Tag Archives: Loofhuttenfeest

Kom uit je vertrouwde woning en ga naar een tijdelijke verblijfplaats

Dr. Michael Laitman

Vóór de feestdag van het Nieuwe Jaar – Rosh Hashanah – in de periode van inkeer – Selichot – verhelderen wij al onze egoïstische verlangens die wij aanduiden als slecht. Dan maken we ze los van het afgelopen jaar en gaan we op weg naar het volgende jaar, naar nieuwe veranderingen (Rosh Hashana).

We beseffen ook dat we niets kunnen beginnen met onszelf, deze staat wordt de Grote Verzoendag –  Yom Kippur – genoemd. We komen tot het besluit dat er maar één oplossing is: het belang van de eigenschap van geven vergroten, ons egoïsme heeft minachting voor deze eigenschap We besluiten om het belang van spiritualiteit te verhogen en ons niet bezig te houden met onze egoïstische verlangens, maar het verlangen naar geven te vergroten. Dit symboliseert de feestdag van  Sukkot.

Pak het verlangen om te geven, dat nu onbelangrijk voor je lijkt te zijn, als “afval”, en verhef het belang ervan overeenkomstig jouw inschatting. Houd je niet bezig met je egoïstische, ontvankelijke verlangens, maar verlaat ze en ga naar een “tijdelijke woning”, naar het verlangen om te geven.

Je moet uit je vertrouwde egoïstische “huis” vertrekken en een nieuwe structuur bouwen, en wel zo dat het belangrijkste onderdeel daarvan, het dak, de kwaliteit van geven zal zijn. Dit laat zien in hoeverre je gelijkvormig kan zijn aan het Licht dat zich boven het dak van de Sukkah bevindt. Het zal voor je schijnen in de mate waarin je in staat bent om het te aanvaarden. Dit is de betekenis van het Sukkotfeest.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2010/09/come-out-of-your-reliable-home-and-dwell-in-a-booth/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 9/21/10, Shamati #96

Related Material:

Laitman.com Post: On The Holiday Of Sukkot

Laitman.com Post: Joy Is A Sign of Bestowal

Laitman.com Post: The Special Light Of The Sukkoth Holiday

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Holidays, Inner Work | Add Comment →

Loofhuttenfeest (Soekot): Een bescherming van vrede voor de hele wereld (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin:  Soekot: Een bescherming van vrede voor de hele wereld

Soekot (het Feest der Tabernakels) is een belangrijke en vreugdevolle traditie die spirituele opgang symboliseert. De ware betekenis van dit feest is het bouwen van een nieuwe werkelijkheid van wederzijds begrip en wederzijdse steun – een soeka (loofhut) van vrede – door de positieve kracht die wij door onze verbinding met elkaar voortbrengen.

Nu verdeeldheid de gemene deler is geworden in gezinnen, families, de samenleving en tussen landen, is het principe van dit feest bijzonder actueel.

Dit feest wordt ook wel het “Oogstfeest” genoemd, omdat het de jaarlijkse inzameling van de oogst viert. Zoals er geschreven staat: “Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van het land bijeenbrengt, zult gij zeven dagen lang het feest van de Eeuwige vieren.” (Leviticus 23:39)

Vanuit spiritueel perspectief symboliseert Soekot een mooi proces van innerlijke verandering. Het is gebruikelijk om dit feest te vieren in een tijdelijk onderkomen dat speciaal voor deze periode is gebouwd, de soeka. Het dak, de schach genaamd, moet gemaakt zijn van het “afval van de hooischuur en de wijngaard”.

Dit afval symboliseert de dingen die wij terzijde schuiven en als minder essentieel beschouwen. Wij verheffen waarden als geven, zorgzaamheid, empathie, solidariteit en verantwoordelijkheid voor elkaar boven ons hoofd als de kostbaarste en belangrijkste eigenschappen die er zijn, als een beschermend dak dat ons beschermt tegen de brandende zon. Zoals het in het Hooglied wordt beschreven: “Ik zat onder Zijn schaduw met grote vreugde…

Het dak, juist van deze gewoonlijk afgedankte elementen, tot de bedekking maken van een feestelijke hut, betekent dat we de intentie hebben om onze waarden om te keren en ons te transformeren van egocentrische individuen tot zorgzame, empathische mensen. Het lijkt erop dat we in onze tijd deze idealen dringend nodig hebben om de razende woede die zich in ons dagelijks leven heeft verspreid, tot bedaren te brengen.

Soekot is een oproep om ons comfortabele egoïstische “huis” – dat wil zeggen onze eigenliefde – te verlaten en een nieuw onderkomen te bouwen, een soeka, als symbool van de nieuwe wereld die wij kunnen creëren als wij de kwaliteiten van geven en broederschap verwerven, de belangrijkste kwaliteiten voor het creëren van een solide, duurzame samenleving die aan iedereen ten goede zal komen.

Wat staat ons in de weg om voor iedereen een goed leven te creëren, inclusief voor onszelf? Alleen het menselijk ego, het verlangen om ten koste van anderen te genieten. Als onderdeel van de natuurlijke evolutie van de mensheid, is het ego tot vreselijke proporties uitgegroeid, terwijl de natuur van ons verwacht dat wij ons houden aan haar basiswet van evenwicht tussen al haar elementen: de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus.

De barre omstandigheden waarin de mensheid verkeert met een wereldwijde pandemie, disbalans in het klimaat en wereldwijde verstoringen, zijn pogingen van de natuur om onze situatie van afscheiding om te keren en onze harten dichter bij elkaar te brengen. Dergelijke situaties vragen om de bouw van de ware soeka van liefde en eenheid die de hele mensheid zal beschermen, ten dienste van een goede toekomst. Hoe eerder wij de les begrijpen die de natuur ons leert, hoe eerder wij ons vluchtige en kwetsbare leven kunnen omvormen tot een leven dat positief, stabiel en vredig is.

Wij, als Joodse mensen, moeten een voorbeeld zijn van eenheid en de weg daarheen wijzen, zodat anderen ook deze weg kunnen gaan, wij moeten de hele wereld verzamelen onder één grote schach, waar we als één verenigd zullen zijn. Als dit gebeurt, zal het tijdelijke onderkomen van de soeka geworden zijn tot de gemeenschappelijke ruimte die wij in ons hart voor elkaar maken en zal de mensheid verzekerd zijn van een gezond leven, een gelukkig samenleven onder één wereldwijde schach (dak).

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/sukkot-a-covering-of-peace-for-the-entire-world-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Soekot: hechting door één enkele “omarming”

De Torah, Vayikra (Leviticus) 23:33 – 23:36: De Eeuwige sprak tot Moshé: Spreek tot de Kinderen van Jisraël: Op de vijftiende dag van diezelfde zevende maand is het gedurende zeven dagen Chag-Hasoekoth – loofhuttenfeest – ter ere van de Eeuwige. Op de eerste dag is er een oproep tot bijzondere wijding, geen enkele inspannende arbeid mogen jullie doen.

Gedurende zeven dagen moeten jullie een vuuroffer ter ere van de Eeuwige brengen, op de achtste dag is er weer een oproep tot bijzondere wijding voor jullie en brengen jullie een vuuroffer ter ere van de Eeuwige; een feestelijke afsluiting is het, geen enkele inspannende arbeid mogen jullie doen. (Vertaling: De Pentateuch, Jitschak Dasberg)

Het Loofhuttenfeest duurt zeven dagen, elke dag is er een spirituele opgang naar de spirituele niveaus Hesed, Gevura, Tifferet, Netzach, Hod, Yesod en Malchut.

Op de achtste dag vindt er een speciale bijeenkomst plaats als een mens het Licht van Hassadim (Genade) ontvangt, het Licht van liefde, vriendschap, geluk, compassie, partnerschap en genade. Hierover staat geschreven “omhelsd worden door de rechterzijde,” zoals er geschreven staat: “Zijn linkerhand is onder mijn hoofd en Zijn rechterhand omhelst mij.” (Hooglied 8:3) 

Dit betekent dat Rosh HaShanah en Jom Kipoer betekenen: “Zijn linkerhand is onder mijn hoofd,” en Soekot betekent: “en Zijn rechterhand omhelst mij.” Op de laatste dag, op de achtste dag van Soekot, vindt er een gedeeltelijke vereniging plaats tussen de mannelijke en de vrouwelijke delen van de Kli.

In deze periode geeft het verlangen van de mens, door middel van het Hoge Licht, lichtschijnsel door; dat gebeurt tijdens alle dagen van het feest, wij verwachten de onthulling van de grootheid van het Licht van Hassadim en een sterke verbinding tussen de mannelijke en de vrouwelijke delen van het verlangen om elkaar te “omhelzen”.

Daarom is iedere dag van het Loofhuttenfeest belangrijk, alle dagen die in de Soeka worden doorgebracht – die speciaal onder de koepel van de hemel is gebouwd – waarin een heilige bijeenkomst en een heilig feest zijn voorbereid.

Dan blijkt dat een mens die zeven dagen in een Soeka verblijft, alle corrigerende Ohrot Ha Makifim (Omringende Lichten) ontvangt, zij vervullen hem en duwen hem voorwaarts naar ontdekking, verbinding en contact met de Schepper.

En dit gebeurt op de achtste dag als de Soeka verlaten wordt, daarom wordt de achtste dag Simchat Torah (Vreugde van de Wet) genoemd. Torah is het Licht waardoor de mens gecorrigeerd wordt, het vervult hem met geluk.

Opmerking: Er wordt gezegd dat er elke avond leden van de Ushpizin (gasten), bezoekers, naar de Soeka komen, in een bepaalde volgorde: Abraham, Isaak, Jacob, Mozes, Aaron, Jozef en David.

Antwoord: Al deze bezoekers symboliseren de Lichten van correctie op zeven spirituele niveaus. Het zijn geen historische figuren, maar spirituele staten. Elk van deze niveaus heeft een uniek karakter, en alleen als een mens door deze niveaus heengaat, als hij zich op deze zeven verschillende niveaus corrigeert, wordt hij geschikt voor de onthulling van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2015/09/sukkot-adhesion-with-a-single-embrace/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/18/15

Related Material:

The More Impenetrable The Darkness, The Brighter The Light

More Shade Than Light

The Days Of Spiritual Ascent

Filed under: Holidays, Spiritual Work, Torah | Add Comment →