Tag Archives: Luiheid

Luiheid: een prachtige eigenschap

laitman_564Vraag: Wat is de spirituele wortel van luiheid?

Antwoord: Luiheid is een prachtige eigenschap! Ik raad jullie werkelijk aan om luier te worden, dan doe je minder stomme dingen. Luiheid is namelijk de correcte afweging van de mate waarin een bepaalde handeling noodzakelijk is.

Vraag: Wat moet je doen als je geen kracht hebt en je daardoor te lui bent om de noodzakelijke dingen te doen, dingen die belangrijk zijn?

Antwoord: Dan zijn ze dus eigenlijk niet zo belangrijk en noodzakelijk. Daarom staat er geschreven: “Je kunt beter stilzitten en niets doen.” Ga denken, lezen en proberen om dit te internaliseren: daarvoor ben je geboren, niet om heel veel fysieke handelingen uit te voeren die onze wereld alleen maar vervuilen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 7/9/17

Korte Kabbalah Tips – 1-29-17

Laitman_917.01Vraag: Ik ben erg lui. Hoe kan je ervoor zorgen dat je op het spirituele pad niet lui bent?

Antwoord: Luiheid is een prachtige eigenschap waardoor voorkomen wordt dat een mens onnodige dingen doet. Gebruik deze eigenschap op de juiste manier, dan zal het zeker lukken.

Vraag: Waarom bestudeert mijn man de Wijsheid van Kabbalah? Ik begrijp dat niet en ik wil ook helemaal niet dat hij dat doet.

Antwoord: Je begrijpt niet wat het is. Aan jou is de mogelijkheid om dit hoge weten te leren nog niet gegeven, maar wel aan je man. Als hij de Wijsheid van Kabbalah bestudeert, verwerft hij daarmee ook spirituele vooruitgang voor jou. Maak het hem dus niet moeilijk. En wees niet jaloers op hem, hij is immers je man.

Vraag: Is er een andere, diepere waarneming van de wereld voorbij de Machsom (barrière)?

Antwoord: Als je de Machsom overgaat, wordt het mogelijk om de wereld door de eigenschap van geven te ervaren, dit manifesteert zich in je als je de Machsom overgaat.

Vraag: Zou het kunnen dat de Machsom een leugen is en niet echt bestaat?

Antwoord: Als je dit zelf ontdekt, kan je deze vraag beantwoorden. Kabbalisten schrijven dat de Machsom bestaat, daarom verlangen we ernaar om dit te ontdekken en te bereiken.

Vraag: Op welk niveau kunnen we voelen dat er geen verschil is tussen zelfvervulling en de vervulling van anderen?

Antwoord: Op het niveau van de eigenschap van Bina wil je anderen vervullen en niet jezelf, op deze manier vervul je dan eveneens jezelf.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/29/17