Tag Archives: onenigheid

Verschil van mening in de cirkel

laitman_571.08Vraag: Kan je het zeggen als je het niet eens bent met de mening van de cirkel of moet je alleen iets zeggen wat er niet tegenin gaat?

Antwoord: Het hangt ervan af hoe je relatie tot jullie verbinding is. Het kan zijn dat je wat onenigheid teweeg brengt en dat er daarna een interessante polemiek ontstaat en er een en ander opgehelderd wordt. Het belangrijkste is dat wat je doet moet bijdragen aan het doel, namelijk toenadering tot elkaar.

Het kan zijn dat er hiervoor heel serieuze, moeilijke ophelderingen nodig zijn van beide kanten. Maar als we aan het einde dichter bij elkaar gekomen zijn dan aan het begin van de workshop, is dit toch al zinvol.

From the Kabbalah lesson in Russian 10/22/17