Tag Archives: Leiderschap

Waar het ons aan ontbreekt in het leven

600.02

In het algemeen geldt: hoe groter het begrip, hoe groter de misvatting, hoe intelligenter, hoe minder verstandig (George Orwell, 1984).

Vraag: In principe staan intelligente, mentaal ontwikkelde mensen die bepaalde hoogten in de menselijke hiërarchie hebben bereikt, aan het roer van de menselijke ontwikkeling. Wat ontbreekt er bij intelligente mensen om alles in orde te brengen?

Antwoord: Liefde. De geest kan alleen door liefde in evenwicht worden gebracht. Als er geen liefde is voor andere mensen, veroorzaakt de geest destructie.

Vraag: Hoe kan ik liefde toevoegen? Waar kan ik het vandaan halen?

Antwoord: Dit is een enorm grote opgave. Het is het enige waar het ons aan ontbreekt in ons leven. Iedereen moet hieraan werken. De belangrijkste opgave is dat mensen elkaar gaan benaderen met een glimlach, met liefde. Het is heel moeilijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/what-we-lack-in-life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Kabbalah Express” 6/24/22

Related Material:

Love Will Cover All Our Crimes

Love Always Rises Above Hate

Penetrating Love Through Barricades Of Hate

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe moet een leider zijn?

631.1Vraag: Wat voor invloed heeft het gevoel van een lichte superioriteit over anderen op onze psyche? Stel dat iemand plotseling macht krijgt op de een of andere afdeling op zijn werk, ik heb het niet over staatsmacht over miljoenen mensen. Wat gebeurt er dan in de psyche van zo iemand?

Antwoord: Een mens moet een zodanige opvoeding krijgen, dat hij zich niet hoger, maar lager dan anderen voelt, zodat hij zijn best doet om zich aan anderen op te trekken. Hij moet voelen dat hij iets mist om zoals de anderen te zijn.

In zo’n situatie heeft hij de mogelijkheid om te groeien. Immers, als hij voelt dat hij wat mist, heeft hij de mogelijkheid om te groeien en leiding te geven. Als hij het gevoel dat hij iets mist verliest, verliest hij ook de mogelijkheid om leiding te geven, om zich op een goede manier te positioneren in deze wereld.

Een leider moet anderen hoger achten dan zichzelf.

Vraag: Maar hij is toch een leider. Hij kijkt naar andere mensen en ziet dat hij slimmer en sterker is.

Antwoord: Daarin is hij juist een leider, dat hij anderen op een hoger niveau ziet dan zichzelf en dat hij begrijpt dat hij nog moet groeien ter wille van anderen en allerlei methoden op het gebied van zelfverbetering moet zoeken. Door zichzelf te bestuderen en de mogelijkheden die hij heeft om boven zichzelf uit te stijgen, begrijpt hij wat hij anderen kan leren.

Vanuit deze situatie kan een mens anderen leiding gaan geven. Mijn gevoel dat ik lager ben dan anderen is juist een verheven gevoel: “Ik sta hierin boven anderen, ik ben hierin beter dan anderen, ik ben bijzonder omdat ik mij lager voel dan anderen.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/what-should-a-leader-be-like/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 3/22/22

Related Material:

Who Can Become A Leader Today?

Leadership In The New Era

Leaders Of The New Century

Filed under: Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

Wie is een leider? (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Wie is een leider?

In het narcistische tijdperk van tegenwoordig denkt iedereen dat hij de beste en de slimste is. Recente verkiezingscampagnes in diverse westerse landen hebben de kwestie van leiderschap in de schijnwerpers gezet en dan met name: wie is er geschikt om te leiden? Hoewel veel mensen de top van de piramide willen bereiken, zijn er toch maar weinigen bereid om de verantwoordelijkheid op zich te nemen die daarmee samengaat. Voordat we het over verantwoordelijkheid hebben, moeten we definiëren wat het betekent om een leider te zijn, vooral als we verwachten dat die leider ons naar een betere toekomst zal brengen.

Zoals zojuist gezegd, de belangrijkste eigenschap van een leider moet de bereidheid zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Op elk niveau, op elke plek en in elke samenleving moet er iemand de leiding hebben, met de steun van anderen. Zonder aan deze eisen te voldoen, kan een samenleving niet overleven. Succesvolle leiders kunnen echter geen mensen zijn die door het ego naar de macht gedreven worden. Het moet iemand zijn die de behoeften, de doelstellingen en de noodzakelijkheden kan begrijpen van de specifieke samenleving die hij graag wil leiden.

Hoewel veel mensen de top van de piramide willen bereiken, zijn er toch maar weinigen bereid om de verantwoordelijkheid op zich te nemen die daarmee samengaat. Voordat we het over verantwoordelijkheid hebben, moeten we definiëren wat het betekent om een leider te zijn, vooral als we verwachten dat die leider ons naar een betere toekomst zal leiden.

De behoefte aan iemand die verantwoordelijk is, ligt diep in de natuur verankerd, Er is één kracht die alle systemen van de werkelijkheid bestuurt. Deze kracht is over ontelbare elementen verdeeld die zich groeperen en units vormen. Elke unit, van de kleinste tot de grootste, heeft een leider of iemand die verantwoordelijk is. Dit betekent dat er iemand moet zijn die verantwoordelijkheid neemt, die de leiding heeft en erop toeziet dat het organisme, het team, de firma of het land op de goede weg is.

De drang van mensen om anderen te overheersen is natuurlijk en voor de hand liggend. Ware verantwoordelijkheid gaat echter niet uit van anderen te willen domineren en betuttelen, maar van het voelen van de pijn van anderen, de situatie van anderen te willen verbeteren en hen werkelijk te willen helpen.

Verantwoordelijke mensen worden, vereist een periode van leren. We zijn van nature niet dienstvaardig en willen de ander uitbuiten. Zorgen voor anderen en verantwoordelijkheid nemen voor hun welzijn zonder er zelf beter van te willen worden, maar werkelijk alleen aan het belang van anderen denken, vraagt een tijd van leren. Om dit te bereiken, moeten we eerst ontdekken wat voor verbinding we nodig hebben in het specifieke systeem dat we willen leiden. Als we naar de natuur kijken, zien we dat alle elementen – het levenloze, vegetatieve en animale – harmonieus met elkaar verbonden zijn en samen het weefsel van het bestaan vormen. Als wij dergelijke verhoudingen ook tussen ons tot stand kunnen brengen – waarbij elk element de bloei van alle andere elementen in de samenleving ondersteunt – zullen wij de samenleving ten goede veranderen.

In een dergelijke samenleving hebben mensen de verantwoordelijkheid om anderen te laten zien dat ze zorgen voor de verbindingen tussen mensen, dat anderen belangrijk voor hen zijn en dat zij proberen iedereen vooruit te helpen naar een nog meer verbonden bestaan.

Het is duidelijk dat er al doende problemen zijn. Het opbouwen van warmte en verantwoordelijkheid tussen mensen die van nature egocentrisch zijn, is geen kleinigheid. Als we echter een eerlijke poging doen om dit te bouwen, zullen we die ene kracht ontdekken die de hele natuur bestuurt, want die kracht is de kracht van geven, scheppen, opbouwen, en als we proberen om gelijkvormig te worden aan die kracht, gaan we ermee resoneren en daardoor die kracht voelen.

In de wereld is alles met elkaar verbonden. We zijn, zoals Marshall McLuhan het eens noemde, een “global village” (mondiaal dorp). We zijn van elkaar afhankelijk, we beïnvloeden elkaar en dat wordt in de toekomst alleen maar belangrijker. Daarom zullen de mensen die dit begrijpen en die willen bevorderen dat we rekening houden met elkaar en verantwoordelijk zijn voor iedereen, als verantwoordelijke mensen worden beschouwd. In de toekomst zullen juist zij de leiders van de samenleving worden.

Als de samenleving deze houding aanneemt, maken we een begin om boven onze bekrompen en egocentrische perceptie uit te stijgen en zullen we gelijkvormig worden aan die ene kracht die alles heeft geschapen. Dit is ons waarachtige doel, om de kwaliteiten te ontwikkelen van de kracht waardoor de schepping is gecreëerd, de kracht die alles bestuurt. Als wij deze kwaliteiten ontwikkelen, zullen wij eraan gelijkvormig worden, er zal geen limiet zijn aan onze wijsheid en kracht, dan zullen wij de ware leiders van de wereld worden.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/04/whos-a-leader-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Als het op vaccins aankomt – Er is geen eenheid in de Europese Unie

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Als het op vaccins aankomt – Er is geen eenheid in de Europese Unie

Het is moeilijk om het Covid-19 vaccin fiasco van de Europese Unie beter te beschrijven dan James McAuley het heeft gedaan in zijn meest recente column in The Washington Post: “Stel je eens voor dat je midden in de grootste volksgezondheidscrisis van de eeuw zit,” schrijft hij, “en eindelijk, dankzij de vindingrijkheid van de wetenschap, krijg je de middelen om die crisis te beëindigen – maar, uit het niets, besluit je om ze niet te gebruiken. Welkom in de Europese Unie waar politieke leiders in herenhuizen van bureaucratische incompetentie en politieke arrogantie wonen terwijl een derde golf van covid-19 het continent bedreigt en er nieuwe varianten opduiken.” Later in de column vraagt McAuley zich af wat er nodig is “voordat de EU haar burgers vaccineert alsof hun leven op het spel staat?”

Covid-19 is nog maar de eerste en mildste klap, er zijn er nog veel meer onderweg. De eerste klap heeft miljoenen levens geëist. De dreigende klappen zullen nog veel meer levens eisen. Zolang wij het egoïsme tot onze koning kronen, zal het leven ons straffen en het ego zal ervoor zorgen dat wij niet herstellen. Door de ene klap na de andere zal de mensheid bezwijken onder de pijn, totdat we allemaal beseffen dat onze ware vijand niet de natuur is die zulke klappen toebrengt als Covid, maar dat het ons ego is dat ons niet toestaat deze klappen gemakkelijk en snel te boven te komen.

McAuley noemt vele oorzaken die tot een dergelijk fiasco kunnen leiden, maar ik denk dat de waarheid duidelijk en eenvoudig is: Het is een strijd die geleid wordt door niets anders dan grote ego’s die alleen maar om hun eigen prestige geven. Wanneer is er eigenlijk een unie geweest in de Europese Unie? Nooit! Vanaf het allereerste begin is er alleen maar sprake geweest van machtsstrijd, uitbuiting en heeft men lidstaten in nood in de steek gelaten. (Denk maar aan Griekenland tijdens de financiële crisis van 2008 of aan Italië tijdens de eerste golf van de pandemie). Als dit samengaat met hoogdravende verklaringen dat “het opbouwen van een rechtvaardige en goed functionerende samenleving een politieke prioriteit voor de Europese Unie is” – om de EU Science Hub te citeren – of een pagina die de EU de naam gaf: “Europese solidariteit in actie”, om (de weinige) voorbeelden van solidariteit in Europa bij het aanpakken van de Covid-19 crisis te documenteren, kan men niet anders dan een diep wantrouwen voelen in de oprechtheid van de leiders van de EU.

Ik heb het vele malen eerder gezegd: Een organisatie die op egoïsme gebaseerd is, kan niet blijven bestaan en hoe langer ze blijft bestaan, hoe meer mensen onder haar invloed lijden, totdat zij ineenstort. Het enige wat de EU-bureaucraten voor elkaar krijgen, en daarin blinken ze uit, is de rijke en machtige mensen aan de top nog rijker en machtiger maken.

“Zij zullen wind zaaien en storm oogsten”, zei de profeet Hosea (8:7). De geest van vervreemding en uitbuiting die de EU vanaf haar ontstaan heeft doordrongen, heeft elke kans op solidariteit onmogelijk gemaakt en kost nu dagelijks het leven van duizenden Europeanen, terwijl ontwikkelde landen de pandemie al te boven komen. Als je solidariteit niet voedt, kun je niet verwachten dat deze in tijden van nood beschikbaar is.

Covid-19 is nog maar de eerste en mildste klap, er zijn er nog veel meer onderweg. De eerste klap heeft miljoenen levens geëist. De dreigende klappen zullen nog veel meer levens eisen. Zolang wij het egoïsme tot onze koning kronen, zal het leven ons straffen en het ego zal ervoor zorgen dat wij niet herstellen. Door de ene klap na de andere zal de mensheid bezwijken onder de pijn, totdat we allemaal beseffen dat onze ware vijand niet de natuur is die zulke klappen toebrengt als Covid, maar dat het ons ego is dat ons niet toestaat ze gemakkelijk en snel te boven te komen.

Als we bij elke klap aan onze eenheid zouden werken, zouden we in de samenleving een zodanige eenheid bereiken dat we een goed leven voor ieder mens op de planeet zouden kunnen garanderen. We kunnen dit al doen, maar we hebben er geen verlangen naar omdat het niet gewaardeerd wordt en zonder een trofee voor het ego voelt men zich niet gemotiveerd om zich ervoor in te spannen. Bovendien is er een sterke motivatie om te voorkomen dat iemand anders de mensheid helpt, zodat niemand anders met de eer gaat strijken.

Totdat we leren om echt solidair te zijn, zal het leven niet goed worden op deze planeet. Of het nu een vierde golf van Covid wordt, extreem weer van een ongekende intensiteit, of een andere list van de natuur, we zullen gedwongen worden tot steeds groter ongemak en pijn, totdat we ons overgeven en onze ego’s van de troon stoten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/when-it-comes-to-vaccines-there-is-no-union-in-the-european-union-linkedin/

 www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Coronavirus, Crisis, Egoism, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Korte Kabbalah Tips – 6/11/20 – Leiderschap

Over leiderschap

Vraag: Beschouwt u zichzelf als een leider?

Antwoord: Ja.

Vraag: Wat is de beste eigenschap voor een leider die u ook bij uzelf ziet?

Antwoord: De onwrikbaarheid van het doel waar ik iedereen naartoe leid.

Vraag: Bent u altijd een leider geweest of is dat in de loop van de tijd ontstaan?

Antwoord: Ik denk dat ik zo geboren ben.

Vraag: Voor welke leiders uit het verleden hebt u respect?

Antwoord: Naast de Bijbelse leiders, heb ik respect voor de grote Torah uitleggers door de tijden heen. Want de Torah is een ontwikkelingsmethode voor onze wereld.

Vraag: Beschouwt u zichzelf als een charismatische persoon?

Antwoord: Nee. Ik probeer de eigenschappen die ik heb niet te verbergen voor mijn naaste omgeving en mijn studenten, zodat zij al mijn zwakheden absoluut kunnen zien. Ik denk niet dat ik moet doen alsof. Een leider moet niet doen alsof. Zijn idee moet werken, niet hijzelf. Hijzelf is de baas niet.

Vraag: Bereidt u zich altijd voor als u in het openbaar moet spreken?

Antwoord: Nooit! Dit kan wel eens problemen opleveren. Ik kom vaak in situaties terecht waarin ik, tijdens een openbare lezing, een idee naar buiten breng en na 15 à 20 minuten niets meer te zeggen heb. Dan geef ik de microfoon aan het publiek en geven zij voor mij de richting aan.

Vraag: Bent u er blij mee als het u lukt om iedereen te overtuigen?

Antwoord: Iemand dwingen of overtuigen lijkt mij niet iets om blij mee te zijn. Ik ben er wel blij mee als het doel van de schepping, het systeem van het universum, voor een groot aantal luisteraars duidelijker wordt.

Vraag: Waar bent u het beste in? Hoe hebt u deze vaardigheid ontwikkeld?

Antwoord: Ik denk helemaal niet na over wat ik zou moeten kunnen. Ik geef les en doe dat zoveel mogelijk. Daarnaast verwerk ik nieuws, wat materiaal, en dat alles voor mijn lessen.

Opmerking: Wat is een succes waar u bijzonder trots op bent?

Mijn commentaar: Met de hulp van mijn studenten heb ik een organisatie opgezet die aan de mensheid uitlegt wat de volgende, gecorrigeerde, hoogste staat zal zijn.

Opmerking: Noemt u eens een fout die u zich herinnert en welke lessen u daaruit hebt geleerd.

Mijn Commentaar: Mijn hele leven bestaat uit een groot aantal kleine fouten. Maar ik denk dat het niet anders had kunnen verlopen.

Vraag: Door wie wordt de leider gekozen, door God of de maatschappij, of word je een leider?

Antwoord: Alleen de Hoge Kracht bepaalt al onze stappen.

Vraag: Was uw leraar een leider?

Antwoord: Voor een kleine kring van zijn studenten was hij een onomstreden en absoluut leider. Maar van nature was hij geen leider. Ik denk dat zijn vader een leider was.

Vraag: Hoe moeten wij met mensen omgaan die hun werk niet goed doen? Wat voor effectieve methoden kent u om hen daarvoor te straffen?

Antwoord: De meest effectieve methode is een team. Als het een team is dat goed samengesteld is, zal de kleinste fout van degene die hen vertegenwoordigt door de teamleden opgemerkt worden en zal hij een negatieve feedback krijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/blitz-of-kabbalah-tips-61120-2/

From KabTV’s “Management Skills” 6/11/20

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

“Tijd voor het leiderschap van de vrouw” (Medium)

Medium heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd “Tijd voor het leiderschap van de vrouw

Nu de wereld naar een nieuwe werkelijkheid ontwaakt, is de zeer noodzakelijke taak van de vrouw om de gebroken delen samen te voegen en de samenleving opnieuw op te bouwen, dringend en duidelijker geworden, COVID-19 heeft ons geholpen om dit nog dieper te beseffen, beginnend bij de meest intieme, basale omgeving die wij allemaal kennen: thuis. Als resultaat van de lockdown, hebben we opnieuw ontdekt dat de vrouw in het gezin de meest prominente en invloedrijke persoon is. Vanuit thuis weerklinkt diezelfde belangrijkheid op elk gebied van het leven waar vrouwen bij betrokken zijn. De drijvende kracht van het vrouwelijke, die met niets anders te vergelijken is, is precies wat de wereld nu nodig heeft om te gaan herstellen van de gevolgen die de pandemie veroorzaakt heeft.

Week na week van de lockdown is de centrale positie van de vrouwelijke kracht in het gezin duidelijk geworden, ieder gezinslid heeft gevoeld dat hij volkomen afhankelijk is van de vrouw. Zelfs als mannen helpen met huishoudelijke taken, rust het grootste deel van die taak op de schouders van de vrouw. Nu de beperkingen die vanwege de pandemie waren opgelegd langzamerhand worden verminderd en mensen naar hun werk terugkeren, kunnen we onmogelijk zeggen dat wij ook weer naar de normale gang van zaken terugkeren. Er zijn nieuwe inzichten die met ons meegaan als we weer buitenshuis zijn, de wereld in, bijvoorbeeld indrukken van de opmerkelijke toewijding en vastberadenheid van de vrouw in ieders leven, dit laat een impressie achter in het leven van iedereen en het wordt in het bijzonder ingezien in een tijd van wanhoop zoals we het nu beleefd hebben, een tijd waar de planeet nu van probeert te herstellen. 

De wereld als het huis van de mensheid

Het komt niet als een verrassing dat de meest positieve resultaten om de invloed van het coronavirus terug te dringen, te vinden waren in landen die door vrouwelijk leiders worden bestuurd, zoals onlangs in het wereldnieuws benadrukt is. Als vrouwen een groter aandeel hebben in het leiderschap van ons gemeenschappelijke mondiale huis, het huis van de hele mensheid, zullen wij daar ongetwijfeld baat bij hebben, want er zullen minder oorlogen zijn, minder problemen en conflicten, en er zal overal een beter georganiseerde wereld zijn.

Iedere man weet dat hij, als hij op elk gebied van het leven een goed resultaat wil bereiken, in principe bij zijn vrouw thuis te rade moet gaan, want zij is serieuzer en praktischer dan hij. Dit is iets wat ik in veel culturen heb waargenomen. Daarop zijn er maar weinig uitzonderingen, zelfs in sommige landen waar de vrouwen op de achtergrond lijken te leven, hebben zij de leiding en nemen zij de besluiten. De vrouw bepaalt wat er in het gezin gebeurt.

Als meer mannen het belang zouden inzien van het luisteren naar vrouwen als wij voor veelzijdige uitdagingen staan, zou de situatie in de wereld op het gebied van de manier waarop wij ons leven inrichten, wat wij belangrijk vinden en welke doelen we stellen, ten goede veranderen.

Vrouwelijke eigenschappen ten gunste van de samenleving

Vrouwen voelen zich van nature aangetrokken tot het organiseren van de wereld, net zoals zij het thuis zo organiseren dat het binnen comfortabel is en goed aanvoelt. Dit in tegenstelling tot mannen, zij lijken meer op kinderen die ervan genieten om achter in de tuin met hun vriendjes te vechten; vrouwen zullen niet toelaten dat gekibbel en kinderachtige competitie – zoals het vóór de klap van de pandemie was – op de voorgrond zullen blijven. Vrouwen zijn, zoals een moeder, in staat om alles in de maatschappij op orde te brengen en het geruzie en de roekeloze concurrentie een halt toe te roepen. De mannen zullen gaan luisteren. We kunnen dit vergelijken met de neiging van een kind om naar zijn moeder te luisteren. Ze heeft hem ter wereld gebracht, gevoed en opgevoed, ze begrijpt dus hoe ze hem leiding moet geven. Dus waarom zou ons gezamenlijke, wereldwijde huis niet op dezelfde manier bestuurd kunnen worden als het in de gezinnen gebeurt? Als vrouwen zich voor dit doel verenigen en verstandig, wijs en krachtig handelen, zal er een positieve verandering plaatsvinden.

Er kan misschien een gevoel heersen dat vrouwen niet geschikt en niet voldoende vastberaden zijn om het leiderschap van de wereld op zich te nemen en de vereiste veranderingen aan te brengen, vooral nu we ons na de pandemie in een proces van heling bevinden. Daarom is het cruciaal om de belangrijkheid van de rol die vrouwen moeten spelen in alle maatschappelijke discussies, op een zo breed mogelijk niveau, te benadrukken. 

Misschien is er ook behoefte aan een meer ondersteunende, mannelijke kracht die helpt om vrouwen samen te brengen en hun weg te effenen. Een dergelijke kracht moet dan naast de vrouwen staan om hen aan te moedigen en voor hen de weg vrij te maken, zodat zij de plaats kunnen innemen waar zij recht op hebben en de leiding kunnen nemen. Ik suggereer niet dat één deel van de samenleving het andere moet vervangen. Elk deel moet leren om het andere deel te complementeren.

Zo’n dynamisch evenwicht tussen de geslachten zou moeten voortkomen uit het inzicht dat wij allemaal, mannen en vrouwen, niet terug kunnen keren naar onze vorige, foutieve manier van leven. De oude wereld die we hebben opgebouwd, staat op het punt te imploderen, en het coronavirus is nog maar een eerste signaal. We moeten samen een nieuwe wereld opbouwen waarin iedereen zich bezighoudt met het ontwikkelen van een welvarende, en tegelijkertijd duurzame samenleving, in plaats van een onevenwichtig model dat met vervuiling en destructie gepaard gaat.

Deze verandering betekent niet dat we alles moeten ontmantelen en dan opnieuw opbouwen, maar wel dat we eenvoudigweg vanuit een nieuw perspectief kijken naar bedrijven en afspraken: voor het welzijn van onze kinderen, de hele mensheid en de hele natuur. Vrouwen kunnen met een scherpe visie bijdragen aan het nemen van dergelijke beslissingen. Met andere woorden, vrouwen moeten de doelen die prioriteit hebben, bepalen en mannen voeren het vervolgens uit. Door deze samenwerking van beide kanten zal er een gemeenschappelijke basis van steun en begrip ontstaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/time-of-womens-leadership-medium/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Economy, Globalization, Health, Women | Add Comment / Ask Question →