Tag Archives: Kabbalah

Er bestaat geen liefde zonder vrees

610.2De vrees voor de Schepper bestaat uit het gevoel dat Hij in mij regeert, Hij bestuurt al mijn gedachten, al mijn verlangens en alles wat er met mij gebeurt. Ik voel steeds duidelijker dat Hij mijn hele leven bepaalt.

Ik maak me geen zorgen over mijn leven, maar wel over de vraag of ik in dit leven in verbondenheid met de Schepper ben. Ik verlang er steeds meer naar om mij aan Hem te hechten en ik voel dat wij met elkaar verbonden zijn, dat Hij mij van alle kanten omarmt en dat ik volledig van Zijn genade afhankelijk ben.

Allereerst moeten we tot vrees komen, dan kunnen we op die vrees liefde bouwen. Zonder vrees is het onmogelijk om liefde te bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/there-is-no-love-without-fear/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/23/23, Writings of Baal HaSulam “Introduction to The Book of Zohar

Related Material:

On The Way Towards Love

A Well With Living Water

Knocking On The Creator’s Door

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De kracht van ontzag

945Vraag: Vaak zijn er vóór grote evenementen of congressen situaties waarin mensen op de een of andere manier afstand nemen, ze denken dat ze niet belangrijk zijn en nemen geen deel aan de evenementen. Verliezen zij iets door die situaties niet te overwinnen?

Antwoord: Natuurlijk, zonder enige twijfel! Het voornaamste probleem ligt in de voorbereiding van het verlangen, lijden en ontzag. Zal de verbinding lukken op het volgende niveau? Als het niet lukt, zal dat namelijk een enorme klap zijn, een mislukking die dan natuurlijk door teleurstellingen en allerlei onthullingen van problemen in een correctie zullen veranderen.

Maar we moeten er anders mee omgaan. We moeten met druk op onszelf doorgaan en ons een weg banen naar de hogere wereld.

Vraag: Wat moet ik doen? Is het dan het belangrijkste voor een mens om gewoon mee te doen?

Antwoord: Nee, je moet met alles wat je bent volledig aanwezig zijn en je met grote passie voorbereiden, met grote vrees en met afschuw voor het feit dat het misschien niet lukt, want zo’n ongelooflijke kans komt eens in je leven.

Vraag: Maar van wie hangt de ontwikkeling van dit verlangen af?

Antwoord: Van iedereen met elkaar op basis van verantwoordelijkheid voor elkaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-power-of-awe/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Arava or How to Overcome Yourself?”1/21/12

Related Material:

Overcome Yourself by Raising the Importance of the Goal

Focus On The Essence

Overcoming The Last Resistance Of The Corporeal Ego

Filed under: Group Work, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Leren leven volgens de wetten van verbinding

935De mensheid bevindt zich in een periode in de geschiedenis waarin wij nog duidelijker ontdekken dat onze ontwikkeling verkeerd was. Deze ontwikkeling werd gedicteerd door kwade, egoïstische krachten, daarom waren er voortdurend oorlogen, conflicten, problemen en angsten. Uiteindelijk moeten we ons aansluiten bij de kracht van het goede.

We hebben geen idee hoeveel zo’n leven verschilt van ons huidige bestaan. Dit is de hele essentie van de Wijsheid van Kabbalah, zij spreekt over de verzameling van krachten die in de natuur beschikbaar zijn, hoe wij ze kunnen onthullen, ze dichter bij ons kunnen brengen, via die krachten dichter bij elkaar kunnen komen, en kunnen beginnen aan het herstellen van het systeem zoals het bestond voordat het systeem van de gemeenschappelijke ziel Adam HaRishon gebroken werd.

In dit systeem was iedereen met elkaar verbonden en begreep iedereen elkaar alsof ze tot één lichaam en één geest behoorden, en één geheel waren met een gemeenschappelijk verlangen en dezelfde intentie. Op deze manier bestaan de organen in een gezond lichaam, elk orgaan weet wat het moet doen om het leven van alle andere organen in stand te houden.

Daarom adviseren Kabbalisten ons om in een groep te werken, om op die manier geleidelijk te gaan voelen hoe de onderlinge steun ons helpt om het systeem te ontdekken dat Adam heet, dat wil zeggen: gelijkvormig (Domeh) aan de Schepper, de kracht van geven. Wij zullen ons werkelijk met elkaar voelen als één kracht met één geest en één gevoel, in liefde en eenheid.

Daarom organiseren wij Kabbalistische groepen waarin wij proberen te leren hoe wij volgens de wetten van verbinding kunnen leven en naar de tweede verdieping van de werkelijkheid kunnen opklimmen.

Dan zullen we het universum in zijn ware vorm onthullen en ontdekken dat het universum veel omvangrijker en meer verbonden is dan we dachten. We leren de krachten van de Natuur kennen omdat we zien hoe ze deze wereld van het ene einde tot het andere doordringen. Dit betekent dat wij de Schepper, de Hoge Kracht, bereiken door naar Zijn niveau op te stijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/learning-to-exist-according-to-the-laws-of-connection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Convention in Turkey 2022, “A Prayer Lishma,” Lesson 3

Related Material:

Final Development on the Ground Floor

If We Want to Live like Humans

I and the Universe Are One Common Whole

Filed under: Adam-The Common Soul, Conventions, Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Events, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Alles in het leven ontwikkelt zich vanuit de vrouw

627.1Alles in het leven ontwikkelt zich vanuit de vrouw. Mannen vinden en veroveren nieuwe landen, steken oceanen over en ontdekken nieuwe continenten. Maar dan komt de vrouw en daardoor komt er een nederzetting met huizen en kinderen, het land gaat zich ontwikkelen.

Wij mannen hebben een bepaald stadium van het spirituele pad afgelegd en daarom is nu de tijd gekomen waarin de vrouwen zich bij ons moeten voegen om ons te helpen om het spirituele land binnen te gaan en ons er te vestigen. Laten we hopen dat het dit jaar al in de praktijk zal worden gerealiseerd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/everything-in-life-develops-from-a-woman/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt maandag a.s.

From a Conversation at the Unity Event “Unity Tent” 10/13/22

Related Material:

Why Does A Man Need A Woman?

The Spiritual Path Of A Man And A Woman

It All Starts With A Woman

Filed under: Spiritual Work, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

De diagnostische en genezende kracht van de Torah

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom volgt de feestdag Simchat Torah (vreugde over de Torah) onmiddellijk op Soekot?

Antwoord: Tijdens de zeven dagen van Soekot, als ik in de Soeka ben – wat betekent dat ik omgeven word door het omringende Licht – wordt mijn wezen gecorrigeerd. Dit Licht bereikt mij via de Schach (takken die de Soeka bedekken), dit is op zich een groot spiritueel mechanisme.

Ik heb elke avond gasten, Abraham, Isaak, Jacob, Mozes, Aäron, Jozef en David, ieder van hen symboliseert een speciale eigenschap in een mens. Met andere woorden, het gaat om krachten waardoor mijn eigenschappen gecorrigeerd worden door ze van kwaad in goed te veranderen.

Ik doe mijn innerlijk werk op het pad naar correctie en daarbij gebruik ik de Torah als de kracht van correctie, dankzij die kracht ben ik in staat het kwaad in mij te identificeren en wel zodanig dat er uiteindelijk niets meer van overgebleven is.

Na deze diagnose transformeert de Torah het kwaad in mij naar goedheid en dan lijk ik op de Schepper, de absolute goedheid. Ik word vervuld van liefde en geven aan anderen en via hen aan Hem, want het is eigenlijk hetzelfde. Zo ontdek ik wat men noemt “de hele wereld is vol van Zijn glorie”. Hij is in alles – waarvan ik denk dat het buiten mij is – aanwezig.

Vraag: De feestdag Simchat Torah symboliseert vreugde. Waar is een mens eigenlijk vol vreugde over tijdens deze feestdag?

Antwoord: Over het feit dat hij de Torah correct heeft gebruikt en zich heeft gecorrigeerd tot gelijkvormigheid aan de Schepper.

Vraag: Waarom is het zo heerlijk om op de Schepper te lijken?

Antwoord: Omdat wij hechting en gelijkvormigheid aan Hem hebben bereikt, nu kunnen wij evenveel aan Hem geven als Hij aan mij geeft. Zo zijn we gemaakt, er is geen verhevener staat voor ons.

Vraag: Maar toch, wat is erachter verborgen?

Antwoord: Ik ben geschapen als een verlangen om genot te ontvangen, dus in een staat van volledige gelijkvormigheid aan de Schepper, ontvang ik genot van Hem. Door al het kwade te transformeren naar goedheid, naar gelijkvormigheid aan de Schepper, begin ik alle goedheid en een oneindige overvloed van Hem te ontvangen. Want ik wil ook oneindige overvloed geven.

Zo beschrijft de feestelijke symboliek van de maand Tisjri het pad naar het einde van de correctie, dan volgt daarop de achtste dag, Shemini Atzeret en daarna valt er niets meer te corrigeren. Het woord “Atzeret” komt van het Hebreeuwse woord “stoppen – Atsar”, hiermee wordt het einde van de correctie gesymboliseerd.

We vergelijken deze volmaakte staat met een granaatappel. Al mijn 613 verlangens zijn de zaden van de granaatappel die uiteindelijk van kwaad naar goed zijn veranderd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2014/10/the-diagnostic-and-curative-power-of-the-torah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “A New Life” 10/5/14

Related Material:

Preparation For Receiving The Torah: The Light Of Correction

A Joyful Giving Of The Torah Holiday

From The Giving Of The Torah To The Giver Of The Torah

Filed under: Holidays, Israel, My Similarity to the Creator, Nations of the World, The Creator, Torah | Add Comment →

 

Wat zijn Sefirot?

laitman_608_02Vraag van Facebook: Wat zijn Sefirot?

Antwoord: Een Sefira is iets wat schijnt. Het is allemaal heel eenvoudig. Ons ego dat alles wil opslokken, is een object dat helemaal zwart is, het kan niet schijnen. Maar als het zich sluit en in de tegengestelde richting gaat werken, met de intentie om te geven, gaat ons ego het Licht en alles wat daarbij hoort, reflecteren.

Een zwart gat bijvoorbeeld, dat het licht inslikt, weerkaatst de lichtstralen niet, dus dan kunnen we het object zelf ook niet zien. Maar als het schijnt en de lichtstralen niet inslikt, maar ze juist weerkaatst, kan iedereen het zien.

Een Sefira is het ego dat tot een bepaald niveau gecorrigeerd is, in zekere mate. Daarom schijnen ze en worden ze Sefirot genoemd, afkomstig van het Hebreeuwse woord “saffier” – stralend.

We zijn zo gemaakt dat er tien delen in ons zijn, wij moeten ervoor zorgen dat ze allemaal ten volle stralen. Deze staat wordt “het complete einde van de correctie van de mens” genoemd, dan wordt hij een mens van Licht.

Vraag: Wordt dit in de Torah bedoeld als er staat dat Mozes straalde?

Antwoord: Ja. Er kwamen stralen van Licht uit zijn hoofd. Maar helaas klinkt het in de vertaling als “hoorns”, want “straal” en “hoorn” zijn twee betekenissen van hetzelfde woord.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2017/03/what-are-the-sefirot/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/6/17

Related Material:

The Spiritual Body In The Form Of Sefirot

Me And My First Nine Sefirot

Everything Consists of The Same Ten Sefirot

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment →

Synapsen voor het overbrengen van spirituele informatie

214Kabbalah is de wetenschap die gaat over de manier waarop we de onthulling van de Schepper in onze wereld kunnen bereiken, Hem zodanig kunnen gaan voelen en gewaarworden dat we het kunnen doorgeven aan andere mensen en aan de volgende generaties. Kabbalah leert ons hoe wij de werkelijkheid kunnen waarnemen die we met onze vijf gewone zintuigen niet kunnen voelen.

Maar als deze niet kan worden waargenomen met onze waarnemingsorganen, hoe kunnen wij die werkelijkheid dan waarnemen met ons denkvermogen? Dat kan niet! Ons denken is immers het resultaat van indrukken uit onze wereld. In de mate waarin wij ons in deze wereld ontwikkelen, bouwen we verschillende vormen, onderscheidingen en beelden op, allerlei verbindingen en synapsen in onze hersenen.

Daarom zijn we niet in staat om de spirituele wereld waar te nemen. Daarvoor moeten we nieuwe waarnemingsorganen ontwikkelen: in ons denken en ons hart moeten wij nieuwe verbindingen tot stand brengen die bij een gewoon mens niet aanwezig zijn. Dit is mogelijk.

Als wij zulke verbindingen geleidelijk opbouwen, werken ze als synapsen in de hersenen en verbinden ze voor ons allerlei begrippen en tegenstellingen met elkaar. In wezen zijn het formules om alles wat er in materie en in de ruimte aanwezig is met elkaar te verbinden.

Op deze manier bouwen we kelim (vaten) om de werkelijkheid in onszelf waar te nemen die boven de fysieke zintuigen en het verstand uitstijgt en gaan we de spirituele wereld voelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/synapses-for-transmitting-spiritual-information/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 8/10/22, Baal HaSulam “The Teaching of the Kabbalah and Its Essence”

Related Material:

Perceiving The Hidden Realm Of The Universe

Man Is An Instrument For Perceiving Reality

Is It Possible To Attain An Objective Picture Of Reality?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Kabbalah Study, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat er met de ziel gebeurt als het lichaam sterft

571.04Vraag: Wat gebeurt er met een mens, met zijn ziel, als hij sterft?

Antwoord: Als een mens sterft, sterft zijn lichaam en neemt hij zichzelf niet langer via zijn lichaam waar. Dat is alles. 

Maar zijn Reshimot blijven bestaan. Een Reshimo is een spirituele herinnering, een keten aan informatie over de toekomstige staten van die Reshimo. Ze zijn opgenomen aan het begin van de schepping tot aan het einde daarvan. En vanaf het moment dat zijn lichaam sterft, gaat hij verder met de realisatie van deze keten, in andere vormen, zonder zich in een fysiek lichaam te bevinden en zonder zijn bestaan via dat lichaam waar te nemen.

Vraag: Is er dan enig besef dat dit mijn Reshimo is?

Antwoord: Ja. Maar niet zoals nu.

Vraag: Beter of slechter?

Antwoord: Dat hangt van zijn leven af.

Vraag: Dus het besef dat ik besta blijft enigszins?

Antwoord: Natuurlijk. Er verdwijnt niets.

Vraag: En wat gebeurt er dan met de ziel?

Antwoord: De ziel is dat deel van het verlangen dat zich heeft gecorrigeerd en verenigd met de mensheid om er een goede invloed op uit te oefenen. Dus de ziel vervolgt haar bestaan in de totale omvang van het geheel van het verlangen. Dit is een andere verwerkelijking, een hogere.

https://laitman.com/2022/08/what-happens-to-the-soul-when-the-body-dies/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 7/12/22

Related Material:

What Happens To The Soul After Death?

What Remains After A Person Dies?

What Happens To A Person’s Soul When He Dies?

Filed under: Body and Soul, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is uw mening over gendergelijkheid? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat is uw mening over gendergelijkheid?

De natuur heeft een specifiek onderscheid gemaakt tussen de geslachten en ons in een ongelijke situatie geplaatst. Mannelijke en vrouwelijke delen zijn in de natuur noodzakelijk voor geboorte en voortplanting. Als we proberen om het verschil tussen de geslachten kunstmatig op te heffen en hun invloed en aantrekkingskracht teniet te doen, zullen we geen volgende generatie meer hebben. De drang om de geslachten volledig gelijk te behandelen ontstaat juist in onze tijd, waarin mensen hun oriëntatie kwijt zijn geraakt, niet meer weten hoe ze verder moeten en dus met ideeën komen dat er gelijkheid moet zijn op een plek waar de natuur ongelijkheid heeft geschapen.

We moeten dus onderscheid maken tussen de ongelijkheid tussen de geslachten die de natuur heeft veroorzaakt en de door de mens veroorzaakte misvorming van de natuur, die tegenwoordig de gelijkheid tussen de geslachten te ver heeft doorgevoerd – het is iets wat niet in onze handen ligt om te veranderen.

Als we ons steeds meer laten beïnvloeden door de mening die het onderscheid tussen man en vrouw opheft, zullen we steeds meer getuige zijn van de verloedering van de samenleving. De uitbreiding van een dergelijke opvatting tot hét aandachtspunt van de publieke opinie zou betekenen dat er geen kinderen meer ter wereld komen. We zouden onze belangstelling voor elkaar verliezen, geen gezinnen meer hebben en geen volgende generatie.

Het is echter ook belangrijk om in te zien waarom we tegenwoordig meer onevenwichtigheid ervaren tussen het concept van ons innerlijke ik en onze uiterlijke manifestatie. In het verleden hadden we dergelijke problemen niet op zo’n grote schaal als nu, d.w.z. dat een vrouw een vrouw was en een man een man.
Onze tijd wordt echter gekenmerkt door een overmaat aan egoïstische groei. Ons ego heeft zich in de loop van de millennia ontwikkeld via fasen van basale verlangens naar voedsel, seks en gezin, vervolgens naar sociale verlangens naar geld, eer, controle en kennis, en nu zijn we ermee begonnen om de drempel te overschrijden op het punt waar onze egoïstische benadering van het leven ons niet langer kan bevredigen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij tegenwoordig zulke onrealistische en onredelijke egoïstische mutaties zien verschijnen.

Wij moeten door deze stadia van de wildgroei van het egoïsme heen om ons bewust te kunnen worden van de mislukking ervan: wij kunnen onszelf namelijk niet vervullen en geen geluk vinden als het ego onze manier van leven bepaalt. Uiteindelijk zullen wij het menselijk ego ontmaskeren als de enige slechte eigenschap in het bestaan, dit in tegenstelling tot de andere niveaus van de natuur, het menselijk ego plaatst ons tegenover de natuur in haar meest basale aspecten.

De twee verschillende geslachten in de natuur zijn essentieel voor de ontwikkeling van de maatschappij en het leven in het algemeen. Er is geen superioriteit of inferioriteit tussen de seksen – alleen complementariteit. In plaats van de natuur te vervormen met onze door de mens gemaakte definities – die ons niet gelukkiger en meer voldaan maken – zouden we er verstandiger aan doen om de manieren waarop we elkaar kunnen aanvullen te bevorderen en daardoor de waarde van onze positieve menselijke verbindingen te verhogen: tussen partners, in de samenleving en in onze relaties over de hele linie.
Door positieve menselijke banden te smeden en in de hele samenleving een sfeer van wederzijds respect, steun en aanmoediging te ontwikkelen, scheppen wij de voorwaarden om zin, geluk en echte vervulling te vinden, dat hebben we namelijk uiteindelijk nodig.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/07/what-is-your-take-on-gender-equality-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on KabTV’s “Close-Up. The Future of Humanity” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on July 17, 2011. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash.

Filed under: Man and Woman, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Is het mogelijk om je vijand lief te hebben? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Is het mogelijk om je vijand lief te hebben?

Een mens die zijn vijanden niet haat, bestaat niet. Maar naast de haat die wij voor onze vijanden voelen, moeten wij ook onderzoeken hoe we een situatie kunnen bereiken waarin we hen zullen liefhebben. Het unieke van zo’n benadering is dat wij met onze kracht van goedheid en liefde onze vijand ertoe kunnen dwingen om ons lief te hebben.

Waarom merken wij dan dat het goede dat wij nu in ons hebben, niet voldoende is om sterker te zijn dan onze vijanden? Wij moeten daarvoor eerst kleine groepen vormen met mensen die ook het verlangen hebben om anderen lief te hebben als zichzelf, in die groepen gaan wij dan op een goede, vriendelijke manier met elkaar om.

Het is dus mogelijk om onze vijanden lief te hebben door in kleine eenheden of groepen te oefenen met de liefde voor anderen, en geleidelijk aan zal er in zo’n proces een grote kracht opgebouwd worden die zelfs in staat is om goedheid en liefde voor onze vijanden uit te dragen. De Wijsheid van Kabbalah heeft veel materiaal over dit onderwerp en biedt een praktische methode waarmee we zo’n staat van zijn kunnen bereiken.

Based on the video “Is it Possible to Love Your Enemies?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/07/is-it-possible-to-love-your-enemy-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →