Tag Archives: Schepper

De plek van de mens

527.03Vraag: Enerzijds moet een mens in de gemeenschappelijke Kli opgenomen worden, zodat de Schepper deze kan vullen, maar anderzijds streeft het punt in het hart van de mens ernaar om één te worden met de gedachte van de Schepper. Dan blijkt dat hij noch hier noch daar is. Waar is de plek van de mens?

Antwoord: Een mens moet naar de Schepper verlangen, hij is daar vandaan gekomen en moet daar ook weer naar terugkeren. Maar hij is onder de invloed van het egoïsme vertrokken en daarom is een terugkeer naar de Schepper alleen maar mogelijk als hij zijn ego transformeert in een kracht van verbondenheid met de Schepper.

Op die manier zal zijn verbondenheid met Hem absoluut en volledig zijn, zoals er geschreven staat: met heel zijn lichaam en ziel. Dat moeten we bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/the-place-of-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/12/23, Writings of Rabash “What Is Peace in the Work?“

Related Material:
Earn the Spiritual World
What Brings Contentment To The Creator?
Coming Outside Of Ourselves In Order To Hear The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Licht als een bron van beloning

591De hele werkelijkheid is gemanifesteerd en gecreëerd door één enkele gedachte. Het is degene die werkzaam is, het is de werkzaamheid zelf, het is de begeerde beloning, en het is de essentie van het werk (Baal HaSulam, Study of the Ten Sefirot, Vol. 1, Part 1, Inner Observation).

Deze scheppingsgedachte bevat alles, van begin tot einde, in alle vormen.

Vraag: Behoren mijn inspanningen en mijn beloning ook tot deze gedachte?

Antwoord: Nee, we spreken niet over ons, maar over de Schepper, over het Licht dat van de Schepper komt en de gehele schepping bouwt.

De beloning is in dit Licht aanwezig. De Schepper voert in de schepping bepaalde handelingen uit, en bovendien vult Hij de schepselen met Licht.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2023/11/light-as-a-source-of-reward/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 11/3/23, Writings of Baal HaSulamThe Study of the Ten Sefirot (TES)”

Related Material:
The Universe Is the Thought of the Creator
Everything Is Included In Ein Sof (Infinity)
Energy of the Upper Light

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, Structure of the Universe | Add Comment / Ask Question →

Door het plaatje van de wereld

293Vraag: Waardoor wordt het verlangen naar de Schepper een hunkering naar Hem?

Antwoord: Dat ontstaat als een mens ziet hoe de Schepper over hem waakt, hoe Hij hem van staat naar staat leidt, steeds hoger, en hij daardoor wordt doordrongen van liefde en dankbaarheid naar de Schepper.

Je moet proberen om in ieder plaatje dat onze wereld je laat zien het verlangen van de Schepper naar jou te herkennen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/through-the-picture-of-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah lesson 10/31/23, “Conduct War Like King David”

Related Material:
Perceiving The World As A Manifestation Of The Creator
The Creator Exists In Everything
Seeing The Uniqueness Of The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe komen we uit de strijd met de Schepper?

549.02Vraag: In het artikel “De mens wordt beloond met gerechtigheid en Vrede door de Torah”, schrijft Rabash dat een mens in strijd is met de Schepper. Hoe kunnen we dit voorkomen?

Antwoord: We zijn aanvankelijk in strijd met de Schepper omdat wij eigenschappen hebben die tegengesteld zijn aan Hem.

Vraag: Wat kunnen wij op de juiste manier doen om uit deze strijd te komen?

Antwoord: Daarvoor wordt ons juist strijd gegeven en is ons de Torah gegeven, zodat wij onszelf kunnen corrigeren van tegengesteld zijn aan de Schepper naar gelijkvormigheid met Hem. Dan zullen we begrijpen wie de Schepper is, wie wij zijn, en hoe we gelijkvormigheid met Hem kunnen bereiken.

Vraag: Hebben wij het geloof in de wijzen van nature of is het iets dat we moeten bereiken?

Antwoord: Geloof in de wijzen is niet inherent aan ons. We moeten het geleidelijk verwerven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/how-to-get-out-of-the-strife-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 1st part of the Daily Kabbalah lesson 10/27/23, Writings of Rabash “Man Is Rewarded with Righteousness and Peace through the Torah“

Related Material:
Faith In The Sages
Kabbalah And Faith
Patience Is The Most Important Quality

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Geloof, ontzag en eenheid

610.2Vraag: Wat is de relatie tussen geloof, ontzag en eenheid?

Antwoord: In de eenheid vinden wij de Kracht die ons verenigt, het ontzag waarmee we ons tot Haar wenden en zo het doel van de schepping bereiken, namelijk dat wij de Schepper in ons ervaren.

Alles is er uitsluitend op gericht om ons samen te brengen, want alleen dan kan de Schepper in ons onthuld worden.

Vraag: Hoe kunnen we ons op de juiste manier op de Schepper richten, die ons volledig geloof als beloning geeft?

Antwoord: Je denken moet erop gericht zijn dat je een zodanig gevoel van de houding van de Schepper naar jou ontvangt, dat je alles voor Hem zou kunnen doen. Dit zal de beloning voor al je inspanningen zijn.

Vraag: Is volledig geloof een staat van de laatste correctie (Gmar Tikkun) of is het in elk stadium aanwezig?

Antwoord: In zekere zin bestaat het in elk stadium.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/faith-awe-and-unity/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland


From the 1st part of the Daily Kabbalah lesson 10/20/23, Writings of Rabash “What Is “the People’s Shepherd Is the Whole People” in the Work?,” in the Work?“

Related Material:
Prayer And Confidence
The Three Parameters Of Faith
Calculate Your Faith

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De eerste restrictie – Ontvangen ten behoeve van de Schepper

232.05Vraag: Wat is de betekenis van de eerste restrictie?

Antwoord: De eerste restrictie is een handeling waarbij het verlangen om te ontvangen, dat door de Schepper is geschapen, besluit dat het geen genot voor zichzelf wil ontvangen, maar alleen ten behoeve van de Schepper.

Dit betekent dat de schepping al het genot dat zij van de Schepper ontvangt niet zal ontvangen om te genieten, hoewel zij zo geschapen is, maar om te voelen hoe zij aan de Schepper geeft.

Met andere woorden, het Licht kan de egoïstische Kli niet binnengaan. In de spirituele wereld kunnen wij niet omwille van onszelf genieten. En het feit dat we het in onze wereld voor onszelf doen, is alleen bedoeld om ons voor te bereiden op een ware spirituele ervaring.

Daarom is het onmogelijk om de verbinding met de Schepper voor jezelf te gebruiken. Dit wordt de wet van de eerste restrictie genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/the-first-restriction-reception-for-the-sake-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 9/26/23

Related Material:
State of the First Restriction
Shame—The First Restriction
The First And Second Restrictions

Filed under: Spiritual Work, Structure of the Universe | Add Comment / Ask Question →

 

Onder de controle van de Schepper

561Vraag: De Schepper stuurt ons allerlei situaties en gevoelens. Hoe kunnen we werken met het feit dat Hij ons een gevoel van haat voor de haat zelf geeft, wat zich zowel in mijn innerlijk als in sommige gebeurtenissen buiten mij laat zien?

Antwoord: Dit is heel goed. Als we de eigenschap van de haat in onszelf haten, kunnen we ons ervan verwijderen en kunnen we vragen om de correctie ervan. Dit is heel mooi.

Vraag: Helpt de pijn die we voelen door oorlog, verlies en verdriet bij het bidden? Of is het een ontkenning van het bestuur van de goede Schepper als we ons onderdompelen in deze pijn, en trekt dit ons dan in de tegenovergestelde richting?

Antwoord: Maak je geen zorgen, de Schepper bepaalt in welke richting Hij ons wil trekken, dat hangt werkelijk niet van ons af. Het hangt af van de manier waarop Hij ons volledig bestuurt, van alle kanten..

En de pijn die je voelt moet je in het gebed opnemen. Alles komt goed, maak je geen zorgen, concentreer je op wat er plaatsvindt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/under-the-control-of-the-creator-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the Daily Kabbalah Lesson 10/13/23, “Fighting the Evil Inclination”

Related Material:
Everything Is Achieved By The Power Of Prayer
The Infinite Power Of Prayer
What To Ask From The Creator?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Vraag om de interventie van de Schepper

568.01Vraag: Ik ben ermee gestopt om een voorbeeld te zijn voor mijn Ten. Het was belangrijk voor me om de harten van mijn vrienden wakker te maken, maar mijn egoïsme heeft me heel diep naar binnen getrokken en niets helpt. Hoe kan ik uit deze situatie komen?

Antwoord: Om uit deze situatie te komen moet je iedereen het goede voorbeeld geven. Hoe je je ook voelt, je moet je gewoon openstellen en je met iedereen verbinden. Dat is alles.

Voorheen gaf de Schepper je kracht, je was een beginner. Maar nu ben je wijzer geworden, je hebt allerlei redeneringen en daarom moet je een beroep doen op de Schepper.

Je hebt verbinding met je vrienden nodig zodat je elkaar kunt helpen om een staat te bereiken waarin jullie allemaal om een interventie van de Schepper vragen.

Vraag: Wat moeten we tijdens ons gezamenlijke gebed aan de Schepper vragen en eisen?

Antwoord: Je moet maar één ding vragen: dat je boven je egoïstische hart wilt uitstijgen naar de vraag om gezamenlijke eenwording. Tenslotte is ieder van ons een klein deeltje.

Als we ons met elkaar verbinden, zullen we de kracht hebben om van de Schepper te eisen, om Hem te vragen en te overtuigen, zodat Hij ons naar een hoger spiritueel niveau zal brengen en wij niet gebroken, afgescheiden en nutteloos zullen blijven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/demand-the-creators-intervention/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/29/23, “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:
Work on the Prayer
Turn Only to the Creator
We Demand Non-Stop

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Houd de Schepper vast

023Vraag: U zegt dat we de Schepper moeten najagen. Als ik me naar Hem haast, wordt Hij op de plaats waar Hij onthuld leek te worden, onmiddellijk verhuld en op een andere plek waar andere verbindingen zijn, onthuld. Hoe ontdekken we de bedoeling van deze onthullingen en verhullingen van de Schepper?

Antwoord: Je zult de bedoeling later ontdekken. Voor nu moet je je zoveel mogelijk aan de Schepper vasthouden. Stel je maar voor dat je Hem achterna rent, je aan Hem wilt vastklampen, Hem wilt omhelzen, en constant steeds meer in deze situatie wilt blijven.

Eerst wil je je puur egoïstisch aan de Schepper vasthouden, en daarna wil je van deze pogingen overschakelen naar het feit dat je gelijkvormig wilt worden aan Hem, wilt worden zoals Hij. Dit is de betekenis van je aan Hem vasthouden.

Probeer Hem met je gevoelens en je eigenschappen vast te houden. Het zal je lukken.

Als de Schepper onthuld wordt, moet je naar Hem toe rennen. En als Hij verborgen is, moet je naar Hem op zoek gaan. Je moet altijd op de Schepper gericht zijn, zowel tijdens Zijn verhulling als tijdens Zijn onthulling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/hold-onto-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/15/23, “Rosh HaShanah

Related Material:
Hold on to the Creator
The First Condition For Approaching The Creator
A Conscious Movement Towards The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De beste hulp van de Schepper

594Vraag: Hoe hard ik ook mijn best doe, ik heb altijd het gevoel dat de Schepper mijn inspanningen niet lijkt te accepteren, alsof Hij mijn verlangen om Hem blij te maken verder aanwakkert.

Zal ik ooit het gevoel hebben dat ik Hem blij maak? Of zal de Schepper mij laten voelen dat ik nog steeds iets verkeerd doe?

Antwoord: Het is prachtig dat de Schepper voortdurend laat zien dat Hij niet tevreden over je is. Dat zet je in vuur en vlam en geeft je de mogelijkheid om je nog meer in te spannen, Hem nog meer na te jagen. Dit is de beste hulp die de Schepper aan een mens kan geven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/the-creators-best-help/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:
Why Does the Creator Reject Us?
How Can We Become Like The Creator?
The Right Adducts And The Left Rejects

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →