Tag Archives: Kabbalistische maaltijd

Het verhaal van Jozef leert ons over haat en broederlijke liefde

Mutual Guarantee in a Virtual GroupEen vraag die ik kreeg: Wat is dat voor lied dat we na elke Yeshivat Haverim (samenzijn van vrienden) zingen: “Hineh Ma Tov”? Het is heel diep en heel bijzonder. Waar gaat het over en wat is de Kabbalistische betekenis en de geschiedenis ervan?

Mijn antwoord: Toen de broers van Jozef – zij haatten hem –  hem aan Egyptenaren verkochten, werd hij de plaatsvervanger van de Farao. Toen de broers daar voedsel kwamen kopen, herkenden zij Jozef niet, hij stuurde Egyptenaren achter hen aan en daardoor voelden zij zich gedwongen om berouw te tonen over wat zij hem hadden aangedaan.
Toen dit was gebeurd, vertelde hij hen wie hij was en samen hadden zij, vol vreugde en liefde, een maaltijd waarbij zij dit lied zongen. De woorden zijn: “Hineh Ma Tov Ve Ma Naim, Shevet Achim Gam Yahad” – “Hoe heerlijk en aangenaam is het om als broeders bij elkaar te zitten.”

En zo is het ook met ons: eerst haten wij elkaar, maar dan groeien we naar elkaar toe en worden we broeders!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2009/02/the-story-of-joseph-teaches-us-about-hate-and-brotherly-love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:
Laitaman.com: Music to Perceive with the Soul
Article: “The Need for Love of Friends”
Kabbalah Music

Filed under: Music | Add Comment →

 

Stilte tijdens Kabbalistische maaltijden

507.02Vraag: Er wordt vaak stilte toegepast tijdens Kabbalistische maaltijden. Hoe verschilt dit van de gebruikelijke meditatie die tegenwoordig overal ter wereld populair is?

Antwoord: We praten wel, maar we praten non-verbaal, zonder onze mond open te doen. Alsof we met elkaar praten, elkaar tegenspreken, instemmen, argumenteren of discussiëren. Dit gebeurt allemaal zonder er iets van te uiten.

Dit betekent dat je je niet zomaar een of ander wit licht voorstelt, je wereldbeeld inperkt of je op één bepaald punt concentreert, maar wel dat je een normaal gesprek voert, alleen innerlijk. Het heeft zeker invloed. Deze invloed op elkaar komt geleidelijk ergens tot uitdrukking.

Vraag: Wat is hier het voordeel van?

Antwoord: Dit is een methode waarbij je niemand stoort en anderen ogenschijnlijk jou niet storen. Je bent vrij om met elke snelheid te spreken en alles wat je maar wilt te zeggen, later ga je de resultaten van dergelijke gesprekken begrijpen. Ik steun dit soort interactie tussen mensen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/silence-at-kabbalistic-meals/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/23/22

Related Material:

The Power Of Silence

Silent Pledge

Roaring Silence

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

In overeenstemming met de spirituele wereld

Opmerking: De grote 12e-eeuwse Kabbalist, filosoof en arts Rambam (Mozes Maimonides) wijdde veel van zijn medische werk aan de consumptie van maaltijden, voedsel. Hij zei dat het voor een mens het beste is om tijdens de maaltijd alle vijf zintuigen te gebruiken. Dat wil zeggen dat de maaltijd gepaard moet gaan met geuren, muziek, wierook, enz.

Mijn Antwoord: Wij gebruiken geen wierook meer, hoewel kleine doosjes met snuiftabak heel populair waren bij Kabbalisten.

Vraag: Waarom moet een mens alle vijf zintuigen gebruiken? Dat is een hele ceremonie.

Antwoord: Ja, dat is het zeker. Toen de oude Kabbalisten die bij Rabash studeerden mij uitnodigden om bij hun maaltijd te komen, was dat een ware ceremonie voor mij. Ik herinner me dat ik me daarvoor met een grote innerlijke spanning voorbereidde. Het betekende heel veel voor mij.

Opmerking: Rambam schreef ook dat voedsel met zorg gekauwd moet worden omdat het anders schadelijk is voor ons. Dat we daar tanden en kiezen voor hebben.

Mijn antwoord: 32 tanden en kiezen zijn te vergelijken met 32 maalstenen die het voedsel malen om het te sorteren, voor consumptie te bereiden en het dan door te slikken. Het is belangrijk dat we begrijpen hoe het mechanisme van het kauwapparaat werkt, waarom we lippen hebben, een tong en wangen, hoe de mond in elkaar zit en waar al onze bewegingen toe leiden.

We zijn volgens de spirituele wereld gebouwd. Ons biologische lichaam is een gevolg van de correlatie die spirituele krachten met elkaar hebben. Omdat er van bovenaf in onze verlangens ontvangst van Licht moet zijn, is ons lichaam zo gebouwd dat het voedsel opneemt en wij ons in de richting van spirituele ontvangst kunnen bewegen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/in-likeness-to-the-spiritual-world/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 7/9/21

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het feest van een Kabbalist

Maimonides, een groot Kabbalist, filosoof, arts en astronoom uit de 12e eeuw, wijdde enkele medische artikelen aan maaltijden en de behoefte aan voeding.  In het bijzonder schreef hij: “Het voedsel moet goed gekauwd worden om genot te ontvangen”, anders zal het voedsel schadelijk zijn, “en dank de Schepper hiervoor.”

In de spirituele wereld is voedsel het Hoge Licht dat wij nodig hebben om te kunnen geven, namelijk voor het genot van geven en niet omdat we onze honger willen stillen en geen andere keus hebben.

Er wordt gezegd (zelfs onder degenen die geen Kabbalisten waren) dat het – om voedsel te kauwen – noodzakelijk is om 72 (Ayin-Bet) keer met de kiezen te kauwen. Vanuit spiritueel oogpunt kauwen de kiezen op Ohr Hochma, waarbij zij het verlangen verdelen in talloze fragmenten, waardoor het mogelijk wordt ze te vermengen met Ohr Hassadim. In de fysieke wereld komt dit tot uitdrukking in het vermengen van voedsel met speeksel als we kauwen.

Als we met vrienden of familie eten (het is wenselijk om niet alleen te eten) is het noodzakelijk om rustig te eten, zodat we ieder moment onze dank voelen.

Zo was het met mijn leraar Rabash, de maaltijd vond in volkomen stilte plaats, niemand zei iets. We waren ook voorzichtig met onze bewegingen om elkaar niet te storen en eenieder zich kon blijven concentreren op zijn eigen gedachten.

Door onze huidige educatie zijn we er in het algemeen aan gewend om tijdens een maaltijd te praten. Mensen komen bij elkaar in een café of een restaurant om met elkaar te praten, zich met elkaar te verbinden, enz. Hier is het allemaal volkomen anders, alles vindt in stilte plaats, je werkt in jezelf maar in relatie tot de anderen. Daarom schrijft Rambam dat het “noodzakelijk is om in stilte te eten met de vrienden of familie, en om elk moment dankbaarheid te voelen.”

Ik hoop dat we uiteindelijk zulke maaltijden zullen hebben met elkaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2015/03/feast-of-a-kabbalist/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the Daily Kabbalah Lesson 4/17/14, Questions and Answers with Dr. Laitman

Related Material:

The Meal That Gives Livelihood To The Body And Soul

A Meal Is A Time Of Contemplation

Why Did We Climb Down From The Trees?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment →