Tag Archives: Kabbalah

De bouwopdracht aan de Schepper

De ziel wordt niet gebouwd door de wil, alsof zij een gebouw construeren, maar zij wachten op de Schepper, zodat Hij haar bouwt. Het juiste verzoek vindt plaats door eenwording in de Ten naar de Schepper toe.

Ik vraag deze constructie alleen maar aan, ik weet zelfs niet precies hoe de Schepper haar zal bouwen en in welke vorm. Ik vind dat ook helemaal niet belangrijk!

Ik wil dat het van Boven komt, juist in onze tijd nu wij in ons de Derde Tempel aan het bouwen zijn. Er staat geschreven dat alles wat ertoe behoort vanuit Boven neerdaalt, in tegenstelling tot de vorige fasen, de Eerste en de Tweede Tempel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/the-building-order-to-the-creator/

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 8/31/20, “The Law of the Arvut (Mutual Guarantee)”

Related Material:

Tower Floating In The Air

The Third Temple

Building The Third Temple

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Wat is het embryo van de ziel?

Vraag: Is er een embryo van de ziel in mij, waarom kan ik het niet zo voelen als alle andere delen van mijn lichaam?

Antwoord:  Het grote verlangen om de hoge wereld te bereiken, de hoogste bestemming, om de Schepper te onthullen, om te voelen: “Wie ben ik? Wat ben ik? Waarvoor leef ik?” Dit is het embryo van de ziel. En wij voelen het.

Het komt allemaal voort uit het punt in het hart. Het hart is egoïstisch en het punt daarin is het embryo van onze spirituele Kli (vat).

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/09/what-is-the-embryo-of-the-soul/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 10/7/18

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Gezin: twee tegenstellingen combineren

Vraag: Het gezin is een natuurlijk systeem dat ook in de dierenwereld bestaat.

Sommige dieren hebben mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen in één lichaam.

Maar hoe verder dieren ontwikkeld zijn, hoe meer er sprake is van een verdeling tussen mannelijk en vrouwelijk, delen die van nature tegengesteld zijn en in verschillende lichamen aanwezig zijn. Hier doet zich een interessant principe voor: om een nieuw lichaam geboren te laten worden, moeten twee tegenstellingen zich verenigen. 

Wat is de bedoeling van dit principe? Tegenwoordig is dit onderwerp bijzonder relevant, want in sommige landen en maatschappijen worden er kunstmatige pogingen gedaan om deze tegenstellingen op te heffen, vooral als het over genderidentiteit gaat.

Antwoord: Dat is onmogelijk. Hoe verder de natuur ontwikkeld is, hoe meer verschillende soorten tegenstellingen er zijn die zich in eindeloze variaties van elkaar verwijderen.

We zien dat primitieve organismen in één lichaam kunnen voorkomen. Sommige worden het vrouwelijke deel en andere worden het mannelijke deel. Hun genderidentiteit verandert. Ze kunnen zich volkomen vrij met elkaar combineren, zich voortplanten en zich qua geslacht door een minimale scheiding van elkaar verwijderen.

In de loop van de evolutie raakten individuen steeds verder van elkaar verwijderd op psychologisch, fysiologisch en seksueel gebied. Daarom is er een heel serieuze combinatie noodzakelijk en dit is niet eenvoudig.

Bij dieren komt dit uiterst zelden voor, maar bij mensen is de juiste combinatie van het mannelijke en het vrouwelijke deel noodzakelijk om nakomelingen op te voeden, hen een normaal bestaan te geven en hen 15 à 20 jaar lang van hun leven een serieuze ontwikkeling te bieden, wat voor een mens nodig is om op eigen benen te kunnen staan en voor het eigen onderhoud te kunnen zorgen, zelf kinderen te krijgen en voor hen te kunnen zorgen.

De natuur heeft ons zo geschapen dat de scheiding tussen ons groter wordt als we meer ontwikkeld zijn.

En dan, als we op sociaal gebied eenheden vormen, bestaat er een enorm grote verdeling tussen ons wat de belangstelling voor wetenschap kunst, etc. betreft. Kijk eens hoeveel specialiteiten er in de wereld zijn, hoeveel mogelijkheden iedereen heeft om zich te ontwikkelen. In dit opzicht is iedereen verschillend.

Het gaat niet alleen over gender, maar over het feit dat we innerlijk allemaal heel verschillend zijn. Daarom is het eenvoudigweg onmogelijk om te spreken over de combinatie van dit alles in één lichaam.

Opmerking: In feite maakt de psychologische en fysiologische combinatie van twee tegengestelde objecten een perfecter bestaan mogelijk en is dat een principe van de natuur.

Mijn commentaar: Ja. Dit maakt het mogelijk om te variëren en alles te doen wat je maar wilt. Tegenwoordig zijn er bijvoorbeeld veel nieuwe beroepen die 100, 200 jaar geleden niet bestonden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/family-combining-of-two-opposites/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/21/20

Filed under: Children, Education, Man and Woman | Add Comment / Ask Question →

Hoe is het leven ontstaan?

Vraag: Als je ‘biologie” uit het Grieks vertaalt, krijg je als betekenis “studie van het leven”. Maar deze wetenschap heeft geen idee waar het leven op aarde vandaan komt. Weet u hoe het leven is ontstaan en wat het is?

Antwoord: Het leven is een speciale vorm van bewustzijn. Het is voortgekomen uit het verlangen, dat is eerst geschapen.

Geleidelijk heeft deze kracht van het verlangen zich zodanig ontwikkeld dat zij ging voelen dat zij bestond, zich ontwikkelde en dat zij gedeeltelijk ook stierf omdat diverse metamorfosen stierven. 

Vraag: Is er dan een soort kracht die het verlangen om te leven heeft geschapen? En waar komt de dood dan vandaan?

Antwoord: Een verlangen dat niet gerealiseerd wordt of zichzelf niet kan realiseren, sterft. Dit betekent dat de dood de afwezigheid van de vervulling van een verlangen is. Als het verlangen voelt dat het gevuld wordt, voelt het leven.

Zoals het in de wetenschap van Kabbalah uitgelegd wordt, schiep de Kracht van het Licht een verlangen en vulde het. Onder de invloed van het Licht verandert het verlangen voortdurend. Het Licht komt eerst, het verlangen komt op de tweede plaats. 

Vraag: Kunnen we dit alles bestuderen?

Antwoord: Natuurlijk, het gaat hier niet over geheimen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/how-did-life-come-about/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/14/20

Related Material:

The Unsolved Mystery Of Life

How Is The Element Of Life Created?

The Valence Formula Of Desires

Filed under: Body and Soul | Add Comment / Ask Question →

In direct contact met de Schepper

Vraag van facebook: Over wat voor soort contact met de Schepper hebben we het? Tenslotte is het een eenzijdig contact, de Schepper zwijgt nu al 5000 jaar, waarom?

Antwoord: De Schepper zwijgt en zal blijven zwijgen. Natuurlijk zwijgt Hij als je je niet met Hem verbindt en geen verbinding tot stand brengt.

Opmerking: Maar mensen proberen dat nu al 5779 jaar lang.

Mijn antwoord: Je kan het proberen, maar als je een verkeerd nummer intoetst of naar het verkeerde nummer vraagt, ontstaat er geen verbinding.

Dan denk je misschien wel dat je met de Schepper in contact bent en dat je met Hem spreekt, dat je voelt dat Hij je antwoordt. Dit heeft allemaal met de verbeelding van de mens te maken. Hierop zijn alle religies gebaseerd. 

Opmerking: Maar de verbinding is eenzijdig.

Mijn antwoord: Nee. De Wijsheid van Kabbalah roept ons op om de complete en absoluut tweezijdige zintuiglijke verbinding met de Schepper te herstellen, via al onze zintuigen en zelfs daar bovenuit.

Vraag: En komt er dan een concreet gevoel dat Hij antwoordt?

Antwoord: Er komen niet alleen antwoorden. Het is een soort verbinding die in onze wereld niet bestaat. Het is telecommunicatie, teleportatie, hoe je het maar wilt noemen, het betekent dat de Schepper in mij is en dat ik in Hem ben.

Opmerking: Mensen vragen naar een bewijs.

Mijn antwoord: Ga je gang! Kom maar kennismaken met de methode van de onthulling van de Schepper en onthul Hem. Het bewijs ligt voor de hand.

Enkele jaren geleden bewees de wiskundige Grigori Perelman het Poincaré Vermoeden. Als je nog niets over dit onderzoek gelezen hebt, zoek het dan maar eens op. Het is niet zo’n dik boek. In de eerste 300 à 400 bladzijden wordt de feitelijke stelling geïntroduceerd, daarna volgt er nog wat meer over zijn huidige ontdekking.

Wij hebben het hier over de Schepper, terwijl de stelling van het Poincaré Vermoeden alleen maar gaat over de verbinding tussen enkele parameters die niet zo voor de hand liggen, maar hier gaat het over veel meer.

Vraag: Wilt u daarmee zeggen dat het een complexe materie is?

Antwoord: Nee. Ik wil zeggen dat het zelfs in onze wereld – want wiskunde gaat over de verbinding tussen verschillende eigenschappen – een probleem is om deze dingen met elkaar te verbinden. Ze kunnen zich op verschillende niveaus bevinden, een verschillend volume hebben, op een andere manier waargenomen worden, het is duidelijk dat ook wij gecompliceerde elementen van de schepping zijn.

Dus we moeten dat allemaal ontdekken en onderzoeken. Maar ik beloof je dat je uiteindelijk in staat zult zijn om in direct contact met de Schepper te staan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/in-direct-contact-with-the-creator/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 10/2/18

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Zaken van hart tot hart

We leven in een nieuw tijdperk, het oude zal niet meer terugkomen. Daarom heeft het geen zin om te treuren omdat het oude leven voorbij is, zoals een oude man die zich met tranen in zijn ogen zijn jongere jaren herinnert. Die tijd ligt achter ons, is voorbij! We zijn uit onze vorige situatie gegooid, de deur is achter ons gesloten en er is geen weg terug.

Het is onmogelijk om met behulp van de oude systemen ook maar iets te regelen in de wereld van vandaag. Wat nog rest, is dat we inzien dat ze niet meer werken. In het komende (half) jaar zullen we zien dat er veel systemen die we hebben opgebouwd, zullen instorten: financieel, industrieel en op educatief gebied, alles zal voor onze ogen als een kaartenhuis in elkaar storten.

En dan, hoe moeten we dan verder leven? We zullen alle systemen die de afgelopen honderd jaar zijn opgebouwd achter ons moeten laten – ondernemingen, banken, de industrie, de handel, de gezondheidszorg en het onderwijs – en op weg gaan naar een nieuw systeem.

Rustig vrienden, geen paniek, wordt er niet zenuwachtig over  We zijn volwassen geworden en daarom kunnen we nu bewust een nieuwe staat tegemoet gaan en de teugels in handen houden.

Alles wat onder de controle van ons egoïsme stond, volgens dat ene programma – meer verdienen, wat gelijk stond aan succes – werkt nu niet meer. De natuur introduceert voor ons een nieuw programma. Ik kan nu niet langer meer profiteren van wat eerder werkte: dure dingen. Het coronavirus voorkomt doelbewust dat wij de oude systemen nog kunnen handhaven.

We bevinden ons al in het nieuwe systeem, maar we weten niet hoe we het moeten gebruiken. Het nieuwe systeem is de Ten, de wereldwijde Kabbalistische groep. Het is noodzakelijk om een nieuwe mensheid te bouwen, nieuwe relaties van hart tot hart. Iets anders hebben we niet nodig. Volgens de nieuwe, innerlijke, niet-egoïstische verhoudingen, zal duidelijk worden hoe de relaties op zakelijk gebied gebouwd moeten worden. Ze moeten overeenstemmen met een van hart tot hart relatie. 

Een nieuw verlangen zal een nieuwe methode van communicatie bij het zakendoen met zich meebrengen. Alles zal veranderen. Het oude zal vernietigd worden, en de nieuwe productiviteit zal nog sneller groeien dan voorheen, maar dan ten bate van geven, samenwerken. Het uitgangspunt moet anders zijn: voor het welzijn van anderen en niet om ook maar iemand te benadelen! Niemand moet er, ten koste van iemand anders, meer baat bij hebben dan anderen; alles is uitsluitend bedoeld voor een betere verbinding.

Dan zullen de ondernemingen zichtbaar groeien, zoals er geschreven staat: “De jonge loten zijn boven de grond gekomen,“ en dan zal er een nieuw gewas komen, een nieuwe oogst, steeds weer. Hierover staat geschreven: “Het veld dat door de Schepper gezegend wordt.” De principes van verbinding kunnen alleen overgenomen worden van de Ten, van de verbinding tussen ons.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/business-from-heart-to-heart/

From the Daily Kabbalah Lesson 8/5/20, “Preparation for the Virtual Convention  ‘A New World’ 2002, ‘The Last Generation from the Old World to the New World’” 

Related Material:

There Is No Going Back

Do Not Wait For A Return

After The Pandemic

Filed under: Coronavirus, Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Zoek naar een middenweg

Opmerking: Ik voel me verloren door mijn gangbare manier van leven. Niemand met wie ik praat, gelooft dat er iets kan veranderen. Hierdoor voel ik me machteloos en het verlangen om nog verder te gaan, is aan het verdwijnen.

Mijn antwoord: Nou en? Machteloos, wil je niet verder, doe het dan niet. Hoe dan ook, het leven zal je dwingen.

Nu moet je juist een middenweg voor jezelf zien te vinden. Stort je niet onnadenkend ergens in, maar loop weloverwogen, let op en analyseer met de hulp van Kabbalah alles wat je in je leven tegenkomt. Dan zal je heel snel leren hoe je de wereld op de juiste manier kunt benaderen.

Vraag: Maar is er een levenspad dat naar succes leidt of klopt dat concept niet?

Antwoord: Natuurlijk is dat er. Het ligt al voor je vast, je ontdekt het ofwel op een goede manier, of op een slechte manier. Die paden zijn zo verschillend, dat je denkt dat het verschillende levens zijn.

Opmerking: Het lijkt erop dat we in dit leven kunnen kiezen voor ons spirituele pad en er dan iets van kunnen begrijpen, maar dat anders ons leven in onwetendheid eindigt.

Mijn antwoord: Je zult weer in een nieuwe incarnatie terugkomen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/find-a-middle-ground/

From KabTV’s “Together About Important Things” 7/14/20

Related Material:

Look For The Middle Line

How Does The Middle Line Appear?

The Middle Line Is Above Love And Hatred

Filed under: Body and Soul, Meaning Of Life, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Mijn gedachten op Twitter 2-8-2020

Dr Michael Laitman Twitter

De wereld probeert aan het kwaad te ontsnappen, maar wij moeten er niet alleen aan ontsnappen, wij moeten goedheid bereiken, relaties bouwen waarin de Schepper wordt onthuld. De crisis van tegenwoordig is een mogelijkheid om opnieuw te bouwen, om een netwerk van verbindingen te gaan vormen waarin de Schepper wordt onthuld.

De klappen die wij door het #coronavirus krijgen, zullen er uiteindelijk voor zorgen dat de hele mensheid zal buigen, zich moet aanpassen en tot rust komen, zich daarbij zal realiseren dat er hier een hogere Kracht aan het werk is die ons niet toestaat om zomaar te doen wat wij willen: noch rechtsom, noch linksom. We hebben ons te onderwerpen aan de invloed van de derde kracht: de Schepper.

Hoe langer het #coronavirus bestaat, hoe meer onrust er in #Israël zal zijn, tot aan burgeroorlogen toe. Het egoïsme neemt elke dag toe en zal ons niet met rust laten. Verzoening tussen de Joden kan alleen plaatsvinden in de middellijn, boven het egoïsme uit dat ons omringt. Alleen het hoge Licht kan dit bewerkstelligen!

De Joodse oorlogen hadden niets met de Grieken of de Romeinen te maken, maar vonden tussen de Joden onderling plaats. De onrust van nu is niets nieuws, dit komt weer naar boven zoals duizenden jaren geleden, de oorlog van het egoïsme dat aan niemand wil toegeven. Totdat ons egoïsme ontdekt hoe leeg het is en dat het om correctie vraagt.

In de ongecorrigeerde staat zijn wij het kwaad in de wereld, maar in de gecorrigeerde staat worden wij het tegendeel hiervan: alleen maar goed. Daarom staat er geschreven dat wanneer Israël stijgt, het boven alles uitstijgt, als Israël valt, valt het het diepste van allen.

Wij zijn van alle naties van de wereld de essentie van het grootste verlangen om te genieten

Liefde, ontzag en geloof zijn de eigenschappen van het netwerk dat ons met elkaar verbindt. Boven de aardbol zijn wij door één enkel netwerk met elkaar verbonden. Laten wij ons dat voorstellen en gaan voelen dat het werkelijk bestaat en krachtig is. De Schepper maakt ons bewust van deze verbinding, geeft ons kracht en steunt ons.

Het coronavirus heeft onze egoïstische ontwikkeling een halt toegeroepen omdat wij dat zelf niet konden. Wij moeten in alles de leidende hand van de Schepper zien en inzien dat alles wat er gebeurt correctie is, dat er geen kwaad bestaat in de wereld.

Zolang ik op zoek ben naar de voordelen voor mijn ego, staat het mij niet toe om de toekomst te zien.

Israël zal zwaarder getroffen worden door de pandemie dan elk ander land, want volgens Kabbalah ligt de schuld bij #Israël. Redding is alleen mogelijk als de Joden streven naar de goede verbinding van: “Heb je naaste lief.” Anders zal steeds duidelijker worden hoe de Schepper het volk naar correctie leidt via het pad van lijden waar zij zelf voor gekozen hebben.

Wij interpreteren onze staat niet goed. We kunnen onszelf vergelijken met iemand die ziek is en denkt dat hij helemaal gezond is, met een heel leven voor zich. Alle tekenen van de uitsterving van de mensheid zijn duidelijk. Dit kunnen we niet ontkennen. Alles moet zich onderwerpen aan de genezing van een buitensporig ego.

De #economie van de VS bevindt zich in een duidelijk, diep verval, meer dan in andere landen. Het grove kapitalisme zorgt ervoor dat de VS dichter staat bij de erkenning van het kwaad en bij het ware socialisme. Met name de VS die nu het moderne Babylonië vertegenwoordigt. Andere landen zitten vast, zijn onbuigzaam. De klap van de natuur nadert in de winter! De remedie is verbinding!

De wetenschap van Kabbalah leert ons hoe wij twee tegengestelde krachten van de natuur op de juiste manier moeten gebruiken: ontvangen en geven, haat en liefde. Er moet niets vernietigd worden! Als wij deze krachten combineren en ze op de juiste wijzen in evenwicht brengen met elkaar, bereiken we gelijkvormigheid met de Schepper.

Er bestaat niets overbodigs in de wereld, wij moeten deze krachten in evenwicht brengen.

Het spirituele embryo zweeft in de wateren van de moeder: in het licht van Hassadim waarmee het wordt geboren. Als wij ons verbinden tot een gezond embryo, voelen wij dat we ons in het licht van Hassadim bevinden, in de zee van genade. Wij, de ziel, het embryo, zullen groeien en de nieuwe wereld leren zien. Voordat we daar geboren zijn!

Door ons met elkaar te verenigen, bouwen wij het lichaam van de nieuwgeboren mensheid, wij moeten ons zodanig verbinden dat wij gezond geboren worden. Het #coronavirus helpt ons om dichterbij de spirituele geboorte te komen, alleen noodzakelijke behoeften zullen overblijven. Het gaat over de genezing van de crisis, niet over straf. De klappen die de Schepper geeft betekenen Zijn geneesmiddel!

De crisis die door het #coronavirus is ontstaan, is de geboorte van een nieuwe wereld. Wij zijn als een embryo het proces van de voorbereiding voor de geboorte in de nieuwe wereld binnengegaan. De Natuur, de Schepper is zwanger en moet ons ter wereld brengen. Wij moeten Hem helpen, instemmen met het proces, ons meer met elkaar verbinden en ons voorbereiden voor de geboorte.

Er kan interne vijandschap zijn in andere landen, maar daar is de haat niet zo groot als onder het volk Israël, want wij haten de Jood in onszelf. De innerlijke Jood is het verlangen om ons boven het ego uit met elkaar te verbinden, om de wereld te laten zien dat het mogelijk is om in een gecorrigeerde wereld te leven.

Al onze tegenslagen worden veroorzaakt door het feit dat wij niet met elkaar overweg kunnen en wij als volk Israël niet tot eenheid komen. Van buitenaf gezien hebben de vijanden de schuld van de verwoesting, maar die vreemde externe macht voert alleen maar het vonnis uit. Wij zijn degenen die het in ons eigen volk activeren. Alleen wij zijn schuldig.

Abraham onderwees aan zijn volgelingen dat zij moesten leven volgen de wet de naaste even lief te hebben als jezelf. Het belangrijkste voorschrift: “Liefde zal alle onrechtmatige daden bedekken” zonderde hem af van alle naties van de wereld die in Babylonië achterbleven en zich later over de hele wereld verspreidden.

Vertegenwoordigers van alle volkeren volgden Abraham’s roep om zich in liefde met elkaar te verbinden. Zij noemden zichzelf Yisra-El (streven naar de Schepper), naar eenheid en liefde. Deze droom leeft nog in het volk en begint zich in onze tijd te realiseren.

De 9e Av symboliseert de verwoesting van de Tempel, wat ten gevolge van ongegronde haat plaats heeft gevonden. De Joden vormen een natie die Abraham in het oude Babylonië heeft verzameld toen er haat uitbrak tussen de mensen, Abraham onderwees dat er maar één remedie is tegen haat: boven de haat uit opstijgen naar liefde!

Het is in deze tijd van cruciaal belang om een correctie uit te voeren. De wereld gaat door verwarrende situaties heen, van de ene situatie naar de andere, zonder te weten wat er morgen zal gebeuren. Dit geeft de hoge snelheid van de voortgang aan en ons gebrek aan begrip van waar het met de wereld naartoe gaat en waar we uit zullen komen. Alleen Kabbalah zal het verlichte pad laten zien.

“Vandaag staan jullie hier”, voordat er een convenant wordt gesloten waardoor er een plek gecreëerd wordt voor de onthulling van de Schepper, een onderlinge verbinding die gelijkvormig is aan de hoge Kracht, waardoor deze Kracht onthuld kan worden. Er is geen Schepper voordat wij de eigenschap van geven tussen ons bouwen en Hem een plaats geven waar Hij temidden van ons kan verblijven.

Wij waren met elkaar verbonden, maar onze verbindingen moesten verbroken worden om ze zelf te herstellen. Deze breuk is een voorbereiding voor de situatie van nu. Voor de eerste keer verrichten wij een daad van eenwording boven alle voorgaande verdelingen uit, de eerste en de tweede Tempel, om een plaats te bouwen van heiligheid, liefde en geven.

Wij bevinden ons in onrust en verwarring, zonder enige hoop of kracht. Maar door deze staten, tot aan de ernstigste toe, te onderzoeken, “de 9e Av” de verwoesting van de Tempel, zien we dat wij niets kunnen beginnen. Wij bereiken de 9e Av als alles in elkaar stort zonder ook maar een spoortje heiligheid n te laten, behalve een kleine lichtvonk van de Schepper.

Wij sluiten een convenant met behulp van de lichtvonk van de Schepper. Van de laagste, meest afschuwwekkende staat, bouwen wij de perfecte, gecorrigeerde Kli op. De 9e Av is de dag van de complete breuk en deze zelfde staat is de plek van constructie en correctie. “De duisternis zal schijnen als licht”, en zo zullen wij onszelf tot leven brengen.

Van nature hebben wij een tegenstrijdigheid in ons, want wij bestaan uit twee tegengestelde eigenschappen: onze oorsprong komt van de Schepper, terwijl het hele egoïsme een vorm is die tegengesteld is aan de Schepper. Wij bevinden ons tussen deze twee tegenstellingen en proberen ze met elkaar te verbinden, deze verbinding ontstaat echter door een botsing.

Abraham (3500 jaar geleden) leerde aan zijn studenten om in overeenstemming met de hoogste wet van de natuur te leven: “Heb je vriend lief als jezelf”, “Liefde zal alle wandaden bedekken”. De naleving van deze wetten onderscheidde de groep van Abraham van alle andere naties van de wereld die zich vervolgens over de hele wereld verspreidden. Abraham’s groep viel ook terug in het ego, 2000 jaar geleden.

De #Joden bestaan uit een groep die in Babylonië gevormd is toen er haat uitbrak tussen de mensen die daar woonden. Hij onderwees de methode van boven de haat uitstijgen naar liefde. De Toren van Babel is het symbool van haat tussen mensen. Zij die Abraham hebben gevolgd, werden het volk Israël en de rest bleef in Babylonië achter.

Tot alles wat met het volk Israël gebeurt moeten wij ons niet op dezelfde wijze verhouden als tot wat er met een ‘gewoon’ volk gebeurt. #Israël is een groep die zijn eigen weg moet volgen, boven het ego uit, de eigenschap van ontvangen, de eigenschap van geven volgend. Daarom heeft de Schepper een speciale relatie met Israël: hun gebrokenheid (de 9e Av) en de naderende hergeboorte.

Er staat geschreven dat de Schepper tegenslagen stuurt en hierdoor heelt. Want Hij stuurt klappen naar ons ego en dwingt ons om ons over te geven en ruimte te maken voor het verlangen om dichter bij elkaar te komen. Wij kunnen alleen dichter bij elkaar komen onder de druk van tegenslagen! Door ze echter te accepteren en te begrijpen voor wat ze zijn, versnellen wij de tijd en verzachten wij het lijden. Het virus heelt!

Het geboortekanaal is smal, en wij komen dichtbij het moment dat wij het zullen moeten verlaten. Door ons met elkaar te verbinden, zal dit gemakkelijk plaatsvinden. Wij moeten onze EGO-waarden verwisselen om de dingen die wij vroeger belangrijk vonden onbelangrijk te gaan vinden, zodat het onbelangrijke belangrijk wordt. Als wij eenmaal ons hoofd gedraaid hebben, komen we tot één mening.

Eerst ons hoofd draaien voordat het werk begint, betekent dat wij onze waarden omkeren van persoonlijk naar collectief. In de nieuwe wereld waarin ik geboren wil worden, verliezen de oude waarden (voedsel, seks, gezin, geld, macht en kennis) hun belang. 

Verbinding wordt de hoogste prioriteit waarin de nieuwe werkelijkheid wordt onthuld.

De natuur keert de foetus om en duwt hem de moeder uit. Op die manier moeten wij onze houding naar de wereld veranderen van egoïstisch naar altruïstisch. De omgeving helpt ons maar de foetus zelf verricht enorme inspanningen tijdens de geboorte. Laten wij werken voor onze spirituele geboorte die voor ons ligt.

Op het ogenblik moeten wij door de weeën heen, om met een nieuwe eigenschap geboren te worden, van de eigenschap om te ontvangen naar de eigenschap om te geven. Wij hebben geen keus. Dit is door de natuur voorgeprogrammeerd. Het proces is aan de gang! Wij kunnen er niet omheen. Wij kunnen het proces van hergeboorte alleen maar gemakkelijker maken door naar eenheid te streven!

Tweets in het Engels: https://laitman.com/2020/08/my-thoughts-on-twitter-8220/

From Twitter, 8/2/20

Filed under: Thoughts on Twitter | Add Comment / Ask Question →

 

De Wijsheid van Kabbalah en religie zijn volkomen tegengesteld

Vraag: Wat is het verschil tussen orthodoxe mensen voor wie er niets anders bestaat dan God en mensen die zich verdiepen in de studie van de Wijsheid van Kabbalah voor wie “Er geen ander is dan Hij?”

Antwoord: Het verschil is heel eenvoudig, deze twee typen mensen zijn volkomen verschillend. Allereerst is de Wijsheid van Kabbalah geen geloof en geen religie. Het gaat over ‘geloof’, maar niemand is verplicht om te geloven. In plaats daarvan roept Kabbalah de mens op om de Schepper te onthullen.

Een religieus mens zegt: “Ik geloof!”

“Waarom geloof je?”

“Er is mij verteld dat ik moet geloven en dit werd aan mij uitgelegd, dus ik geloof wat mij verteld is.”

“Ok, dat is jouw zaak.”

Volgens de Wijsheid van Kabbalah betekent geloof echter kennis, het verwerven van spiritualiteit, voelen, waarnemen. Het is niet wat wij in onze wereld geloof noemen: of ik nu weet of iets waar is of niet, ik accepteer het en ik leef alsof het waar is. Wie kan dat bewijzen? Niemand. Is het waar of niet? Er zijn evenveel meningen als mensen.

Er is dus geen verbinding tussen de Wijsheid van Kabbalah en religie. Integendeel, de Wijsheid van Kabbalah heeft niets met religie te maken. Deze Wijsheid is uitsluitend gericht op onthulling, weten en voelen, niet op dingen waar iemand ons wat over vertelt. Het verschil is enorm groot.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/the-wisdom-of-kabbalah-and-religion-are-totally-opposite/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 11/24/20

Filed under: Kabbalah Study, Religion | Add Comment / Ask Question →

Spirituele oorlog voor vrede

Alleen vrouwen die verenigd zijn, kunnen de situatie in de wereld veranderen en de orde in de wereld herstellen. Maar helaas uiten vrouwen zich niet op een actieve manier. Elk land heeft wetten waardoor het vrouwen toegestaan is om de leiding in handen te nemen en zo het leven in een land op de juiste manier te organiseren.

Gewoonlijk vechten vrouwen voor hun eigen rechten, voor gelijkheid, dit lijkt op een krachtmeting in de keuken van het gezin. Ik heb het echter over spirituele oorlogsvoering. Een vrouw moet begrijpen dat dit nu het belangrijkste is, ze moet de hele wereld hiertoe verplichten, zoals een moeder die ervoor zorgt dat haar kinderen studeren, de rommel opruimen, naar school gaan en zich wassen. Zo moet de rol van de vrouw gezien worden: als de moeder van de mensheid.

De hele wereld verwacht van vrouwen dat zij hun taak correct uitvoeren en iedereen ertoe verplichten om het spirituele doel van de wereld te realiseren en te begrijpen. Als wij ons op de juiste wijze met elkaar verbinden, veroorloven wij het hoge Licht, de hoge Kracht van de natuur, om in ons te komen en aan ons te gaan werken. Dit is de rol van de vrouw, de rol van een moeder.

Het blijkt dat het gevecht niet moet gaan over de vrouwenrechten zelf, maar over hun bekwaamheid om de maatschappij te beïnvloeden. Het ontbreekt vrouwen aan kennis, verbinding en organisatie. Als zij voortgang willen maken, moeten zij nog veel leren en in overeenstemming hiermee zich op de juiste wijze verbinden, leren over hun opdracht en met de geschikte wijsheid en gevoelens hun doel realiseren. Er is geen andere uitweg, zoals met een kind dat niet wil leren.

Het is niet gemakkelijk voor een vrouw om dit te doen, want door de geschiedenis heen is zij eraan gewend om op de achtergrond te blijven. Alleen goede educatie zal helpen. Zij moeten met kleine taken beginnen en van daaruit zal zich een serieuze organisatie ontwikkelen.

Een vrouw moet het programma en het doel van de schepping kennen, de fasen waar we doorheen gaan en de wijze waarop ze voltooid worden. Daarnaast bereiden vrouwen die nu gaan studeren zich erop voor om de leiders van de maatschappij en de mensheid te worden.

Wees je er goed van bewust dat jullie een speciale opdracht vervullen en elke dag meer dan volhardend moeten zijn en bereid moeten zijn om alles te doen om de mensheid te redden uit de moeilijke processen die ons te wachten staan als wij met deze bijzondere fase niet correct omgaan.

Ik ben er zeker van dat jullie in staat zijn om dit te doen, ik ben bereid om op elke mogelijke wijze te helpen. Ik wens jullie succes!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/07/spiritual-war-for-peace/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Women in the New World” 6/30/20

Filed under: Crisis, Globalization, Man and Woman, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →