Tag Archives: Maatschappij

Kiezen Tussen Leven En Dood

Dr. Michael LaitmanRabash, artikel 561: ‘De Ziel van Israël’ (uit Dargot HaSulam): Zij die een verenigde ziel van Israël in stand houden, namelijk zij die anderen naar hun merites beoordelen, behouden hun zielen, want “de dwazen worden tijdens hun leven ‘dood’ genoemd.”

Zonder de bereidheid om anderen te rechtvaardigen, raakt men in ‘twee helften’ verdeeld, te vergelijken met een bestaan tussen leven en dood. Als de mens naar het goede neigt, wil dat zeggen dat hij tot het gebied van het leven behoort. Dan vult het Licht dat men aantrekt de gehele samenleving.

Wij staan op een cruciaal punt omdat wij een vrijheid van keuze hebben die het ons mogelijk maakt om tussen leven of dood te kiezen, namelijk om te streven naar goed of kwaad. Als wij ons verenigen volgens de aard van de eigenschap die wij bereiken, worden we gelijkvormig aan het Licht en gaat het Licht door ons heen stromen. Het Licht vult ons, bereikt de naties van de wereld en beïnvloedt hen.

Zo is onze samenleving samengesteld. Deze bestaat uit twee delen: het Licht gaat naar het bovenste gedeelte, Galgalta ve Eynaim, Israël, en daalt af naar het lagere gedeelte, AHP, de naties van de wereld. Dit vindt plaats als Israël zichzelf beoordeelt naar zijn merites.

Als Israël zich niet verenigt, maar men juist afstand van elkaar neemt, men elkaar afstoot, of de voorwaarde om te zijn ‘als één mens met één hart’ afwijst, is het Licht niet in staat om er doorheen te stromen. Wanneer de flessenhals wordt geblokkeerd, kan het Licht niet vanuit Ein Sof (Oneindigheid) naar alle schepselen neerdalen. Dan beoordeelt Israël de gehele wereld naar de mate van schuld.

Of wij het nu wensen of niet, door het feit dat wij het volk Israël zijn, zijn we in een kanaal geplaatst dat het Licht van Ein Sof naar de wereld brengt en zo wordt de gehele wereld ofwel naar lijden of naar goedheid geleid.

Vraag: Wat wordt er van ons verwacht om de overgang te maken van de staat van dood naar die van leven?

Antwoord: Alles is afhankelijk van onze verbinding of ons gebrek aan verbinding. Wij moeten aan het Licht gelijk worden, zo niet dan zij wij eraan tegengesteld. In spiritualiteit bestaat maar één wet, de wet van gelijkheid van vorm tussen het schepsel en de Schepper.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/21/14, Writings of Rabash

 

Jonge Mensen Voelen Dat Ze Niets Hebben Om Voor Te Leven

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van BBC News): “Maar liefst driekwart van de miljoen jonge mensen in het Verenigd Koninkrijk kan het gevoel hebben dat zij niets hebben om voor te leven, dit is de uitkomst van een studie voor de Prince’s Trust liefdadigheidsinstelling.”

Het verslag heeft uitgewezen dat 9% van alle respondenten heeft ingestemd met de verklaring: “Ik heb niets om voor te leven” en verder bleek dat als 9% van alle jongeren ditzelfde zouden voelen, het neer zou komen op ongeveer 751.230 jongeren die het gevoel hebben dat zij niets hebben om voor te leven.…”

“Het onderzoek wees uit dat langdurig werkloze jongeren meer dan tweemaal zoveel kans hebben dan hun vrienden om antidepressiva te moeten innemen.”

“Een op de drie (32%) had zelfmoord overwogen terwijl één op de vier (24%) zichzelf had verwond.”

Uit het rapport bleek dat 40% van de werkloze jongeren te kampen had met symptomen van psychische aard, met inbegrip van suïcidale gedachten, gevoelens van zelfhaat en paniekaanvallen als een direct gevolg van werkloosheid.”

“Driekwart van de langdurig werkloze jongeren (72%) heeft niemand om in vertrouwen te nemen, zo wees de studie uit.”

“Martina Milburn, leidinggevende van het Prince’s Trust, zei: ‘Het is bewezen dat werkloosheid verwoestende en langdurig geestelijke gezondheidsproblemen veroorzaakt onder jongeren.’ Duizenden jongeren worden elke dag wakker met de overtuiging dat het leven niet de moeite waard is, nadat zij al jarenlang het gevecht zijn aangegaan met werkloosheid.”

Mijn commentaar: Het is niet voldoende om iemand te voorzien van de basisbehoeften van het leven. Mensen moeten een zekere zingeving hebben, aan plichten voldoen, kunnen communiceren en resultaten in hun leven behalen. Door mensen in groepen samen te brengen en te werken aan het streven naar een belangrijk doel, zullen zij gestimuleerd worden en boven de hedendaagse mensheid uitstijgen. Zij zullen veranderen in docenten, instructeurs en organisatoren van integrale educatie en dat is het meest noodzakelijke beroep in de wereld.

 

Wat Voor Soort Mensen Zullen Ze Worden?

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van Vedomosti): “Jongeren van 11 tot 20-jaar kunnen we beschouwen als de Generatie Z. Ze worden gekenmerkt door het feit dat zij sinds hun kindertijd vertrouwd zijn met digitale technologie, ze zijn geboren met een iPad in de hand, hun motto is: leef in het nu. Ze hebben het liefst een hoop plezier en ze proberen om zich nergens zorgen over te maken.

“Het belangrijkste doel in hun leven is ‘gelukkig zijn’, dat wordt geassocieerd met fysiek en psychologisch gemak, persoonlijke vrijheid en de mogelijkheid om wat van de wereld te zien. Ze willen niet werken, maar ze praten erover dat ze graag willen dat hun leven zin heeft, niet leven om te werken, maar werken om te leven.”

“Deze generatie is een generatie consumenten met een leven vol reclame. Het is de generatie die geen massale werkloosheid heeft meegemaakt en gemakkelijk omgaat met geld. Zij gaan graag buitenshuis eten en kopen allerlei gadgets.”

Mijn commentaar: Ze zullen door  nieuwe, zware  mondiale omstandigheden wel gedwongen worden om na te denken over de oorzaak van wat er met de mensheid gebeurt. Het is aan ons om aan hen het plan van de natuur te onthullen en om hieraan mee te werken door het juiste pad te bewandelen en lijden te voorkomen

 

De Materiële Vloek Van De Mensheid

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van Facte.ru): “In de afgelopen 50 jaar zijn de Duitsers 400% rijker geworden, terwijl het aantal mensen dat aan depressie lijdt met 38% is toegenomen. Reclame brengt een gevoel van minderwaardigheid bij mensen teweeg als ze niets nieuws kopen volgens de laatste trend.”

Er wordt per jaar 500 miljard dollar aan reclame uitgegeven, dit is voldoende geld om ervoor te zorgen dat de mensheid zich ellendig voelt. Er is maar 50 miljard dollar per jaar nodig om het probleem van de honger in de wereld op te lossen.”

Het grootste probleem is niet dat we goede dingen weg moeten gooien omdat ze uit de mode zijn. De menselijke tragedie gaat over onredelijke verwachtingen. Als je een nieuwe auto hebt gekocht, geniet je er maar heel kort van. Als je vrienden de volgende dag een betere auto hebben dan die van jou, duurt de vreugde maar  één dag. Zonder het te merken worden velen van ons ongelukkig door het najagen van nieuwe modieuze dingen.”

Mijn commentaar: Het is alleen mogelijk om uit deze race ontsnappen als men zich consistent bezighoudt met zijn eigen heropvoeding onder de invloed van de juiste omgeving volgens de methode van integrale educatie en opvoeding.

 

Waarheen Zijn We Op Weg?

Dr. Michael LaitmanVraag: Hebben we echt een kans om de staat van de wereld te corrigeren? We zien immers dat de dingen elke dag verslechteren.

Antwoord: Nee, de wereld ontwikkelt zich elke dag naar een grotere erkenning van het kwaad. Mensen begrijpen dat zij zich zonder enige richting ontwikkelen, ze weten niet waar ze naar toe moeten, ze zijn niet in staat om de manier waarop de wereld zich ontwikkelt te beïnvloeden, om de duurzaamheid van de wereld te bevorderen, om zich veilig te voelen in het leven.

Wij hebben geen enkel middel meer, de teugels ontbreken. We kunnen op geen enkele manier de wereld besturen en dat is eigenlijk een goede zaak. Mensen voelen zich als kleine weeskinderen.

We gaan ons langzamerhand realiseren Wie wij vergeten zijn, van Wie wij zijn weg gedreven en Wie we moeten naderen. Daardoor gaat een mens de behoefte voelen aan de hogere Kracht, aan evenwicht met de natuur, met de werkelijkheid. Het gaat niet over de een of andere mystieke kracht, maar we willen nu weten hoe dit systeem opgebouwd is, de wetten, de formule die bepalend is voor het bestaan van de wereld.

We moeten weten waarheen we op weg zijn! We zitten in een voortsnellende trein, in totale duisternis, en we weten niet waar hij ons naartoe rijdt …

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 5/28/14, Writings of Baal HaSulam

 

Een Doelloze Maatschappij

Dr. Michael LaitmanMening van (Dmitry Leikin): “De strijd voor de rechten van minderheden in het Westen neemt absurde vormen aan. Het probleem is dat de Westerse samenleving behoefte heeft aan een doel en zich tegelijkertijd dat doel ontzegt.”

“De moderne mens met een goed ontwikkeld intellect en de mogelijkheid om hoger onderwijs te volgen, heeft dringend behoefte aan een doel voor zijn bestaan, een doel dat verder gaat dan hijzelf en zijn familie: een maatschappelijk breed sociaal doel.”

“Maar Westerse landen zijn niet in staat om mensen doelen te bieden, hun functie bestaat er niet uit om mensen te beletten hun leven in te richten zoals ze willen. Een belangrijk doel vatten ze op als communistische projecten.”

“Bij gebrek aan iets anders gaat de Europeaan enthousiast de strijd aan voor de rechten van homo’s en transseksuelen, is hij tegen olieplatforms die slecht voor het milieu zijn, enz. op de manier waarop hij vroeger revoluties teweegbracht. Trouwens, de heropleving van neonazistische bewegingen in Europa heeft dezelfde oorzaak: Nazisme. Ondanks het feit dat dit een monsterlijke ideologie is, krijgen mensen daardoor toch nog steeds het gevoel van een super doel.”

“Er bestaat maar één uitweg uit deze sociale chaos: de maatschappij de werkelijke super doelen bieden die nodig zijn.”

Mijn commentaar: Er bestaat zo’n doel en dat moet de maatschappij aangeboden worden: het bereiken van universele gelijkheid en eenheid. waardoor we het volgende (eindeloze) niveau van bestaan zullen ervaren.

 

Een Hopeloze Achtervolging

Dr. Michael LaitmanMening (Natalia Voykova, columniste van Terra Amerika, expert op het gebied van gender issues): “Toen de vrouw in de 20e eeuw haar zo noodzakelijke vrijheid kreeg, ging zij een plaats innemen in de moderne wereld en deze wereld ook veranderen, ze wil niet snel kinderen krijgen, maar … is ze tevreden met deze vrijheid?

De moderne vrouw is zowel uit links als uit rechts opgebouwd: sterk, self-supporting, goed opgeleid, zakelijk, single. Volgens de logica van het kapitalisme was de strijd voor de rechten van de vrouw een strijd voor het recht om te consumeren zonder van de man afhankelijk te zijn.”

“Het beeld van degene die oppositie voert, roept sympathie op, het is altijd modieus om ‘ergens tegen’ te zijn en tegenwoordig betekent dat: conservatief zijn; dat wil zeggen dat de maatschappij op weg is naar unisex, naar een nieuw type mens, een nieuwe kracht in de surrealistische virtuele wereld waarin mannen en vrouwen gelijk zijn.”

“Een combinatie van het mannelijke en het vrouwelijke in de moderne vrouw is haar integrale deel. De vrouw loopt niet langer achter de man aan, ze streeft hem voorbij. Kansen worden niet langer meer verdeeld tussen mannen en vrouwen, maar tussen degenen die wel en niet capabel zijn. Ten gevolge daarvan zien we geen grote ongelijkheid meer tussen mannen en vrouwen, maar wel tussen vrouwen onderling. Het niveau van ongelijkheid wordt bepaald door het onderwijs.

1. Goed opgeleide mensen trouwen met elkaar. En vice versa. Zo wordt de unisex maatschappij gevormd.

2. Verder bestaat de maatschappij uit ‘hen‘ : een kruising tussen ‘hij’ en ‘zij’. In Duitsland is het geslacht van een pasgeboren baby afgeschaft. De eerste geslachtsloze mens is geregistreerd in Australië.

“Het komt op het volgende neer: de beschaving is de vrouw bijna kwijt door de jacht naar de vrouw.”

Mijn commentaar: Het gezinsleven zal weer mode worden na een voortschrijdende ‘erkenning van het kwaad’, met als resultaat dat het de vrouw tenslotte niets heeft opgeleverd …..

 

Russen Willen Niet Onafhankelijk Worden

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van de Hogere School voor Economie in Moskou): “Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde Rus, in vergelijking met mensen uit andere landen, duidelijk meer waarde hecht aan veiligheid en zelfbevestiging dan aan waarden als openheid, innovatie, creativiteit, vrijheid en onafhankelijkheid, risico, vermaak en plezier.”

“Op een nog lagere plaats staan de waarden om voor mensen en de natuur te zorgen. Russen zijn niet in staat om zorg en gelijkwaardigheid, zorg en openheid, met elkaar te combineren. Zorg voor anderen, openheid en onafhankelijkheid nemen de laatste plaats in.”

“Russen zijn doorgaans conservatief, dromen van macht en rijkdom, leefregels zijn voor hen onbelangrijk. Zij zijn niet toe aan sociaal-positief conformisme en zelfstandige activiteiten. Het type dat onder de Russen het meest voorkomt, is degene die geen blijk geeft van een bepaalde waarde, men hecht meer waarde aan conservatief zijn.”

“De waarden openheid, onafhankelijkheid en zorg voor anderen, bedragen in Rusland 1% van het totaal.”

“Russen lopen voorop in het naleven van egoïstische, individualistische waarden die het stereotype dat Russen een sterk gevoel voor collectivisme zouden hebben, tegenspreken. Het paternalisme wordt uitgedrukt in het toekennen van een hoge waarde aan veiligheid en een lage waarde aan onafhankelijkheid. Deze waarden tonen een hoge stabiliteit en veranderen nauwelijks door de jaren heen. Commitment aan bepaalde waarden betekent niet dat men zich er in de praktijk aan houdt.“

“Dertig procent heeft de neiging om veelvuldig te straffen! Terwijl in andere landen 20% van de mensen straf uitdelen aan hebzuchtige mensen, worden in Rusland door 15 % de meer vrijgevige mensen gestraft. De oorzaak hiervan is wedijver, het verlangen om te winnen, te verslaan, de eerste te zijn. De Russische maatschappij heeft de neiging om te consumeren, maar dat is geen ontwikkeling maar een aanpassingsmethode die geen inspanning vereist.”

Mijn commentaar: Deze studie is alleen relevant in dit stadium van de ‘ontwikkeling’ van de beschaving, de crisis zal iedereen nog meer ‘gelijk maken’. Maar de winnaar is degene die de correctie van de samenleving zal baseren op de methode van Integrale Educatie en de wijsheid van verbinding.

 

De Helft Van De Universiteiten In De VS Zal Verdwijnen

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van Bloomberg): “De Dowling Universiteit die vorige maand van de crediteuren een onvoldoende kreeg voor haar financiële middelen, belichaamt de toenemende benarde situatie van vele kleine particuliere universiteiten die voor hun inkomsten bijna volledig afhankelijk zijn van het collegegeld. Vijf jaar geleden was de recessie voorbij en toch verslechteren de financiën nog steeds. Stijgende studenten schulden, concurrentie van online programma’s en slechte vooruitzichten op een baan voor de afgestudeerden zijn de oorzaak van de afname van het aantal geïnteresseerden.”

“Professor Clayton Christensen van de Harvard Business School heeft voorspeld dat maar liefst de helft van de meer dan 4.000 universiteiten en hogescholen in de VS in de komende 15 jaar zal moeten sluiten. De groeiende acceptatie van het online leren betekent dat het hoger onderwijs rijp is voor een technologische omwenteling, zei hij.”

Mijn commentaar: Scholen en universiteiten zullen worden vervangen door een nieuw onderwijssysteem dat mensen naar een integrale samenleving zal brengen, de voornaamste taak daarvan zal zijn dat er gewerkt wordt aan het creëren van een mensheid die zich steeds meer verenigt.

De Wereld Anticipeert Op Veranderingen

Dr. Michael LaitmanMening (Vardan Baghdasaryan, Russisch historicus en politicoloog): “Dollars en euro’s omvatten gezamenlijk 85.4% van de reserves in de wereld. Het dictaat van het westen is in feite gevestigd. We kunnen alleen uit deze impasse komen door het paradigma te veranderen.”

“De uitdaging van het communistisch alternatief was om niet te zoeken naar manieren om het systeem van monetaire transacties te optimaliseren, maar om de vraag naar het afwijzen van de idee geld belangrijk te maken.”

“De parasitaire keten ‘geld – productie – geld’ was volgens Marx de geprogrammeerde evolutie van het ‘productie – geld – productie’ systeem. De invoering van geld was een belangrijk historisch moment voor het ontstaan van het parasitisme in de wereld. Daarom lijkt de terugkeer naar het systeem ‘producten – producten’ op een nieuw niveau van ontwikkeling een praktische oplossing te zijn.”

Mijn commentaar: In het boek ‘De Laatste Generatie’ schrijft Baal HaSulam over de toekomstige maatschappij die alleen produceert wat noodzakelijk is voor een normaal bestaan omdat de natuurlijke hulpbronnen beperkt zijn. Wat nodig is wordt berekend op basis van gelijke verdeling voor iedereen. Deelname aan de productie van levensbehoeften wordt ook gelijkmatig verdeeld over iedereen.

De tijd die overblijft na de productie van de noodzakelijke goederen en diensten is gewijd aan studie en de realisatie van de methode van integrale verbinding tussen alle mensen. Geschat wordt dat ieders deelname aan de productie van essentiële goederen en diensten zal worden teruggebracht tot een paar uur werk per week.