Tag Archives: natuur

Heb elkaar zonder aanleiding lief!

293.1Opmerking: Wat zou u iedereen voor 2023 willen wensen?

Mijn antwoord: Ik wens ons allemaal absolute liefde voor elkaar. We hebben niets anders nodig! Alleen liefde. Elkaar gewoon liefhebben. Zonder enige aanleiding. Gewoon omdat we allemaal mensen zijn.

Vraag: Is het mogelijk om zo te leven, zoals u dat net zegt?

Antwoord: Dat is mogelijk.

Vraag: Wat moeten we doen om zonder meer van iemand, van iedereen, te houden?

Antwoord: We moeten daarvoor begrijpen dat er in de natuur niets beters bestaat dan dit gevoel, deze relatie, de hele natuur is op liefde gebouwd. Alles wat voor ons in de natuur en in de hoge Natuur is verborgen, is nu juist liefde.

Vraag: Kunnen we, als we dat zouden willen, de kracht van de natuur aantrekken?

Antwoord: Ja, dit is het enige waar de natuur op wacht. Liefde is het hoogste, krachtigste en meest centrale gevoel, de meest centrale kracht in de natuur.

Vraag: Kunnen we zomaar van haat naar liefde gaan? Het is me duidelijk dat ik nu iemand haat, maar plotseling, na enige tijd, naar liefde bewegen …. Kan dat of is dat fantasie?

Antwoord: Dat kunnen wij. We bevinden ons namelijk in heel extreme situaties die tegengesteld zijn aan dit gevoel, daarom kunnen we dat.

We zien immers waar alles toe leidt, dat al onze inspanningen en resultaten verdwijnen, dat alles uit onze handen valt en we niet in staat zijn om ook maar iets te bereiken. We lijken op blinde, onwetende puppy’s. Zo leven we. Het is verschrikkelijk! Ik heb er geen woorden voor!

Maar als we de Natuur vragen om ons te veranderen, krijgen we een verandering van krachten, gevoelens en eigenschappen die we ons niet eens kunnen voorstellen, want de Schepper is Liefde. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/love-each-other-for-no-reason/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 1/1/23

Related Material:

Everything Is Attained Only Through Love

The Highest Spark Of Love

Money Or Love

Filed under: Crisis, Globalization, Holidays, News | Add Comment / Ask Question →

We kunnen niet iedereen op één hoop gooien

273.02Opmerking: U zegt altijd dat de verbinding vriendelijk moet zijn vanuit het niveau van liefde.

Mijn antwoord: Er moet een wederzijdse aanvulling zijn in de maatschappij, van iedereen naar iedereen en wel zodanig dat iedereen zich kan uiten en de dingen op de juiste manier kan waarnemen.

Verder niets. Niemand dwingt je om zoals iedereen te zijn, om iedereen op één hoop te gooien, om een soort openbare catering voor iedereen te regelen. Niemand is gelijk aan de ander, maar iedereen doet er alles aan om in het openbaar zoals iedereen te zijn.

Vraag: U zegt altijd dat wij onder invloed staan van de Hoge Natuurkracht, die ons vormt. Hoe voelt dat?

Antwoord: De natuur wil niet dat we allemaal op één hoop worden gegooid. Absoluut niet. Daarom heeft ze ons verschillend van elkaar gemaakt. We zijn allemaal zo verschillend, in duizend opzichten. De natuur wil niet dat we precies hetzelfde zijn.

Daarom moeten wij ook zo handelen. Iedereen onderscheidt zich van de ander en moet zijn beste kwaliteiten allemaal laten zien en aan de maatschappij tonen. De maatschappij is blij met zulke mensen, ze moet ze aanmoedigen. Zo vullen ze elkaar aan en wordt de maatschappij rijker.

Vraag: Moet mijn individualiteit en de individualiteit van iedereen voor de maatschappij zijn of niet?

Antwoord: Ik denk dat het niet anders kan. Waarvoor kan dit anders gebruikt worden? We leven in een tijd waarin alles wat we doen heel individueel is, en anderzijds ook weer oplost in al het andere wat gedaan wordt.

Vroeger was ik gewend om iets alleen te doen en het was van begin tot eind alleen van mij, nu kan ik geen schroef meer maken als deze niet eerst door twintig handen gaat, en behalve ik zullen er vele ideeën en krachten in geïnvesteerd zijn.

Commentaar: Van over de hele wereld komen er onderdelen voor deze schroef. Dit is de wereld van vandaag.

Mijn antwoord: Ja, dit is de wereld van vandaag en daarom moeten we met onszelf en met de maatschappij op deze manier omgaan. Het belangrijkste is hoe we onszelf situeren in verbinding met anderen.

Deze wereld wordt hoe dan ook opgebouwd. Met vallen en opstaan.

Opmerking: Maar om de wereld niet zo te laten lijden ….

Mijn antwoord: Mensen zullen leren. Het kan niet op een andere manier? Je ziet bij kleine kinderen hoe ze geleidelijk aan leren en dan minder lijden, minder vallen, minder … enz. Zo groeit een mens.

Wat kan je eraan doen? De natuur vindt het niet goed dat een klein kind een enorm zwaar gewicht optilt of iets dergelijks doet, hij mag alleen dingen doen die in overeenstemming zijn met zijn mogelijkheden, zodat hij anderen niet schaadt en zich ontwikkelt. Zo is het ook met ons.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/we-cannot-throw-everyone-into-the-same-pot/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 4/14/22

Related Material:

Education in Future Society

The Secret Of Universal Equality

Conditional Equality

Filed under: Crisis, Education, Globalization, News | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe wij de Wijsheid van de wereld verkrijgen

934Er valt niets te corrigeren in ieder van ons, het probleem ligt niet in ieder van ons afzonderlijk. Het is het belangrijkste dat wij onze verbinding corrigeren, zodat alle minnen en plussen in ons, alle goede en slechte eigenschappen die in ieder van ons aanwezig zijn, elkaar aanvullen en voltooid worden tussen de vrienden. Dit wordt Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) genoemd.

Deze Arvut is nu precies nodig om met elkaar alle goede en slechte eigenschappen door onze verbinding te compenseren. Dan blijkt dat er geen rechtvaardigen onder ons zijn – we zijn allemaal zondaars. Maar als we al onze polaire kwaliteiten op de juiste manier met elkaar verbinden, de plussen en minnen met elkaar combineren, zal het hele systeem perfect gaan werken.

Het belangrijkste is dat we elkaar aanvullen. We hoeven alleen maar met dit werk te beginnen, zelfs als we niet begrijpen hoe we het moeten doen, en alleen maar te willen dat het gebeurt, de Schepper zal het werk voor ons voltooien.

Als ik alle tekortkomingen die ik bij een vriend opmerk, compenseer door de Schepper achter hem te zien, verbind ik het hele systeem op een complete manier. Dan wordt dit systeem duidelijk voor mij, de hele schepping wordt dan duidelijk voor mij: hoe er samenhang tussen alles is, hoe de schepping functioneert en hoe het ene deel het andere deel beïnvloedt, vanaf het begin van de schepping tot aan het einde. Dan begrijp ik alles wat er gebeurt in de relatie tussen al haar delen, dat wil zeggen dat ik de wijsheid van de wereld verkrijg.

Hierover staat geschreven: “De rechtvaardigen zitten bij elkaar en genieten van de uitstraling van de Shechina“, van de manier waarop alle negatieve en positieve eigenschappen worden gecombineerd, alle tegenstellingen elkaar aanvullen en er niets overbodigs, niets slechts, overblijft.
Alles is in volledige harmonie verenigd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/how-to-acquire-the-wisdom-of-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/24/22, “Reinforcing Ourselves with There Is None Else Besides Him”

Related Material:

Correct Yourself, Correct The World

What To Correct: Myself Or The World?

There Is No One Closer To A Child Than His Mother

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kunnen wij met negatieve emoties omgaan? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Hoe kunnen wij met negatieve emoties omgaan?

Negatieve emoties ontwaken in ons allereerst om aan te geven dat we verder moeten van waar we nu zijn, naar een betere plek. Die betere plek betekent een essentiële verandering in de verbindingen tussen mensen. Uiteindelijk komt dit neer op wederzijdse verhoudingen van liefde.

Momenteel weten wij nog niet wat voor soort liefde dat is. Liefde betekent dat wij aanvoelen wat goed is voor anderen, dat we proberen dat voor hen te doen en dat anderen proberen hetzelfde voor ons te doen.

Gewoonlijk proberen wij, als er negatieve emoties in ons naar boven komen, aan zulke gevoelens te ontsnappen. Een dergelijke benadering helpt ons echter niet om de positieve verandering te realiseren waartoe de negatieve emoties ons uitnodigen.

Om niet voor de negatieve emoties te vluchten, maar ze op een positieve manier te hanteren, moeten we leren wat voor soort contacten we eigenlijk in onze wereld zouden moeten hebben.
Onze wereld moet namelijk in evenwicht komen met het grotere systeem van de natuur dat ons bestuurt. Juist dat systeem wekt de negatieve emoties in ons op, zodat wij ons erop gaan afstemmen, het zullen openen en onthullen.

Hoe zorgt de ontwikkeling van positieve menselijke contacten ervoor dat wij ons kunnen afstemmen op het grotere systeem van de natuur? Dat is mogelijk omdat de natuur één enkel systeem is van onderling verbonden en van elkaar afhankelijke componenten, haar subsystemen lopen synchroon en ondersteunen elkaar. Daarom brengt het ontwikkelen van verhoudingen van liefde voor elkaar ons op menselijk niveau in evenwicht met de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van de natuur zelf, daardoor realiseren wij ons aandeel in de natuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/how-can-we-deal-with-negative-emotions-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on the video “How to Deal With Negative Feelings” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Een nieuw onderzoeksgebied binnengaan

202.0In het nieuws (Business Insider): “Ons DNA is voor 99,9% gelijk aan dat van onze medemens en … we lijken verrassend veel op veel andere levende wezens.

“Ons lichaam heeft 3 miljard genetische bouwstenen of basenparen, die ons maken tot wie we zijn.

“Van die 3 miljard basenparen is er maar een klein deel uniek voor ons, waardoor we voor 99,9% genetisch gelijk zijn aan onze medemens.

” … grote delen van ons genoom vervullen dezelfde functies in het dierenrijk.

“Kijk maar eens hoe wij genetisch gelijk zijn aan alles om ons heen:

“Een studie uit 2007 heeft uitgewezen dat ongeveer 90% van de genen in de Abessijnse huiskat gelijk zijn aan die van de mens …

“En hoewel het leggen van eieren en het gevederde lichaam behoorlijk verschillen van het lichaam van de mens, heeft ongeveer 60% van de kippengenen een menselijke gen tegenhanger.

“Zelfs bananen delen verrassend genoeg nog zo’n 60% van hetzelfde DNA als de mens!”

Vraag: Hoe kan het dat een mens in principe alle niveaus van de natuur omvat?

Antwoord: Als het meest volmaakte egoïstische schepsel omvat de mens alle lagere niveaus. Inderdaad, het lijkt erop dat zijn genoom het meest gecompliceerd is. Maar het gaat er niet om wat wij in het genoom ontdekken. Daar hebben we niets aan. De conclusie is namelijk dat we hier niets uit kunnen afleiden. We kunnen daarom op deze manier helemaal niet met een mens omgaan.

We zullen ons daarom op een ander onderzoeksterrein moeten begeven als wij zelf, zoals Alice in Wonderland, een heel ander systeem moeten opbouwen: integraal, globaal, onderling verbonden en gebaseerd op totaal geven en afhankelijkheid van elkaar.

Als wij onszelf op deze manier herbouwen – en dat kunnen we – zullen we het systeem van de natuur binnengaan en dat rechtstreeks kunnen onderzoeken, maar dat gaat niet via ons egoïstische filter. We zullen door deze spiegel heen gaan, door dit egoïstische filter, en het gebied binnengaan waar we de natuur zullen zien zoals zij is.
Dit zal gebeuren als we een doorbraak beleven en de crisis in de wetenschap overwinnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/entering-a-new-field-of-research/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Close-Up. Human Genome” 7/17/11

Related Material:

Cursing And DNA Death

Cure By The Power Of Good

The Spiritual Gene, Part 1

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, Perception, Science | Add Comment / Ask Question →

 

In welk opzicht zal de samenleving verbeteren in de toekomst? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: In welk opzicht zal de samenleving verbeteren in de toekomst?

De samenleving zal in de toekomst in die zin verbeteren dat het de gelukkigste en meest perfecte samenleving ooit zal worden, positieve verbondenheid, liefde, wederzijdse verantwoordelijkheid en eenheid zullen de enige criteria voor de mensheid worden om in totale harmonie, vrede en vreugde te leven.

Wij kunnen ons de toekomstige staat van de menselijke samenleving voorstellen als een gezin, waarin we elkaar allemaal gelukkig willen maken, elkaar helpen waar mogelijk, elkaars geest verheffen en op die manier zullen onze systemen functioneren om ons te helpen ontvangen wat we nodig hebben, zodat we evenwicht bereiken met elkaar en met de natuur.

De wetten die in een liefdevol gezin gelden, zijn  dezelfde wetten die wij nu als samenleving overtreden – wetten van één enkel, integraal, volmaakt systeem – daarom ervaren wij dat de samenleving vol is met talloze problemen en crises. Door stappen te ondernemen om de wetten van één enkel integraal, volmaakt systeem in onze sociale verbindingen te implementeren, trekken wij positieve krachten aan die in de natuur aanwezig zijn, deze krachten maken het ons mogelijk om zulke wetten in acht te nemen, ze gaan ons vervullen met een gevoel van harmonie en volmaaktheid.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/07/how-will-society-improve-in-the-future-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the video “Kabbalah Express” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Israel Shimshon on June 24, 2022. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

In de natuur

720Wij hebben geen bewijs nodig om te begrijpen dat de natuur intelligent is, want wij bestaan binnen de wetten van de natuur, binnen haar regels, binnen onveranderlijke, niet veranderende parameters. Wij zijn zelf het gevolg van deze wetten en regels.

We hoeven dus niets te bewijzen, we zijn er deel van. Je kunt jezelf niet losmaken van het leven, de zon, de lucht, het gras en de bomen, ook niet als je op een andere plek bent of op een andere planeet. Je kunt jezelf niet uit de context van de natuur halen, want je bent er een integraal onderdeel van.

Als wij de minerale, vegetatieve en animale natuur bestuderen, zien we dat ze bestuurd worden door haar alomvattende wet die alles naar een bepaald doel leidt, in een bepaalde richting, naar geboorte, dood, enzovoort.

Als we naar onszelf kijken, voelen we deze wet niet. We kunnen er slechts naar gissen, want deze wet bevindt zich boven ons, hoger dan wij. Maar het feit dat het één enkele wet is, de enige die over ons heerst en ons zonder enige tegenspraak bestuurt, is bij elke stap duidelijk.

Dit betekent dat je niet over de natuur kunt spreken als iets dat zich op een lager niveau bevindt dan jezelf. Je bent er namelijk deel van, als een kleine, nietige eenheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/inside-of-nature/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/21/22

Related Material:

The Laws Of Nature Contain Everything That Is Good

Kabbalah Is A System Of Laws of Nature

Understanding The Laws Of Nature

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarom dieren nooit fouten maken

49.01Vraag: Als er een opslagplaats is van het gemeenschappelijke geheugen van de mensheid, waar bevinden zich dan de instincten van dieren?

Antwoord: Dieren zijn helemaal afgezonderd. Zij leven nauw verbonden met de alomvattende informatiestroom.

Een mens kan zich daarboven verheffen, maar een dier kan dat niet. In de mens zijn er heden, verleden en toekomst, zodat hij zich kan ontwikkelen. Hij vergelijkt zichzelf met het verleden en de toekomst, is jaloers, wil meer bereiken en leert van het verleden. Een dier heeft dat niet. Een dier leeft vanuit de instincten van het moment, het handelt vanuit de manier waarop het vandaag bestuurd wordt.

Een dier is op geen enkele manier verbonden met het verleden of de toekomst, daarom maakt het geen fouten.

Vraag: Verklaart dit waarom ze bij natuurrampen op tijd wegvluchten?

Antwoord: Ja, ze leven instinctief, absoluut onlosmakelijk verbonden met het systeem, van daaruit ontvangen ze duidelijke informatie. Wij ontvangen echter vage informatie vanuit het systeem, omdat wij onze eigen medewerking eraan moeten toevoegen.

En hier ligt het probleem, als een tsunami ons treft, betekent dit dat wij die veroorzaakt hebben doordat wij verkeerd met elkaar omgaan! Dieren hebben daar geen deel aan, zij begrijpen wat er gaat gebeuren en gaan rustig weg. Wij kunnen dit echter niet begrijpen en voelen, omdat wij zelf deze grote tragedie hebben veroorzaakt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/why-animals-never-make-mistakes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Close-Up. Hologram” 7/28/11

Filed under: Egoism, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

Lockdown in China: Voedseltekorten wekken woede op (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Lockdown in China: Voedseltekorten wekken woede op

China heeft bijna geen voedsel meer en mensen worden wanhopig. Het is geen klein probleem als meer dan 190 miljoen inwoners in ongeveer 23 steden geheel of gedeeltelijk in lockdown zijn als onderdeel van het officiële “nul-Covid”- beleid na een recordaantal gevallen, vooral in Sjanghai, het epicentrum van de uitbraak.

Shanghai, de dichtstbevolkte stad van China met 26 miljoen inwoners, meldt dagelijks duizenden nieuwe besmettingen met Covid-19, de grootste stijging sinds het virus in 2019 in de centrale stad Wuhan opdook. China is een van de laatst overgebleven naties die zich nog inzetten om de pandemie uit te roeien, in tegenstelling tot het grootste deel van de wereld dat probeert te leven met het virus in zijn Omicron-variant.

De strenge lockdown in Shanghai heeft gevolgen voor miljoenen mensen die te kampen hebben met voedseltekorten, sommigen zeggen dat ze al verhongeren. Ouders worden onder dwang gescheiden van hun kinderen die positief getest zijn. Terwijl de levensomstandigheden blijven verslechteren zonder dat het einde in zicht is, neemt de woede van de bevolking toe. De gewoonlijk gedisciplineerde en gehoorzame Chinezen trotseren de autoriteiten met straatprotesten en waarschuwen voor de gevolgen, waaronder mogelijk burgerlijke onlusten.

Het voedseltekort zou inderdaad grote gevolgen kunnen hebben voor de Chinese samenleving. Er is niets belangrijker dan voedsel. Het is letterlijk de basis van levensonderhoud voor elke samenleving. Voedsel is onze belangrijkste behoefte op de schaal van menselijke verlangens, gevolgd door seks, gezin en familie, geld, eer en kennis. Rationeel denken werkt niet bij een lege maag en wat dan de geest bezighoudt, is een manier om tegen elke prijs in de basisbehoeften te voorzien.

Als gevolg van de pandemie maken de Chinezen ongetwijfeld grote veranderingen door. Het is een volk met een heel sterke basis en traditie, dus elke verandering die zij meemaken kan een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Maar kan de sociale druk die het volk ervaart het bestuur van China veranderen? Besturen is tegenwoordig overal in de wereld een probleem. Landen die verwachtten volledige hegemonie over anderen te hebben, realiseren zich dat dit niet langer zo eenvoudig is als grote massa’s mensen zich verzetten.

Regeren zou gemakkelijker zijn als er een koning was die volgens het familie-erfgoed zou regeren, het volk kon leiden en als het volk zijn mandaat zou aanvaarden als onderdeel van een overeengekomen afstamming. Maar dat is niet het geval, dus nu moeten mensen inzien dat de natuur optreedt als de opperste koning. De mensheid moet geen grote veranderingen meer verwachten van regeringen en politici, het aardse bestuursniveau, maar beseffen dat er een superieur rijk is, het rijk van de natuur dat ons leven, het virus en alles wat er in deze werkelijkheid bestaat, bestuurt.

Wij zullen deze heerschappij kunnen aanvaarden als we beseffen dat we onze problemen op het gebied van voorzieningen en gezondheid kunnen oplossen als we in het reine komen met de kracht van de natuur. We moeten ermee in evenwicht komen door te erkennen dat we een prijs moeten betalen voor overbevolking en de uitbuiting van onze beperkte natuurlijke hulpbronnen.

En nog belangrijker is, dat we inzien dat we niet zonder gevolgen kunnen doorgaan met het uitbuiten van anderen, alleen voor ons eigen gewin. In een niet al te verre toekomst zullen zowel de Westerse als de Oosterse culturen moeten ontdekken dat het de mensheid ontbreekt aan gevoel van wederzijdse verantwoordelijkheid.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/04/china-lockdown-food-shortages-anger-aplenty-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Coronavirus, Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

 

 

Hoe kan ik als individu ons milieu redden?

Michael Laitman op Quora: Hoe kan ik als individu ons milieu redden?

Als wij ons milieu willen redden, hoeven we maar één ding te veranderen: onze houding naar elkaar.

Onze ontwikkeling heeft een niveau bereikt waarop de krachten van afscheiding zich door de hele mensheid heen verspreiden, we komen steeds dichter bij de situatie waarin we voelen dat alles wat ons ontbreekt een positieve houding naar elkaar is.

Allerlei inspanningen die niet te maken hebben met het veranderen van onze houding naar elkaar, zullen geen enkele invloed hebben op het redden van het milieu. Zulke pogingen komen voort uit het feit dat we de werkelijkheid in zijn geheel niet begrijpen en niet waarnemen, we zien de ware verbanden tussen ons en de natuur niet.

Aangezien wij het meest ontwikkelde niveau zijn van de natuur – van de levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveaus – is het evenwicht in de natuur uitsluitend afhankelijk van ons mensen, van de vraag of wij komen tot een positieve houding en verbinding met elkaar. Dit komt omdat elk niveau van de natuur dat kwalitatief hoger is een veel grotere kracht heeft dan het voorgaande niveau, de mens neemt het hoogste niveau van de natuur in. Daarom kunnen het milieu, het klimaat en de natuur in het algemeen positief beïnvloed worden als wij op het menselijke niveau positief met elkaar omgaan. Als wij echter toegeven aan onze tot verdeeldheid leidende impulsen in onze menselijke verhoudingen, vernietigen we ook de natuur.

Hoe meer wij mensen dus in staat zullen zijn om onszelf te corrigeren – doordat wij onze tweedracht zaaiende houding naar elkaar veranderen in een positieve houding van wederzijdse steun, aanmoediging, verantwoordelijkheid en betrokkenheid – hoe meer positieve reacties wij van de natuur zullen ontvangen. En hoe meer wij ons ontwikkelen zonder een dergelijke correctie, hoe meer de natuur negatief zal reageren, met natuurrampen en pandemieën als gevolg.

Het is dus van groot belang dat wij onze gedachten, verlangens en eigenschappen zo ordenen dat wij begrijpen dat een verschuiving naar een betere toekomst, met inbegrip van wat wij waarnemen als het redden van ons milieu, uitsluitend afhangt van het veranderen van onze houding naar elkaar: van egoïstisch naar altruïstisch.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/how-can-i-as-an-individual-save-our-environment-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

 

Based on the video “The Need for an Attitude Shift” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →