat als ik alles geef wat ik kan en de student hierdoor niet verbonden raakt met ons systeem, zijn tijd nog niet gekomen is.

Ik zie er weinig nut in om zijn belangstelling te wekken en hem te lokken. Ik heb hier geen innerlijke kracht en geen innerlijke motivatie voor.

Misschien ook omdat mijn leraar Rabash zo’n houding had, als zijn studenten zorgen voor onderlinge verbinding en steun voor elkaar laten zien, komen ze vanuit deze staat ongetwijfeld verder. Maar als iemand om de een of andere reden uit de algehele verbinding valt, dan valt hij eruit.

Je kunt iemand niet met geweld vasthouden. Als hij hoort over het concept van de praktische gedachte om zichzelf en de wereld te corrigeren, waarvan hij het effect innerlijk bij zijn handelingen gaat voelen, moet hij zich daarvoor inspannen en erin investeren.

Als hij dit niet voldoende doet, is het onmogelijk om hem voortdurend opgeladen te houden.

Uiteindelijk moet hij leren om zichzelf op te laden, om zich te verbinden met een hogere bron.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/you-cant-hold-anyone-back-by-force/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call.  I am Fed Up With Everything!” 5/31/14

Related Material:

It Is Time To Build An Incubator

The Group Is My Home, My Family

The Incubator Of Immortality

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een kanaal voor spirituele energie

234Vraag: Wat gebeurt er op het moment dat iemand kiest hoe hij op de juiste manier informatie aan anderen zal overbrengen, d.w.z. dat hij geen ingeblikte toespraak houdt, maar vanuit zijn hart spreekt? Laten we zeggen als je tijdens het spreken bepaalde gevoelens naar buiten brengt via je woorden. Wat gebeurt er op dat moment?

Antwoord: Op dat moment leef ik in mijn woorden, in wat ik doe. Op dat moment ben ik verbonden met het hogere niveau. Van daaruit gaat de hoge energie door mij heen naar degene met wie ik spreek. Die hoge energie werkt met die mens in de mate waarin hij mij wil horen en het met mij eens wil zijn. Zo niet, dan zal de hoge energie niet op hem inwerken, ook al luistert hij.

Daarom hangt alles af van de relatie tussen mensen. Er mag geen sprake zijn van dwang.

Opmerking: U doet dit bewust, maar uw student spreekt gewoon met iemand en geeft de informatie door. Het is duidelijk dat hij gedeeltelijk zichzelf overbrengt.

Mijn reactie: Dat maakt niet uit. Dat “zichzelf” is maar in heel geringe mate, ook al zegt hij veel onzin. Al met al is hij verbonden met de groep en met mij en daardoor met het hogere niveau.

Wat hij ook zegt, het wordt toch positiever ontvangen door zijn toehoorders. In dit geval is hij gewoon een kanaal, zelfs als hij iets vanuit zichzelf zegt. Het maakt niet uit. Hij heeft niets vanuit zichzelf te zeggen.

Hij spreekt in gewone woorden over iets dat hij heeft gehoord en misschien begrijpt hij nog niet goed welke betekenis in deze woorden besloten ligt. Onze energie wordt er toch doorheen geleid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/a-conduit-of-spiritual-energy/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. The Conductor of Spiritual Energy” 4/12/14

Related Material:

Based on Global Connection

The Internal And External Side Of Dissemination

What Determines The Effectiveness Of Dissemination?

Filed under: Dissemination | Add Comment / Ask Question →

 

Analyse van de geest

281.02Vraag: Hoe voelt u hoeveel vorderingen uw student heeft gemaakt?

Antwoord: Ik voer een analyse uit en dan kijk ik. Deze analyse berust niet op medische indicatoren, maar op de geest.

Het spirituele is ook materie, maar niet voor iedereen. Je kan bijvoorbeeld verschillende golflengten analyseren, radioactiviteit, gassen of andere natuurlijke fenomenen. Ik kan de parameters van de geest meten, dat kan een ander weer niet.

Vraag: Maar hoe wordt dit gemeten? Doordat iemand bepaalde handelingen verricht of verandert hij innerlijk toch wel?

Antwoord: Natuurlijk vinden er innerlijke veranderingen in hem plaats. Ik neem hem in mezelf op, alsof hij in mijn laboratorium is, en dan meet ik hem met mijn meetlat. De vorige keer stond hij bijvoorbeeld op 20 en nu op 25.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/spirit-analysis/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Proper Self-analysis” 1/21/12

Related Material:

Contact In A Force Field

A Lesson As Change Of States

Belonging To One Spiritual Organ

 

Het gebrek aan vervulling van de vrouw

Kabbalah & Vrouwen

Inzicht in de innerlijke zoektocht van de vrouw en haar spirituele ontwikkeling 

Gebrek aan vervulling in de vrouw heeft een spirituele oorsprong en kan alleen door spiritualiteit gevuld worden.

Het is geen geheim dat vrouwen in onze wereld meer lijden dan mannen. Elke vrouw, of het nu een koningin is of een inheemse vrouw in Afrika, is enigszins ontevreden met haar leven, ze heeft iets wat moeilijk is, voelt zich afhankelijk, of voelt zich op de een of andere manier onvervuld. Ze wil meer warmte en liefde, ze verlangt naar meer sympathie en steun.
Dit wil niet zeggen dat de wereld zo in elkaar zit. Dit innerlijke gebrek aan vervulling ligt in de natuur van de vrouw besloten en aangezien de oorzaak in spiritualiteit ligt, kan het alleen door spiritualiteit worden opgelost. Een vrouw zal nooit volledig tevredengesteld of vervuld zijn, tenzij ze spiritualiteit bereikt.

We zien hoeveel dieper het gemis van een vrouw is dan dat van een man in onze wereld. Een man heeft plezier door alleen maar naar een vrouw te kijken. Welke vrouw beleeft plezier door het kijken naar een man? Een man heeft allerlei genoegens: voetbal, vrouwen, bier, TV en avonturen. Een vrouw wil iets diepers dan dat.

Kabbalah legt uit waarom onze wereld zo in elkaar zit. Er staat geschreven dat in spiritualiteit de vrouw degene is die het gebrek aan vervulling het eerst voelt. Zij hoeft het alleen maar op de juiste manier te formuleren en te gebruiken om een man aan te sporen om het spirituele doel te bereiken, het Licht van Boven aan te trekken en naar haar toe te brengen.

Momenteel begrijpen we niet helemaal hoe dat alles werkt. Maar het is onze taak om de aanbevelingen van de Kabbalisten op te volgen en hen onze ogen te laten openen. We zullen dan zien hoe dit grote gebrek dat de Schepper aan de vrouwen in deze wereld heeft gegeven – haar wanhoop en angst, haar gebrek aan voldoening, steun, veiligheid, gebrek aan warmte en liefde – hoe dit alles zinvol kan worden gebruikt om het spirituele doel te bereiken. Van daaruit komt het Licht en vult het al het gemis dat een vrouw voelt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/a-womans-spiritual-attainment/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Women, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →