Tag Archives: Licht

Licht als een bron van beloning

591De hele werkelijkheid is gemanifesteerd en gecreëerd door één enkele gedachte. Het is degene die werkzaam is, het is de werkzaamheid zelf, het is de begeerde beloning, en het is de essentie van het werk (Baal HaSulam, Study of the Ten Sefirot, Vol. 1, Part 1, Inner Observation).

Deze scheppingsgedachte bevat alles, van begin tot einde, in alle vormen.

Vraag: Behoren mijn inspanningen en mijn beloning ook tot deze gedachte?

Antwoord: Nee, we spreken niet over ons, maar over de Schepper, over het Licht dat van de Schepper komt en de gehele schepping bouwt.

De beloning is in dit Licht aanwezig. De Schepper voert in de schepping bepaalde handelingen uit, en bovendien vult Hij de schepselen met Licht.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2023/11/light-as-a-source-of-reward/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 11/3/23, Writings of Baal HaSulamThe Study of the Ten Sefirot (TES)”

Related Material:
The Universe Is the Thought of the Creator
Everything Is Included In Ein Sof (Infinity)
Energy of the Upper Light

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, Structure of the Universe | Add Comment / Ask Question →

In gevecht met de neiging tot het kwaad

200.02Vraag: Als onze wereldgroep tot een interne oorlog komt met zijn neiging tot het kwaad, zal dat dan de wereld helpen?

Antwoord: Natuurlijk. Alleen zo kunnen we tot volledige correctie (Gmar Tikkun) komen, alleen door met ons egoïsme te strijden en ons tot de Schepper te wenden, zodat Hij ons daarbij helpt.

Vraag: Kunnen we zeggen dat we een externe oorlog zien omdat we het Licht dat we aangetrokken hebben voor een grotere verbondenheid niet goed gebruiken?

Antwoord: Ja.

Vraag: Waarom vervalt een mens dan in gevoelens dat de Schepper hem niet helpt?

Antwoord: Omdat hij veel meer moet investeren in de verbinding met de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/in-the-fight-against-the-evil-inclination/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 10/12/23, “Reinforcing Ourselves with There Is None Else Besides Him”

Related Material:
How Can We Cancel Unfavorable Actions?
To Win the War Against Evil
When Will Peace Reign?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Israel, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Totdat je zegt: “Ik wil!”

507.05In Kabbalistische bronnen staat geschreven: “Hij wordt gedwongen, totdat hij zegt: “Ik wil!” (Kiddushin 50a)

Dit betekent dat een mens er alles voor doet om gelijkvormig aan de Schepper te worden, om Zijn wegen te volgen, namelijk het pad om dichter bij anderen te komen en boven zijn egoïsme uit te stijgen.

Op deze manier beïnvloedt het Omringende Licht ons, hoewel we dat nog niet voelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/until-you-say-i-want/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah lesson 8/8/23, “Habit becomes a second nature”

Related Material:
How Can We Become Like The Creator?
The Light In The Vessel: Not Only Fulfillment But Permeation
Unification Of The Souls = Equivalence To The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het Licht van de Schepper – Steun en Hulp

549.02Opmerking: Ik kan mijn neiging tot het kwaad alleen kalmeren als het Licht van verbinding in de groep aanwezig is. En als het niet meer schijnt, neemt de neiging tot het kwaad onmiddellijk bezit van mij.

Mijn antwoord: Heel goed. Dit betekent dat je constant om de invloed van het Licht van de Schepper moet vragen, om de kracht van de Schepper die de juiste staat voor je zal handhaven. Verder is er niets nodig.

Het kan niet op een andere manier. Hoe zouden wij de kracht kunnen hebben om het egoïsme te weerstaan? Dat kan alleen als de Schepper Zijn Licht op ons laat schijnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/the-light-of-the-creator-support-and-help/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 8/6/23, “My Heart Is Slain within Me—Selected Excerpts from the sources”

Related Material:
The Exile Is The Creator’s Doing
How To Feel The Surrounding Light
How Can We Turn To The Creator Correctly?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Omringend Licht vanuit de toekomst

931.01Tijd ontstaat door een gevoel van gebrek. Gebrek rekt voor ons de tijd uit, het vermenigvuldigt de seconden als een onderhandelingsmiddel. Daarom kan de tijd ook verkort worden.

Als we ons met elkaar verbinden, vergroten we de uitstraling van het Omringende Licht op ons en trekken wij op die manier de toekomst naar ons toe. Door onze verbinding te beïnvloeden, kunnen wij het Licht beïnvloeden dat tussen ons onthuld zal worden. Het blijkt dat wij het vermogen hebben om de algehele situatie van de hele werkelijkheid te veranderen en te bepalen.

Het is namelijk zo dat alles in onze handen blijkt te liggen als we in onze verbinding stijgen, dit betreft alle niveaus: mineraal, vegetatief, animaal en menselijk. Uiteindelijk is alles uitsluitend afhankelijk van onze eenwording.

Het Omringende Licht is het Licht dat rondom de ziel schijnt en wacht tot de ziel zich ermee kan bekleden, en dat vindt plaats in verhouding tot de verbinding die is ontstaan tussen de delen van de ziel. Dan verandert de toekomst in het heden, in het Innerlijke Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/surrounding-light-from-the-future/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/6/23, Writings of Rabash “Three Times in the Work”

Related Material:
Light From The Future
The Beckoning Light Of The Future
Sweet Suffering Of Love

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is het effect van het Licht?

138Vraag: Hoe ziet de structuur van het Licht eruit? Wat is het effect ervan, al hebben we geen vergelijkingsmiddel in onze wereld?

Antwoord: Het is het Licht van het denken, het begrip, het schijnt op ons, onthult, het Licht van wijsheid. Er gaan nieuwe vermogens in de zintuigen en de geest in je open en plotseling komt er verruiming. Het is alsof je wakker bent geworden en ook nog half in slaap bent, je bent nog halfbewust, je drinkt een kop koffie en plotseling begin je je van binnenuit te openen in gevoelens en gedachten; alles begint te ontwaken – dit is het gevoel van de impact van Licht.

Je voelt nieuwe lagen van de wereld, de diepten van mensen en je voelt hoe alles in beweging is.

Vraag: Waarom wordt deze waarneming Licht genoemd?

Antwoord: Het Licht van begrip, inzicht, gewaarwording en de rede is de weg van de wereld.

Licht is het fundament van de wereld, het fundament van het leven en het fundament van de natuur. Het hoeft geen zichtbaar Licht te zijn. Het zijn golven die informatie dragen en ons vullen.

Vraag: Heeft dit spirituele Licht ook invloed op de materiële wereld?

Antwoord: Ja, het werkt ook in op de materiële wereld, het vormt deze wereld en houdt haar vast. Maar dit is een heel klein deel op de achtergrond dat alleen voor ons nodig is om in de illusie van onze wereld te bestaan en er geleidelijk uit te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/what-is-the-effect-of-the-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How Does Light Affect?” 5/7/11

Related Material:
Two Types of Influence of Light
The Influence of Light on a Person
How Does The Upper Light Work?

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Leven

237Vraag: Wat is leven?

Antwoord: Het fysieke leven is een vorm van het bestaan van eiwit materie.

Het spirituele leven is een gevoel van gevuld zijn met Licht, niet zomaar Licht, want er zijn veel verschillende kleuren in de spirituele wereld. Het Licht van Chaya is bijvoorbeeld het Licht van leven, een heel groot Licht van ontvangen, voelen, vullend met leven gevende kracht en kennis. Dat wordt leven genoemd.

In de spirituele wereld wordt onze eiwit materie helemaal niet als leven beschouwd, omdat dit in feite niet bestaat. In de spirituele wereld van geven bestaat er niets van wat we met onze vijf zintuigen in de fysieke wereld voelen.

Alles wat we nu waarnemen bestaat helemaal niet in de spirituele wereld, want het bestaat alleen in onze verbeelding, in onze egoïstische verlangens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Life” 1/2/11

Related Material:
When Does Spiritual Life Begin?
How Does A Real Life Begin?
The Start Of The Countdown

Filed under: Body and Soul, Perception, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Er is geen vrijheid zonder liefde en geen liefde zonder vrijheid

559Vraag: U zegt dat de overgangen van het ene stadium naar het volgende aanpassingen zijn om de kracht van geven te ontvangen, zodat het voor ons niet als iets verschrikkelijks aanvoelt. Geeft deze periode van voorbereiding ons het vermogen om het Hoge Licht te weerstaan dat voor een onvoorbereid mens verschrikkelijk kan lijken?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Het lijkt verschrikkelijk omdat het het Licht van geven is, het Licht van Liefde. Het is heel moeilijk te verdragen.

Zou je niet weg willen lopen van te veel liefde, zelfs als het egoïstisch is? Het is heel moeilijk te verdragen. Het neemt bezit van je, zet je onder druk, verplicht je tot dingen en je kunt het je niet zomaar laten welgevallen, zoals men zegt. Het verstikt, verovert en ontneemt je je vrijheid. Wij verkiezen vrijheid boven liefde. Waarom hebben we een liefde nodig die ons van onze vrijheid berooft?

Integendeel, in spiritualiteit is er geen vrijheid zonder liefde en geen liefde zonder vrijheid. Want door je met iedereen te verbinden in een gemeenschappelijke liefde, onderlinge verbondenheid, wederzijdse hulp en complementariteit, krijg je een onbeperkte vrijheid in deze nieuwe verbinding.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/there-is-no-freedom-without-love-and-no-love-without-freedom/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. All Suffering Has a Purpose” 2/11/12

Related Material:

The Path To Absolute Freedom

Imaginary And True Freedom, Part 6 – True Freedom

Freedom Is Born From Love

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het verschil tussen Atzmuto en Licht

610.2In The Study of The Ten Sefirot (De Studie van de Tien Sefirot) staat geschreven dat er een verschil is tussen Atzmuto en Licht. Atzmuto kunnen we niet bereiken, het is de oorsprong van de schepping. En Licht is datgene wat vanuit deze oorsprong emaneert en verdergaat met het voortbrengen van veel verschillende soorten schepping.

Baal HaSulam schrijft dat Licht met name in vorm verschilt van Atzmuto omdat de eigenschap van de schepping, het verlangen om te ontvangen, inherent is aan het Licht. Dit geldt niet voor Atzmuto.

Vraag: Kunnen we zeggen dat Atzmuto de essentie van de Schepper is? Dat er in de Schepper geen enkele gedachte is om iets voor Zichzelf te ontvangen?

Antwoord: De Schepper is de bron van alles wat bestaat. In Hem is alles. Maar we kunnen niet veel over Hem zeggen omdat wij niets over Hem weten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-difference-between-atzmuto-and-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of The Ten Sefirot (TES)” 1/1/23

Related Material:

Kabbalistic Terms: “Atzmuto”

What Is Atzmuto?

The Creator And Atzmuto

Filed under: Kabbalah Study, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

Alle veranderingen vinden in de schepping plaats

119Het Hoge Licht is niet onderhevig aan veranderingen en gebeurtenissen. Deze hierboven genoemde gebeurtenissen van vernieuwing zijn er alleen met betrekking tot de kelim (vaten) (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, Chapter 2, Restriction and Line”) [De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, Hoofdstuk 2 – Restrictie en Lijn”].

Baal HaSulam wil hiermee zeggen dat er geen veranderingen in het Hoge Licht zijn, maar dat alle veranderingen in de schepping zelf plaatsvinden, dus in het verlangen. Als de schepping verandert, voelt zij in overeenstemming daarmee dat het Hoge Licht, de Schepper, de houding van de Schepper ten opzichte van haar, verandert.

Het Licht is in absolute rust, er verandert echter iets in de Kli (vat); dat wil zeggen dat onze verlangens voortdurend veranderen, wij denken dan dat het Licht verandert.

Vergeet niet dat we het hier helemaal niet over stoffelijke zaken hebben. Integendeel, het meer verfijnde wordt ‘hoger’ genoemd en het dikkere ‘lager’  (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, Chapter 2, “Inner Light,” #4).

Wij moeten ons een cirkel en een lijn niet voorstellen als een soort geometrische vormen. Wij bedoelen hiermee kwalitatieve veranderingen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/all-the-changes-are-in-creation/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/2/22

Related Material:

Good Intentions of the Light

The Creator And The Created Being—Light And Desire

A Luminous Line In The Darkness

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →