Tag Archives: Mannelijk en vrouwelijk

Man en vrouw – De kracht van geven en de kracht van ontvangen

562.01Vraag: Het lijkt zo te zijn dat mannen de eigenschap hebben om zich ten opzichte van de anderen te annuleren ten behoeve van een doel dat hen van nature eigen is. Wij zien dit in groepen zoals speciale militaire eenheden enz. Vrouwen hebben deze eigenschap niet. Vrouwen zijn individualisten. Komt dat omdat zij andere doelen hebben?

Antwoord: Ja, ze hebben andere doelen en andere methoden om een doel te bereiken. De natuur is heel duidelijk verdeeld in twee delen: mannelijk en vrouwelijk. Deze verdeling komt vanuit het hoogste punt van waaruit alles geschapen is naar het laagste element waar alles verdeeld is in plus en min.

Twee tegengestelde krachten, de kracht van geven en de kracht van ontvangen, werken op alle niveaus, in alle werelden. Daarom moeten wij hier rekening mee houden bij het toepassen van de methode van spirituele opgang naar de volgende dimensie. Voor mannen ligt dat enigszins anders dan voor vrouwen.

Voor mannen betekent het dat zij zich aansluiten bij een groep, samen studeren en gemeenschappelijk streven naar het Licht, het doel.

Voor vrouwen betekent het de individuele hulp van elke vrouw aan de mannen. Zij kunnen in de praktijk niet met elkaar in verbinding staan. Zij creëren iets als een samengaan, maar dit samengaan betekent alleen dat zij gezamenlijk oefenen om de mannen te helpen en te ondersteunen.

Mannen hebben dit nodig om verder te kunnen komen. Het is niet zomaar iets bijkomstigs.

Vraag: Worden vrouwen meer gekenmerkt door uiterlijke relaties?

Antwoord: Ja. De innerlijke verbinding komt pas later, als werkelijk iedereen samenkomt als één enkel beeld van de man en één enkel beeld van de vrouw – Adam en Eva.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/man-and-woman-the-force-of-bestowal-and-the-force-of-reception/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Close-Up. Does the Creator exist?” 5/9/11

Related Material:

What Is The Difference In Connection Between Men And Between Women?

Male And Female, Part 1

The Difference Between Male And Female Nature

Filed under: Man and Woman, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Waardoor zal onze werkelijkheid veranderen?

Vraag: Kunnen we zeggen dat het vrouwelijke deel ogenschijnlijk het animale gedeelte is met betrekking tot het mannelijke deel, dat het mannelijke deel een hoger, “menselijk” niveau vertegenwoordigt?

Antwoord: Als de mannelijke en de vrouwelijke delen elkaar op de juiste manier aanvullen, wordt er een “centaur” geboren, een soort combinatie van het animale en het menselijke in de mens.

Vraag: Hoe kunnen wij deze combinatie op de correcte manier vormen? Als twee mensen naar spiritualiteit streven, wordt dan alles vanzelf in harmonie gebracht?

Antwoord: Dit is niet zo gemakkelijk te realiseren in onze wereld.

Wij beginnen nog maar net aan dit pad. Er liggen nog heel wat valkuilen voor ons. Maar ik hoop dat uiteindelijk alle scheidingen, onenigheden, breuken in families, kinderen die van hun ouders worden gescheiden, de haat van de mens, zelfs naar zichzelf toe, drugs en allerlei wilde fanatismen die we zien (en in de toekomst nog meer zullen zien), kunnen worden opgelost, dat gebeurt alleen als we naar een hoger doel streven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/what-will-change-our-reality/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-Up. Centaurs” 1/15/10

Related Material:

Man And Woman: A Spiritual Complement Of Each Other

A Man And A Woman – Mutual Completion

“Men Are From Mars, Women Are From Venus”

Filed under: Man and Woman, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →