Tag Archives: Lijden

Zeggenschap hebben over je lot

laitman_437Vraag van Facebook: Ik heb een heel moeilijk leven. Ik zal u niet lastig vallen met de details. Ik wil graag begrijpen wat u bedoelt als u beweert dat ik zeggingschap kan krijgen over mijn lot.

Antwoord: Zeggingschap krijgen over je lot betekent dat je moet opstijgen naar de oorsprong van je lot, naar de plaats vanwaar het hoge leiderschap ons bestuurt.

Het hoge leiderschap lijkt zich boven onze wereld te bevinden, buiten onze gevoelens, maar wij kunnen het beïnvloeden als wij boven ons ego uitstijgen, als wij ons verbinden tot een goede relatie met elkaar. Dan beïnvloeden wij onze spirituele oorsprong op een positieve manier, wij worden er gelijkvormig aan en op die manier ontvangen wij van daaruit een positieve invloed. Zo kunnen wij onze lotsbestemming veranderen.

Ik betreur het om te horen dat je een moeilijk leven hebt en dat je daaronder lijdt, je kan je leven echter totaal veranderen. Probeer het! Je zult zien wat de Wijsheid van Kabbalah je daarin adviseert, ik zal heel blij zijn als ik van je hoor dat er dingen voor je veranderd zijn.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/25/17

 

Wat Is De Oorzaak Van Het Lijden?

laitman_293Vraag: Waarom moeten mensen, voor wie de tijd van de correctie nog niet gekomen is, nog steeds lijden? En wat voor oplossing zou er voor de mensheid geweest zijn, behalve het lijden, tijdens de periode van duizenden generaties, waarin de Wijsheid van Kabbalah – tot het jaar 1995 – nog verborgen was?

Antwoord: Lijden wordt veroorzaakt door het feit dat we ons egoïsme moeten ontwikkelen tot het moment waarop het werkelijk hogere, speciale, eeuwige genoegens wil bereiken.

We hebben dus een lange weg moeten afleggen, te beginnen bij de schepping van atomen, moleculen, bodem en water, vervolgens van primitieve organismen, planten en dieren, en uiteindelijk de schepping van de mens in zijn huidige staat. Dit is een heel lange weg geweest en dit alles werd vergezeld door lijden.

Pas nu zijn we begonnen aan onze laatste fase van ontwikkeling. Maar nu hebben we de mogelijkheid om ons te ontwikkelen met behulp van de Wijsheid van Kabbalah, een speciale methode waardoor het mogelijk is om het Hoge Licht aan te trekken.

Nu kunnen we ons ontwikkelen door middel van Achishena ( het versnellen van de tijd), wij kunnen onze ontwikkeling versnellen zonder dat de natuur ons daartoe aanzet door middel van lijden, maar door ons verlangen om voorwaarts te gaan, door te anticiperen op het Doel. Op deze manier stopt het lijden. Dit betekent dat het mogelijk is om sneller voorwaarts te ‘rennen’ naar het Doel van de schepping dan de snelheid van de ‘stok’ die zich altijd achter ons bevindt, zo zal deze stok ons niet inhalen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/28/16

 

Zich Verwijderen Van De Bron Van Goedheid

 Vraag: De Wijsheid van Kabbalah is een wetenschap die gaat over het ontvangen van hoger genot, maar u zegt dat de waarheid bereikt wordt door middel van lijden. Hoe kan dit waar zijn? Is het de bedoeling dat wij lijden?

Antwoord: Niemand is voorbestemd om te lijden. Integendeel, de Wijsheid van of Kabbalah is een wetenschap die ons leert hoe wij de Hoge Kracht, die alleen goedheid verspreidt, kunnen bereiken. Om deze goedheid te voelen is het echter noodzakelijk om het tegengestelde gevoel te ervaren. Hiervoor hoeven wij ons niet onder te dompelen in lijden. Als wij de oorsprong van het lijden begrijpen, is dat al voldoende voor ons. Dit maakt namelijk een enorm groot verschil.

Ik lijd omdat ik ver van de Oorsprong van Goedheid verwijderd ben, en ik kan alleen goedheid bereiken in die Oorsprong. In de Wijsheid van Kabbalah wordt het lijden niet zo ervaren als in de fysieke wereld, waar wij het voelen als een gebrek aan vervulling. Integendeel, het lijden bestaat uit een gebrek aan de mogelijkheid om te geven, zoals een koe lijdt wanneer zij een kalf wil voeden, als zij barst van een overvloed aan melk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/15/16

 

De Verantwoordelijkheid Van Een Kabbalist

laitman_229Vraag: In de loop van de geschiedenis van de mens is er in de wereld nauwelijks een dag te vinden zonder oorlog. Zelfs in onze tijd zijn er veel wrede oorlogen. Waarom lijden zelfs ontwikkelde mensen zoals Kabbalisten hieronder?

Antwoord: Kabbalisten lijden zelfs meer dan anderen, omdat ze zich ten opzichte van iedereen verantwoordelijk voelen. Ze voelen de enorme last van het lijden dat door oorlogen veroorzaakt wordt. Daarnaast ervaren ze ook een heel grote hoeveelheid genot die de mensheid in plaats van het lijden zou kunnen ontvangen, als zij een beetje moeite zou investeren in zelfcorrectie.

Ten opzichte van een ‘gewoon mens’ is een Kabbalist te vergelijken met een volwassene ten opzichte van een kind. Een kind dat ziek is, lijdt alleen aan de ziekte, maar de volwassene die dicht bij het kind staat, lijdt veel meer en is bereid om alle pijn van het kind op zich te nemen.

Hierover wordt gezegd: “Hij die kennis vermeerdert, vermeerdert smart ” – Kohelet 1:18 (Prediker). Daarom moeten we ons verenigen om deze periode van lijden en oorlog snel te overwinnen en het gevoel van de Hoge Wereld binnen te treden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/14/16

 

Omstandigheden Die Ons Aansporen Naar De Schepper

Laitman_002Vraag: Ik werk in een ziekenhuis, ik zie mensen die elke dag lijden en ik kan hen alleen maar fysiek helpen. Hoe moet ik daar innerlijk mee omgaan? Soms kan ik mezelf niet losmaken van wat ik meemaak en denk ik er dagen achtereen aan.

Antwoord: Dit is natuurlijk heel moeilijk. Ik kan me niet voorstellen, zelfs vanuit Kabbalistisch perspectief, hoe je onverschillig zou kunnen blijven bij het zien van zieke mensen die lijden. Tegelijkertijd is het echter belangrijk om in te zien dat het lijden dat deze mensen ondergaan, omstandigheden zijn die hen aansporen naar de Schepper.

Het is geen boetedoening of een betaling voor iets. Als een mens zich op de juiste manier verhoudt tot zijn lijden, wat betekent dat hij het gebruikt voor zijn spirituele vooruitgang, rechtvaardigt hij het lijden. We moeten mensen ermee helpen dat zij zo snel mogelijk vast kunnen stellen dat het lijden alleen aan ons wordt gegeven om ons aan te sporen naar de onthulling van de Schepper.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/14/16

 

Pijnlijke Geboorte

laitman_284_06Vraag: Waarom wordt een mens altijd met veel pijn geboren?

Antwoord: In de Torah staat geschreven: “……in pijn zul je kinderen baren.” Spirituele geboorte kan niet zonder pijn plaats vinden, daarom is een kind baren in onze wereld eveneens pijnlijk, dit heeft te maken met wortel en tak.

Zelfs elementaire deeltjes die zich met elkaar verbinden, ervaren pijn bij de creatie van een nieuwe verbinding. Elk deeltje moet zijn invloed verminderen en gehoorzamen aan het tegengestelde deeltje en op die manier een soort conglomeraat creëren, een verbinding tussen tegengestelde eigenschappen.

Als er nieuw leven wordt gecreëerd – wat betekent dat er een transformatie plaatsvindt tot jij bent voor mij en ik ben voor jou, afwisselend – blijkt dat alles op pijnlijke concessies is gebaseerd.

Als het komt tot de geboorte op het volgende spirituele niveau, is dit altijd pijnlijk want je moet boven jezelf uitstijgen, boven je ego.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/3/16

 

Crisis = Gevaar En Kans

laitman_600_02Mening (David Servan-Schreiber): “Anderen helpen activeert gebieden in de hersenen die een gevoel van genot in ons stimuleren. Dit is specifiek zo omdat we hierdoor in moeilijke tijden de nadruk op communicatie tussen mensen moeten leggen.”

“Een volk dat zich wijdt aan de groei van het bruto nationaal product, werkt volgens de maatstaven van monetaire eenheden. Het is echter onmogelijk om de gezondheid van kinderen, geluk, zingen, een stabiel huwelijksleven, eerlijkheid van degenen die aan de macht zijn, humor, onderwijs, wijsheid en liefde af te meten aan geld. Het bruto nationaal product van de natie meet van alles, maar niet de aspecten waardoor het werkelijk de moeite waard is om te leven.”

“De positieve ontwikkeling van een natie hoeft niet te worden afgemeten aan de toename van de vervaardiging van wapens en de bouw van gevangenissen, maar wel door het ware welzijn van haar burgers. Mensen zijn blij wanneer hun banen niet met consumptie verbonden zijn. Het maken van een verbinding met anderen, actief zijn, aandacht voor gezamenlijke belevenissen, permanente educatie, iets nieuws proberen en jezelf aan anderen wijden: dit is de formule voor geluk!”

“Er zal een wereldwijde financiële crisis voor nodig zijn totdat deze eeuwige waarden uiteindelijk het onderwerp van een publiek debat zullen zijn.”

Mijn commentaar: Juist lijden dwingt ons om aandacht aan anderen te besteden, ook al lijkt het zo dat een mens zich door lijden in zichzelf opsluit. Maar in feite komt een mens alleen door lijden tot mededogen en barmhartigheid. Dus de crisis die zich ontwikkelt, zal ons ertoe dwingen om aandacht aan mensen om ons heen te besteden en op deze manier geluk te bereiken. Maar dit zou alleen plaatsvinden na een heel groot lijden!

In plaats daarvan biedt de wijsheid van Kabbalah een eigen manier die gemakkelijk is om met elkaar snel het geluk te bereiken. Dus kies nu! Het is geen toeval dat het Chinese karakter voor ‘crisis’ is samengesteld uit twee tekens: ‘gevaar’ en ‘kans’.

 

Het Is Maar Eén Sprong Naar Geluk

Dr. Michael LaitmanVraag: Er is een Japans gezegde dat gaat als volgt: “Door moeilijkheden zal je in een edelsteen veranderen.” Hoe ziet u dat?

Antwoord: Dit is uit de filosofie van de Samoerai waarin men over de weg van het lijden spreekt. Ik denk dat we dat helemaal niet nodig hebben omdat wij onze eigen weg gaan. Waarom zouden we via de weg van het lijden op weg gaan naar geluk? Wij kunnen onmiddellijk boven het lijden uitspringen, zoals de Joden heel goed weten.

We zijn daar intussen niet in geslaagd omdat we niet willen luisteren naar de methode die we duizenden jaren geleden hebben ontvangen: de wijsheid van Kabbalah. Deze wijsheid kan ons in één sprong naar geluk brengen.

Opmerking: Maar toch, toen u problemen met uw gezondheid had zei uw leraar dat hij jaloers op u was omdat hij daarin een teken van vooruitgang zag.

Antwoord: Zeker, dankzij lijden verbetert een mens zichzelf omdat lijden tegen het ego ingaat, want dat wil alleen maar genot. Daarom kwam er een systeem van studie en begrip dat tegen het ego inging. Maar dit is niet de juiste manier!

Het Christendom zegt: “Als iemand je op de wang slaat, keer hem dan ook de andere wang toe.” Dit is niet juist. We moeten een andere weg bewandelen. De wijsheid van Kabbalah legt alles op een heel eenvoudige manier uit. De Schepper heeft leven en dood geschapen, kies dus voor het leven. Wij moeten uit alle macht verlangen naar het goede, naar liefde, naar welzijn en ons niet begraven in lijden. Dat hebben we niet nodig. Met opzet kiezen voor ballingschap, daar lijden en denken dat dit voor iedereen beter is, is absoluut de verkeerde weg! Het ego trekt ons bewust in die richting maar dit is geen Kabbalistische benadering van de wereld, van onze geschiedenis en onze opdracht.

De Schepper zegent ons met vrede, geluk, Licht en warmte, maar absoluut niet met lijden. Want als de mens lijdt is hij niet in staat om de Schepper te zegenen. Hij kan niet huilen en tegelijkertijd zeggen: “Hoe goed is het voor mij om in Uw nabijheid te zijn!” Het is dus voor ons verboden om ons eigen lijden verder te ontwikkelen. Hierop is het Christendom gebaseerd. Vanuit het gezichtspunt van Kabbalah is dit absoluut onjuist.

Vraag: Wat betekent dan “Verheug je als de boosdoeners aan je onthuld zijn”?

Antwoord: Dit betekent dat je verheugd bent als je je gebreken in jezelf ontdekt. Hier ben je blij mee en je lijdt er niet onder. Dit is blijheid omdat je persoonlijke eigenschappen nu onthuld worden en je ziet dat je ze kunt corrigeren. Als zij door Boven aan je onthuld worden, betekent het dat je ze zeker zult corrigeren.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 8/5/15

* In verband met het Europese Kabbalah Congres in Roemenië zullen er tot woensdag 9 september weinig of geen blogs verschijnen.

 

Kiezen Tussen Leven En Dood

Dr. Michael LaitmanRabash, artikel 561: ‘De Ziel van Israël’ (uit Dargot HaSulam): Zij die een verenigde ziel van Israël in stand houden, namelijk zij die anderen naar hun merites beoordelen, behouden hun zielen, want “de dwazen worden tijdens hun leven ‘dood’ genoemd.”

Zonder de bereidheid om anderen te rechtvaardigen, raakt men in ‘twee helften’ verdeeld, te vergelijken met een bestaan tussen leven en dood. Als de mens naar het goede neigt, wil dat zeggen dat hij tot het gebied van het leven behoort. Dan vult het Licht dat men aantrekt de gehele samenleving.

Wij staan op een cruciaal punt omdat wij een vrijheid van keuze hebben die het ons mogelijk maakt om tussen leven of dood te kiezen, namelijk om te streven naar goed of kwaad. Als wij ons verenigen volgens de aard van de eigenschap die wij bereiken, worden we gelijkvormig aan het Licht en gaat het Licht door ons heen stromen. Het Licht vult ons, bereikt de naties van de wereld en beïnvloedt hen.

Zo is onze samenleving samengesteld. Deze bestaat uit twee delen: het Licht gaat naar het bovenste gedeelte, Galgalta ve Eynaim, Israël, en daalt af naar het lagere gedeelte, AHP, de naties van de wereld. Dit vindt plaats als Israël zichzelf beoordeelt naar zijn merites.

Als Israël zich niet verenigt, maar men juist afstand van elkaar neemt, men elkaar afstoot, of de voorwaarde om te zijn ‘als één mens met één hart’ afwijst, is het Licht niet in staat om er doorheen te stromen. Wanneer de flessenhals wordt geblokkeerd, kan het Licht niet vanuit Ein Sof (Oneindigheid) naar alle schepselen neerdalen. Dan beoordeelt Israël de gehele wereld naar de mate van schuld.

Of wij het nu wensen of niet, door het feit dat wij het volk Israël zijn, zijn we in een kanaal geplaatst dat het Licht van Ein Sof naar de wereld brengt en zo wordt de gehele wereld ofwel naar lijden of naar goedheid geleid.

Vraag: Wat wordt er van ons verwacht om de overgang te maken van de staat van dood naar die van leven?

Antwoord: Alles is afhankelijk van onze verbinding of ons gebrek aan verbinding. Wij moeten aan het Licht gelijk worden, zo niet dan zij wij eraan tegengesteld. In spiritualiteit bestaat maar één wet, de wet van gelijkheid van vorm tussen het schepsel en de Schepper.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/21/14, Writings of Rabash

 

Het Hoogste Uitzichtpunt

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam zegt in Brief 5, dat hij blij is over het kwaad dat onthuld wordt. Het zijn krachten die bedoeld zijn als hulp, hoewel ze zich in deze vorm manifesteren omdat ze nog niet gecorrigeerd zijn. Het gaat over verlangens die niet op een andere manier onthuld kunnen worden.

De Lichten en de kelim (vaten) worden in overeenstemming met elkaar onthuld. De verlangens, onthuld als goed of kwaad, vormen de componenten van de nieuwe kli (vat). Het maakt geen verschil hoe ik ze zie als ze onthuld worden. Ik moet er nu mee aan het werk gaan.

Wij moeten de verlangens niet ontkennen, er niet aan voorbij gaan of ze weg stoppen. Ik kan mijn ogen er niet voor sluiten zoals een kind dat doet en dan beweren dat ze niet bestaan. Ik kan me er niet van losmaken, ze negeren, gaan slapen, drinken tot ik dronken ben of drugs gaan gebruiken. Nee, ik moet de confrontatie ermee aangaan en ik heb alle nodige middelen hiervoor tot mijn beschikking: de groep, de studie, enz.

Ik ontken geen enkele hindernis. Ik moet niet denken dat het beter zou zijn als er geen verstoringen aanwezig waren, want zij bouwen een nieuwe kli, brengen een nieuwe bouwsteen aan in de constructie ervan. Als ik zonder gebreken zou zijn, zou ik niets ontdekken. Als er iets onthuld wordt, betekent het dat het tijd is om dat deel van mijn kli te corrigeren en het in orde te brengen.

Daarom ben ik blij. Ik neem een beetje afstand van de problemen, kijk er vanaf de zijlijn naar, objectief, en dan zie ik welke hoogte ik al heb bereikt! Het blijkt dat ik ook dit kan corrigeren!

Het is moeilijk te begrijpen maar wat op het lichamelijke, fysieke niveau naar de wereld komt, wordt ons uitsluitend door de Hoge Voorzienigheid gezonden en het is bedoeld om het schepsel tot perfectie te brengen. Anderzijds is dit alles zo omdat wij niet verder kunnen komen op het pad van correctie.

Waarom lijden de rechtvaardigen dan? Omdat de wereld rond is en alles met alles verbonden is. Zij zijn er ook van afhankelijk en kunnen het niet achter zich laten, zij voelen deze problemen op het fysieke niveau. Dit maakt deel uit van de algemene correctie.

Wat moet ik doen als het kwaad wordt onthuld? Als ik er afstand van kan nemen en de oorzaak zie van wat er gebeurt, stijg ik boven mijn lichaam uit en boven wat het voelt. Vanaf de zijlijn kijk ik naar alles wat er ermee gebeurt en ik ben blij dat ik door deze grote correcties heenga. En bovendien houd ik geen rekening met mijn lichaam maar met de ziel en dan zie ik al een ander beeld.

Alles welbeschouwd is de oplossing eenvoudigweg om mij zoveel mogelijk in te spannen om gewend te raken aan de intentie om aan de groep te geven door boven mijn lichaam uit te stijgen, boven dit leven uit. Op het fysieke niveau blijf ik alles doen wat noodzakelijk is: ik heb zorg voor mijn gezin en familie, ik ga naar de dokter als dat nodig is, enz. Maar tegelijkertijd bevind ik mij boven dat niveau en ben ik er los van. Alles wat ik doe, is bedoeld om op een hoger niveau te komen.

Zo identificeer ik me met de Schepper die mij de hindernissen stuurt. Ik begrijp dat Zijn ‘pakketjes’ bedoeld zijn om mij te helpen om vanuit het juiste perspectief naar alle staten te kijken, zowel naar de kwade als naar de goede en met Hem in contact te blijven. Nu zie ik dit hele leven vanuit dit perspectief.

Het Boek de Zohar beschrijft hoe Rabbi Chiya zichzelf zag zitten in de Hoge Raad en iedereen luisterde naar hem. Hij mocht deze staat zien en ik kijk ook van bovenaf, vanuit een andere staat, naar mijzelf terwijl ik dichtbij de Schepper ben. Het gaat hier absoluut niet over een gespleten persoonlijkheid maar over een realistische kijk op gebeurtenissen.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 1/16/14, Writings of Baal HaSulam