Tag Archives: Maatschappij

Het Begint Bij Het Individu

Dr. Michael LaitmanVraag: Wanneer iemand naar een cursus voor integrale educatie komt, gaan we hem vertellen over de prachtige integrale wereld, die we nu al aan het bouwen zijn. Maar nu leeft hij in een verschrikkelijke wereld die druk op hem uitoefent. Waar kan hij de motivatie vinden om op dit pad te blijven?

Antwoord: We moeten mensen opvoeden, dan zullen zij hun wereld opbouwen. Wanneer grote massa’s mensen geleidelijk aan gaan veranderen, zal dit uiteraard leiden tot een verandering in de situatie van de samenleving, in de structuur ervan, en in de interactie tussen de volwassenen. Wanneer deze ‘volwassen kinderen’ opgroeien, zal alles veranderen.

We moeten echter beginnen met het individu, omdat hij het middelpunt van alles is. Dan zullen de onderlinge verhoudingen in de samenleving geleidelijk aan veranderen. Kinderopvang, school, familie en activiteiten voor kinderen moeten met elkaar in verbinding gebracht worden om een generatie te creëren, die onze wereld zal veranderen, omdat de wereld door het rijpingsproces zal veranderen.

From a “Talk on Integral Education” 12/13/11

Lessen Over Een Nieuwe Wereld: Met Kleine Stapjes Vooruitgaan

Dr. Michael LaitmanVraag: Laten we zeggen dat Griekenland door een moeilijke economische situatie heengaat: faillissementen en hoge werkloosheid. Tegelijkertijd zijn er burgers, die hopen dat op een dag de crisis ten einde zal zijn en dat zij zullen terugkeren naar hoe hun leven eerder was.

Het doel van de cursus die we voorstellen is om deze benadering te veranderen, zodat iemand er niet van uitgaat, dat de crisis over één, twee of vijf jaar voorbij is. Hij moet gaan begrijpen, dat dit proces in overeenstemming is met de wet van de natuur en dat hij deel uitmaakt van dit proces. De hele wereld is aan het veranderen. Betekent dit dat iemand na deze cursus ook moet veranderen?

Antwoord: Deze cursus geeft inzicht in de nieuwe wereld en helpt om er deel van uit te maken. Het moet voor de overheid duidelijk zijn, dat iemands ogen hierdoor geopend worden. Hij ontwikkelt zich meer en krijgt het vermogen om meer te begrijpen. Hij zal dan niet zomaar de straat op gaan om te protesteren en winkelruiten in te slaan. We hebben het allereerst over het kalmeren van de spanningen. We gaan kleine stappen zetten en geen spirituele revolutie beginnen.

From “Lessons About a New World” 12/1/11

Lessen Over De Nieuwe Wereld: 80% In De Schoolbanken

Dr. Michael LaitmanVraag: Wie zullen de cursussen voor integraal onderwijs gaan volgen: alleen mensen zonder werk of iedereen?

Antwoord: Ik denk dat het aantal werklozen zeer hoog zal worden. En aangezien we het hebben over het corrigeren van de samenleving, moeten we niet alleen mensen die hun baan hebben verloren aantrekken, maar ook huisvrouwen, gepensioneerden, en in het algemeen mensen die niet werken. Het blijkt dat ten minste 80 procent van de bevolking klaar zal zijn voor deze cursus.

En als iemand de volgende dag werk vindt of een inkomen, betekent dat niet dat hij met de cursus stopt. Wij zijn van mening dat het voltooien van de cursus integrale educatie ieders verantwoordelijkheid is, mensen moeten het werk onder elkaar verdelen en maar een paar uur per dag besteden aan een baan.

Dit zijn grote wijzigingen ten opzichte van de conventionele aanpak, maar we introduceren dit niet zomaar, de crisis is de oorzaak, we hebben geen keus. Ik denk dat het niet meer dan een jaar in beslag zal nemen.

Vraag: Wat gebeurt er in de tussentijd, als we nog niet zover zijn dat we het werk onderling verdeeld hebben en enkele uren per dag werken? Als mensen de hoop nog niet hebben opgegeven dat alles weer wordt zoals eerst?

Antwoord: Ik denk dat een hoog werkloosheidspercentage tot onrust zal leiden, evenals de onmacht van de overheid en het verlies van de juiste koers. Dit zal leiden tot een toestand van complete anarchie, en er zal geen andere keuze zijn dan een dergelijk kader toe te passen. Dit moet heel snel gebeuren, anders komen we tot een volledige ineenstorting van de hele samenleving en een wereldoorlog.

Zoals de overheid nu niet in staat is om controle te krijgen over de economische systemen, zal ze dan niet in staat om ook maar iets te besturen. Als miljoenen de straat op gaan, zal noch het leger, noch enige andere instantie, in staat zijn om hen een halt toe te roepen. De overheid zal niet weten wat ze moet doen. Iedereen heeft gezien wat er in Syrië en Egypte is gebeurd.

Elk land zal rekening moeten houden met de lokale context en het nationale karakter. Het zal bijvoorbeeld in Griekenland niet even gemakkelijk zijn om mensen naar school te laten komen als in Duitsland. De Duitsers zullen net zo hard studeren als ze op dit moment werken. Maar in landen als Griekenland zal het nodig zijn om mensen aan te trekken door de een of andere compensatie.

Het probleem van alle Europese landen is de vergrijzing, men leeft tussen huis, café en korte reizen. Iedere plek heeft een programma nodig, dat aangepast is aan de lokale omstandigheden.

From “Lessons About a New World” 12/1/11

Geld Als Equivalent

Er was een tijd dat geld evenredig was aan inspanning. Een boer verkocht eieren of melk, een schoenmaker verkocht schoenen. En hun arbeid bepaalde de waarde van de dingen.

In tegenstelling hiermee hoef je tegenwoordig alleen maar geld te drukken om de koopkracht te vermeerderen. Deze stukjes papier worden nu al lang niet meer gedekt door de waarde die ze lijken te vertegenwoordigen.

Tegelijkertijd moet geld altijd evenredig zijn aan de menselijke inspanning en dit geldt ook voor het kapitalisme. Alleen weten zij, die de macht in handen hebben, niet hoe zij weer terug kunnen keren naar dit systeem en sommigen willen het ook niet.

Hoe dan ook, het zal moeten gebeuren. Anders zal alles devalueren en de daaruit voortvloeiende onbalans zal de mondiale economie vernietigen. Onze huidige economische betrekkingen hebben niet eens de vorm van gezond egoïsme, om maar niet te spreken over altruïstische correctie.

We hebben het over een maatschappij, die de elementaire regel volgt: ‘Ga je gang en profiteer van elkaar’. We verhandelen goederen en geld is daarvan het equivalent. Dat betekent dat we er allereerst voor moeten zorgen, dat het equivalent de actuele stand van zaken juist weergeeft. Anders komen we in een chaos terecht.

Miljoenen op een bankrekening kunnen nu een heel andere reële waarde hebben. We hebben het systeem opgeblazen met een groot aantal nullen, die geen enkele waarde vertegenwoordigen.

Een gecorrigeerde maatschappij moet verenigd zijn in eenheid en wederkerigheid, zonder arm of rijk. Sterker nog, het uiteindelijke gezicht van sociale rechtvaardigheid houdt in, dat dezelfde levensstandaard voor iedereen is gerealiseerd, ongeacht andere factoren. Het eerste wat we moeten doen, is ervoor zorgen dat iedereen alles krijgt wat hij nodig heeft voor een menswaardig leven, waarbij de basisbehoeften voldoende zijn.

De huidige zakenmensen, daarentegen, doen precies het tegenovergestelde, daardoor vernietigen ze hele continenten omwille van denkbeeldige winst, die ze niet eens kunnen uitgeven….

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 1/5/12, “The Freedom”

Zijn We Geen Slaven?

Dr. Michael LaitmanVraag: Het idee van zelfontplooiing is niet opvallend genoeg in onze boodschap. Wanneer iemand iets hoort over verbinding, is hij bang om zijn ‘ik’ te verliezen. …

Antwoord: Integendeel, vandaag de dag zijn mensen verslaafd aan de moderne, destructieve omgeving en tegen deze achtergrond bieden wij heel zinnige dingen: laten we werken vanuit de persoonlijke capaciteiten van ieder mens en iedereen van de normale basisbehoeften voorzien. Dan hoeven we onze middelen niet te verspillen aan oorlogen, conflicten en kredietbubbels. Daarnaast zullen we eindelijk wat vrije tijd hebben.

Hier ligt inderdaad een probleem: wat gaan we doen met de vrije tijd die we opeens zullen hebben? Hoe zullen we onszelf vervullen?

Maar wacht even, hoe vervullen we onszelf nu eigenlijk? Op het werk, waar we ongeveer tien uur per dag zwoegen voor de baas? Als iemand vrije tijd heeft, zal hij eindelijk juist zichzelf kunnen ontplooien en de mens in zichzelf kunnen vervullen.

Vandaag de dag weten we, vanwege de vervormde gewoonten die we hebben aangenomen, niet wat we met onze vrije tijd moeten beginnen. We zijn gewoon als robots geprogrammeerd: nadat we urenlang achter de computer hebben gezeten, komen we thuis en …… gaan we weer achter een andere computer zitten. Kijk eens hoe listig de maatschappij het programma van de slavernij in ons heeft geïnjecteerd. Ik eet wat iedereen eet, ik slaap als iedereen slaapt, ik doe wat iedereen doet, en dit is … mijn ‘vrije’ leven.

Denk je, dat er geen leven is zonder de egoïstische verlangens te vervullen? Hoe kun je ‘s morgens opstaan zonder weer genot na te jagen?

En wie zei je, dat je dat niet zou kunnen doen in de nieuwe samenleving? Ga je gang, doe wat je wilt, gebruik alleen je ego niet.

Wat kunnen we nog doen, als we begrijpen, dat het ego destructief is en dat het ons naar vernietiging leidt, naar conflicten? Het enige wat ons rest, is dat in balans te brengen.

Vandaag brandt het verlangen op een verkeerde manier in je. Je staat ’s morgens op en je denkt erover na hoe je anderen kunt manipuleren, hoe je ze in jouw voordeel kunt gebruiken. Maar je kunt je verlangen op een andere manier gebruiken, zonder iemand te schaden. Als je niet van plan bent om anderen schade te berokkenen, als je positief denkt, is het geen egoïsme meer, zoals nu.

Hier komen we bij de communistische zienswijze. De Sovjet-Unie bezorgde het communisme een slechte naam: ze gebruikten het als een dekmantel voor hun mislukte pogingen om een nieuwe samenleving op te bouwen. Het communisme biedt, in zijn ware betekenis, nog steeds de beste en meest geavanceerde, sociale structuur.

“Maar wat ga ik dan doen met mijn communistische vrijheid,” vraag je je af. “Wat ga ik tien uur per dag doen?” Hiermee geef je al aan, dat je nu een slaaf bent. Want alleen een slaaf weet niet wat hij moet doen, als zijn meester het hem niet vertelt.

We willen eigenlijk, dat je al die vrije tijd zult hebben om de menselijke vorm in je te kunnen creëren. En dan zeg je: “Dat wil ik niet! Wat is dat, zelfontplooiing? Ik begrijp het als je me vertelt, dat ik ’s morgens naar mijn werk moet rennen” …. En zo gaat de draaimolen van de werkdagen en de avonden voor het computerscherm maar door, totdat het leven voorbij is. Het is duidelijk. Je bent gewend geraakt aan deze slavernij.

Maar een vrije samenleving zal je juist vrije tijd geven en tegen je zeggen: ” Geef je lichaam alles wat het nodig heeft en ontwikkel verder de mens in je.”

De term ‘mens’ betekent: liefde voor anderen, en daar wil je in jezelf niet aan werken. Alle tijd die je daaraan zou kunnen besteden, besteed je nu aan de vernietiging van de wereld. Buiten onze basisbehoeften om, besteden we immers het grootste deel van ons inkomen aan munitie en ander destructief ‘speelgoed’.

Marx, de grondlegger van het communisme, begreep dit. Hij was een groot geleerde en econoom, en hij had een grondig inzicht in het systeem. Wij begrijpen hem helaas niet.

Uiteindelijk zal echter zelfs het slechte voorbeeld van de Sovjet-Unie ons helpen het goede ervan in te zien. Mensen beginnen nu te begrijpen, dat het hele verhaal van de ‘overwinning van het kapitalisme’ verre van eenvoudig is.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 1/2/12, “The Freedom”

Zo Ongelijk Zijn We!

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit The Economist): “The Credit Suisse ‘Global Wealth Report’ schat dat er 24,2 miljoen miljonairs zijn (een miljonair is iemand wiens eigen vermogen 1 miljoen dollar overschrijdt. Hierbij is alles inbegrepen: een huis, een kunstcollectie, zelfs de waarde van een nog niet gebruikte pensioenregeling), medio 2010 geldt dit voor ongeveer 0,5% van de volwassen wereldbevolking. Volgens deze maatstaf zijn er meer miljonairs dan Australiërs. Zij beheren 69,2 biljoen dollar aan activa, meer dan een derde van het wereldwijde totaal. Ongeveer 41% van hen woont in de Verenigde Staten, 10% in Japan en 3% in China.”

“De wereldwijde ‘rijkdom piramide’ heeft een zeer brede basis en een scherpe punt. De rijkste 1% van de volwassenen heeft 43% van het wereldvermogen in beheer, de rijkste 10% beheert 83%. De onderste 50% beheert slechts 2%. Dit geeft een enorme ongelijkheid aan invloed aan. De rijkste tien procent beheert het overgrote deel van het wereldkapitaal, waardoor ze veel zeggenschap heeft op het gebied van de financiering van het bedrijfsleven, charitatieve instellingen en politici. De onderste 50% heeft nauwelijks zeggenschap over ook maar enig kapitaal.”

Mijn commentaar: Totdat mensen gelijk worden, zullen de oorzaken van vijandigheid, onzekerheid en haat niet verdwijnen. Volgens het plan van de natuur moeten we ons realiseren, dat de meest perfecte staat van de mensheid bestaat uit gelijk zijn aan elkaar (zie Baal HaSulam’s artikel ‘Vrede in de Wereld’). Het gaat in de eerste plaats om onderlinge gelijkheid, dit is het eerste niveau van onze spirituele ontwikkeling, en vervolgens om gelijk zijn aan de Schepper, dat is het hoogste niveau, het 125e niveau van deze ladder: het doel van de schepping.

Methoden Van Massa-Educatie Tegenover Massamedia

Dr. Michael LaitmanMassamedia zijn een middel voor ‘hersenspoeling’, voor het creëren van een volkomen geprogrammeerd mens. Psychologische, sociologische en psychiatrische onderzoeken bevestigen, dat de massamedia het gedrag van mensen beïnvloeden. Het zijn geen massamedia, maar het is een middel voor ‘massa-manipulatie’.

Wat wij doen noemen we een ‘middel voor massa-educatie’. Educatie! Het moet mogelijk zijn om mensen een gevoel van gemeenschap en afhankelijkheid te geven. Wij vertrouwen op een natuurlijk, gezond egoïsme, dat mensen laat zien dat zij volledig afhankelijk zijn van elkaar. Bovendien misleiden we hen niet. We laten hen gewoon het huidige beeld zien, dat door egoïsme voor hen verborgen is.

Als ik echt afhankelijk ben van iedereen in de wereld, maar ik hiermee geen rekening wil houden en er ook geen zin in heb om dat te doen, komt dat alleen omdat mijn egoïsme mij opzettelijk misleidt. Het staat in de weg en noodzaakt mij om me slecht te voelen, waar ik last van heb.

Massa-educatie heeft onder andere tot doel, dat ik beter besef, dat ik samen ben met anderen en dat ik begin te voelen, dat ik afhankelijk ben van iedereen. Net zoals we aan een kind uitleggen met wie hij wel en niet moet spelen en wat voor iemand hij zou moeten zijn, moet ik ook – door deze invloed te ontvangen – gevoeliger worden ten aanzien van mijn verbindingen met anderen en beginnen dit op te bouwen op basis van een volledig ander systeem.

Dan zal ik een heel ander financieel-economisch systeem in kunnen voeren en de crisis kunnen overwinnen. We zullen werkelijk de eenwording van Europa kunnen bevorderen in plaats van te blijven steken in een situatie, waarin iemand een ander iets leent, zodat de laatste kan overleven, hoewel de ineenstorting uiteindelijk onvermijdelijk is.

Ik moet een grotere onderlinge afhankelijkheid voelen, niet formeel of denkbeeldig, maar de echte afhankelijkheid die in de natuur bestaat en ons elke dag een steeds grotere verbinding laat zien. Er is een groot verschil tussen de manier waarop we honderd, vijftig, zelfs vijf jaar geleden met elkaar verbonden waren. Wij zijn voortdurend op weg naar een grotere afhankelijkheid.

Het is nodig voor mij om de noodzakelijke informatie te  ontvangen, om van alle kanten beïnvloed te worden, via al mijn zintuigen. Informatie en invloed, moeten vervangen worden door voelen en waarnemen. We moeten onze gevoeligheid voor het waarnemen van onze onderlinge afhankelijkheid vergroten, dan zullen we geheel andere sociale verhoudingen opbouwen.

From the Talk on Mutual Guarantee 9/25/2011

Protesten Spoelen Over De Globe

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws* (uit The New York Times): “Honderdduizenden gedesillusioneerde Indiërs juichen een landelijke activist toe die in hongerstaking is. In Israël zijn de grootste demonstraties in haar geschiedenis gaande. Woedende jongeren in Spanje en Griekenland bezetten openbare pleinen in het hele land.”

“Hun klachten variëren van corruptie tot het gebrek aan betaalbare huisvesting en werkloosheid, gemeenschappelijke grieven over de hele wereld. Maar van Zuid-Azië tot het hart van Europa en nu zelfs op Wall Street, delen deze demonstranten iets anders: waakzaamheid, zelfs minachting in de richting van de traditionele politici en het democratische politieke proces wat ze besturen.”

“Ze gaan voor een deel de straat op, want ze hebben weinig vertrouwen in de stembus.”

“Onze ouders zijn dankbaar omdat ze kunnen stemmen,” zegt Marta Solanas, 27, verwijzend naar oudere Spanjaarden, die tientallen jaren doorgebracht hebben onder de dictatuur van Franco. “Wij zijn de eerste generatie die zeggen dat stemmen waardeloos is. ”

Vervreemding gaat vooral diep in Europa, met boycots en stakingen die, in Londen en Athene, uitbarstten in geweld.”

“Steeds meer burgers van allerlei leeftijden, maar vooral jongeren, verwerpen conventionele structuren, zoals partijen en vakbonden, ten voordele van een minder hiërarchisch en meer participatief systeem, in vele opzichten gemodelleerd naar de cultuur van het web.”

“Demonstranten hebben hun eigen politieke ruimte online gecreëerd, kil, soms openlijk vijandig naar de traditionele instellingen van de elite.”

“In veel Europese landen is de teleurstelling tweeledig: wegens een zware schuldenlast trekken de federale overheid de sociale uitgaven in en de Europese Unie wordt beschouwd als ongeïnteresseerd en ondemocratisch. Europese leiders hebben harde bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, ten behoeve van de stabiliteit van de euro, de gemeenschappelijke regionale munt, goedgekeurd door geïsoleerde, corrupte, nationale politici, zeggen demonstranten. ”

Mijn Commentaar: De teleurstelling bij de elite zou plaats moeten maken voor de teleurstelling over onze natuur: egoïsme, zodat we deze beginnen te overstijgen. Herverdeling van de rijkdom zonder een moreel ontwaken van de massa, zal geen positieve resultaten opleveren. Alle oplossingen zijn onvolledig, dat wil zeggen, niemand heeft de werkelijke oplossing van het probleem, en wat Kabbalah voorstelt wordt niet serieus genomen, omdat het wordt opgevat als een nieuw communisme, dat zichzelf al volledig ‘uitgeput’ heeft.

Economen hebben weerstand om te erkennen dat de natuur ons laat zien, dat we genoodzaakt zijn tot volledige eenwording in één enkel mechanisme. Het is tijd om een economisch model te creëren van redelijke consumptie, wederzijds altruïstische verhoudingen en het belang te beseffen van geven. Wanneer we deze visie hebben voor de nabije toekomst die op ons wacht, is het onvermijdelijk dat – als gevolg van onze ontwikkeling (evolutie) – we iedereen educatie moeten bieden over de toegang tot de nieuwe wereld.

*Van 6 oktober

De Bitterheid Van Ongelijkheid

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen we aan mensen de ware betekenis van sociale rechtvaardigheid uitleggen?

Antwoord: Samen met de externe eisen, voelen mensen heel diep hoe bitter de ongelijkheid is op het gebied van sociale en nationale onrechtvaardigheid, in allerlei vormen. Een mens schat zijn waarde niet in op basis van wie hij is, maar hij vergelijkt zichzelf met anderen. Nooit eerder hebben we zo’n goed leven gehad als nu, maar als we naar elkaar kijken, hebben we een slecht gevoel.

Natuurlijk zijn er mensen die echt “van betaling naar betaling” leven en hun levensstandaard moet onmiddellijk worden verhoogd tot het minimale niveau. Alle andere onevenwichtigheden moeten echter in de eerste plaats worden vervuld door middel van wederzijdse eenwording.

Geen “rechtvaardige verdeling” zal hier helpen, het zal de conflicten alleen maar verergeren. Alles wat iemand meer krijgt zou geruchten en kritiek, ontevredenheid en wrok veroorzaken. Probeer maar eens om de salarissen te verhogen in een van de sectoren, men accepteert het totaal niet. Zelfs als dit niet ten koste van mezelf gebeurt en zelfs als het niet mijn doel is om meer te krijgen, vraag ik me nog steeds af waarom het geld aan hen werd gegeven en niet aan mij.

Wanneer zal ik er blij mee zijn als iemand een salarisverhoging krijgt? Alleen als ik met hem verbonden ben door banden van liefde. Dus, eerst moet mij de juiste instelling geleerd worden, zodat ik met hem rekening houd. Om te beginnen moeten we inzien – voordat we het bereiken om voor elkaar garant te staan – dat we volledig van elkaar afhankelijk zijn.

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 8/31/2011, “The Nation”

De Hele Wereld Bevindt Zich Op Een Klein Drijvend Vlot

Dr. Michael LaitmanDe gehele schepping is verdeeld in de vier niveaus van ontwikkeling: het levenloze, vegetatieve, dierlijke en sprekende niveau. En de menselijke ontwikkeling volgt eveneens dezelfde vier fasen.

Op het levenloze niveau aarzelt een mens niet om het eens te zijn met alles wat de hogere leiding met hem doet. Op het vegetatieve niveau verwerft hij zijn eigen verlangen, instemming en verschil van mening.

Stijgen tot het dierlijke niveau betekent een eigen karakter en bestemming, richting en individualiteit hebben, dat wil zeggen: een speciale functie innemen in de schepping, een actieve kracht bezitten binnen een algemene, grote machine van de natuur en de tandwielen ervan op de juiste manier in beweging brengen, volgens de acties van de Schepper, maar dan met eigen hand.

Wanneer iemand zelf gelijk wordt aan deze enorme machine, wordt hij een mens genoemd, Adam. Dat wil zeggen, dat hij dit totale mechanisme van de natuur omvat en beheert, in plaats van de Schepper, hij wordt opgenomen in het algemene systeem van de schepping. Dit betekent: stijgen tot het menselijke niveau.

Vandaag de dag, begint de mensheid te ontwaken van het levenloze niveau naar het vegetatieve niveau. Daarom voelen we ons ongemakkelijk en verliezen we richting, we weten niet waar we heen moeten gaan en waarom. En in de komende jaren zullen veel dergelijke gebeurtenissen zichtbaar worden, ze zullen mensen in verlegenheid brengen, het hen onmogelijk maken te begrijpen hoe verder te gaan.

Het zal de meest eenvoudige, ogenschijnlijk duidelijke dingen betreffen en geen belangrijke principes. Plotseling zal de basis van het leven verdwijnen: de economie zal niet meer functioneren, relaties tussen mensen zullen uiteen vallen, verwarring zal de machtsstructuren overweldigen. Het is alsof er een mist invalt en alles wordt onduidelijk.

Iedereen die ertoe kwam om Kabbalah te studeren, voelde op een gegeven moment dat hij in zo’n mist terecht kwam. In andere werelden voelt een mens niet meer, dat hij meester is van zijn leven, met alles in een duidelijke volgorde. Hier verschijnt een verborgen factor en dat verwart hem.

De beschermende functie van het lichaam begint te werken, die wil zich zelfverzekerd en veilig voelen, stevig op de grond staan om de controle in handen te houden en weten dat men een baan, geld, gezondheid en pensioen heeft. Maar plotseling zie je dat dit allemaal in een mist verdwijnt.

De gehele mensheid zal deze situatie voelen. En dan zal het, in plaats van in iemands persoonlijke situatie, op grote schaal gaan plaatsvinden, het zal beangstigend zijn. Maar dit zal ons naar het volgende niveau duwen, het zal ons dwingen om bescherming te zoeken, een nieuw fundament en het zal ons brengen naar het vegetatieve niveau.

Op het vegetatieve niveau zullen mensen ertoe gedwongen worden te zoeken naar hoe ze elkaar kunnen helpen, namelijk: hoe de globale en integrale verbinding op vrijwillige basis bereikt zal kunnen worden, bewust en vanuit het begrip, dat ze zonder dit niet kunnen overleven.

Het is alsof we allemaal op een vlot op staan, dat op het water drijft. Stel je voor, dat iedereen ongecoördineerde bewegingen maakt, die het vlot in tegengestelde richtingen laat schommelen. Om het vlot niet te laten kantelen moeten we elkaar vasthouden en voortdurend het evenwicht behouden, anders zullen we verdrinken! Dit gevoel zal de wereld beheersen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/26/2011, Shamati #115