Tag Archives: Spiritualiteit

Materialisatie van verlangens

213Opmerking:  In het artikel “Preface to the Wisdom of Kabbalah” (Voorwoord tot de Wijsheid van Kabbalah), schrijft Baal HaSulam dat de hele wil om te ontvangen zich materialiseert, deze plek  wordt “onze wereld” genoemd.

De wil om te ontvangen wordt “het lichaam van de mens” (in het Hebreeuws: Guf) genoemd en de “overvloed” (Shefa) die door het lichaam wordt ontvangen, wordt de mate van “vitaliteit in dat lichaam” genoemd.

Mijn antwoord: Ja, alles bestaat uit een groter of een kleiner verlangen en dat hangt weer af van de manier waarop het vervuld wordt en hoe het uiteindelijk voelt. Zo zit het leven in elkaar.

Vraag: Wat betekent het dat het verlangen zich materialiseert?

Antwoord: Het voelt dat het bestaat en zich kan uitdrukken via allerlei verlangens die het kan absorberen. Het geeft je het gevoel dat je bestaat.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/materialization-of-desires/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
My World Is A Collection Of Desires
The Whole World Is Inside Us
The Entire World Is Inside Us

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Alles hangt af van de hoeveelheid verlangen

594Vraag: Stel dat ik nu een sterk verlangen voel om gerespecteerd te worden. Als de Schepper Zich aan mij onthult, zal ik dan meer voelen dan alleen het respect dat van mensen komt?

Antwoord: Veel meer. Als we precies weten van wie we genot ontvangen, wat voor soort genot, enz. hoeven we het niet te missen. Integendeel, dan kennen we Hem een zekere mate van belangrijkheid toe, we ervaren de essentie daarvan en dan zullen we daardoor genot ervaren.
Er is verschil tussen of ik iets krijg van een liefhebbende, beminde geliefde of dat ik gewoon in een winkel iets ga kopen.

Vraag: Dus ook het genot dat ik ervaar doordat iemand mij respecteert, is afhankelijk van mijn hoeveelheid verlangen en van de mate waarin ik de mensen die mij respecteren waardeer?

Antwoord: Ja, het hangt allemaal af van de hoeveelheid verlangen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/everything-depends-on-the-measure-of-desire/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

 

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.
From KabTV’s “Introduction to the Science of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
Desire And Aspiration
Escaping The Rule Of Our Desire
“What Does My Heart Desire Now?”

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Op het juiste pad

760.4Vraag: Hoe weet ik of ik op het juiste pad ben?

Antwoord: Als je je tevreden voelt over het feit dat je weet hoe je moet handelen, wat je moet doen, als je het pad voor je ziet, het kunt volgen en je naar het juiste doel – dat je jezelf hebt gesteld – op weg bent, dan ben je op het juiste pad.

Vraag: Hoe ontstaat het innerlijke gevoel dat ik de juiste weg bewandel?

Antwoord: Dat voelt een mens. Er bestaat helemaal niets anders. Filosofen, wetenschappers en allerlei andere slimme mensen kunnen je van iets anders overtuigen, maar dat heeft geen enkele zin. Het gaat over je innerlijke overtuiging dat je het juiste leven leidt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/on-the-correct-path/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From Kab TV’s “Talks” 5/18/23

Filed under: Meaning Of Life, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Zal genetica ons spiritueel maken?

961.2Opmerking: Vladimir, een wetenschapper, vraagt: “Beste Michael Laitman, ik heb een vraag over het probleem van genetische modificatie bij mensen. U zegt dat een mens zijn leven lang door de moeilijkste spirituele veranderingen in zichzelf moet gaan. En dan komt de genetica en zegt: ‘Laten we eens correcties in het genoom aanbrengen, dan hebben we meteen een mens met spirituele eigenschappen. Dan corrigeren we in één keer de hele mensheid en brengen we goedheid naar iedereen.’ Is dat niet de droom van alle Kabbalisten?”

Mijn antwoord: De droom van Kabbalisten is dat een mens gaat veranderen. Maar een mens verandert door aan zichzelf te werken, niet op basis van zijn genen.

Vraag: Dus je moet hard werken aan jezelf?

Antwoord: Je moet je onderdompelen in deze veranderingen, volgens de formule “heb je naaste lief als jezelf”. Dan zal hij zien welke veranderingen in hem plaatsvinden en wat hij opbouwt, welke nieuwe staat dat is: van hemzelf, de wereld, de maatschappij en het universum in het algemeen.

Vraag: U gelooft dus niet dat de genetica, door het veranderen van het genoom, een mens dichter bij de Schepper en spiritualiteit kan brengen?

Antwoord: Nee.

Vraag: Ook niet een beetje?

Antwoord: Wij zullen dichter bij dit besef komen, maar wij zullen niets corrigeren. Correctie zal alleen in de persoon zelf plaatsvinden, als hij de Natuur toestaat om hem te veranderen.

Vraag: En daar moet hij zich zelf voor inspannen? 

Antwoord: Ja.

Vraag: En kunnen we daar niet aan ontkomen?

Antwoord: Nee.

Vraag: Kunnen zelfs kunstmatige intelligentie en al onze technische hulpmiddelen ons niet helpen?

Antwoord: Nee, niets!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/will-genetics-make-us-spiritual/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 4/20/23

Related Material:
Will Genetic Engineering Solve Humanity’s Problems?
“What Kind Of Genetic Engineering Should Be Allowed To Correct Defects And Imperfections?” (Quora)
On The Eve Of A Great Turning Point

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, News, Q&A, Science | Add Comment / Ask Question →

 

De Torah is een geschenk van de Schepper aan de mens

760.1Het is de essentie van de Torah dat aan een mens de mogelijkheid wordt gegeven om een staat te bereiken waarin hij de Schepper vindt. In de mate waarin een mens het vermogen ontvangt om dit te begrijpen, ermee in te stemmen en zich ervoor in te spannen, gaat hij de ware wereld voelen waarin wij leven, een wereld die zo diep verborgen is voor alle andere bewoners van deze aardbol.

De gift van de Torah is waarlijk een geschenk voor een mens die in deze wereld een animaal bestaan leidt, maar de mogelijkheid krijgt om mens te worden. Hij kan zich boven het levenloze, vegetatieve en animale niveau verheffen naar het niveau van Adam (gelijkvormigheid aan de Schepper) door de veranderingen die de Schepper onder bepaalde voorwaarden in hem aanbrengt.

Een mens moet wel met dit plan instemmen, het voor zichzelf aanvaarden en het uitvoeren. Het doel van de schepping is dat alle mensen op deze wereld naar het niveau van de Schepper opgetild worden, d.w.z. naar een volledige verbondenheid met Hem gebracht worden.

Iedereen moet voelen en bereiken dat er één centrale Kracht in de natuur is, namelijk de Schepper. Hij alleen bestuurt alles, beweegt alles, ondersteunt alles en we zijn voor 100% van Hem afhankelijk. Maar aan de andere kant hebben wij ook invloed op onze ontwikkeling. Wij kunnen de richting van de ontwikkeling niet veranderen, maar wel het tempo ervan bepalen.

Uiteindelijk zal iedereen tot de laatste correctie komen, het is echter noodzakelijk dat wij bij elke stap stilstaan, onze situatie en alles wat daartoe geleid heeft onderzoeken en besluiten hoe we vanaf dit punt een nieuwe stap voorwaarts kunnen zetten.

Het hele werk van een mens bestaat eruit dat hij tot de uiteindelijke correctie komt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-torah-is-a-gift-from-the-creator-to-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 5/19/23, “The Time of the Giving of the Torah”

Related Material:
The Oral Torah Is A Key To Penetrating Inside
The Torah Is A Program And A Guide
The Torah And Kabbalah

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, Torah | Add Comment / Ask Question →

 

De onvoldaanheid van een Kabbalist

281.02Vraag: Hebt u zich ooit veel zorgen gemaakt over de gedachte dat u niet verder zou komen dan de spirituele staat waarin u nu bent?

Antwoord: Natuurlijk was dat zo. Is mijn huidige staat het einde van alle correcties? Ik ben niet blij met mezelf. Misschien lijkt het alsof ik iemand ben die alles bereikt heeft, maar voor mij is dat volkomen onbevredigend. Dit is geen bescheidenheid, maar ik voel het zo.

Ik voel me nu niet beter dan het jongetje van vijf dat ik me herinner. Toen brandde de vraag naar de zin van het leven in mij en ik voelde me nietig tegenover het enorm grote universum.

We hadden ons eigen huis, een grote binnenplaats en een tuin. Ik ging ’s avonds graag naar buiten, naar de binnenplaats, om naar de sterren te kijken en ik begreep niet waar ik was: “Ik moet voelen wat voor wereld dit is.” Maar niet wat er om me heen is: al dit leven, een soort drukte en leegte.

Natuurlijk ben ik nu niet in die staat. Ik voel de werelden en ook onze wereld, ik vergelijk ze met elkaar en ik begrijp waar ik ben. Maar als ik kijk naar wat zich opent, voel ik mij als iemand die het gewenste nog helemaal niet heeft bereikt.

Een mens bestaat namelijk uit twee leegtes, twee Kelim (vaten): de kli waar ik nu in zit en de kli die zich aan het onthullen is, de toekomstige staat.

Nu is er een bepaald deel in mij dat met iets gevuld is en mij enige kennis en kwaliteiten geeft. Dit is mijn huidige kli.

Tegelijkertijd gaat mijn volgende kli open, een leeg vat waarin onbegrijpelijke vragen worden gesteld, waarin er allerlei gewaarwordingen zijn en er leegte is. Deze volgende kli in mij is heel groot. Dit maakt op mij de indruk dat ik het op een bepaald moment zal kunnen vullen.

Uiteindelijk zal dit voor iedereen het geval zijn. Maar deze kli is heel duidelijk aanwezig in mij, er klinkt leegte in mij en daarom houdt het mij bezig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/kabbalists-dissatisfaction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Laitman’s Dissatisfaction” 3/6/11

Related Material:
Desires of a Kabbalist
The Pain of a Kabbalist
A Kabbalist’s Concerns

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De Schepper kijkt om als Hij wegrent

527.03Het werk dat een mens in dit leven heeft te doen, bestaat eruit om van Lo Lishma tot Lishma te komen, d.w.z. om vanuit de animale staat die Lo Lishma wordt genoemd, op te stijgen naar de staat van geven.

Lo Lishma is echter ook een hoge graad in vergelijking met het leven van een gewoon mens in deze wereld die niet begrijpt waar hij is, waarvoor hij leeft en voor wie het leven alleen bepaald wordt door de eisen van zijn lichaam.

Maar op een gegeven moment brengt ontwikkeling een mens naar een staat die Lo Lishma wordt genoemd. Dit is een heel belangrijke periode, eigenlijk nog belangrijker dan onze ideeën over de staat Lishma.

In de staat Lo Lishma ontdekken wij de Schepper nog niet en voelen wij onze verbondenheid met Hem en het feit dat wij gevend zijn naar elkaar nog niet. Toch is die verbondenheid er al, alleen niet van aangezicht tot aangezicht, maar vanuit de tegengestelde zijde. Hierover staat geschreven dat de Schepper is als een gazelle die omkijkt als hij vlucht. Wij voelen ons precies in deze positie als wij in Lo Lishma zijn.

Soms hebben wij de indruk dat we dicht bij de Schepper zijn en soms dat we ver van Hem verwijderd zijn. Zo beginnen we geleidelijk veranderingen te voelen in Zijn houding ten opzichte van ons en dat veroorzaakt grote veranderingen in ons. Op die manier leert de Schepper ons in allerlei situaties en handelingen om contact met Hem te hebben en brengt Hij ons dichter bij Hem.

Hoewel de Schepper steeds lijkt weg te lopen, kijkt Hij soms om en nodigt Hij ons uit om Hem te volgen. Hij doet dat steeds opnieuw, totdat er uit al Zijn handelingen een juiste en constante houding in ons wordt gebouwd. Er is namelijk niets wat statisch is in spiritualiteit; spiritualiteit verandert elk moment. Als er niets verandert, is het geen spiritualiteit maar ons corporele bestaan.

Spiritualiteit brengt altijd veranderingen in onze relatie met de Schepper. We moeten proberen om Hem te volgen en te reageren op alle veranderingen die we van Hem ontvangen, op die manier zullen we van Lo Lishma naar Lishma komen. Lo Lishma is een heel belangrijke staat, het is uiterst belangrijk om te weten hoe wij die staat kunnen gebruiken om vervolgens Lishma binnen te gaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-creator-turns-his-face-back-when-he-runs-away/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/6/23, “From Lo Lishma (Not for Her Sake), We Come to Lishma (For Her Sake)”

Related Material:
The Great Value Of Lo Lishma
Lo Lishma
Ascending To The Attributes Of Bina

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De ideale staat

294.4Opmerking: De staat van het einde van de correctie  (Gmar Tikkun) wordt als de meest ideale staat beschouwd.

Mijn Antwoord: We zijn voortdurend in een volmaakte staat. Maar of wij het wel of niet voelen, hangt van ons af. Daarvoor moeten wij ons gevoel corrigeren.

Waarom heet onze methode de Wijsheid van Kabbalah? Wij moeten leren hoe we het juiste gevoel kunnen ontvangen vanuit de staat waarin wij ons bevinden.

De Schepper heeft geen kwaad geschapen. Hij heeft een volkomen perfecte staat geschapen, maar deze moeten wij door onze eigen correctie ontdekken.

Vraag: Als wij die staat bereiken, brengen wij de Schepper dan geen vreugde meer?

Antwoord: Daar is onmogelijk antwoord op te geven. Allereerst zullen we daar allemaal komen, maar we zijn daar nog niet. Ten tweede, er staat in de bronnen geschreven dat een mens dan nog steeds lijdt door de inspanningen die hij in het verleden heeft geleverd.

Het komt voor dat hij ze uit het verleden terughaalt. Er komen echter nieuwe dingen bij, anders zou de volgende staat onvolmaakt zijn. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/ideal-state/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to See the Future World” 12/29/12

Related Material:
Final Correction for All Descents
The Way To The Final Correction
Final Correction

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Eeuwig geluk

572.02Vraag: Wat is geluk?

Antwoord: Geluk is het gevoel dat je hebt op het moment dat je een droom bereikt, het is het contact met een droom of tenminste met iets waarnaar je verlangt.

In het fysieke leven komt een mens in contact met verschillende genoegens, maar hij blijft toch ongelukkig omdat deze contacten de dood met zich meebrengen. Ze verdwijnen onmiddellijk. Ze zijn tijdelijk omdat er aan alles een einde komt.

Aan het einde van alles is de dood, hopeloosheid en verdwijning. Daarom is er, zoals het gezegde luidt, geen geluk in het leven. En dat is ook zo, want het leven heeft zijn grenzen.

Geluk is wanneer je in contact komt met een droom, deze droom is bij je en is eeuwig. Er kan geen geluk zijn als het vergankelijk is. Daarom is onze wereld inherent gebrekkig.

Vraag: Is het bereiken van het eerste niveau van de spirituele wereld al het bereiken van geluk?

Antwoord: Het is het bereiken van eeuwigheid en volmaaktheid. Ook al is het nog niet volledig, je begrijpt dat je dit niveau betreedt. Dan weet je al waar je naartoe gaat en heb je al andere ideeën over de wereld, het universum en het bestaan.

Je begrijpt dat je te maken hebt met eeuwigheid, volmaaktheid, oneindige vervulling, oneindige kennis en dat je wat je verlangt, zult kunnen verkrijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/what-is-happiness-3/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Happiness” 1/18/11

Related Material:
What Is Happiness?
My Economics Of Happiness
The UN Observes The International Day Of Happiness

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een neergang of een slecht humeur?

592.03Vraag: Als een vriend denkt dat hij zich in een neergang bevindt, moeten wij hem helpen volgens de methoden van Kabbalah. Hoe doen wij dat zonder ons te bemoeien met de staat die hij moet ervaren?

Antwoord: Wij moeten hem alleen maar een goed voorbeeld laten zien. En dan gebeurt er wat er moet gebeuren.

Vraag: Maar hoe kunnen wij bepalen wat goed en wat slecht is voor een mens, als hij zich in een staat van neergang bevindt, geen lessen kan volgen, of – in tegendeel – actief en altijd vrolijk is? Uiterlijk lijkt hij zich in een onderwerp te verdiepen, maar misschien is hij wel in een neergang en is dit de beste staat voor hem

Antwoord: Er is geen betere staat dan een neergang! De neergang is er alleen voor ons om er zo snel mogelijk uit te komen. Je hoeft geen masochist te zijn. Als je van neergangen houdt, ben je gewoon een egoïst, daarom hou je er dan van. Er staat geschreven: “De dwaas vouwt zijn handen en eet zijn eigen vlees.”

Een neergang betekent dat je de belangrijkheid van de Schepper, de groep, de leraar en de voortgang kwijt bent, je wilt er niets van weten. Dat noemen we een neergang.

Opmerking: Maar mensen zijn vaak slecht gehumeurd.

Mijn antwoord: Dat is geen neergang! Het is gewoon een slecht humeur! Je moet goed begrijpen wat een neergang is. Als het gaat over een afname van de belangrijkheid van de middelen om het Doel te bereiken, een afname van de belangrijkheid van het Doel zelf, dan is er echt sprake van een neergang. Dan moet je daaraan werken. Het heeft niets te maken met je stemming.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/a-descent-or-a-bad-mood/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. To Hate the Teacher and Friends” 12/29/12

Related Material:
What Is A Descent In Spirituality?
Descents As Means Of Advancement
Separation Brings A Descent, Unity An Ascent

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →