Tag Archives: Kabbalah

Hoe kan ik van anderen evenveel houden als van mijzelf? (Quora)

Dr. Michael Laitman

Michael Laitman op Quora: Hoe kan ik van anderen evenveel houden als van mijzelf?

Wat wij voor onszelf willen ontvangen, weten we. Wat we aan anderen willen geven, moet hetzelfde zijn.

We moeten dus onthouden dat anderen liefhebben in de eerste plaats betekent dat we net zo met anderen omgaan als met onszelf.

Aangezien onze natuur egoïstisch is – we geven voorrang aan ons eigen voordeel boven het voordeel voor anderen, en ook nog vaak ten koste van anderen – gaat denken over anderen en handelen naar anderen zoals naar onszelf tegen onze natuur in, het lijkt onmogelijk.

Als we een eerste vonk van verlangen hebben om anderen net zo lief te hebben als onszelf, moeten we een mogelijkheid zoeken om regelmatig te leren hoe we boven onze aangeboren egoïstische manier van contact maken kunnen uitstijgen en een tegenovergestelde altruïstische band kunnen leren aangaan. We moeten ook naar een ondersteunende omgeving zoeken, d.w.z. naar mensen die ook iets dergelijks willen, mensen die ons steeds opnieuw aanmoedigen, ons eraan herinneren en voorbeelden geven die ons helpen de shift te maken van het liefhebben van onszelf (egoïsme) naar het liefhebben van anderen (altruïsme).

Bovendien is het zo, dat als wij dit willen leren en een ondersteunende omgeving daarvoor hebben, wij de positieve kracht van liefde, geven en verbinding die in de natuur aanwezig is, naar onszelf toetrekken. Juist deze kracht geeft ons het vermogen om anderen lief te hebben zoals onszelf. Wij verkrijgen deze mogelijkheid door onszelf te verbinden met die kracht, we laten ons verlangen groeien en willen ons op een positieve, altruïstische wijze verbinden met elkaar door de wijsheid van een dergelijke verbinding en wederzijdse steun te leren.

Based on KabTV’s “The Last Generation” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on June 6, 2018. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/01/how-do-i-love-others-as-myself-quora/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Love, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Prijs de groep

938.04De Schepper heeft een bijzondere voorwaarde geschapen: de groep en met behulp van die groep kunnen wij tot Hem komen. Anders zouden we dat niet kunnen en zouden we op ons eigen niveau blijven in een egoïstisch bestaan.

De groep heeft een wonderbaarlijke, bijzondere eigenschap die gecreëerd is om voor ons te zorgen. Het is de ziel van Adam die gebroken is, een deeltje ervan is in ieder van ons aanwezig. Als we in een groep samenkomen, moeten we die deeltjes bij elkaar brengen, zo kunnen we bij de Schepper komen.

Eigenlijk hebben we een enorm grote, verbazingwekkende, unieke kans om op ons aardse niveau samen te komen en dit samenkomen van ons geleidelijk naar een spiritueel niveau te brengen, in ieder geval enigszins. Doordat we allemaal naar hetzelfde streven, zelfs al is het nu nog egoïstisch, trekken wij de invloed van het Hoge Licht, de Schepper, naar ons toe en beginnen we ons zo naar Hem op te trekken.

Dit is de weg om zoals Hem te worden, boven onszelf uit te stijgen en dichter bij de Schepper te komen. Dit alles is de groep! Alleen door de groep kunnen wij deze reis maken. Anders blijven we op het laagste niveau – het animale – waarin we geboren zijn.

De groep is een bijzondere tool en de enige mogelijkheid om van het animale niveau naar het niveau van de Schepper te stijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/praise-the-group/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/7/22, “Annulling before the Friends,” Lesson 2

Related Material:

The Group As A Spiritual Entity

The Way Is Through The Group

The Only Place To Meet The Creator

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe ziet een spirituele reis eruit? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe ziet een spirituele reis eruit?

Wij hebben de mogelijkheid om ons te verheffen naar een niveau waarop wij de oorsprong van onze ervaringen kunnen zien en het leven vanuit een ander gezichtspunt kunnen observeren.

Wat is dit nieuwe perspectief dat we kunnen bereiken?

Het is een perspectief waarin we veel minder belang hechten aan onze fysieke ervaringen en ons uitsluitend richten op de ware spirituele wereld.

Als we de hoge spirituele wereld bereiken, maakt onze wereld die wij samenstellen vanuit diverse onware ervaringen – waarbij we onder de indruk zijn van nonsens die opgeblazen wordt door onze verbeelding en onze hersenspinsels – geen indruk meer op ons. De spirituele wereld geeft ons de ervaring van één enkele Kracht van liefde en geven boven onze fysieke gewaarwordingen uit, als we dat bereiken betekent het dat we ons spirituele leven door onze ziel laten leiden. 

Als we ons door onze ziel laten leiden, gaan we door een opening naar een staat waarin we elkaar aanvullen in een eeuwig, volmaakt leven, dan hechten we ons aan de hoge spirituele Kracht van liefde, geven en verbinding. Dan zijn er geen beperkingen meer voor ons, we stijgen boven de grenzen van onze fysieke gewaarwording van de werkelijkheid uit.

De ultieme ervaring waar wij naar streven, is spirituele onthulling, in de wijsheid van Kabbalah bekend als “de onthulling van de Schepper” of “de onthulling van de Hoge Kracht”. De Schepper is de bron van de werkelijkheid – de bron van onze ervaringen en ons lot. Door ernaar te streven om deze Kracht te ontdekken en te voelen, bereiken we uiteindelijk de spirituele bron van het leven.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/what-is-a-spiritual-journey-like-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

 

Based on the video, “Spirituality: A Journey Above Human Limits,” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Welk gebed wordt beantwoord?

Een gebed moet nooit beantwoord worden: als het beantwoord wordt, is het geen gebed meer maar wordt het een overeenkomst (Oscar Wilde).

Mijn antwoord: In principe moet er constant een gebed stromen van één van de manieren van uitdrukken naar een tweede, dan naar een derde, enzovoort, totdat het een zodanige vorm heeft aangenomen dat de Schepper bereid is om zich erin te kleden. Dan zal alles in evenwicht komen.

Vraag: Wat betekent: “de Schepper kleedt zich erin”?

Antwoord: Gebed is mijn houding naar het leven, bij alles wat ik heb meegemaakt, mijn houding naar de Bron, de Schepper, het gebed geeft uitdrukking aan mijn diepste relatie met het leven in alle opzichten en daardoor aan mijn relatie tot de Bron. Dit is het ware gebed.

Vraag: Vorm ik het of wordt het onbewust in mij geboren?

Antwoord: Het wordt geleidelijk gevormd.

Vraag: Betekent dit dat ik het niet gewoon kan samenstellen? Stelt mijn leven dit gebed samen?

Antwoord: Natuurlijk. We hebben het niet over filosofie.

Vraag: Bevat het mijn hele leven?

Antwoord: Alles. Een mens vormt zijn leven lang gebeden.

Vraag: Hoe moet ik leven om een waar gebed omhoog te brengen, een gebed dat beantwoord zal worden?

Antwoord: Je moet proberen om je hart te openen, dan zal je zien wat voor gebed zich daar bevindt en hoe het naar buiten komt. Je moet het echt op deze manier doen. Anders is het geen gebed.

Vraag: Al u zegt “hart”, wat bedoelt u dan?

Antwoord: Ik bedoel al je diepste verlangens en dromen, of beter gezegd: wat jij eist van het leven.

Vraag: Wat zijn eigenlijk al die onmogelijke verlangens?

Antwoord: Het betekent dat je met die verlangens naar de Schepper wilt gaan. En je wilt dat Hij je uitlegt waarom Hij ze niet vervult. 

Vraag: Welke onmogelijke verlangens van mij zullen worden beantwoord?

Antwoord: Niet meer dan één, als je ooit ergens naar verlangd hebt, heb je er toen op gerekend dat die verlangens door de Schepper vervuld zouden worden? Dat heb je niet echt verlangd! Je hebt naar de Schepper verlangd, dat Hij ze zou vervullen. Dit is de ware vervulling.

Dit betekent dat je geen geld verlangde, geen geluk, roem, fortuin, wat dan ook, maar je wachtte op de Schepper, dat Hij je zou helpen, want je wilde dat Hij je verlangens zou vervullen en alleen dat maakt je blij. Verder heb je niets nodig! Alleen Hem! Zelfs als Hij maar één druppeltje vervulling geeft, is dat genoeg, want Hij deed het!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/which-prayer-is-answered/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 11/15/21

Related Material:

I Ask To Change Me, Not The Creator

Praying In Order To Change

The Prayer Of The Stony Heart

Filed under: News, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Dansen in een cirkel

Wij moeten de Schepper rechtvaardigen in elke fase en op elk moment. Zo verbinden wij op de juiste wijze alle delen van de schepping met elkaar en zien we dit als één geheel voor ons.

Het is ons werk om alles wat wij in de werkelijkheid voelen elk ogenblik van ons bestaan tot eenheid te brengen, om te voelen dat wij behoren tot de Ene Kracht van de Schepper. Deze werkelijkheid wordt nu aan mij onthuld, zodat ik haar tot een eenheid vorm en daarin de Kracht onthul die deze eenheid aanstuurt.

In elke situatie moeten wij met elkaar en met de Schepper in de grootst mogelijke hechting blijven. Als wij zo in de Ten ons werk doen, zullen we zien dat het van bovenaf zo bestuurd wordt dat het lijkt alsof wij in een cirkel dansen en elkaars handen vasthouden. Ieder danst al naar gelang zijn eigen situatie, het blijkt dat de een omhoog springt en de ander valt.

Maar omdat we dit samen doen, wordt alles tot één gezamenlijk gebeuren bijeengevoegd en worden alle persoonlijke ups en downs samengevoegd tot één dans, in één en dezelfde houding naar de Schepper. Dit moeten wij doen als wij innerlijk dansen, in onze innerlijke verbondenheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/a-dance-in-a-circle/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/12/21, “Love for the Creator”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hulp vragen is het belangrijkste werk

Hulp vragen aan de Schepper, dat is ons werk. Wij denken dat om hulp vragen betekent dat we niet werken. Spiritueel werk moet echter bij elke stap aangevuld worden door mijn gebed: door mij met de Schepper te verbinden, mij via de groep tot Hem te wenden en van Hem te ontvangen. Ik vernieuw mijn verbinding met Hem continu.

Daarom is ons hele werk gebaseerd op gebed, op vragen, dankbaarheid, altijd één richting op. Ik moet mijn contact met de Schepper constant updaten omdat dit het belangrijkste is. Daarom heeft Hij dit alles voor mij voorbereid, zodat ik mijn verbinding met Hem kan bouwen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/asking-for-help-is-the-main-job/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/9/21, Writings of Baal HaSulam, Shamati #121 “She Is Like Merchant-Ships”

Related Material:

The Only Weapon Is Prayer

We Can Only Ask

Pray And Seek A Connection With The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe kan ik als individu ons milieu redden?

Michael Laitman op Quora: Hoe kan ik als individu ons milieu redden?

Als wij ons milieu willen redden, hoeven we maar één ding te veranderen: onze houding naar elkaar.

Onze ontwikkeling heeft een niveau bereikt waarop de krachten van afscheiding zich door de hele mensheid heen verspreiden, we komen steeds dichter bij de situatie waarin we voelen dat alles wat ons ontbreekt een positieve houding naar elkaar is.

Allerlei inspanningen die niet te maken hebben met het veranderen van onze houding naar elkaar, zullen geen enkele invloed hebben op het redden van het milieu. Zulke pogingen komen voort uit het feit dat we de werkelijkheid in zijn geheel niet begrijpen en niet waarnemen, we zien de ware verbanden tussen ons en de natuur niet.

Aangezien wij het meest ontwikkelde niveau zijn van de natuur – van de levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveaus – is het evenwicht in de natuur uitsluitend afhankelijk van ons mensen, van de vraag of wij komen tot een positieve houding en verbinding met elkaar. Dit komt omdat elk niveau van de natuur dat kwalitatief hoger is een veel grotere kracht heeft dan het voorgaande niveau, de mens neemt het hoogste niveau van de natuur in. Daarom kunnen het milieu, het klimaat en de natuur in het algemeen positief beïnvloed worden als wij op het menselijke niveau positief met elkaar omgaan. Als wij echter toegeven aan onze tot verdeeldheid leidende impulsen in onze menselijke verhoudingen, vernietigen we ook de natuur.

Hoe meer wij mensen dus in staat zullen zijn om onszelf te corrigeren – doordat wij onze tweedracht zaaiende houding naar elkaar veranderen in een positieve houding van wederzijdse steun, aanmoediging, verantwoordelijkheid en betrokkenheid – hoe meer positieve reacties wij van de natuur zullen ontvangen. En hoe meer wij ons ontwikkelen zonder een dergelijke correctie, hoe meer de natuur negatief zal reageren, met natuurrampen en pandemieën als gevolg.

Het is dus van groot belang dat wij onze gedachten, verlangens en eigenschappen zo ordenen dat wij begrijpen dat een verschuiving naar een betere toekomst, met inbegrip van wat wij waarnemen als het redden van ons milieu, uitsluitend afhangt van het veranderen van onze houding naar elkaar: van egoïstisch naar altruïstisch.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/12/how-can-i-as-an-individual-save-our-environment-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

 

Based on the video “The Need for an Attitude Shift” with Kabbalist Dr. Michael Laitman. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Waarom zijn er zo weinig echte mannen in de wereld?

Opmerking: Uit veel studies blijkt dat meisjes meer gehecht zijn aan hun vader, terwijl jongens meer gehecht zijn aan hun moeder. En u zegt dat jongens na hun derde levensjaar in principe door hun vader moeten worden opgevoed en meisjes door hun moeder.

Mijn antwoord: Zo gebeurt het nog niet in onze tijd. Ik heb een gecorrigeerde maatschappij in gedachten waarin jongens samen met volwassenen opgroeien, de juiste voorbeelden van hen krijgen, zien hoe hun vader zijn vrije tijd na zijn werk doorbrengt, enzovoort.

Ik heb het over een maatschappij waarin iemand niet meer dan enkele uren per dag werkt omdat hij geen nutteloze, overbodige, schadelijke producten fabriceert, en waarin hij zich de rest van de tijd bezighoudt met zijn spirituele groei. Zijn kinderen zijn dichtbij hem: de jongens bij de  jongens en de meisjes bij de meisjes, ze krijgen allemaal het goede voorbeeld van hun ouders.

In principe spreekt Kabbalah over een tijd die ongetwijfeld nog moet komen. Ik denk dat we er dichterbij komen. Ik hoop dat het op een goede manier zal gebeuren.

We zien dit trouwens aan oude gebruiken bij diverse stammen waar jongens tot twee jaar nog in hun prille kindertijd zaten, daarna nog twee à drie jaar bij de vrouwen waren en vervolgens helemaal naar de mannen gingen en voorbeelden kregen van hun vader. Ze vonden het interessant, waren er trots op, en werden zo geleidelijk bij het leven betrokken.

Tegenwoordig is het tegendeel waar, jongens worden zowel op de kleuterschool als daarna door vrouwen opgevoed. Ze worden bijna hun hele leven door vrouwen omringd. We kunnen ons niet voorstellen hoe ze onbewust een vrouwelijke levenshouding absorberen en dan stappen ze daarna, tegen hun wil, als een vrouw het leven in. Daarom zijn er maar weinig echte mannen in onze wereld.

Vraag: Wat is een echte man volgens Kabbalah?

Antwoord: Een echte man is iemand die de verantwoordelijkheid op zich neemt om meester te zijn, het hoofd van het gezin, iemand die kan leiden en voorwaarts gaan. Daarbij doet hij dit niet uit carrièreoverwegingen, maar vanuit het feit dat hij het belang en de noodzaak ervan inziet.

Dan is hij een man. Van deze persoonlijkheid is tegenwoordig bij mannen maar weinig te vinden. Er zijn carrièremakers, er zijn allerlei kleine criminelen in de wetenschap, in de kunst, overal, maar er zijn geen persoonlijkheden. En dat komt allemaal omdat ze niet de juiste opvoeding hebben gekregen.

Ze zijn door vrouwen opgevoed, en ze hebben niet de juiste opvoeding gekregen voor het mannelijke karakter, de mannelijke manier van leven, de mannelijke zienswijze en de mannelijke waarneming.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/why-are-there-so-few-real-men-in-the-world/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Close-Up”

Filed under: Children, Education, Man and Woman | Add Comment / Ask Question →

Wijk niet af van de Torah

Vraag: Wat betekent: “Wijk niet af van de Torah, noch naar rechts, noch naar links.”

Antwoord: Het betekent dat je je niet aan de Torah houdt in de rechter- of de linkerlijn, maar in de middellijn. 

Dat je rekening moet houden met je egoïstische beginselen. Die verdwijnen niet, je moet ze constant corrigeren vanuit de rechterlijn en de middellijn volgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/do-not-stray-from-the-torah/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 9/13/21

Related Material:

The Torah Is A Program And A Guide

Preparation For Receiving The Torah: The Light Of Correction

When We Open The Torah

Filed under: Spiritual Work, Torah | Add Comment / Ask Question →

De eigenschap van geven en liefde meester worden

Vraag: Ik heb met veel psychologen gesproken en geprobeerd om te begrijpen met wat voor probleem de psychologie te maken heeft. Ze zeggen dat het erg moeilijk is om methoden te vinden om met het egoïsme om te gaan, want het neemt constant toe, vooral in onze tijd.

Hoe gaan Kabbalisten om met het feit dat het egoïsme constant toeneemt? Hoe kunnen we er tegenwicht aan bieden?

Antwoord: Kabbalisten zeggen dat het niet nodig is om tegenwicht te bieden aan het egoïsme, het is helemaal niet nodig om er ook maar iets mee te doen. Je hoeft er alleen maar voortdurend aan te werken om de eigenschap van geven en liefhebben onder de knie te krijgen, boven het ego uit te stijgen en niet op het niveau van het egoïsme te blijven. Zo benadert Kabbalah dit.

Door boven het egoïsme uit te stijgen naar de eigenschap van geven, liefde, verbinding, interactie en communicatie met elkaar, gaan we begrijpen hoe divers ons egoïsme is, hoe sterk het is, en hoe moeilijk het voor ons is om ermee om te gaan.

Maar tegelijkertijd onthullen we eigenschappen in ons die tegengesteld zijn aan het egoïsme. En dan kunnen we vanuit de combinatie van egoïstische en altruïstische kwaliteiten zowel de psychologie als de wetenschap van Kabbalah begrijpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/mastering-the-quality-of-bestowal-and-love/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Spiritual States” 10/15/21

Filed under: Kabbalah Study, Science, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →