Tag Archives: Schepping

Licht als een bron van beloning

591De hele werkelijkheid is gemanifesteerd en gecreëerd door één enkele gedachte. Het is degene die werkzaam is, het is de werkzaamheid zelf, het is de begeerde beloning, en het is de essentie van het werk (Baal HaSulam, Study of the Ten Sefirot, Vol. 1, Part 1, Inner Observation).

Deze scheppingsgedachte bevat alles, van begin tot einde, in alle vormen.

Vraag: Behoren mijn inspanningen en mijn beloning ook tot deze gedachte?

Antwoord: Nee, we spreken niet over ons, maar over de Schepper, over het Licht dat van de Schepper komt en de gehele schepping bouwt.

De beloning is in dit Licht aanwezig. De Schepper voert in de schepping bepaalde handelingen uit, en bovendien vult Hij de schepselen met Licht.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2023/11/light-as-a-source-of-reward/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 11/3/23, Writings of Baal HaSulamThe Study of the Ten Sefirot (TES)”

Related Material:
The Universe Is the Thought of the Creator
Everything Is Included In Ein Sof (Infinity)
Energy of the Upper Light

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, Structure of the Universe | Add Comment / Ask Question →

De eerste restrictie – Ontvangen ten behoeve van de Schepper

232.05Vraag: Wat is de betekenis van de eerste restrictie?

Antwoord: De eerste restrictie is een handeling waarbij het verlangen om te ontvangen, dat door de Schepper is geschapen, besluit dat het geen genot voor zichzelf wil ontvangen, maar alleen ten behoeve van de Schepper.

Dit betekent dat de schepping al het genot dat zij van de Schepper ontvangt niet zal ontvangen om te genieten, hoewel zij zo geschapen is, maar om te voelen hoe zij aan de Schepper geeft.

Met andere woorden, het Licht kan de egoïstische Kli niet binnengaan. In de spirituele wereld kunnen wij niet omwille van onszelf genieten. En het feit dat we het in onze wereld voor onszelf doen, is alleen bedoeld om ons voor te bereiden op een ware spirituele ervaring.

Daarom is het onmogelijk om de verbinding met de Schepper voor jezelf te gebruiken. Dit wordt de wet van de eerste restrictie genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/the-first-restriction-reception-for-the-sake-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 9/26/23

Related Material:
State of the First Restriction
Shame—The First Restriction
The First And Second Restrictions

Filed under: Spiritual Work, Structure of the Universe | Add Comment / Ask Question →

 

De scheppingsgedachte is: de schepselen vreugde brengen

183.01De scheppingsgedachte is om Zijn schepselen vreugde te brengen, en er wordt geen vreugde door het schepsel ervaren als hij van de Schepper gescheiden is. Bovendien leren we dat de Schepper ernaar verlangt om in de lageren te wonen (Introductie tot het Boek de Zohar,  “Two Points”).

Vraag: Als de Schepper er zozeer naar verlangt om in de lageren te wonen, d.w.z. om hen vreugde te brengen, wat is dan het probleem? Waarom ontvangen wij dan geen vreugde?

Antwoord: Het probleem is dat de lageren dezelfde verlangens en dezelfde eigenschappen als de Schepper moeten verwerven. Dan zal Hij in staat zijn om in hen te wonen, volgens de wet van gelijkvormigheid van eigenschappen.

Opmerking: Er zijn ook mensen in onze wereld die tijdens hun leven genot ontvangen en niet met de Schepper verbonden zijn.

Mijn antwoord: Dit is niet het genot waar het Boek de Zohar over spreekt. Het spreekt over een hoger genot. Het hogere genot betekent dat je verbonden bent met het hele universum, met sterrenstelsels en alles wat er maar kan bestaan. Dit zijn kwalitatief andere genoegens.

In spiritualiteit ontvangen we genot van het bereiken van het innerlijke systeem van het universum: hoe alles met elkaar verbonden is, elkaar aanvult en alles naar eenheid en perfectie wordt geleid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/the-thought-of-creation-is-to-delight-the-creations/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 8/6/23

Related Material:
Why Are We Separate from the Creator?
The Essence of Creation
At The Beginning Of Creation: Line And Circle

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Schaamte – De eerste restrictie

628.1Vraag: De schepping bestaat uit onze verlangens. De laatste fase van de schepping, Malchut, is een bewust verlangen om genot te ontvangen van de status van de Schepper, d.w.z. om ons met Hem te verbinden en Hem voor onszelf te gebruiken.

Zodra Malchut deze verbondenheid voor zichzelf gaat gebruiken, ontstaat daarin een gevoel van schaamte en voert zij een handeling uit die de eerste restrictie wordt genoemd.

Wat is dat gevoel van schaamte?

Antwoord: Schaamte is het gevoel dat we niet op de Schepper lijken in verlangens, plannen en handelingen. Daardoor voelt een mens de ongelijkheid tussen zichzelf en de Schepper, schaamte genaamd.

Schaamte is een nieuw gevoel in de schepping, in de wens om te genieten, te ontvangen, want eerder bestond een dergelijk gevoel niet. Het ontstaat als het verlangen voelt dat het niet met de Schepper overeenstemt.

Vraag: Is het iets dat door de Schepper is geschapen, door de Hoge Kracht? Of is het een reactie van de schepping, d.w.z. iets nieuws?

Antwoord: Nee, het is geen reactie van de schepping, de Schepper schiep het en de schepping voelt het als een fundamenteel verschil met de Schepper. De schepping begrijpt dat zij ontvangt, maar er is Iemand die geeft en dat veroorzaakt schaamte in haar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/shame-the-first-restriction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah”, 7/30/23

Related Material:
Shame That Opens Up The Heart
The Benefit Of Spiritual Shame
Shame Is The Opposite Of Perfection

Filed under: Spiritual Work, Structure of the Universe | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom hebben wij verhullingen nodig?

608.02Vraag: In de Preface to the Wisdom of Kabbalah (Voorwoord van de Wijsheid van Kabbalah) beschrijft Baal HaSulam hoe er werelden zijn ontstaan uit de vier fasen van de ontwikkeling van het verlangen. Wereld (Olam) komt van het woord “Olama“: verhulling. Wat moet er verborgen worden nadat de Schepper het verlangen heeft gecreëerd?

Antwoord: Verlangen creëren is één ding, maar er een schepping uit vormen is iets heel anders.

De schepping moet voelen dat zij gecreëerd is door “iemand” die erboven staat en voelen wat zij moet doen om de handelingen van haar Maker uit te voeren. Dit is een voortzetting van de ontwikkeling van de schepping op basis van wat erin aanwezig is, want de laatste fase, Malchut, bestaat uit de voorgaande delen en kan zich gaan transformeren en afstemmen op de vorm die zij kiest.

En zij kiest ervoor om gelijkvormig aan de Schepper te worden, dat wil zeggen om niet een specifiek verlangen te worden, maar een bron van verlangen.

Daarom begint zij het Licht te ontvangen op de manier waarop de eerste fase het wil geven. Dat wil zeggen dat Malchut zich gaat transformeren om zelf een gever te worden.

De schepping moet een bron van Licht worden, d.w.z. gelijkvormig aan de Schepper, worden zoals Hij. Daarom zijn alle verhullingen nodig, zodat de schepping onafhankelijk wordt en wil worden zoals deze Bron zelf is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/why-do-we-need-concealment/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 7/16/23

Filed under: Kabbalah Study | Add Comment / Ask Question →

Waaruit bestaat het universum?

548.01Naast de vier niveaus van de ontwikkeling van het verlangen, is er niets anders aanwezig in de compleet lege ruimte waaruit het gehele universum bestaat. Deze niveaus bestaan in de natuur, in de schepping. Keter is het eerste niveau, het tweede is Hochma, het derde is Bina, het vierde is Zeir Anpin en het vijfde is Malchut.

In Kabbalah wordt het eerste niveau, dat betrekking heeft op de Schepper zelf, gewoonlijk niveau nul genoemd, de overige vier niveaus van de ontwikkeling van onze verlangens vinden van daaruit plaats.

Deze niveaus, die vanuit Keter (de Schepper) neerdalen, vormen op complete wijze het hele universum. Alle eigenschappen, werelden, scheppingen en alles waar we over kunnen spreken, bevindt zich in deze niveaus.

Het laatste niveau, Malchut, ontvangt al het Licht dat van de Schepper uitgaat. In overeenstemming daarmee blijft zij zich steeds verder ontwikkelen. Dit laatste niveau, Malchut, bestuderen we vooral in de wetenschap van Kabbalah, namelijk hoe zij zich ontwikkelt en wat het gevolg is van haar ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/what-forms-the-universe/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbaalah Lession 7/16/23, Writings of Baal HaSulam, “Preface to the Wisdom of Kabbalah”

Related Material:
How Was the Universe Formed?
A Book about the Mysteries of the Universe
What Happened Before The Big Bang?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

 

De aarde was vormloos en leeg

746.01En de aarde was vormloos en leeg, en de duisternis op het aanschijn van de afgrond, en de Geest van Elokim zweefde over de oppervlakte van de wateren. (Introduction of The Book of Zohar, “The Rose”).

De aarde was vormloos en leeg betekent dat zij nog geen begin had gemaakt om de eigenschap van de Allerhoogste – de Schepper – in zich op te nemen. En de Geest van Elokim zweefde erboven, dit betekent dat deze Geest dichterbij de aarde was gekomen en haar van veraf was gaan beïnvloeden.

De aarde (Eretz) komt van het woord Ratzon: verlangen. Dit is het algemene verlangen van de mens.

De aarde was leeg betekent dat het verlangen niet vervuld was met de genoegens van geven aan de Schepper.

En de Geest van Elokim zweefde over de wateren betekent dat deze Geest nog niet werkzaam was in de diepten van de menselijke zielen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/the-earth-was-empty-and-chaotic/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 6/4/23

Related Material:
The Book of Zohar, Chapter “Rose,” Items 1-3
You Get What You Ask For
There Is No Empty Place In Nature

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Achter de sluier van verhulling

294.4Vraag: Er zijn veel dingen voor ons verborgen: de mogelijkheden van de mens zelf, onze toekomst, het goddelijke bestuur, het bestuur van de natuur, enz. Welke verhulling is voor ons het meest belangrijk?

Antwoord: De alomvattende Kracht van de natuur, de Schepper genaamd, is voor ons verborgen. Deze Kracht omvat alles en brengt alles wat er in de natuur is, alle delen ervan – mineraal, vegetatief, animaal en menselijk – naar een bepaald doel.

We zouden graag willen weten waar ons deel is, wat ons lot is, maar helaas is het nog niet mogelijk om dat te onthullen.

We onthullen hier iets van en daar iets van, maar in principe is het zo, dat hoe meer we dit doen, hoe meer we ons realiseren dat er iets heel groots, iets wat alomvattend en overal aanwezig is, voor ons verborgen is, en dat wij het niet kunnen begrijpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/behind-the-veil-of-concealment/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to The Book of Zohar” 5/21/23

Related Material:
Concealment of the Creator
A Shadow Over The World
Until The Shadow Clears Away

Filed under: Spiritual Work, The Creator, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

De Gedachte van de Schepper

610.2De scheppingsgedachte was: de schepselen vreugde brengen in overeenstemming met Zijn overvloedige vrijgevigheid. Daarom werd er in de zielen een groot verlangen en een hunkering geprent om Zijn overvloed te kunnen ontvangen.

Dit is zo omdat de wil om te ontvangen de kli (vat) is voor de mate van het genot vanuit Zijn overvloed (Baal HaSulam, Preface to the Wisdom of Kabbalah (Voorwoord tot de Wijsheid van Kabbalah).

Vraag: Nu blijkt dat de Schepper ons aanvankelijk zo heeft geschapen dat wij genot willen ontvangen uit de verbondenheid met Hem en dit hangt af van de mate van ons verlangen. Wat betekent dat, genot ontvangen uit de verbondenheid met de Schepper?

Antwoord: Dit verschijnsel kennen we ook in ons leven. We hoeven daarvoor geen reis te maken naar de een of andere plek in de ruimte of ons in spirituele niveaus te verdiepen. Afhankelijk van het verlangen dat hij heeft, kan een mens iets voelen van wat hij wil, hij kan het zelfs meten, wegen en er zichzelf en anderen wat over vertellen. Daarom is verlangen een noodzakelijke voorwaarde voor de mens om iets te kunnen voelen.

Omdat de Schepper zijn schepselen blij wil maken, heeft Hij in hen het verlangen geschapen om van Hem genot te ontvangen. Dus we hebben de Schepper van wie genot uitgaat en zijn schepselen die dit genot willen ontvangen. Het hangt allemaal van ons af.

Er gelden wel voorwaarden om het genot dat van de Schepper uitgaat te kunnen voelen, ermee vervuld te kunnen zijn, het te kunnen wegen, het te kunnen definiëren en er ook over te kunnen praten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-thought-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
The Thought Of Creating The Creation
The Essence of Creation
At The Beginning Of Creation: Line And Circle

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Eenheid die wij bereiken door de letter “Aleph”

629.3De Schepper zei tegen haar: “Hoewel de wereld is geschapen met de letter Bet, zul jij het hoofd van alle letters zijn, want er is geen andere eenwording in Mij dan in jou. Met jou zullen alle afwegingen beginnen, alle werken van de mensen in de wereld, de hele eenwording is alleen in de letter Aleph” (Zohar voor iedereen, Inleiding tot het Boek de Zohar, “De brieven van Rav Hamnuna Saba”,  Item 38).

Vraag: Kunt u uitleggen over welke eenheid we het hebben?

Antwoord: Met de letter “Alephא” begint er een reeks tekens waarmee de Schepper het universum, de daarin werkende krachten en de verbinding daartussen van begin tot einde uitbeeldt.

Daarom is de vorm van de letter “Aleph” heel complex: de Hoge Wereld en de wereld daar beneden, gescheiden door een grens die Parsa wordt genoemd.

Alleen op deze manier is het mogelijk om ons een systeem voor te stellen dat werkelijk uit twee werelden bestaat, en van Bovenaf wordt bestuurd door één enkele Kracht die het hele systeem en alle werelden naar één vorm leidt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/unity-that-we-attain-through-the-letter-aleph/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 4/23/23

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Related Material:
Special Letters
Letters – Forms of Interaction Of Two Forces
Letters Are The Symbols Of The Upper Force

Filed under: Kabbalah Study, Language of Branches, Zohar | Add Comment / Ask Question →