Tag Archives: Soekot

Soekot: hechting door één enkele “omarming”

De Torah, Vayikra (Leviticus) 23:33 – 23:36: De Eeuwige sprak tot Moshé: Spreek tot de Kinderen van Jisraël: Op de vijftiende dag van diezelfde zevende maand is het gedurende zeven dagen Chag-Hasoekoth – loofhuttenfeest – ter ere van de Eeuwige. Op de eerste dag is er een oproep tot bijzondere wijding, geen enkele inspannende arbeid mogen jullie doen.

Gedurende zeven dagen moeten jullie een vuuroffer ter ere van de Eeuwige brengen, op de achtste dag is er weer een oproep tot bijzondere wijding voor jullie en brengen jullie een vuuroffer ter ere van de Eeuwige; een feestelijke afsluiting is het, geen enkele inspannende arbeid mogen jullie doen. (Vertaling: De Pentateuch, Jitschak Dasberg)

Het Loofhuttenfeest duurt zeven dagen, elke dag is er een spirituele opgang naar de spirituele niveaus Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod en Malchut.

Op de achtste dag vindt er een speciale bijeenkomst plaats als een mens het Licht van Hassadim (Genade) ontvangt, het Licht van liefde, vriendschap, geluk, compassie, partnerschap en genade. Hierover staat geschreven “omhelsd worden door de rechterzijde,” zoals er geschreven staat: “Zijn linkerhand is onder mijn hoofd en Zijn rechterhand omhelst mij.” (Hooglied 8:3) 

Dit betekent dat Rosh HaShanah en Jom Kipoer betekenen: “Zijn linkerhand is onder mijn hoofd,” en Soekot betekent: “en Zijn rechterhand omhelst mij.” Op de laatste dag, op de achtste dag van Soekot, vindt er een gedeeltelijke vereniging plaats tussen de mannelijke en de vrouwelijke delen van de Kli.

In deze periode geeft het verlangen van de mens, door middel van het Hoge Licht, lichtschijnsel door; dat gebeurt tijdens alle dagen van het feest, wij verwachten de onthulling van de grootheid van het Licht van Hassadim en een sterke verbinding tussen de mannelijke en de vrouwelijke delen van het verlangen om elkaar te “omhelzen”.

Daarom is iedere dag van het Loofhuttenfeest belangrijk, alle dagen die in de Soeka worden doorgebracht – die speciaal onder de koepel van de hemel is gebouwd – waarin een heilige bijeenkomst en een heilig feest zijn voorbereid.

Dan blijkt dat een mens die zeven dagen in een Soeka verblijft, alle corrigerende Ohrot Ha Makifim (Omringende Lichten) ontvangt, zij vervullen hem en duwen hem voorwaarts naar ontdekking, verbinding en contact met de Schepper.

En dit gebeurt op de achtste dag als de Soeka verlaten wordt, daarom wordt de achtste dag Simchat Torah (Vreugde van de Wet) genoemd. Torah is het Licht waardoor de mens gecorrigeerd wordt, het vervult hem met geluk.

Opmerking: Er wordt gezegd dat er elke avond leden van de Ushpizin (gasten), bezoekers, naar de Soeka komen, in een bepaalde volgorde: Abraham, Isaak, Jacob, Mozes, Aaron, Jozef en David.

Antwoord: Al deze bezoekers symboliseren de Lichten van correctie op zeven spirituele niveaus. Het zijn geen historische figuren, maar spirituele staten. Elk van deze niveaus heeft een uniek karakter, en alleen als een mens door deze niveaus heengaat, als hij zich op deze zeven verschillende niveaus corrigeert, wordt hij geschikt voor de onthulling van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2015/09/sukkot-adhesion-with-a-single-embrace/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/18/15

Related Material:

The More Impenetrable The Darkness, The Brighter The Light

More Shade Than Light

The Days Of Spiritual Ascent

Filed under: Holidays, Spiritual Work, Torah | Add Comment →