Tag Archives: Spiritualiteit

Is het mogelijk om je vijand lief te hebben? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Is het mogelijk om je vijand lief te hebben?

Een mens die zijn vijanden niet haat, bestaat niet. Maar naast de haat die wij voor onze vijanden voelen, moeten wij ook onderzoeken hoe we een situatie kunnen bereiken waarin we hen zullen liefhebben. Het unieke van zo’n benadering is dat wij met onze kracht van goedheid en liefde onze vijand ertoe kunnen dwingen om ons lief te hebben.

Waarom merken wij dan dat het goede dat wij nu in ons hebben, niet voldoende is om sterker te zijn dan onze vijanden? Wij moeten daarvoor eerst kleine groepen vormen met mensen die ook het verlangen hebben om anderen lief te hebben als zichzelf, in die groepen gaan wij dan op een goede, vriendelijke manier met elkaar om.

Het is dus mogelijk om onze vijanden lief te hebben door in kleine eenheden of groepen te oefenen met de liefde voor anderen, en geleidelijk aan zal er in zo’n proces een grote kracht opgebouwd worden die zelfs in staat is om goedheid en liefde voor onze vijanden uit te dragen. De Wijsheid van Kabbalah heeft veel materiaal over dit onderwerp en biedt een praktische methode waarmee we zo’n staat van zijn kunnen bereiken.

Based on the video “Is it Possible to Love Your Enemies?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/07/is-it-possible-to-love-your-enemy-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Vraag zonder antwoord

79.02Vraag: Kabbalisten die de Schepper hebben bereikt, schrijven erover in hun boeken. Kan dit voor ons een instructie betekenen?

Antwoord: Natuurlijk. Kabbalisten vertellen je wat je met je verlangens moet doen, hoe je ze moet afstemmen om de Schepper te kunnen voelen.

Vraag: Krijgt iedereen persoonlijke gevoelens?

Antwoord: Ieders gevoelens zijn persoonlijk, maar je kunt jezelf afstemmen zoals musici in een orkest.

Opmerking: Stel dat wij samen een taart gebakken hebben volgens hetzelfde recept. Dan zullen we dezelfde smaak proeven.

Mijn antwoord: Hoe weet je dat het hetzelfde zal zijn? Hoe kun je dat controleren?

Opmerking: U zult zeggen dat de cake zoet is en ik zal ook zeggen dat hij zoet is. We hebben een gemeenschappelijk concept van zoet. Ook al proeven we die zoetheid op verschillende manieren, we zullen toch op de gemeenschappelijke noemer uitkomen dat hij zoet is.

Mijn antwoord: Misschien komen we tot iets gemeenschappelijks omdat we het eens zijn met die definitie. Maar hoe dan ook, de vraag naar het bereiken van de Schepper blijft onbeantwoord.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/question-without-an-answer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Spiritual States” 6/7/22

Related Material:

The Attaining And The Attained

Taste In Spirituality And Corporeality

The Kabbalists’ Time Machine

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe objectief kan onze waarneming zijn? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe objectief kan onze waarneming zijn?

Objectief zijn betekent dat wij geen eigen, nationaal of zelfs mondiaal belang hebben, maar ons uitsluitend richten op het doel van de hoge natuur.

Wij moeten onszelf voortdurend toetsen om objectief te kunnen zijn, d.w.z. om vrij te zijn van alles wat wij op een bepaald moment voelen, alsof wij machines zijn die bepaalde indrukken op de meest objectieve manier ontvangen. Anders ontvangen wij in de richting van het oordeel of iets goed of slecht is voor ons, namelijk vanuit de vraag: “Wat levert dit mij op?” Nadat we onszelf getoetst hebben om vrij te kunnen zijn van wat we op een bepaald moment voelen, of het ons nu een goed of een slecht gevoel geeft, kunnen we correcte interacties hebben met mensen en andere aspecten van de natuur op het minerale, vegetatieve en animale niveau.

Wij moeten onszelf naar een situatie leiden waarin we kunnen inzien dat we met betrekking tot onszelf een ego gerichte intentie hebben om te ontvangen en dat wij daar geen aandacht aan willen schenken. Wij willen geen rechters worden die zich door corruptie of een bepaalde druk laten verleiden.

Er staat geschreven dat “de rechter niet meer heeft dan zijn ogen kunnen zien.” De ogen vormen hier de sleutel – het gaat niet over herinneringen, indrukken, vooroordelen of nog iets anders. Het is alsof we een foto nemen van iemand zonder enige connectie met emotie, met onszelf, onze natie of zelfs onze wereld. Op die manier kunnen wij rechters zijn.

Als wij onszelf toetsen of we op een dergelijke manier objectief kunnen zijn, kunnen wij als werkelijke rechters optreden. Het is een heel verheven plek, omdat we niets van onszelf laten meespelen. In een dergelijke situatie kunnen wij een staat bereiken waarin wij een onafhankelijke werkelijkheid gaan waarnemen en zien hoe deze zich gedraagt ten behoeve van een hoger doel.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/06/how-objective-can-perception-be-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

Based on the video “How to Calibrate Yourself Toward Objective Perception” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Yael Leshed-Harel. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Bagage uit vorige levens

49.01Vraag: Zijn er ook straffen uit vorige incarnaties? Sleept een mens bagage mee door een aantal slechte daden uit zijn vorige levens, bestaat er zoiets?

Antwoord: In principe wel, want ons fysieke leven en sterven betekent niet dat er iets stopt of opnieuw begint. Wij moeten onze werkelijkheid zien als een voortdurende beweging van onze spirituele opgang naar de Schepper.

Vraag: En zijn er andersom ook verdiensten die ervoor zorgen dat ik mij in mijn volgende levens gemakkelijker kan ontwikkelen? De Torah spreekt over de verdiensten van de voorvaderen.

Antwoord: Ik zou niet willen zeggen dat het gemakkelijker is, maar wel effectiever.

Vraag: Is het, in het algemeen gesproken, wel eerlijk dat iemand gestraft wordt voor een aantal vorige levens, terwijl het niet duidelijk is wie daar geleefd heeft?

Antwoord: Maar het zijn jouw levens.

Opmerking: Maar zo voel ik het niet.

Mijn antwoord: Dat doet er niet toe. Dit wordt met een bedoeling gedaan, om je namelijk niet van je problemen te bevrijden en ze ook niet aan je op te leggen. Dit wordt allemaal in overweging genomen en het komt heel duidelijk voort uit het systeem waardoor de wereld bestuurd wordt. Het is niet zomaar een gril of toeval, het menselijk lichaam wordt niet onafhankelijk van alles geschapen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/baggage-from-past-lives/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Spiritual States” 5/31/22

Related Material:

Punishment Is Not What We Think

Spiritual Punishment

Punishment For Bad Deeds

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De oorsprong van een situatie corrigeren

600.01Vraag: Onderzoekers denken dat een mens zelf zijn geluk kan creëren met zijn positieve gedachten, woorden en daden. Bent u het daarmee eens?

Antwoord: Een mens kan een bepaalde matrix om zich heen creëren: dit is goed en dat is slecht, dit is beter en dat is slechter, enz. en zo zijn situatie bepalen. Er is niets absoluuts aan, het is allemaal relatief.

Er zijn mensen die vanuit ons gezichtspunt veel lijden, in gevangenissen, in ziekenhuizen, waar dan ook en als je met hen praat, zeggen ze: “Nee hoor, dit is een normale situatie. Op deze manier kan ik best leven. We leven tenslotte nog.” Dus geen probleem.

Enerzijds helpt positief denken, mensen complimenten geven en goede daden verrichten wel. Anderzijds corrigeert dit uiteindelijk de situatie niet, maar wordt deze alleen maar wat gladgestreken. Als je een situatie met honing bestrijkt, wordt hij een beetje zoeter, maar de bitterheid die eronder ligt, verandert niet.

Het is noodzakelijk om de oorzaak van een situatie te corrigeren, zodat deze zich nooit als het kwaad kan manifesteren.

De wortel is ons egoïsme. Als we dat annuleren, kunnen we ons erboven voelen, in een wereld vol goedheid, liefde en Licht.

Egoïsme bestaat uit onze intenties en al het kwaad van de wereld, dit hangt alleen van de persoon af en manifesteert zich in relatie tot die persoon. Onze woorden en gedachten zijn slechts de uiterlijke omhulsels van het egoïsme. Je kunt mooie woorden zeggen en bepaalde handelingen verrichten, maar ze komen misschien niet overeen met je hart.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/correcting-the-root-of-a-state/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Spiritual States” 5/24/22

Related Material:

How To Succeed In The School Of Life

The Future World Is Not What You Think It Is

Good Luck Creates Fate

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Licht is het fundament van het leven

276.02Vraag: Is genot een soort spirituele substantie?

Antwoord: Genot is de vervulling door hoge energie.

Ook in onze wereld komt het van Boven tot ons. Het leven waardoor atomen ronddraaien, moleculen bijeen blijven en alle chemische en biologische transformaties ons vullen en voorbereiden voor spiritualiteit – dit alles wordt in Kabbalah Licht genoemd.

Vraag: Het Licht waar Kabbalah over spreekt en waar de Ari  over schrijft aan het begin van zijn boek The Tree of Life en het licht waar Einstein in zijn relativiteitstheorie over spreekt als een soort substantie – zijn dat ondubbelzinnige begrippen?

Antwoord: Ook in onze wereld is Licht de basis van het leven. Dit is een gevolg van spiritueel Licht in de fysieke wereld, want onze wereld is gebouwd als een afdruk van de Hoge Wereld.

Licht is de hoogste spirituele energie van waaruit een kleine vonk in onze wereld, in ons lege universum, is doorgebroken en geboorte heeft gegeven aan alles wat er nu hier bestaat – alles wat wij kennen en nog niet kennen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/light-is-the-foundation-of-life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Close-Up. Does God Exist?”

Related Material:

Light Is When It Is Light Within

What Is the Upper Light?

The Light That Reforms

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe bidden we via de groep?

528.03Vraag: Hoe kunnen we via de groep bidden?

Antwoord: Een gebed is een verzoek. Je kunt elk woord gebruiken, elke gedachte. Het komt van binnenuit. Hoe kan ik uitleggen hoe je kunt bidden? Je voelt het in je hart.

Je hoeft geen woorden te zeggen of er bepaalde handelingen voor te verrichten Je moet jezelf in een staat brengen waarin je de meest juiste verlangens hebt op dat moment in de loop van je ontwikkeling. Als ze juist zijn, zullen ze een maximale hoeveelheid hervormend Licht over je uitnodigen en zal je hierdoor verder geleid worden.

Elk moment waarop je je verlangen naar correctie ontdekt, daalt de correctie op je neer. Het moment daarna ontdek je weer een verlangen naar correctie, en de correctie komt.

Dit verlangen moet niet kunstmatig zijn, want je schept zo’n sterke innerlijke spanning, zo’n verlangen naar eenheid, naar gelijkvormigheid met het Licht, dat het je verlangen gaat beïnvloeden en het gecorrigeerd wordt.

De hele keten van menselijke ontwikkeling bestaat uit de afwisseling van je streven naar correctie en het antwoord van het Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/how-to-pray-through-a-group/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “I Got a Call. How to Pray?”

Related Material:

How To Address The Creator?

Turn To The Creator

Tuning In To The Creator

Filed under: Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

 

De schakel tussen de mens en de Schepper

933Vraag: Als een mens de Hoge Kracht, de Schepper, bereikt, neemt hij dan geen andere mensen meer waar?

Antwoord: Ze zijn als een schakel tussen hem en de Schepper. Deze structuur blijft altijd bestaan.

Dit betekent dat jij en de Schepper bestaan, maar jij omvat ook alle andere mensen. Je zult hen als je “ik” gaan voelen. Ze zullen zo dicht bij je zijn dat je alleen via hen de Schepper zult kunnen bereiken. Op een andere manier zal je Hem niet voelen, zal je niet dicht bij Hem kunnen komen.

Vraag: Hangt de mate van verbondenheid met de Schepper af van het aantal mensen met wie ik mij kan verbinden?

Antwoord: Ook van de hoeveelheid mensen.

Vraag: Kunnen alle mensen op aarde zo dierbaar zijn voor een Kabbalist?

Antwoord: Hij ziet dat ze delen van zijn ziel zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/the-link-between-man-and-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/10/22

Related Material:

How The Influence Of The Creator Occurs

Unity Is the Means of Attaining the Creator

How Does One Strengthen The Connection With The Creator?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Stem je af op positief denken

630.2Vraag: Veel onderzoekers op psychologisch gebied zeggen dat extraverte mensen gelukkige mensen zijn, vervuld van positieve emoties doordat zij met andere mensen communiceren en nieuwe contacten leggen. Is er een direct verband tussen geluk en communicatie met andere mensen?

Antwoord: Ja. In het algemeen gesproken begrijpt de mensheid dit al heel lang: als je gelukkig wilt zijn, doe dat dan ook. Het hangt helemaal van de persoon af.

Opmerking: Een van de onderscheidende kenmerken van gelukkige mensen is, dat zij het geluk waarderen, zelfs als er onaangename gebeurtenissen plaatsvinden.

Mijn antwoord: Relatief gezien moeten we begrijpen dat alles wat er gebeurt, plaatsvindt door de Hoge Wil.

Daarom moeten we met alles omgaan zoals er geschreven staat: Alles wat er gedaan wordt, is het allerbeste. Probeer je bij alles af te stemmen op een positieve manier van denken, probeer je te verbinden met de Schepper, Hij is een absoluut positieve, hoge Kracht die alles bestuurt.

Dan kan ik voelen en steeds weer ontdekken dat ik mij in het invloedsveld bevind van de goede, Hoge Kracht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/tune-in-to-positive-thinking/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 5/24/22

Related Material:

How Can We Be Happy?

International Day Of Happiness

Find The Formula For Happiness

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kunnen we de kracht vinden om te vergeven? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe kunnen we de kracht vinden om te vergeven?

Hoe kunnen we de kracht vinden om te vergeven? We kunnen de kracht vinden om te vergeven als wij de menselijke natuur begrijpen, dat onze natuur ons namelijk dwingt om te zijn zoals we zijn.

Hierover staat geschreven: “Ga naar de Ambachtsman die mij gemaakt heeft.” Met andere woorden: “Waarom word je boos op mij?” “Waarom geef je mij de schuld?” “Ga naar Degene die mij zo gemaakt heeft, die mij de hele tijd op deze manier activeert en laat handelen. Vanuit mijzelf ben ik niets.”

Met andere woorden, je ziet marionetten voor je en via hen moet je je verhouden tot Degene die het allemaal zo heeft gemaakt. Door je te verhouden tot de Kracht achter alles en iedereen, die in de wijsheid van Kabbalah “de Schepper” wordt genoemd, doe je een verzoek om degenen die je voor je ziet op de juiste manier te begrijpen, om hen te zien als de vertegenwoordigers van de Schepper naar jou toe. Dan kom je tot het besef dat alles in je leven er is – in de natuur op het minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveau – zodat jij de houding van de Schepper naar jou kunt gaan ontdekken.

Wat is de Schepper? De Schepper, die in de wijsheid van Kabbalah verschillende namen heeft gekregen, waaronder “natuur,” “het hoge licht,” en “de hoge kracht”, is de overal aanwezige kracht van de natuur, de alomvattende wet van de werkelijkheid: een eigenschap, kracht en wet van liefde, geven en verbinding. Dit heeft niets te maken met religie of geloof.

Wij bestaan in een gedachte. Zie het als een enorm groot computerprogramma. Uiteindelijk is het, in dit systeem, de rol van ieder mens om elkaar te helpen om de uiteindelijke staat te bereiken van “Heb je naaste lief als jezelf”. Dit is de wet die de hele werkelijkheid omvat, ons hele leven en ons bestaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/how-do-you-find-the-strength-to-forgive-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on “New Life episode 1185” with Kabbalist Dr. Michael Laitman, Yael Leshed-Harel and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by Gus Moretta on Unsplash.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →