Tag Archives: Schepper

Achter de sluier van verhulling

294.4Vraag: Er zijn veel dingen voor ons verborgen: de mogelijkheden van de mens zelf, onze toekomst, het goddelijke bestuur, het bestuur van de natuur, enz. Welke verhulling is voor ons het meest belangrijk?

Antwoord: De alomvattende Kracht van de natuur, de Schepper genaamd, is voor ons verborgen. Deze Kracht omvat alles en brengt alles wat er in de natuur is, alle delen ervan – mineraal, vegetatief, animaal en menselijk – naar een bepaald doel.

We zouden graag willen weten waar ons deel is, wat ons lot is, maar helaas is het nog niet mogelijk om dat te onthullen.

We onthullen hier iets van en daar iets van, maar in principe is het zo, dat hoe meer we dit doen, hoe meer we ons realiseren dat er iets heel groots, iets wat alomvattend en overal aanwezig is, voor ons verborgen is, en dat wij het niet kunnen begrijpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/behind-the-veil-of-concealment/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to The Book of Zohar” 5/21/23

Related Material:
Concealment of the Creator
A Shadow Over The World
Until The Shadow Clears Away

Filed under: Spiritual Work, The Creator, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

De Gedachte van de Schepper

610.2De scheppingsgedachte was: de schepselen vreugde brengen in overeenstemming met Zijn overvloedige vrijgevigheid. Daarom werd er in de zielen een groot verlangen en een hunkering geprent om Zijn overvloed te kunnen ontvangen.

Dit is zo omdat de wil om te ontvangen de kli (vat) is voor de mate van het genot vanuit Zijn overvloed (Baal HaSulam, Preface to the Wisdom of Kabbalah (Voorwoord tot de Wijsheid van Kabbalah).

Vraag: Nu blijkt dat de Schepper ons aanvankelijk zo heeft geschapen dat wij genot willen ontvangen uit de verbondenheid met Hem en dit hangt af van de mate van ons verlangen. Wat betekent dat, genot ontvangen uit de verbondenheid met de Schepper?

Antwoord: Dit verschijnsel kennen we ook in ons leven. We hoeven daarvoor geen reis te maken naar de een of andere plek in de ruimte of ons in spirituele niveaus te verdiepen. Afhankelijk van het verlangen dat hij heeft, kan een mens iets voelen van wat hij wil, hij kan het zelfs meten, wegen en er zichzelf en anderen wat over vertellen. Daarom is verlangen een noodzakelijke voorwaarde voor de mens om iets te kunnen voelen.

Omdat de Schepper zijn schepselen blij wil maken, heeft Hij in hen het verlangen geschapen om van Hem genot te ontvangen. Dus we hebben de Schepper van wie genot uitgaat en zijn schepselen die dit genot willen ontvangen. Het hangt allemaal van ons af.

Er gelden wel voorwaarden om het genot dat van de Schepper uitgaat te kunnen voelen, ermee vervuld te kunnen zijn, het te kunnen wegen, het te kunnen definiëren en er ook over te kunnen praten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-thought-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
The Thought Of Creating The Creation
The Essence of Creation
At The Beginning Of Creation: Line And Circle

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

“God heeft hen gemaakt, de een tegenover de ander”

243.07Het is bekend dat God ze tegengesteld aan elkaar heeft gemaakt. Tegenover elke kracht in Kedusha [heiligheid] maakte de Schepper een gelijke kracht in de Sitra Achra, tegengesteld aan de Kedusha (Zohar voor Iedereen, Inleiding tot Het Boek de Zohar, De Brieven van Rav Hamnuna Saba, Item 23).

Vraag: Wat is het doel van de schepping van de wereld? Waarom hebben we twee tegengestelde krachten nodig?

Antwoord: Om iets te scheppen zijn er twee tegengestelde krachten nodig. Er kan niets met behulp van één kracht worden geschapen. Zo is de natuur. We zien het ook in onze wereld.

Het punt is dat toen de Schepper een wereld wilde scheppen, dat wil zeggen een plek wilde creëren waar Zijn schepselen zouden kunnen verblijven, Hij in overeenstemming daarmee aan die wereld de eigenschappen heeft overgedragen waarin deze schepselen zouden kunnen bestaan, zich vermenigvuldigen, zich ontwikkelen en tot een hogere staat zouden kunnen komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/god-has-made-them-one-opposite-the-other/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction to The Book of Zohar” 4/23/23

Related Material:
We Cannot Balance Standing On One Leg
According to the Law of the Struggle of Opposites
Higher And Higher

Filed under: Kabbalah Study, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

De Schepper kijkt om als Hij wegrent

527.03Het werk dat een mens in dit leven heeft te doen, bestaat eruit om van Lo Lishma tot Lishma te komen, d.w.z. om vanuit de animale staat die Lo Lishma wordt genoemd, op te stijgen naar de staat van geven.

Lo Lishma is echter ook een hoge graad in vergelijking met het leven van een gewoon mens in deze wereld die niet begrijpt waar hij is, waarvoor hij leeft en voor wie het leven alleen bepaald wordt door de eisen van zijn lichaam.

Maar op een gegeven moment brengt ontwikkeling een mens naar een staat die Lo Lishma wordt genoemd. Dit is een heel belangrijke periode, eigenlijk nog belangrijker dan onze ideeën over de staat Lishma.

In de staat Lo Lishma ontdekken wij de Schepper nog niet en voelen wij onze verbondenheid met Hem en het feit dat wij gevend zijn naar elkaar nog niet. Toch is die verbondenheid er al, alleen niet van aangezicht tot aangezicht, maar vanuit de tegengestelde zijde. Hierover staat geschreven dat de Schepper is als een gazelle die omkijkt als hij vlucht. Wij voelen ons precies in deze positie als wij in Lo Lishma zijn.

Soms hebben wij de indruk dat we dicht bij de Schepper zijn en soms dat we ver van Hem verwijderd zijn. Zo beginnen we geleidelijk veranderingen te voelen in Zijn houding ten opzichte van ons en dat veroorzaakt grote veranderingen in ons. Op die manier leert de Schepper ons in allerlei situaties en handelingen om contact met Hem te hebben en brengt Hij ons dichter bij Hem.

Hoewel de Schepper steeds lijkt weg te lopen, kijkt Hij soms om en nodigt Hij ons uit om Hem te volgen. Hij doet dat steeds opnieuw, totdat er uit al Zijn handelingen een juiste en constante houding in ons wordt gebouwd. Er is namelijk niets wat statisch is in spiritualiteit; spiritualiteit verandert elk moment. Als er niets verandert, is het geen spiritualiteit maar ons corporele bestaan.

Spiritualiteit brengt altijd veranderingen in onze relatie met de Schepper. We moeten proberen om Hem te volgen en te reageren op alle veranderingen die we van Hem ontvangen, op die manier zullen we van Lo Lishma naar Lishma komen. Lo Lishma is een heel belangrijke staat, het is uiterst belangrijk om te weten hoe wij die staat kunnen gebruiken om vervolgens Lishma binnen te gaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-creator-turns-his-face-back-when-he-runs-away/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/6/23, “From Lo Lishma (Not for Her Sake), We Come to Lishma (For Her Sake)”

Related Material:
The Great Value Of Lo Lishma
Lo Lishma
Ascending To The Attributes Of Bina

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

22 Krachten van de Natuur

526Vraag: Het artikel “De Letters van Rav Hamnuna Saba” vertelt op allegorische wijze dat elke letter naar de Schepper gaat en zegt dat Hij juist met deze letter de wereld moet gaan bouwen. De Schepper antwoordt echter: “Ja, je bent goed, maar ik ga niet met jou beginnen.”

Over welk proces gaat het hier? Wat betekent het dat de letters naar de Schepper gaan en dat elke letter vraagt of de schepping van de wereld met deze letter kan beginnen? Er zijn 22 van zulke tekens.

Antwoord: Ja, er zijn niet meer dan 22 natuurkrachten die in combinatie met elkaar het hele universum scheppen, werkelijk alle werelden en alles waarmee ze gevuld en verzadigd worden.

Dit alles komt uit niet meer dan 22 letters voort. Dan zijn er nog vijf extra letters die verder niets bepalen, maar gewoon aan het einde van sommige woorden worden geschreven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/22-forces-of-nature/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 4/23/23

Related Material:
Letters Are Desires
Letters And Sefirot
Letters – Forms of Interaction Of Two Forces

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Liefde

527.03Vraag: Wat is liefde?

Antwoord: Liefde is dat je de verlangens van een ander mens belangrijker vindt dan de verlangens van jezelf en dat je je best doet om ze te vervullen.

Vraag: Maar is het geen echte liefde als je hart in vuur en vlam staat? 

Antwoord: Daar weet ik niets van, een hart dat in vuur en vlam staat. We moeten fysiologen maar eens vragen wat daar in vuur en vlam kan geraken. Je hebt het over lijden, misschien slechte gevoelens en ervaringen.

Ik heb het echter over het feit dat liefde het verlangen is om het verlangen van de ander ten koste van jezelf te vervullen, ten koste van je eigen verlangens, daarbovenuit. Het maakt dan voor jezelf helemaal niet uit wat er verder met jou gebeurt, want het belangrijkste voor jou is wat er met de ander gebeurt. Dit is aardse liefde, niet de liefde waar Kabbalah over spreekt.

Volgens Kabbalah is liefde een hechting tussen twee spirituele objecten: het schepsel (de mens) en de Schepper. Beter gezegd: de ziel en de Schepper. Deze hechting wordt bereikt door gelijkvormigheid van eigenschappen, als de ziel en de Schepper aan elkaar geven, elkaar vervullen en daardoor samenvloeien en elkaar volkomen vervullen. Deze staat wordt liefde genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt vrijdag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Love” 1/19/11

Related Material:
True Love
Love Without Conditions
Is There Love Without A Cause?

Filed under: Man and Woman, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verbindingspunt tussen man en vrouw

243.01Vraag: U hebt weer gezegd dat een man en een vrouw van nature volkomen tegengesteld zijn aan elkaar. Zij vertegenwoordigen twee verschillende percepties van de wereld. Hoe communiceren ze dan met elkaar?

Waar ligt het verbindingspunt?

Antwoord: Dat ligt boven hen, in de Schepper. De Schepper is het verbindingspunt tussen man en vrouw: Man en vrouw, de goddelijke aanwezigheid tussen hen.

Vraag: Als u “de Schepper” zegt, kunt u dat dan een beetje vereenvoudigen?

Antwoord: Het is een gemeenschappelijke eigenschap van wederkerigheid, wederzijdse steun, liefde en verbondenheid, gecreëerd door een man en een vrouw. Het geldt vooral voor de combinatie: man en vrouw.

Vraag: Moeten zij zich dit vooraf al bewust zijn, voordat zij aan hun relatie beginnen?

Antwoord: In het algemeen gesproken wel. Dit moet het doel zijn waarvoor zij zich met elkaar verbinden.

Vraag: Wat is het doel van deze twee verschillende polaire mensen – een man en een vrouw?

Antwoord: Het doel daarvan is dat zij – door de wederzijdse hulp tussen hen – een staat, een verbondenheid bereiken waarin zij “om elkaar heen zullen draaien” en tegelijkertijd een bijzondere vorm van bestaan zullen creëren: “Ik ben er voor jou, jij bent er voor mij, en wij beiden zijn er voor de Schepper tussen ons.” Zoals er geschreven staat: Man en vrouw, de goddelijke aanwezigheid tussen hen.

Vraag: Zodat de Schepper de hoogste eigenschap van liefde en geven voor hen wordt? En dat almaar groter wordt?

Antwoord: Ja.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/point-of-connection-between-husband-and-wife/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 2/14/22

Filed under: Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

 

De mens – ernaar streven om zoals de Schepper te worden

610.2Vraag: Wat is het dier in de mens en de mens in de mens volgens Kabbalah? Is de mens in de mens zijn moraal, zijn schaamte en misschien het verlangen naar kunst, poëzie of iets anders?

Antwoord: Ik vrees dat jij en ik hier van mening verschillen over onze definities, want volgens Kabbalah behoort de mens in onze wereld tot het dierlijke niveau. Het niveau van de mens is zijn streven waardoor hij als de Schepper wil worden.

“Mens” is in het Hebreeuws “Adam” van het woord “Domeh,” zoals de Schepper. Dat wil zeggen dat juist de wens om de Schepper te ontdekken en daardoor op Hem te gaan lijken, menselijk genoemd wordt.

Kan je je voorstellen wat gelijkvormig aan de Schepper betekent? Ik weet niet wie Hij is, waar Hij is, wat, waarom en of Hij überhaupt wel bestaat of niet. Daarom voel ik zo’n wens niet. Ik wil normaal, correct en goed leven in deze wereld. Maar de Schepper? Worden zoals Hij?

Alleen dit wordt het menselijke niveau genoemd, aangezien alle andere niveaus in ons voortkomen uit ons dierlijke bestaan, uit onze dierlijke essentie.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/human-striving-to-become-like-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Close-Up.Centaurs” 1/15/10

Related Material:
Man Is An Integral Part Of Nature
Why Was Man Created Imperfect?
Mismatch Of Man With The Integrality Of Nature

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment →

 

Alles begint bij de verbinding tussen de harten

De blog vertalingen zullen tot 15 maart onregelmatig verschijnen, vanaf woensdag 15 maart weer dagelijks.

938.02Het belangrijkste tijdens het Congres is het openen van onze harten. Het congres is een bijeenkomen van harten om het gebroken hart van Adam HaRishon, de gemeenschappelijke wereldziel waar wij allen deel van uitmaken, te corrigeren. Daarom moeten we proberen te voelen hoe ver we in onze harten van elkaar verwijderd zijn.

Het hart is alles wat er in een mens leeft – al zijn verlangens en gedachten. Juist deze verlangens naar vervulling moeten we met elkaar verbinden, proberen de ander te voelen, want dat betekent dat we verbonden zijn.

In de mate waarin we anderen liefhebben als onszelf, gaan wij de Kracht voelen die uit ons is verdwenen toen de ziel uiteenviel tijdens de zonde van Adam HaRishon. Wij zullen onze harten boven onze egoïstische verlangens uit verbinden om dit systeem te corrigeren en de Schepper weer te gaan voelen. In ons gemeenschappelijke hart zal er één enkele, bijzondere Hoge Kracht regeren – de Schepper, naast Wie niets anders bestaat.

Dit is het doel van ons leven, ons bestaan, het doel waarvoor alle werelden en de hele natuur geschapen zijn. De voortgang in deze richting, de gevoelens en gedachten die samenhangen met het proces van de onthulling van het systeem van de Schepper en de Schepper zelf daarin, wordt de opening van het hart genoemd.

Als het hart zich opent, gaan we voelen hoe er spirituele organen in ons geboren worden en gaan groeien, zoals dat in elk zich ontwikkelend, levend lichaam gebeurt: de hersenen, het hart, de lever, de armen, de benen, enzovoort. Wij zullen voelen hoe we met alle delen van het hart handelen in de mate waarin wij ze willen verbinden tot één systeem. Zoals een druppel sperma zich ontwikkelt in de baarmoeder, zo zal zich uit ons kleine, innerlijke verlangen naar eenheid, verbinding en onderlinge samenwerking, een bijzonder wezen gaan ontwikkelen in de Hoge Kracht van de Schepper.

In de mate waarin wij ons met elkaar kunnen verenigen en ons met de Schepper kunnen verbinden, zullen wij voelen dat wij in één lichaam leven, in één Schepper, als delen van dit gemeenschappelijke lichaam dat vrienden worden genoemd. Wij zullen groeien als cellen van een levend lichaam, onze verbondenheid met elkaar en onze onderlinge afhankelijkheid voelen. Voor zover de een aan de ander kan geven, en de ander aan een derde, zich steeds verder uitbreidend, zullen wij ons ene gemeenschappelijke lichaam opbouwen.

Stel je maar eens miljarden kleine verlangens voor, waarvan elk zich niet uit zichzelf ontwikkelt, maar dankzij de verbinding met andere verlangens, zo groeit dit en wordt het doel en het doel van de ontwikkeling ervaren.

Door onszelf zo op te bouwen, bouwen we aan het bereiken van de Schepper, we beginnen te begrijpen wie Hij is, hoe Hij zich in ons kleedt en hoe we dichter bij Hem kunnen komen. Van hieruit wordt duidelijk hoe belangrijk elke vriend is, dit vergroot onze vastberadenheid om de Schepper te bereiken. Elke vriend brengt mij dichter bij de Schepper en voegt steeds meer toe om hem te kunnen bereiken, alsof we steeds meer inzoomen en honderd, duizend, tienduizenden nieuwe details toevoegen die samen één beeld vormen.

Dan zie ik duidelijk het beeld van de Hoge Wereld en mijn houding naar iedereen. Ik zie alle bewegingen van iedereen, hun gedachten en intenties en alle veranderingen die in hen plaatsvinden. Ik herken in hen één Kracht, één hoge Oorsprong die, door iedereen op deze wijze te wekken, tot mij spreekt.

Zo komen wij vanuit de liefde voor de schepselen tot liefde voor de Schepper en gaan wij de ene werkelijkheid leren kennen. Het begint allemaal met de verbinding tussen de harten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/everything-starts-from-the-connection-of-the-hearts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 2/21/23, Lesson on the Topic “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:

The Heart of the Convention

In One Heart, In One Desire

Merge Into One Heart

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De diamant is in jou

198Opmerking: Er is een boeddhistische parabel over een professionele zakkenroller die leefde in een stad van juweliers. Op een dag zag hij een man een ongelooflijk mooie, enorm grote diamant kopen die deze zakkenroller zijn hele leven al wilde hebben. Dus hij volgde de man, stapte op de trein en ging in dezelfde coupé zitten. Toen de man in slaap viel, doorzocht hij alle kleren van die man, maar hij kon de diamant niet vinden. Toen de man naar het toilet ging, controleerde hij de tassen en de koffers van de man, maar hij kon de diamant nog steeds niet vinden.

Bij het verlaten van de trein volgde de zakkenroller de man en vertelde hij hem op ernstige toon: “Ik ben een zakkenroller, een professional. Ik faal nooit. Alles was in orde. Ik ben je gevolgd om je te vertellen dat ik de diamant die ik van je wilde stelen, niet heb kunnen vinden.”

De man antwoordde: “Ik zag je meteen. Toen ik de diamant kocht, wist ik dat je me zou volgen, dat je deze diamant wilde hebben. Dus ik verstopte hem op een plek waar je hem niet zou zoeken.”

“Ik heb hem in je zak verstopt.”

Kortom, de “diamant” die je zoekt is vlak bij je, dichterbij dan je adem.

Wij zoeken deze “diamanten” altijd ergens buiten ons. Constant. We wijden ons leven eraan, vechten ervoor, haten, zoeken. Maar in feite is hij zo dichtbij. Hij is hier, in onze “zak”, in ons.

Wat is deze “diamant”? En waarom kunnen we hem niet vinden?

Antwoord: Zoek je ware zelf, zoek niet naar iets in anderen, daar is het niet. Eenieder heeft zijn eigen diamant. Je moet jezelf vinden, je eigen ziel, het meest intieme. En dan vind je alles in je leven. Maar als je het bij anderen zoekt, zul je het nooit vinden. Dat wordt nooit van jou.

Vraag: Wat betekent dat, jezelf te vinden?

Antwoord: Jezelf vinden is je verbinding met de Schepper vinden, het meest innerlijke punt in je hart. Dat is die grote, enorme, bijzondere steen.

Vraag: Is deze verbondenheid met de Schepper, deze diamant, in ieder mens te vinden?

Antwoord: In iedereen. Het is het punt van verbondenheid met de Schepper. Dat is je persoonlijke diamant.

Vraag: Moet iedereen dit ontdekken?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: We vervallen altijd in wanhoop. We blijven zoeken, maar kunnen het niet vinden, we zijn op zoek, maar vinden het niet. Moeten we dan constant ontmoedigd worden en alle pogingen in het werk stellen om dit te vinden?

Antwoord: Rustig maar, want deze diamant zit ook in jou. Je hoeft alleen maar de verbinding met de Schepper in jezelf te vinden.

Vraag: Wanneer komt de wijsheid tot een mens dat alles in mij is?

Antwoord: Dat is het resultaat van ervaring.

Vraag: En die ervaring, moet die bitter zijn?

Antwoord: Het kost tijd. Enkele tientallen jaren.

Vraag: En als ik zover kom dat ik weet dat alles in mij is, krijg ik dan vrede?

Antwoord: Natuurlijk. Dan heb je immers het centrale punt van jouw wereld gevonden – waar de Schepper en jij bestaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/the-diamond-is-in-you/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 12/15/22

Related Material:

The World Where You Are the King

How To Turn Dust Into Diamonds

Submit Yourself To The Creator

Filed under: Meaning Of Life, News | Add Comment / Ask Question →