Tag Archives: Persoonlijkheid

Wanneer er maar één kracht in de mens spreekt

533.02Degene die in het boek de Torah leest – de een leest en de ander zwijgt. Als twee mensen in de Torah lezen, verminderen zij het geloof Boven, want met één stem en één taal is alles één (The Book of Zohar, “And Moses Assembled”, Item 141). (Het Boek De Zohar, “En Mozes Verzamelde”, item 141)

Opmerking: Twee betekent: de neiging tot het goede en de neiging tot het kwade in de mens. Als één ervan zwijgt en de andere spreekt, kunnen we de Torah lezen. Anders is het onmogelijk.

Mijn antwoord: Ja, als er maar één kracht in de mens spreekt, begrijpt hij de oorzaak, het proces zelf en het effect. Het onderwijst hem en leidt hem ergens heen. Maar als hij het verschil tussen deze beide kanten van zijn wezen niet begrijpt, kan hij noch de waarheid, noch de leugen onderscheiden.

Vraag: Dit is dus ook zo in de buitenwereld. Als de een leest, moet de ander zwijgen.

Kabbalisten van alle generaties vermeden het zorgvuldig om hun mond open te doen, zodat zij niet iets naar buiten zouden brengen wat verboden was. Wat kan schadelijk zijn voor de mensheid als we zoiets naar buiten brengen?

Antwoord: Iedereen heeft zijn eigen bestemming, iedereen heeft zijn eigen weg. Eén persoon mag wat de ander doet niet in de weg staan. Hij moet zijn eigen pad kiezen, zijn eigen handelingen, ze analyseren en besluiten wat hij vervolgens gaat doen. 

Als hij naar allerlei adviezen om zich heen luistert, zoals ze gewoonlijk op ons afkomen via kranten, de televisie en andere informatiebronnen, beperkt deze informatie de mens natuurlijk alleen maar en leidt dit tot niets goeds.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/when-only-one-force-speaks-in-a-person/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt maandag a.s. in verband met een Wereld Vrouwen Congres. 

From KabTV’s “Spiritual States” 10/23/22

Related Material:

The Power Of Silence

Silent Pledge

Roaring Silence

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Eenheid En Persoonlijkheid

laitman_938_07Vraag: Is de eenheid tussen ons afhankelijk van het annuleren van onze individuele persoonlijkheid?

Antwoord: Deze eenheid is uitsluitend afhankelijk van het annuleren van de egoïstische persoonlijkheid, niet van het totale annuleren van onze individuele persoonlijkheid. Als ik zie dat het ego schadelijk is voor mij, wil ik een volkomen andere persoonlijkheid worden.

De persoonlijkheid blijft, en wordt vrij. Nu heerst het ego over mij en ik voel me aangetrokken tot genoegens als voedsel, seks, familie, geld, respect, kennis en controle. Ik wentel me in deze verlangens en ik voel voortdurend een groot verlangen om deze genoegens zoveel mogelijk te vervullen. Op deze manier steel ik niet alleen van mezelf, er blijft niets van mij over.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/17/16