Tag Archives: Liefde

Genade voor een vriend

938.02Daarom, als hij smeekt om genade voor zijn vriend, kunnen zij niet beiden tegelijk de vervulling van het gebed ontvangen, omdat alleen hij het nodig heeft, namelijk die verlossing: het voelen van de grootheid van Kedusha (heiligheid), “het verheffen van de Shechina uit het stof” genaamd (RABASH, “Wat Is, ‘Iedereen die rouwt om Jeruzalem wordt beloond met het zien van haar vreugde,’ in het Werk”).

Vraag: Wat is de essentie van genade? En wat vragen we voor een vriend?

Antwoord: We vragen of een vriend verbonden wordt met de rest van de Ten waarin de Schepper volledig onthuld kan worden. Dat is genade.

Vraag: In hetzelfde artikel zegt Rabash dat men zowel voor de maatschappij als voor de vriend moet vragen. Betekent dit dat ze hetzelfde zijn?

Antwoord: Ja.

Vraag: Zonder enige overgang? Of zijn het verschillende niveaus?

Antwoord: Een mens verliest zijn kleingeestigheid, voor hem is er geen verschil meer. Hij vraagt gewoon of de Kli, het vat, gecorrigeerd wordt in het uiterlijke deel.

Vraag: En hoe kunnen wij voor een vriend of voor de maatschappij vragen als de Schepper op dit moment niet belangrijk voelt?

Antwoord: Dan moeten we eerst de belangrijkheid van de Schepper vergroten.

Vraag: Maar we hebben het over de situatie waarin de Schepper niet belangrijk is en we moeten vragen. Hoe kunnen we vragen als Hij niet belangrijk is?

Antwoord: Vraag.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/mercy-for-a-friend/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/27/23, “What Is, “Anyone Who Mourns for Jerusalem Is Rewarded with Seeing Its Joy,” in the Work?”

Related Material:
What And How To Ask The Creator
How Can We Ask The Creator For Anything?
Whom To Pray For: Each Or Everybody?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Teacher, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Laat er Licht zijn

Let There Be LightDe ziel van ieder mens lijkt op een spiegel waarop het zonlicht gereflecteerd wordt.

Er daalt een lichtstraal neer, zij weerkaatst op een ziel en trekt zich dan weer terug in de ruimte.

De mensheid, een beschaving van egoïsten, lijkt op een enorm grote spiegel waarop het licht in verschillende richtingen weerkaatst wordt, daardoor ontstaat er een zee van chaotisch licht.

Maar als de reflecterende lichtstralen samengevoegd worden als segmenten van één immense parabolische bron, wat ontstaat er dan? Op het eerste gezicht lijkt het alsof alle lichtbundels verschillend gericht zijn, maar als geheel richten de lichtbundels zich op een gemeenschappelijk Licht, op een gemeenschappelijk middelpunt. Door deze correcte samensmelting ontstaat er een kritische temperatuur die een nieuwe substantie voortbrengt – plasma – en deze barst in vlammen uit.

En zo wakkert het licht van ieder mens het vuur van liefde onder de vrienden aan. Hun gezamenlijke eenheid, gecombineerd met hun gemeenschappelijke doel, brengt een nieuwe staat voort die onvoorstelbaar is en niet te vatten met ons gezonde verstand: hechting aan de Schepper, een opgang naar het niveau van de Schepper.
Zo’n staat kunnen wij ons niet voorstellen als we dit nog niet bereikt hebben, want deze staat komt alleen tot stand als iedereen zich met elkaar verenigt.

Let There Be Light

Volgens de legende zette Archimedes vijandelijke schepen in brand door er gepolijste bronzen spiegels op te richten. Zijn tijdgenoten waren zo verbijsterd over dit fenomeen dat mensen er nu, duizenden jaren later, nog over spreken.

Filed under: Love | 1 Comment →

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2008/04/let-there-be-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

In de oceaan van de liefde van de Schepper

572.02Wij bevinden ons allemaal in een enorm grote oceaan, gevuld met de liefde van de Schepper. Wij hoeven ons alleen maar open te stellen om deze liefde te voelen, door deze liefde wordt de hele wereld gevuld met oneindig Licht.

Laten wij ons op zijn minst een beetje inspannen en onze ogen openen, alle mogelijke doorgangen in ons denken en ons hart openen. Laten we ons met name voorbereiden voor de komende Conventie, zodat iedereen een kanaal wordt waardoor het hoge Licht naar elke vriend geleid wordt. Dan zullen we allemaal helemaal gevuld worden met dit Licht.

Laten we ons in deze vorm op het Congres voorbereiden: één mens met één hart worden, in een gemeenschappelijke omhelzing, zodat de Schepper ons steeds meer met Zijn liefde kan vullen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/in-the-ocean-of-the-creators-love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From the Daily Kabbalah Lesson 6/27/23, “Receiving and Giving a Gift”

Related Material:
Directed Straight to the Creator
The Creator Is Love
From Love Of Created Beings To Love Of The Creator

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Kunnen planten werkelijk met elkaar praten? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Kunnen planten werkelijk met elkaar praten?

Een onderzoeksteam van de Universiteit van Tel Aviv heeft onlangs ontdekt dat planten geluiden maken. Ze deelden mee dat de geluiden van de planten lijken op een klikkend geluid met dezelfde intensiteit als de menselijke spraak, maar dan op frequenties die boven het bereik van het menselijk gehoor liggen. Verschillende dieren zoals vleermuizen, muizen en insecten kunnen de geluiden van de planten waarnemen, wij niet.

Waar praten planten dan met elkaar over?

Alles wat er in de natuur geschapen is, bestaat uit het verlangen om van het leven te genieten. Planten communiceren dus met elkaar over de mate waarin ze kunnen genieten, waar ze voor moeten oppassen en over het feit dat hun communicatie andere planten ten goede moet komen omdat ze voelen dat ze één veld vormen.

Het gaat niet alleen over planten. Elk atoom, elke molecuul en elk gesteente heeft een eigen leven en brengt verschillende vormen van communicatie voort, afhankelijk van hun plaats in het systeem.

Wat betekent dit voor ons mensen?

We moeten leren hoe we boven onze egoïstische verlangens uit kunnen stijgen, waarbij we ieder ten koste van de ander willen genieten en elkaar daardoor afwijzen.

In plaats van elkaar af te wijzen, moeten we leren hoe we ons positief met elkaar kunnen verbinden en elkaar kunnen aanvullen. Dan zullen we namelijk als één veld in de natuur bestaan, één veld waarin we één enkele Kracht ontdekken.

Die ene Kracht die we dan uiteindelijk ontdekken, wil dat we ons positief met elkaar verbinden en elkaar waarderen. Door dat te doen zullen we de harmonie en de perfectie van dat veld ervaren.
Over een dergelijke staat van zijn staat er geschreven dat “de wolf bij het lam zal verkeren”. Dat wil zeggen dat op een bepaald moment alle delen van de schepping in een staat van wederzijdse aanvulling en vrede zullen komen.
Die tijd komt dat wij – mensen – dat willen. Door boven onze egoïstische verlangens uit te willen stijgen en de wederzijdse complementariteit tussen alle mensen binnen te willen treden, dwingen we de rest van de delen van de natuur om hetzelfde te doen, dan gaan we de eeuwigheid en de perfectie van de natuur ervaren.

Based on the video “What Do Plants Talk to Each Other About?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/can-plants-really-talk-to-one-another-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt woensdag a.s.

Filed under: Love | Add Comment / Ask Question →

Liefde

527.03Vraag: Wat is liefde?

Antwoord: Liefde is dat je de verlangens van een ander mens belangrijker vindt dan de verlangens van jezelf en dat je je best doet om ze te vervullen.

Vraag: Maar is het geen echte liefde als je hart in vuur en vlam staat? 

Antwoord: Daar weet ik niets van, een hart dat in vuur en vlam staat. We moeten fysiologen maar eens vragen wat daar in vuur en vlam kan geraken. Je hebt het over lijden, misschien slechte gevoelens en ervaringen.

Ik heb het echter over het feit dat liefde het verlangen is om het verlangen van de ander ten koste van jezelf te vervullen, ten koste van je eigen verlangens, daarbovenuit. Het maakt dan voor jezelf helemaal niet uit wat er verder met jou gebeurt, want het belangrijkste voor jou is wat er met de ander gebeurt. Dit is aardse liefde, niet de liefde waar Kabbalah over spreekt.

Volgens Kabbalah is liefde een hechting tussen twee spirituele objecten: het schepsel (de mens) en de Schepper. Beter gezegd: de ziel en de Schepper. Deze hechting wordt bereikt door gelijkvormigheid van eigenschappen, als de ziel en de Schepper aan elkaar geven, elkaar vervullen en daardoor samenvloeien en elkaar volkomen vervullen. Deze staat wordt liefde genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt vrijdag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Love” 1/19/11

Related Material:
True Love
Love Without Conditions
Is There Love Without A Cause?

Filed under: Man and Woman, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verbindingspunt tussen man en vrouw

243.01Vraag: U hebt weer gezegd dat een man en een vrouw van nature volkomen tegengesteld zijn aan elkaar. Zij vertegenwoordigen twee verschillende percepties van de wereld. Hoe communiceren ze dan met elkaar?

Waar ligt het verbindingspunt?

Antwoord: Dat ligt boven hen, in de Schepper. De Schepper is het verbindingspunt tussen man en vrouw: Man en vrouw, de goddelijke aanwezigheid tussen hen.

Vraag: Als u “de Schepper” zegt, kunt u dat dan een beetje vereenvoudigen?

Antwoord: Het is een gemeenschappelijke eigenschap van wederkerigheid, wederzijdse steun, liefde en verbondenheid, gecreëerd door een man en een vrouw. Het geldt vooral voor de combinatie: man en vrouw.

Vraag: Moeten zij zich dit vooraf al bewust zijn, voordat zij aan hun relatie beginnen?

Antwoord: In het algemeen gesproken wel. Dit moet het doel zijn waarvoor zij zich met elkaar verbinden.

Vraag: Wat is het doel van deze twee verschillende polaire mensen – een man en een vrouw?

Antwoord: Het doel daarvan is dat zij – door de wederzijdse hulp tussen hen – een staat, een verbondenheid bereiken waarin zij “om elkaar heen zullen draaien” en tegelijkertijd een bijzondere vorm van bestaan zullen creëren: “Ik ben er voor jou, jij bent er voor mij, en wij beiden zijn er voor de Schepper tussen ons.” Zoals er geschreven staat: Man en vrouw, de goddelijke aanwezigheid tussen hen.

Vraag: Zodat de Schepper de hoogste eigenschap van liefde en geven voor hen wordt? En dat almaar groter wordt?

Antwoord: Ja.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/point-of-connection-between-husband-and-wife/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 2/14/22

Filed under: Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

 

Het hart dat leven pompt

610.2Opmerking: Arkady schrijft: “Michael Laitman, u spreekt altijd over het hart – voel met je hart, begrijp met je hart en luister met je hart. Iedereen knikt en schrijft prachtige reacties, alsof men het begrijpt. Maar het is mij niet duidelijk. Vertelt u ons eens wat het praktisch betekent: een hart dat luistert, begrijpt en voelt? Anders lijkt het op filosofie en leeft het niet.”

Mijn antwoord: Een hart dat begrijpt is zich van alles bewust, het voelt en luistert, dit is de betekenis van verbonden harten en daarmee is alles gezegd.

Opmerking: Maar we hebben ook nog andere associaties bij het menselijk hart.

Mijn Antwoord: Verwijder alles wat de verbinding met andere harten verhindert, dan krijg je dit gemeenschappelijke hart.

Vraag: Als u zegt “hart”, wat bedoelt u dan? Bedoelt u verlangen?

Antwoord: Ja, verlangen. Geen pomp.

Vraag: Wat moet mijn verlangen worden om mij te kunnen verbinden met de verlangens van anderen?

Antwoord: Het kan wel een pomp zijn, als ik voor anderen pomp. Dan leef ik om bloed te pompen, om mijn bloed door anderen heen te stuwen. En zo doet iedereen dat door alle anderen.

Vraag: Als u zegt “bloed”, wat bedoelt u dan?

Antwoord: Levengevende vloeistof. Dit is leven.

Vraag: En als u zegt “leven”, wat bedoelt u daarmee?

Antwoord: Leven is een gevoel van verbondenheid met iedereen, dat is het doel van het leven.

Vraag: Wat bereiken we als we zo gaan leven?

Antwoord: We stijgen boven onszelf uit, we leven voor anderen en zijn allemaal met elkaar verbonden, dan begrijpen we de harten van iedereen.

Vraag: Dan zal alles als één hart zijn. Kunnen we – naast “hart”-  dit woord vervangen?

Antwoord: Nee. Dit zijn we gewend, zo wordt het overal gezegd en geschreven..

Vraag: Kabbalisten schrijven “hart”. Waarom hart en niet geest of verstand?

Antwoord: Het hart is verantwoordelijk voor het leven. Hierin voelen we vervulling, compressie, expansie. We leven volgens dit ritme.

Vraag: Als ik zeg: “Ik voel pijn in mijn hart”, wat bedoel ik dan?

Antwoord: Het krimpt eigenlijk, het zijn heel serieuze zenuwverbindingen. Daardoor voelt iemand meer of minder, het is het werk van het hart. Daarom is het zo belangrijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/the-heart-that-pumps-life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 2/9/23

Related Material:
The Correction Of “The Stone Heart”
The Heart of the Convention
“What Does My Heart Desire Now?”

Filed under: Body and Soul, Laitman Unplugged, News | Add Comment / Ask Question →

 

Het moment voor de Machsom

236.02Vraag: Wat gebeurt er op het moment voor de Machsom met een mens, als er twee systemen in hem worden omgekeerd?

Antwoord: Er vindt een volledige onthechting plaats, een gevoel van mislukking, volslagen hopeloosheid en absolute machteloosheid, alle kenmerken, begrip, kennis en opgebouwde ervaring verdwijnen – er is alleen maar leegte.

Opmerking: Aan de ene kant is dit een situatie waarin je gemakkelijk afstand kunt nemen van de gebruikelijke dingen en de manier waarop je de wereld begrijpt, maar aan de andere kant is het heel pijnlijk om los te komen van dat waarvan ik denk dat het mijn “ik” is.

Mijn antwoord: Nee. Je wilt het al, zoals iemand die vóór de dood veel geleden heeft en naar de dood verlangt. Hij begrijpt dat er geen leven meer is in zijn vroegere kwaliteiten, dat alles wat er met hem gebeurd is noodzakelijk was om de staat te bereiken waarin hij zich van dit alles wil ontdoen en wil overgaan naar de daaropvolgende blik op de wereld door de eigenschappen van geven en niet door de eigenschappen van ontvangen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/a-moment-before-machsom/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “I Got a Call. Perfect Birth” 11/15/12

Related Material:
Breaking Through The Machsom
What Is the Machsom?
Crossing Machsom

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waar ben je bang voor en waarom? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Waar ben je bang voor en waarom?

Ik ben nergens meer bang voor.

In het verleden was ik bang dat ik niet genoeg tijd zou hebben om alles af te maken wat ik in het leven wilde. 

Dat is al lang geleden voorbij.

Wat is er om bang voor te zijn? Als wij de waarheid zouden zien, zouden we nergens bang voor zijn, want dan zouden we zien dat we in de handen van de goede, liefdevolle Hoge Kracht zijn. Dan zouden we ook zien dat wij geen controle hebben over ons leven en dat er dus niets is om bang voor te zijn. Kortom: we hoeven nergens bang voor te zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/what-are-you-afraid-of-and-why-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the video “What Are You Afraid Of?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Alles begint bij de verbinding tussen de harten

De blog vertalingen zullen tot 15 maart onregelmatig verschijnen, vanaf woensdag 15 maart weer dagelijks.

938.02Het belangrijkste tijdens het Congres is het openen van onze harten. Het congres is een bijeenkomen van harten om het gebroken hart van Adam HaRishon, de gemeenschappelijke wereldziel waar wij allen deel van uitmaken, te corrigeren. Daarom moeten we proberen te voelen hoe ver we in onze harten van elkaar verwijderd zijn.

Het hart is alles wat er in een mens leeft – al zijn verlangens en gedachten. Juist deze verlangens naar vervulling moeten we met elkaar verbinden, proberen de ander te voelen, want dat betekent dat we verbonden zijn.

In de mate waarin we anderen liefhebben als onszelf, gaan wij de Kracht voelen die uit ons is verdwenen toen de ziel uiteenviel tijdens de zonde van Adam HaRishon. Wij zullen onze harten boven onze egoïstische verlangens uit verbinden om dit systeem te corrigeren en de Schepper weer te gaan voelen. In ons gemeenschappelijke hart zal er één enkele, bijzondere Hoge Kracht regeren – de Schepper, naast Wie niets anders bestaat.

Dit is het doel van ons leven, ons bestaan, het doel waarvoor alle werelden en de hele natuur geschapen zijn. De voortgang in deze richting, de gevoelens en gedachten die samenhangen met het proces van de onthulling van het systeem van de Schepper en de Schepper zelf daarin, wordt de opening van het hart genoemd.

Als het hart zich opent, gaan we voelen hoe er spirituele organen in ons geboren worden en gaan groeien, zoals dat in elk zich ontwikkelend, levend lichaam gebeurt: de hersenen, het hart, de lever, de armen, de benen, enzovoort. Wij zullen voelen hoe we met alle delen van het hart handelen in de mate waarin wij ze willen verbinden tot één systeem. Zoals een druppel sperma zich ontwikkelt in de baarmoeder, zo zal zich uit ons kleine, innerlijke verlangen naar eenheid, verbinding en onderlinge samenwerking, een bijzonder wezen gaan ontwikkelen in de Hoge Kracht van de Schepper.

In de mate waarin wij ons met elkaar kunnen verenigen en ons met de Schepper kunnen verbinden, zullen wij voelen dat wij in één lichaam leven, in één Schepper, als delen van dit gemeenschappelijke lichaam dat vrienden worden genoemd. Wij zullen groeien als cellen van een levend lichaam, onze verbondenheid met elkaar en onze onderlinge afhankelijkheid voelen. Voor zover de een aan de ander kan geven, en de ander aan een derde, zich steeds verder uitbreidend, zullen wij ons ene gemeenschappelijke lichaam opbouwen.

Stel je maar eens miljarden kleine verlangens voor, waarvan elk zich niet uit zichzelf ontwikkelt, maar dankzij de verbinding met andere verlangens, zo groeit dit en wordt het doel en het doel van de ontwikkeling ervaren.

Door onszelf zo op te bouwen, bouwen we aan het bereiken van de Schepper, we beginnen te begrijpen wie Hij is, hoe Hij zich in ons kleedt en hoe we dichter bij Hem kunnen komen. Van hieruit wordt duidelijk hoe belangrijk elke vriend is, dit vergroot onze vastberadenheid om de Schepper te bereiken. Elke vriend brengt mij dichter bij de Schepper en voegt steeds meer toe om hem te kunnen bereiken, alsof we steeds meer inzoomen en honderd, duizend, tienduizenden nieuwe details toevoegen die samen één beeld vormen.

Dan zie ik duidelijk het beeld van de Hoge Wereld en mijn houding naar iedereen. Ik zie alle bewegingen van iedereen, hun gedachten en intenties en alle veranderingen die in hen plaatsvinden. Ik herken in hen één Kracht, één hoge Oorsprong die, door iedereen op deze wijze te wekken, tot mij spreekt.

Zo komen wij vanuit de liefde voor de schepselen tot liefde voor de Schepper en gaan wij de ene werkelijkheid leren kennen. Het begint allemaal met de verbinding tussen de harten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/everything-starts-from-the-connection-of-the-hearts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 2/21/23, Lesson on the Topic “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:

The Heart of the Convention

In One Heart, In One Desire

Merge Into One Heart

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →