Tag Archives: Kabbalistische bronnen

Meesters van spirituele hoogten

750.03Het is heel belangrijk om vertrouwen te hebben op het spirituele pad. We kunnen alleen vertrouwen op onze grote leraren die dit pad al hebben bewandeld en de spirituele treden voor onze opgang hebben geplaveid. We kunnen ze vergelijken met een groep bergbeklimmers die zich een weg banen naar de top, waarbij de sterksten vooruitlopen en de treden uithakken voor degenen die volgen.

Zo moeten wij de grote Kabbalisten volgen, hun boeken bestuderen en doen wat zij adviseren. Als wij al hun instructies nauwkeurig opvolgen, zullen we zeker succes hebben

Zij verbergen niets voor ons. Als ze niet over alles schrijven, is dat alleen om ons niet in verwarring te brengen, want wij zijn als kleine kinderen die nog te jong zijn om boeken voor volwassenen te lezen. Daarom onthullen Kabbalisten deze wijsheid geleidelijk, stukje bij beetje, totdat we de perfecte schepping in al haar volheid bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/masters-of-spiritual-heights/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 10/01/23, Lesson 4 “Connecting As One Man with One Heart”

Related Material:
Gratitude for the Path Paved for Us
Guidelines for Achieving Unity – Selected Quotes of Baal HaSulam
Gratitude To Baal HaSulam

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hiërarchie van zielen

962.3Vraag: Voelde Baal HaSulam zich afhankelijk van zijn studenten?

Antwoord: Baal HaSulam is de grootste ziel die alle voorgaande Wijsheid van Kabbalah in zich heeft opgenomen en aan ons heeft uitgelegd. Dit is een bijzonder doel van een bijzondere ziel.

Wij kunnen hem niet als voorbeeld nemen, niet omdat wij ons niet vooruit moeten haasten, maar omdat wij en hij verschillende soorten zielen zijn. Wij moeten onszelf corrigeren, hij heeft ons een methode voor correctie gegeven en werkt ook nu met ons samen.

Er werken twintig generaties Kabbalisten met ons samen en zij brengen het Licht naar ons: generaties van Adam tot Abraham, van Abraham tot Rabbi Shimon, van Rabbi Shimon tot de Ari en van de Ari tot Baal HaSulam en Rabash. Wij ontvangen het Licht al en proberen het te implementeren voor onze correctie. Wij zijn totaal andere zielen.

Vraag: Betekent dit dan dat hun zielen beter zijn en de zielen van nu slechter?

Antwoord: Er zijn helemaal geen betere of slechtere zielen. Er is eenvoudigweg één Doel dat gebaseerd is op de structuur van de gemeenschappelijke ziel.

Er zijn zielen die als eerste opstijgen. Zij worden voorvaderen, vaders en leraren genoemd, dat eindigt bij Rabash.

Vanaf onze generatie zijn er zielen die beseffen wat wij van hen hebben ontvangen. Natuurlijk blijven we deze techniek op onszelf verder ontwikkelen en verspreiden we diverse bronnen en stijlen van informatie. Maar uiteindelijk is dit de verwerkelijking van wat de vorige Kabbalisten ons gaven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/hierarchy-of-souls/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. The Role of the Kabbalist” 3/6/11

Related Material:
Closing The Chain Of Great Souls
Baal HaSulam’s Memorial Day
Like A Caring Mother Unnoticeably Watching Us

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Herevaluatie van de werkelijkheid

Vraag: In de loop van de geschiedenis hebben er vele uitbraken van allerlei epidemieën in de wereld plaatsgevonden, maar we hebben nog nooit iets gezien wat ook maar enigszins lijkt op wat er nu gebeurt. Wat is er voor u, als Kabbalist, zo speciaal aan de huidige pandemie?

Antwoord: De huidige pandemie is speciaal vanwege de reactie van mensen die volkomen anders is dan voorheen. In het verleden maakten wij ons er verder geen zorgen over: vogelgriep, varkensgriep. Iemand heeft griep, het zij zo.

Elk jaar sterven er in de wereld een paar miljoen mensen door verschillende virussen. Wat dan nog? Daar is niets verkeerds aan. Er komt een epidemie en wij gaan door met onze dagelijkse zaken. We baren kinderen, voeden ze op, worden oud en sterven door griep of iets anders, het doet er niet toe.

Plotseling werden er 400 mensen in een land ziek en de hele wereld staat op z’n kop en weet niet wat te doen.

Ik ben van mening dat het niet over een griep of het coronavirus gaat. Het gaat over het feit dat de mensheid een zekere herevaluatie van de werkelijkheid heeft ondergaan. Hoewel we het niet voelen, maakt dit nu juist dat wij anders tegenover deze verschijnselen staan. 

Denk er eens over na. Als we vanaf de zijlijn naar de aarde kijken en daar 1.000 mensen zijn overleden, rechtvaardigt dat dan, dat alle productie is gestopt, dat iedereen thuis opgesloten zit, dat men niet naar buiten mag en dat we niet weten of er over een maand of twee nog voedsel op tafel staat? Wat is er nu eigenlijk aan de hand?

Opmerking: De pandemie neemt de hele wereld over en het heeft nog nooit eerder zo globaal gevoeld.

Mijn Antwoord: Er Is een gevoel van globaal bewustzijn  in de wereld. Kabbalisten spraken hier al lang geleden over. Kabbalah heeft onze tijd altijd verbonden met de toegang tot een nieuw tijdperk. Dit wordt nu door de wereld gevoeld. Met name het globale bewustzijn brengt een speciaal soort waarneming naar de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/re-evaluating-reality/

From KabTV’s: “The Coronavirus Is Changing the World” 3/19/20

Related Material:

The Global Pandemic

Coronavirus Is Changing Reality, Part 5

Coronavirus—A Consequence Of The Imbalance Of Nature

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization | Add Comment / Ask Question →

Hoe kan ik dichter bij Rabash komen?

Vraag: Ik geloof Baal HaSulam en u, maar ik kan niet dichterbij Rabash komen. Wat kan ik daaraan doen?

Antwoord: Baal HaSulam is een groot Kabbalist die de wetenschap van Kabbalah ten volle heeft bereikt, toegankelijk heeft gemaakt en systematisch heeft uitgelegd. Wij verdiepen ons niet in Kabbalah om Kabbalah in de vorm van een wetenschap te beheersen, maar in de vorm van een methode om spiritualiteit te bereiken. Dit zijn twee verschillende dingen, hoewel ze met elkaar samenhangen.

Als iemand de spirituele wereld wil binnengaan, is Baal HaSulam een theoreticus voor hem. Hij kan een mens echter niet verder brengen. Rabash leidt ons voorwaarts en legt bij elke stap uit waar we zijn, wat we moeten doen, hoe we moeten handelen, wat voor interactie wij tot stand moeten brengen in een groep, in onszelf en met de Schepper.

Ik herinner me nog goed hoe hij zijn eerste artikel schreef, toen hij op een bank in een park naast me zat. Ik gaf hem een aluminium sigarettenvloeitje en op de achterkant daarvan schreef hij een kort artikel, het eerste van het toekomstige boek in drie delen.

Eerst stelde ik hem vragen en gaf hij daarop geschreven antwoorden. Zo kwamen zijn eerste artikelen tot stand. Later schreef hij ze zelf op.

Zonder deze artikelen zouden we niet verder kunnen komen. Elke morgen besteden we anderhalf à twee uur aan de artikelen van Rabash, niet meer dan een half uur aan The Study of the Ten Sefirot en een half uur aan de artikelen van Baal HaSulam.

Het is onbegrijpelijk hoe mensen vóór Rabash zich meester konden maken van de spirituele ruimte, hoe zij het in zichzelf konden voelen en zich naar verschillende niveaus konden ontwikkelen. Dit is nu juist wat hij ons leert, want de zielen die in onze tijd naar deze aarde komen, hebben dit nodig.

Rabash reikt ons een practicum voor Kabbalah aan, Baal HaSulam is meer een theoretische Kabbalist.

Om dichter bij Rabash te komen, moet men zijn artikelen lezen en naar onze lessen daarover luisteren. Ze zijn allemaal in ons archief te vinden, je kunt ze gratis beluisteren, de toegang is vrij. Ga je gang, waag het!

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/23/18

Link naar de gratis lessen, het archief, de bibliotheek, vele programma’s, lezingen, etc:  https://kabbalahmedia.info/

Filed under: Kabbalah Study, Rabash, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

 

Het Kaf Van Het Koren Scheiden

laitman_626Vraag: Volgens Wikipedia wordt de Wijsheid van Kabbalah gedefinieerd als een joodse esoterische religieuze studie die in de 12e eeuw opdook en zich vanaf de 16e eeuw verspreidde. Hoe moeten we dit plaatsen?

Antwoord: Er is geen manier om dit te plaatsen omdat dit aannames zijn die door mensen bedacht worden, meer betekent het niet.

Opmerking: Maar mensen hebben vertrouwen in Wikipedia als bron van informatie.

Antwoord: Daar valt verder niets aan te doen. Zo moet het zijn en een mens kan door moeilijkheden tot de waarheid komen.

Zulke mythen hebben juist de bedoeling dat een mens, die zich er doorheen werkt als door een wildernis, sterker wordt. Hij spant zijn denken en voelen in, dan kan hij de waarheid gaan onderscheiden, zoals men het kaf van het koren scheidt. Dan gaat een mens begrijpen dat dit zin heeft en waardevol is, terwijl de definitie die hij heeft gelezen niet meer dan gissingen zijn van mensen die er niets van begrijpen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 1/24/16

 

De Ware Betekenis Van De Oude Profetieën

laitman_933Vraag: De profeet Jeremia vergeleek het eeuwige bestaan van het volk Israël met de wetmatige omloop van de zon en de maan, waarbij hij hun dienst aan de Schepper beschrijft. Wat betekent dit met betrekking tot het huidige volk Israël?

Antwoord: Zolang wij de interpretaties van de oorspronkelijke geschriften van de Kabbalisten niet begrijpen, is het onze taak om ons er alleen op een praktische wijze toe te verhouden.

Het Joodse volk bestaat uit een groep mensen die de volgende gemeenschappelijke voorwaarden van bestaan delen: een gezamenlijk optreden dat één enkel organisme ten gevolge heeft. Op een andere manier bestaat dit volk niet. Dit bedoelde de profeet Jeremia.

De profeten waren Kabbalisten die zich op een bijzonder niveau van spirituele ontwikkeling bevonden. Zij drukten zich altijd in een allegorische taal uit, als er dus gesproken wordt over ‘zon’, ‘maan’ etc. betekent dit niet dat het om de fysieke objecten gaat, maar over innerlijke krachten van de Natuur.

From the Talk at the Moscow Jewish Cultural Center, 11/24/15

 

De Geest Van De Russische Joden

Dr. Michael LaitmanVraag: Een tijdlang hebben er grote Kabbalisten in Russische steden gewoond: de Baal Shem Tov, Rabbi Nachman van Breslov en anderen. Heeft dit de geest van de Russische Joden beïnvloed?

Antwoord: Zonder enige twijfel, in elke stad woonden er studenten van de Baal Shem Tov. De Baal Shem Tov begon de wijsheid van Kabbalah, die de Ari bekend had gemaakt aan het einde van de 16e eeuw, te verspreiden. Hij onderwees deze wijsheid aan zijn vele Kabbalistische studenten die het hoogste niveau in het systeem bereikten. Het was hun rol om mensen te inspireren, om hen op de juiste wijze op te voeden, te stabiliseren en hen voorwaarts te leiden. Dit was de idee achter het herstellen van de geest van de mensen, de geest die zij kwijt waren geraakt bij de verwoesting van de Beit HaMikdash (Tempel), toen zij van het niveau van liefde voor elkaar een val maakten naar wederzijdse haat. De behoefte rijpte om mensen van het egoïstische niveau van afwijzing te brengen naar het altruïstische niveau van liefde voor elkaar.

De Baal Shem Tov stichtte het zogenoemde Chassidisme: praktisch Kabbalistisch werk. Het is van belang om op te merken dat het huidige Chassidisme volkomen anders is. De Baal Shem Tov veranderde de studie van de Ari zodanig dat hij de inhoud ervan dichter bij de mensen bracht en hen liet zien waaruit hun innerlijke correctie bestond. Op deze wijze paste hij het alomvattende gebod van de Torah toe: Heb je naaste lief als jezelf. Mensen waren zo in staat om zowel uit de spirituele als de fysieke ballingschap te komen, omdat het één verbonden is met het ander. Als iemand echter niet aan spirituele bevrijding toe was, bereikte hij ook geen fysieke vrijheid.

Twee generaties lang, tot de 18e eeuw, bloeide de Chassidische Kabbalistische stroming. In elk dorp en elke woonplaats waren er mensen die de Schepper wilden bereiken op basis van de juiste onderlinge verbinding, wat de Torah vraagt van de mens. Op deze wijze werd het Jodendom spiritueel, veel mensen werden leraar. Tegelijkertijd kwamen er tegenstanders van het Chassidisme, hoe dan ook, beide groeperingen kwamen spiritueel op een hoger niveau en dit speelde een immens belangrijke rol bij de beïnvloeding van de omgeving.

Rond die tijd kwamen er opportunisten naar voren, hierdoor veranderde er veel en dit nam de plaats in van deze populaire stroming, zodat men zich niet langer meer verdiepte in het streven naar wat de Torah voorschrijft. In plaats daarvan voerde men simpelweg de fysieke Mitzvot (geboden) uit met een wat grotere innerlijke ijver, maar dat was dan ook alles. Dit betekent dat het Chassidisme op een lager niveau terecht kwam. Tot het einde van de 19e eeuw waren er ondanks dit alles nog vele Kabbalisten die de Hogere Wereld voelden, het systeem dat ons bestuurt. Van daaruit onderwezen zij anderen. Dit beïnvloedde de geest van de Russische Joden heel sterk en het werd voor altijd in hen geplant. Daardoor stuwt de verdere ontdekking van de spirituele wereld – evenals de ontdekking van de ziel, het voelen van de Hogere Wereld en de ontdekking van het hele systeem waarmee de Schepper, de Hoge Kracht, alles bestuurt – tot aan de dag van vandaag een groot deel van de Russische Joden voorwaarts naar het bereiken van waarachtige spiritualiteit.

Velen van mijn huidige studenten zijn Russen die afkomstig zijn uit de voormalige Sovjet Unie en nog in Rusland wonen. Tot op de dag van vandaag leeft het spirituele potentieel in hen dat door de opvolgers van de Baal Shem Tov in hen geplant is.

From KabTV’s “About Our Life” 5/07/15

 

Vaders Als Gevangenen Van Hun Kinderen

Dr. Michael LaitmanMen noemt onze tijd: de dagen van de Messias. Hierover staat geschreven in Mishnah Sotah 9:15: Met de voetstappen van de Messias zal de onbeschaamdheid toenemen. Dit betekent dat er heel moeilijke, zware, ontvangende Kelim (verlangens) onthuld zullen worden, er zal grote haat in de wereld komen en de oorlog tussen Gog and Magog zal in al zijn heftigheid uitbreken. De gedachte is dat na Tzimtzum Aleph (de eerste restrictie) en na het besluit dat de Tachton (de lagere) alleen wil ontvangen om te geven, de hele Olam Ein Sof (wereld van Oneindigheid) is geconstrueerd volgens de Masachim (schermen), in overeenstemming met  het vermogen van de Tachton om aan Ein Sof  te geven, dit is de Elyon (de Hogere).

De werelden zijn als volgt gerangschikt: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira, Assiya. Adam Kadmon is Keter. Atzilut is Hochma en GAR de Bina (de bovenste helft van Bina). Beriya is ZAT de Bina (de onderste helft van Bina). Yetzira is Zeir Anpin en Assiya is Malchut.

Na Tzimtzum Bet (de tweede restrictie) en de Shevira (het breken van de Kelim), kunnen we alleen met de Kelim van geven werken, dit zijn Keter, Hochma, en GAR de Bina. Als wij deze Kelim van BYA (Beriya, Yetzira, Assiya) naar Atzilut verheffen, worden ze Yashar-El genoemd (regelrecht naar de Schepper), Israel. Met deze verlangens kunnen we gemakkelijker werken en het is mogelijk om ze te corrigeren.

Het is echter onmogelijk om de moeilijke verlangens te corrigeren, want zij zijn te zwaar en het is moeilijk om ze te verheffen. Dit is alleen mogelijk als deze verlangens met andere verlangens verbonden zijn. Zonder de moeilijke, zware, compacte Kelim te verbinden met Galgalta ve Eynaim, zijn de Galgalta ve Eynaim niet compleet, dan missen zij hun Achoraim (achterzijde), namelijk de AHP.

Deze verlangens van de AHP vielen in het gebied onder de Parsa (grens) en worden gevangen gehouden door verlangens die ‘de naties van de wereld’ genaamd worden. Zo lang het soort verlangens van ‘de naties van de wereld’, de kinderen genaamd – de Kelim die zich onderaan bevinden – niet gaan ontwaken en daardoor hun Licht niet laten schijnen op de Kelim van de hogere AHP die daarin vielen, kan deze AHP niet omhoog rijzen en zich voegen bij de Kelim van de hogere Galgalta ve Eynaim

Dit betekent dat Israel niet uit de ballingschap kan ontsnappen omdat ‘de naties van de wereld’ hen tegenhouden. We kunnen het ook zo zeggen: de vaders, dat zijn de Galgalta ve Eynaim, kunnen niet groeien omdat hun AHP zich in het onderste gedeelte tussen de Kelim van de Galgalta ve Eynaim van de kinderen bevinden. Deze kinderen hebben hen niet vrijgelaten en brengen hen niet tot ontwaken.

Toen de AHP van de Elyon in de Galgalta ve Eynaim van de Tachton viel, kregen wij de mogelijkheid om aan de Elyon te geven en verbonden te zijn met de grote Kabbalisten, de verheven zielen die zichzelf al hadden gecorrigeerd en nu wachten op de voortzetting van de correctie.

Alles van de AHP van alle hogere niveaus viel naar de lagere niveaus. Of zij gewekt worden en daardoor de AHP van Elyon eveneens wekken is afhankelijk van de Galgalta ve Eynaim van de Tachton waarin de AHP van de Elyon viel.

De AHP van de Elyon die in de Galgalta ve Eynaim van de Tachton is terecht gekomen, wordt MAN – gebed – genoemd. Zo wekken wij MAN als wij onze Galgalta ve Eynaim wekken. Wij doen dit alles echter om de Schepper, de Elyon, vreugde te geven. Voor ons is het hogere niveau altijd de Schepper.

Wij noemen het volgende ‘vreugde geven aan de Schepper’: het ontwaken van je eigen Galgalta ve Eynaim zodat je je zult hechten aan de AHP van de Elyon die in je is gevallen, maakt het mogelijk om één enkel Partzuf te vormen. Hiermee ontwaak je de Partzuf en kan deze opstijgen. Dit wordt het omhoog brengen van Man genoemd, een gebed.

De Galgalta ve Eynaim van de Tachton komen in de AHP van de Elyon zoals een zaaddruppel de uterus binnengaat en zich als een foetus vastklampt in de uterus om zich daar te ontwikkelen. Op deze manier wordt de uterus, de AHP van de Elyon, gedwongen om zich te verheffen en tweemaal zoveel Licht te ontvangen, zoals geschreven staat in Baba Batra 124a: De eerstgeborene neemt tweemaal zoveel. De eerstgeborene ontvangt twee maal zoveel, zodat hij het eveneens aan ons kan doorgeven.
From the preparation to the Daily Kabbalah Lesson 6/06/14

 

Als Wij Niet Ingrijpen

Dr. Michael LaitmanKabbalistische bronnen die relevant zijn voor onze tijd beschouwen het als een soort voorbode van de oorlog van Gog en Magog. Over Ismaël, die een symbool is van de hedendaagse Arabieren, staat er geschreven: En hij zal een wilde ezel onder de mensen worden, zijn hand zal tegen allen zijn en allen verheffen de hand tegen hem, al zijn broeders trotseert hij. (Genesis 16:12) In de wijsheid van Kabbalah worden de huidige tendensen nauwkeurig en duidelijk gedefinieerd.

In de geschriften van de Kabbalisten wordt bovendien elke fase uitgelegd van de manier waarop het zal plaatsvinden als wij niet ingrijpen en de situatie niet ‘verzachten’. Door de juiste maatregelen kunnen we dit radicaal veranderen naar de omgekeerde situatie.

Anders kunnen we echter zeer grote, gevaarlijke en verschrikkelijke oorlogen verwachten tussen Rusland, China, Europa, Amerika en de Arabische landen. En natuurlijk zal Israël zich te midden daarvan bevinden.

Tegelijkertijd zal deze plek echter de veiligste zijn. Wij nodigen dus al onze Joodse broeders uit Frankrijk uit om naar ons toe te komen. Wij zullen hen met open armen ontvangen en samen zullen we de correctie uitvoeren.

From KabTV’s “Like a Bundle of Reeds” 1/11/15

 

Hoe Wij Kunnen Deelnemen Aan De Code Van Het Leven

Dr. Michael LaitmanVraag: Is het mogelijk om deel te nemen aan de Code van het Hoge Bestuur die in de vorm van een letter naar mij neerdaalt? In elk ander systeem bepaalt het vastleggen van codes de manier waarop het materiaal waaruit het systeem bestaat zich ‘gedraagt’ en is daarmee aangeduid welk proces plaats zal vinden.

Antwoord: De code bevat alles. Daarnaast zijn er voor ons met een bedoeling bepaalde plekken open gelaten zodat wij met onze reactie kunnen bijdragen. Met andere woorden: wij bewegen ons niet blind, als robots voorwaarts, zonder enige vrijheid van wil en daarbij uitsluitend de onveranderlijke wetten en krachten volgend die ons besturen.

We accepteren het programma dat in ons werkt en een zekere ruimte openlaat voor onze onafhankelijkheid.

Het programma heeft ons nodig om de letters te leren en ze op de juiste wijze dáár binnen te gaan waar de lege plekken zijn die speciaal voor ons zijn opengelaten in de tijd dat het programma werd vastgelegd door een schrijfmachine of een computer.

Er wordt van ons verwacht dat wij de letters zodanig op de lege plekken neerzetten dat wij in eenheid werken met de auteur van de tekst en dat wij zo helpen om het programma op een mooie manier te ontvouwen, in overeenstemming met Zijn wensen en de onze.

Vraag: Klopt het dat de letters in twee afzonderlijke delen verdeeld kunnen worden:

  1. De letters die in ons geprint zijn en die bepalen wat er met ons gebeurt en
  2. De letters die wij zelf toevoegen als wij de wijsheid bereiken die erin verborgen is en actief gaan deelnemen aan het proces, dat wil zeggen: als wij de letters zelf gaan schrijven.

Betekent dit dat ik leer hoe ik zeggenschap kan hebben over de dingen die mijn werkelijkheid bepalen?

Antwoord: Ja, dat is waar. Wat betekenen die lege plekken in de tekst, het programma? Je hebt een kracht van Boven gekregen, de wil om te ontvangen en de kracht van geven. Als ze met elkaar gecombineerd worden, worden de lege plekken in de tekst gevuld.

From KabTV’s “A New Life” 12/21/14