Tag Archives: Moederschap

Wereld Borstvoeding Week 2018

Dr. Michael Laitman

Van mijn facebook pagina Michael Laitman 8/1/18

Moedermelk: De grootste natuurlijke rijkdom voor de mensheid

Nu de Wereld Borstvoeding Week dichterbij komt – van 1-7 augustus 2018 – hebben de VS onlangs borstvoeding in alle 50 staten wettelijk geregeld. Hopelijk zal de nieuwe wettelijke regeling borstvoeding in het algemeen belangrijker maken.

Nu vraagt u zich misschien af wat de Wijsheid van Kabbalah te maken heeft met het aanmoedigen van vrouwen om borstvoeding te geven.

De Wijsheid van Kabbalah spreekt vaak over het concept “zogen”, niet in fysiologisch opzicht, maar in de context van de spirituele wortels: de spirituele krachten die in onze fysieke wereld het verschijnsel borstvoeding creëren.

Wij kunnen van het spirituele systeem leren dat het “zogen” unieke krachten bezit die niet alleen essentieel zijn voor het fysieke lichaam van de pasgeborene, maar ook voor zijn of haar spirituele ontwikkeling. De wetenschappelijke methoden waar wij tegenwoordig over beschikken, zijn echter niet in staat om alle subtiele en delicate componenten die we in moedermelk aantreffen, op te sporen.

Naast de vele voordelen van moedermelk waar de geneeskunde op wijst, zoals antilichamen die het lichaam van de pasgeborene beschermen tegen ziekten, en die goed zijn voor de mentale ontwikkeling, enz. is er ook een emotionele uitwisseling van voeding tussen de moeder en de baby. De pasgeboren baby heeft een voortdurend contact met de moeder nodig, dat zoveel mogelijk lijkt op de situatie in de baarmoeder.

Borstvoeding geven vormt moeder en kind tot één systeem, waarin het bloed van de moeder in melk verandert en in het lichaampje van de baby weer in bloed verandert. Daarom is borstvoeding zo belangrijk, het is bijna hetzelfde als in de baarmoeder gevoed worden door de navelstreng.

De grote Kabbalist de ARI schreef over de spirituele wortels hiervan in zijn boek Etz Chaim (De Levensboom) het volgende: “Na de geboorte van de baby wordt het hoge bloed omgezet tot melk … bloed wordt omgezet tot melk in de volle buik, en van dat vocht wordt boter gemaakt om de baby te voeden.”

De melk bevat de lichamelijkheid van de moeder en haar geur, maar ook haar levenshouding en haar innerlijke wereld, haar wijsheid over het leven en andere factoren die niet wetenschappelijk gemeten kunnen worden. Het is een open communicatie kanaal van vierentwintig maanden, waardoor er veel informatie stroomt en de baby opgroeit volgens de talloze veranderingen die zijn wereld emotioneel, fysiologisch en mentaal vorm geven.

Op de leeftijd dat de baby gaat lopen en nog borstvoeding krijgt, worden er verschillende lagen van verbinding gevormd. Enerzijds kan het kindje “ontsnappen” aan zijn moeder en op enige afstand van haar zijn onafhankelijkheid gaan opbouwen. Anderzijds ontstaat er een levenslange verbinding door de emotionele behoefte en de constante connectie tussen hen.

Ook de moeder geniet van de voordelen van borstvoeding, niet alleen in fysieke zin, maar zoals er geschreven staat in Spreuken 1:8: “Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam de Torah van je moeder niet.” Van de moeder krijgt het kind wat men noemt “Torah”: de innerlijke lichten waardoor de innerlijke eigenschappen ontwikkeld worden, die hem voorbereiden op zijn toekomstige spirituele ontwikkeling. In de loop van zijn leven zal hij naar die diepe verbinding op zoek gaan, maar dan op een hoger niveau: om als een spiritueel mens geboren te worden en te zuigen van zijn hoge oorsprong.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie mijn artikel (in het Engels) over: “Waarom moeders thuis in de eerste plaats een basisinkomen moeten hebben  >>>>>>

Moederliefde

laitman_566_02Vraag: Moet een moeder in het eerste jaar van de ontwikkeling van een kind nog aan andere dingen aandacht besteden dan aan liefde en zorg?

Antwoord: Een moeder moet aandacht besteden aan alle staten die zij van de Schepper krijgt, in de eerste plaats via haar liefde voor haar kind en eveneens via haar kind.

 

Keizersnede Of Natuurlijke Geboorte?

Laitman_631_5Vraag: Is er verschil tussen kinderen die via een keizersnede op de wereld komen en kinderen die via de natuurlijke weg geboren worden?

Antwoord: Een keizersnede is heel schadelijk, het is wenselijk om daar zo beperkt mogelijk gebruik van te maken. Een geboorte is een heel serieus proces voor een baby, een gevaarlijk proces dat met veel stress gepaard gaat, maar dat is heel noodzakelijk. Bij een natuurlijke geboorte krijgt een kind een speciaal soort immunisatie mee, dit gebeurt niet bij een keizersnede.

Er zijn situaties waarbij een keizersnede noodzakelijk is, in het algemeen is een natuurlijke geboorte echter wenselijk.

Opmerking: Tegenwoordig komen keizersneden veel voor bij vrouwen.

Antwoord: Ik zou het niet adviseren. Een kind heeft een natuurlijke geboorte nodig waarbij het de allereerste voorbereidingen meemaakt, lichte oefeningen, etc. Het is heel jammer dat we geen vroedvrouwen meer hebben, zoals dat vroeger het geval was.

Door massage van het geboortekanaal kan de geboorte vergemakkelijkt worden, dan zouden vrouwen zonder problemen kunnen bevallen. In onze tijd vertrouwen we echter meer op medicijnen, daardoor wordt het bovenstaande onmogelijk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/24/16

 

New Life 373 – Moederschap In De Verbonden Wereld

New Life 373 – Moederschap In De Verbonden Wereld

Wat verandert er in een vrouw als zij moeder wordt, wat kan zij verwachten en hoe kan ze zich voorbereiden op dit proces. Hoe kan moederschap als een springplank voor innerlijke en spirituele ontwikkeling gebruikt worden?

Samenvatting

Een vrouw die moeder wordt, beweegt zich van het niveau van Adam (Mens) naar het niveau van het systeem. Zij beseft heel goed dat de goede toekomst van haar baby afhankelijk is van de vorming van verbinding tussen iedereen. Vrouwen die moeder willen worden, doen iets natuurlijks, iets wonderbaarlijks, iets wat uiterst belangrijk is voor de mensheid.

De krachten van de duisternis willen het instituut moederschap vernietigen en ons brainwashen met allerlei interessen. De wereld bestaat dankzij jou, een vrouw die moeder wordt; zij brengt leven voort. Dit is werkelijk een goddelijke handeling.

Door een kind groot te brengen en op te voeden kan een moeder zich werkelijk realiseren en innerlijke spirituele kracht bereiken. Een moeder in deze wereld is met het systeem verbonden en verbindt alles met elkaar. Zij is het fundament. Dit wordt door haar man en haar kinderen opgevolgd.

From the KabTV’s “New Life #373 – Motherhood In The Connected World,” 5/15/14

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download