Tag Archives: Maatschappij

Genade voor een vriend

938.02Daarom, als hij smeekt om genade voor zijn vriend, kunnen zij niet beiden tegelijk de vervulling van het gebed ontvangen, omdat alleen hij het nodig heeft, namelijk die verlossing: het voelen van de grootheid van Kedusha (heiligheid), “het verheffen van de Shechina uit het stof” genaamd (RABASH, “Wat Is, ‘Iedereen die rouwt om Jeruzalem wordt beloond met het zien van haar vreugde,’ in het Werk”).

Vraag: Wat is de essentie van genade? En wat vragen we voor een vriend?

Antwoord: We vragen of een vriend verbonden wordt met de rest van de Ten waarin de Schepper volledig onthuld kan worden. Dat is genade.

Vraag: In hetzelfde artikel zegt Rabash dat men zowel voor de maatschappij als voor de vriend moet vragen. Betekent dit dat ze hetzelfde zijn?

Antwoord: Ja.

Vraag: Zonder enige overgang? Of zijn het verschillende niveaus?

Antwoord: Een mens verliest zijn kleingeestigheid, voor hem is er geen verschil meer. Hij vraagt gewoon of de Kli, het vat, gecorrigeerd wordt in het uiterlijke deel.

Vraag: En hoe kunnen wij voor een vriend of voor de maatschappij vragen als de Schepper op dit moment niet belangrijk voelt?

Antwoord: Dan moeten we eerst de belangrijkheid van de Schepper vergroten.

Vraag: Maar we hebben het over de situatie waarin de Schepper niet belangrijk is en we moeten vragen. Hoe kunnen we vragen als Hij niet belangrijk is?

Antwoord: Vraag.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/mercy-for-a-friend/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/27/23, “What Is, “Anyone Who Mourns for Jerusalem Is Rewarded with Seeing Its Joy,” in the Work?”

Related Material:
What And How To Ask The Creator
How Can We Ask The Creator For Anything?
Whom To Pray For: Each Or Everybody?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Teacher, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Een machtige verzameling mensen tegen de Schepper

293In onze tijd heeft zich in de wereld een hiërarchie gevormd die uit slechts enkele tientallen families en mensen bestaat die de wereld beheersen en alles doen wat zij zelf willen. Het lijkt alsof zij eindeloze mogelijkheden hebben, zij beheersen de mensheid en houden het verkrijgen van ware informatie tegen.

Bovendien beperken ze ons bij het verkrijgen van medicijnen, normaal voedsel en goedkope energie die allang gebruikt had kunnen worden in plaats van olie, en dat doen ze vanuit hun egoïsme en hun positie.

Hieraan kunnen we niets veranderen voordat de mensheid tot een zodanig niveau van innerlijke integratie is gestegen dat zij de Hoge Kracht, het Hoge Bestuur, begint te voelen. Alleen dan zal de wereld niet langer door een handjevol mensen gecontroleerd worden. Dan zullen zij het Hoge Bestuur niet langer in de weg kunnen staan, zij zullen onze wereld niet langer kunnen beperken in haar positieve ontwikkeling.

Natuurlijk zijn deze mensen ook engelen, dit betekent dat zij worden geregeerd door de Hoge Kracht. Ze zijn als de schaduw van onze gebreken. Als wij ons met elkaar gaan verbinden, neutraliseren wij ze daarmee. Maar op dit moment, nu we niet met elkaar verbonden zijn maar in ons egoïsme, lijkt het erop dat wij hen in stand houden en dat wij hun krachtbron zijn, dat wij de voorwaarden voor hun bestaan scheppen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/a-mighty-bunch-against-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Kabbalists Versus Psychics” 7/14/12

Related Material:
The Masters Of The World
Freedom Between A Rock And A Hard Place
Who Am I: The Master Of Life Or A Wind-Up Toy?

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

 

Een Vrouw van de 21e Eeuw, deel 3

547.06Spirituele Oorlog voor de Wereld

Alleen vrouwen kunnen, zodra zij zich met elkaar verbinden, de situatie in de wereld veranderen en de orde erin herstellen. Maar helaas zijn vrouwen daarin niet actief. Elk land heeft wetten waardoor vrouwen hun toegang tot leiderschap kunnen opeisen om het leven in hun land goed te organiseren.

Gewoonlijk vechten vrouwen voor hun eigen rechten, voor gelijkheid, en wordt dat opgevat als een familie gevecht in de keuken. Maar ik heb het over een spiritueel gevecht. Een vrouw moet inzien dat dit nu het belangrijkste is en dat zij de hele wereld ervan bewust moet maken, zoals een moeder haar kinderen laat studeren, ze leert opruimen, ze naar school laat gaan, zich wassen, etc. De rol van de vrouw moet gezien worden als: de moeder van de mensheid.

De hele wereld wacht op de vrouw die haar taak op de juiste manier gaat vervullen en iedereen noodzaakt om het spirituele doel van de wereld te realiseren en te bereiken. Als wij ons in de juiste vorm met elkaar verbinden, laten wij het Hoge Licht, de Hoge Natuurkracht, toe om ons innerlijk te bereiken en ons te gaan beïnvloeden. Dit is de rol van de vrouw, de rol van de moeder.

Het blijkt dat de strijd niet moet gaan over de rechten van de vrouw, maar om haar bekwaamheid om de samenleving te beïnvloeden. Het ontbreekt vrouwen aan kennis, verbinding en organisatie. Als zij vooruit willen, moeten zij nog veel leren en zich daarvoor op de juiste manier met elkaar verbinden, hun opdracht leren kennen en met gepaste wijsheid en gevoel hun voorbestemming realiseren. Er is geen andere oplossing, het gaat net zoals bij een kind dat niet wil leren.

Het is niet gemakkelijk voor een vrouw om dit te doen, want door de geschiedenis heen is zij gewend om in de schaduw te blijven. Alleen de juiste educatie helpt. We moeten beginnen met kleine taken en van daaruit zal zich een serieuze organisatie ontwikkelen.

Een vrouw moet het programma en het doel van de schepping leren kennen, de fasen waar we doorheen gaan en de manier waarop wij ze kunnen bereiken. Vrouwen die nu gaan studeren, bereiden zich voor om leiders van de maatschappij en de mensheid te worden.

Jullie moeten je ervan bewust zijn dat jullie een speciale opdracht vervullen en dat jullie elke dag vasthoudender moeten zijn en bereid moeten zijn om alles te doen om de mensheid te redden van de moeilijke beproevingen die ons te wachten staan als we deze speciale fase niet op de juiste manier verwerkelijken.

Ik weet zeker dat jullie dit kunnen en ik sta klaar om jullie op alle mogelijke manieren te helpen. Ik wens jullie succes!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/a-woman-of-the-21st-century-part-3/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Women in the New World” 7/5/20, Part 1

Related Material:

A Woman of the 21st Century, Part 2

A Woman of the 21st Century, Part 1

The Last Generation—The Time Of Women

Filed under: Crisis, Globalization, Man and Woman, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

De oplossing bestaat uit verbinding

285.02De wereld zal klappen blijven krijgen totdat zij de oplossing vindt. Ofwel we gaan luisteren naar de methode van integrale verbinding of we zullen allerlei klappen krijgen, persoonlijk, publiek, oorlogen, enz. totdat we begrijpen wat er gehoord moet worden, namelijk horen dat de enige mogelijkheid om anders te leven bestaat uit verbinding.

Voor de mensheid zit er niets anders op dan ofwel in competitie met elkaar leven, in voortdurende strijd, ofwel in verbinding. We weten dat tijdens grote rampen of oorlogen een mens daar instinctief naar streeft. Daarom wordt dit ons nu onderwezen met de hulp van allerlei problemen.

Dan zullen we gaan begrijpen dat we ons naar verbinding toe moeten bewegen om aan het lijden te ontsnappen. Het zal wél een zuiver egoïstische beweging voorwaarts zijn en niets anders. Dat is nog heel ver verwijderd van een werkelijk afscheid van het egoïsme.

Omdat we de aard van de mens kennen, onthullen we geleidelijk en consequent de fasen van zijn ontwikkeling. Dit is geen truc. Het is vanuit liefde en vriendelijkheid, als er sprake van liefde is, zijn de omstandigheden die een mens moet doormaken altijd bepalend.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/salvation-is-in-connection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Victory Is a Sign of Defeat” 8/2/13

Related Material:

Where Is the Way Out of the Impasse?

A Condition for Our Existence on Earth

The Reason for the Imbalance Is in Us, in People

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

Wat zijn de eigenschappen van een rechtschapen mens? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat zijn de eigenschappen van een rechtschapen mens?

Allereerst is het belangrijk om duidelijk te maken wat mensen gewoonlijk onder rechtschapen verstaan: mensen die zichzelf inzetten voor het welzijn van anderen, bijv. mensen die geld, kleding en voedsel geven aan behoeftigen, maar zulke mensen hoeven niet rechtschapen te zijn.

Waarom niet? Omdat zulke mensen een natuurlijk verlangen hebben om goede daden te verrichten, maar op een instinctieve manier je verlangens volgen, is geen eigenschap van een rechtschapen mens.

Een rechtschapen mens is iemand die twee tegenkrachten in zich heeft, een positieve en een negatieve, en zijn vrije keuze gebruikt om de positieve kracht in een handeling om te zetten, tegen zijn eigen natuurlijke verlangen in.

De negatieve kracht is ons egoïstische verlangen, dat zorgt ervoor dat we onszelf willen bevoordelen zonder rekening te houden met anderen.

De positieve kracht zorgt ervoor dat we ontvangen wat we nodig hebben voor ons levensonderhoud en dat we, wat er dan overblijft aan anderen geven, ondanks de negatieve kracht die ons influistert dat we alles voor onszelf moeten houden. Een rechtschapen mens is iemand die deze twee krachten in zich heeft en de positieve kracht verheft boven de negatieve.

Als wij van onszelf aan anderen geven, tegen ons aangeboren verlangen in om alleen voor onszelf te ontvangen, brengen wij een correctie aan in ons verlangen: van ontvangen voor onszelf naar geven aan anderen. Onze ziel, onze collectieve verlangens, wordt dan gevuld met goddelijk Licht.

Als we ontvangen wat we nodig hebben voor ons levensonderhoud, en de rest aan anderen geven, worden we heel rechtschapen mensen. Sterker nog, we komen in evenwicht met de natuur. Het juiste evenwicht bewaren in het leven en met de natuur betekent dat we voor onszelf reserveren wat we nodig hebben om normaal te leven, en wat overblijft aan de samenleving geven.
Het betekent niet dat we heel sober van onze eerste levensbehoeften moeten leven. We kunnen gezond en rijk zijn en veel aan anderen geven.

We spreken hier over een neiging in ons hart, hoe meer deze neiging in ons hart zich van kwaad tot goed ontwikkelt, hoe meer we de positieve materialisatie ervan in de wereld zullen zien.

Based on the video “What Are the Qualities of a Righteous Person?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/what-are-the-qualities-of-a-righteous-person-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

We kunnen niet iedereen op één hoop gooien

273.02Opmerking: U zegt altijd dat de verbinding vriendelijk moet zijn vanuit het niveau van liefde.

Mijn antwoord: Er moet een wederzijdse aanvulling zijn in de maatschappij, van iedereen naar iedereen en wel zodanig dat iedereen zich kan uiten en de dingen op de juiste manier kan waarnemen.

Verder niets. Niemand dwingt je om zoals iedereen te zijn, om iedereen op één hoop te gooien, om een soort openbare catering voor iedereen te regelen. Niemand is gelijk aan de ander, maar iedereen doet er alles aan om in het openbaar zoals iedereen te zijn.

Vraag: U zegt altijd dat wij onder invloed staan van de Hoge Natuurkracht, die ons vormt. Hoe voelt dat?

Antwoord: De natuur wil niet dat we allemaal op één hoop worden gegooid. Absoluut niet. Daarom heeft ze ons verschillend van elkaar gemaakt. We zijn allemaal zo verschillend, in duizend opzichten. De natuur wil niet dat we precies hetzelfde zijn.

Daarom moeten wij ook zo handelen. Iedereen onderscheidt zich van de ander en moet zijn beste kwaliteiten allemaal laten zien en aan de maatschappij tonen. De maatschappij is blij met zulke mensen, ze moet ze aanmoedigen. Zo vullen ze elkaar aan en wordt de maatschappij rijker.

Vraag: Moet mijn individualiteit en de individualiteit van iedereen voor de maatschappij zijn of niet?

Antwoord: Ik denk dat het niet anders kan. Waarvoor kan dit anders gebruikt worden? We leven in een tijd waarin alles wat we doen heel individueel is, en anderzijds ook weer oplost in al het andere wat gedaan wordt.

Vroeger was ik gewend om iets alleen te doen en het was van begin tot eind alleen van mij, nu kan ik geen schroef meer maken als deze niet eerst door twintig handen gaat, en behalve ik zullen er vele ideeën en krachten in geïnvesteerd zijn.

Commentaar: Van over de hele wereld komen er onderdelen voor deze schroef. Dit is de wereld van vandaag.

Mijn antwoord: Ja, dit is de wereld van vandaag en daarom moeten we met onszelf en met de maatschappij op deze manier omgaan. Het belangrijkste is hoe we onszelf situeren in verbinding met anderen.

Deze wereld wordt hoe dan ook opgebouwd. Met vallen en opstaan.

Opmerking: Maar om de wereld niet zo te laten lijden ….

Mijn antwoord: Mensen zullen leren. Het kan niet op een andere manier? Je ziet bij kleine kinderen hoe ze geleidelijk aan leren en dan minder lijden, minder vallen, minder … enz. Zo groeit een mens.

Wat kan je eraan doen? De natuur vindt het niet goed dat een klein kind een enorm zwaar gewicht optilt of iets dergelijks doet, hij mag alleen dingen doen die in overeenstemming zijn met zijn mogelijkheden, zodat hij anderen niet schaadt en zich ontwikkelt. Zo is het ook met ons.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/we-cannot-throw-everyone-into-the-same-pot/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 4/14/22

Related Material:

Education in Future Society

The Secret Of Universal Equality

Conditional Equality

Filed under: Crisis, Education, Globalization, News | Add Comment / Ask Question →

 

Waar het ons aan ontbreekt in het leven

600.02

In het algemeen geldt: hoe groter het begrip, hoe groter de misvatting, hoe intelligenter, hoe minder verstandig (George Orwell, 1984).

Vraag: In principe staan intelligente, mentaal ontwikkelde mensen die bepaalde hoogten in de menselijke hiërarchie hebben bereikt, aan het roer van de menselijke ontwikkeling. Wat ontbreekt er bij intelligente mensen om alles in orde te brengen?

Antwoord: Liefde. De geest kan alleen door liefde in evenwicht worden gebracht. Als er geen liefde is voor andere mensen, veroorzaakt de geest destructie.

Vraag: Hoe kan ik liefde toevoegen? Waar kan ik het vandaan halen?

Antwoord: Dit is een enorm grote opgave. Het is het enige waar het ons aan ontbreekt in ons leven. Iedereen moet hieraan werken. De belangrijkste opgave is dat mensen elkaar gaan benaderen met een glimlach, met liefde. Het is heel moeilijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/what-we-lack-in-life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 6/24/22

Related Material:

Love Will Cover All Our Crimes

Love Always Rises Above Hate

Penetrating Love Through Barricades Of Hate

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

 

Waarheid en leugen in de moderne maatschappij

631.1Vraag: Zal er in de toekomstige maatschappij ook een categorie als “waarheid en leugen” bestaan?

Antwoord: In de natuur bestaat een dergelijke categorie niet, maar wel bij de mens en dan alleen als hij aan zichzelf denkt in plaats van aan anderen.

Op de minerale, vegetatieve en bezielde niveaus van de natuur bestaat zo’n concept niet, omdat deze niveaus onbewust werken volgens de wetten van de natuur. Dieren hebben geen vragen over waarheid, leugen, geven, liefde, haat, enzovoort. Deze categorieën zullen langzamerhand ook bij de mens verdwijnen, onder de invloed van zelfontwikkeling.

Vraag: Waarom komen mensen door de geschiedenis heen zo vaak voor de waarheid op?

Antwoord: Het is nu eenmaal een feit dat de mens niet begrijpt wat waarheid eigenlijk is. Men heeft een soort innerlijke overtuiging dat alles waarheid behoort te zijn. Maar wat is waarheid? Iedereen heeft zijn eigen egoïstische waarheid die hem juist lijkt: zó zou het moeten zijn! Daarom heeft een mens hier geen keuze, men blijft zoeken naar waarheid en rechtvaardigheid. Maar de oplossing van deze categorieën kan alleen worden bereikt als mensen aan elkaar geven.

Vraag: In de moderne maatschappij komen mensen dus op voor de waarheid en denkt men dat men deze waarheid aan iedereen uitdraagt, maar in werkelijkheid betekent het niets?

Antwoord: Dit wil niet alleen zeggen, dat het niets betekent. Integendeel, het is een verschrikkelijke houding naar mensen en naar de wereld als een mens zijn persoonlijke waarheid, de manier waarop hij dingen begrijpt, wil laten zegevieren. Dit is een van de voorbeelden van fascisme en geweld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/truth-and-lie-in-modern-society/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 4/26/22

Related Material:

How To Define Truth And Lie?

Truth And Falsehood From The Perspective Of Kabbalah

Lie And Truth, Part 1

Filed under: Crisis, Globalization, Society | Add Comment / Ask Question →

 

In welk opzicht zal de samenleving verbeteren in de toekomst? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: In welk opzicht zal de samenleving verbeteren in de toekomst?

De samenleving zal in de toekomst in die zin verbeteren dat het de gelukkigste en meest perfecte samenleving ooit zal worden, positieve verbondenheid, liefde, wederzijdse verantwoordelijkheid en eenheid zullen de enige criteria voor de mensheid worden om in totale harmonie, vrede en vreugde te leven.

Wij kunnen ons de toekomstige staat van de menselijke samenleving voorstellen als een gezin, waarin we elkaar allemaal gelukkig willen maken, elkaar helpen waar mogelijk, elkaars geest verheffen en op die manier zullen onze systemen functioneren om ons te helpen ontvangen wat we nodig hebben, zodat we evenwicht bereiken met elkaar en met de natuur.

De wetten die in een liefdevol gezin gelden, zijn  dezelfde wetten die wij nu als samenleving overtreden – wetten van één enkel, integraal, volmaakt systeem – daarom ervaren wij dat de samenleving vol is met talloze problemen en crises. Door stappen te ondernemen om de wetten van één enkel integraal, volmaakt systeem in onze sociale verbindingen te implementeren, trekken wij positieve krachten aan die in de natuur aanwezig zijn, deze krachten maken het ons mogelijk om zulke wetten in acht te nemen, ze gaan ons vervullen met een gevoel van harmonie en volmaaktheid.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/07/how-will-society-improve-in-the-future-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the video “Kabbalah Express” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Israel Shimshon on June 24, 2022. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

In 1 à 2 zinnen: wat is Kabbalah? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: In 1 à 2 zinnen: wat is Kabbalah?

Kabbalah is een methodologie voor de uitbreiding van het menselijk bewustzijn door middel van de verbinding van verlangens. In zo’n breder bewustzijn gaan we de Kracht waarnemen die onze werkelijkheid heeft geschapen en in stand houdt, daardoor komen we meer te weten over de wereld waarin we leven en over de verbanden tussen oorzaak en gevolg; als leden van de samenleving worden we dan vriendelijker en toegankelijker en dragen we meer bij aan die samenleving.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/02/in-1-2-sentences-what-is-kabbalah-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →