Tag Archives: Spel

“Ik leg vandaag het leven voor je”

laitman_760.2Torah, Dewariem (Deuteronomium) 30:15 – 30:16: Zie eens, vandaag leg ik je voor het leven en het geluk, de dood en het ongeluk. Want, ik gebied je vandaag van de Eeuwige, je God, te houden, volgens Zijn richtlijnen je levensweg te gaan en je stipt te houden aan Zijn geboden, wetten en rechtsvoorschriften; dan zul je leven en talrijk worden en zal de Eeuwige, je God, je in het land, waarheen je komt om het te bezitten, zegenen. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Dit klinkt als een hymne, want dit zijn de enige dingen die een mens voor zich heeft: een zegen of een vloek, het pad van het goede of het pad van het kwaad. Zij leiden echter beide naar hetzelfde resultaat.

Het is alleen zo dat het pad van het kwaad heel lang is, een pad van lijden, oorlogen en grote problemen, daardoor gaat een mens zich enigszins realiseren en ook begrijpen hoe hij verder kan komen. Maar dit is een verschrikkelijk moeilijk pad!

Er is ook het pad van het goede, als een mens dit systeem zelf creëert, op wat voor wijze dan ook. Wij moeten, net als kinderen die speelgoedsteden en huizen bouwen, met elkaar spelen, om zo een correcte verhouding tot elkaar te bouwen en tot de juiste verbinding te komen door kunstmatige onderlinge verbindingen, alsof we van elkaar houden en dichterbij elkaar willen komen.

Voor dit “alsof” zal de Schepper ons kracht geven, kennis, en mogelijkheden zodat wij in de verbinding tussen ons Hem kunnen onthullen en met Hem in verbinding kunnen zijn.

Vraag: Waarom hecht u zoveel waarde aan het spel?

Antwoord: Omdat spelen de basis van ons aller leven is. Zelfs atomen en moleculen spelen met elkaar.

Het spel is de basis van ons bestaan, want we kunnen ons alleen ontwikkelen als wij op het niveau van onze hogere staat spelen, het niveau van onze opgang. “Wat zal ik zijn als ik groot ben?” Nu ga ik bijvoorbeeld in een speelgoedautootje rijden of met een speelgoedvliegtuigje spelen. In zo’n spelsituatie ontwikkel ik mezelf. Daarom is het hele leven een spel.

Opmerking: Op het aardse niveau is het veel gemakkelijker, want je kunt een piloot zien en dan zeg je: “Ik wil piloot worden.”

Antwoord: En nu leggen Kabbalisten je uit wat je moet spelen. Als wij naar hen luisteren, maken we vorderingen. Dus wat is het leven? Een spel!

Vraag: Waarom duurt de voorbereidingsperiode zo lang?

Antwoord: Het gaat niet over een voorbereidingsperiode, maar over een periode van bewustzijn, van het vormen van onze innerlijke verlangens. Eens was het zo dat het duizenden jaren kostte, en later honderden jaren, om van de ene staat naar de volgende te komen, nu kost het maar enkele jaren of misschien maar een paar dagen. In de nabije toekomst zal het niet meer dan een paar uren of zelfs maar enkele minuten duren om onze staten kwalitatief te veranderen. De tijd wordt korter.

Wij komen dus in een volkomen andere staat als wij zowel de uitvoerders als de ontvangers zijn van alles wat er gebeurt.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 1/18/17