Tag Archives: Kabbalah Studie

Voor altijd een jonge ziel

244Opmerking: U hebt studenten die lang bij u studeren, studenten die vroeger opvliegend en brutaal waren en later veranderd zijn, ze werden geduldiger.

Mijn antwoord: Karakter heeft niets met spiritualiteit te maken.

De ziel heeft geen leeftijd, zij is altijd jong. Als zij voortdurend geüpdatet wordt, is die mens tot de allerlaatste minuut een kind. Hij verwondert zich over de wereld en kijkt naar alles met wijdopen ogen, want voor hem is de wereld altijd nieuw!

Soms kijk je naar mensen: zwaarwichtig, vol met allerlei informatie. Realiseer je dan dat je naar een leeg mens kijkt, er is niets in hem aanwezig! Als hij zich niet elke minuut daarvan bevrijdt en de wereld niet als nieuw voelt vanuit zijn vernieuwende kwaliteiten, is hij dood, dan valt er niets van hem te leren, niets aan hem te vragen. Hij doet alleen maar alsof hij belangrijk is omdat hij dode kennis heeft verzameld en bang is om die kennis kwijt te raken.

Opmerking: Het gebeurt wel dat sommige studenten in het begin heel veel kritiek hebben, maar als ze door bepaalde staten gaan toleranter en begripvoller worden.

Mijn antwoord: Ja, je hoeft geen revolutie te maken. We moeten uitzoeken wat het probleem is en ons daarop afstemmen.

Het probleem is dat je in spiritualiteit iemand anders niet moet corrigeren, je moet jezelf corrigeren. In spiritualiteit moet je er niet naar streven om iets te onthullen of te ontvangen, maar om ervoor te zorgen dat ik een verlangen heb om te ontvangen, een verlangen om te onthullen! Dan zal spiritualiteit zich in mij manifesteren.

In wezen ben ik in een oceaan van oneindig genot en oneindige kennis. In de mate waarin ik daar een verlangen naar heb, zal ik vervuld worden. We moeten dus niet werken om vervuld te worden, maar om het verlangen ernaar.

Dit is een heel serieus psychologisch probleem dat niet erg duidelijk is voor mensen in onze wereld, want het gaat over een andere wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/forever-young-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Proper Self-analysis” 1/21/12

Related Material:

Every Moment A Person Must Be New

To Be Reborn Each Day

Increasing Our Sensitivity

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Geen vertrouwen, maar check

49.01Vraag: Hoe kunnen wij de omgeving gebruiken om de Schepper te bereiken? Wie kunnen wij in deze wereld vertrouwen om tot de Schepper te komen?

Antwoord: Niemand. Wat betekent dat, vertrouwen? Wat is dat voor een kinderlijke houding? Een kind vertrouwt een volwassene, geeft hem een hand en als er tegen hem wordt gezegd waar ze heengaan, gaat hij mee.

Het tegendeel is waar, wij trainen een mens om constant te checken, constant te analyseren: Waar ben je, waarvoor, hoe, waarom? In geen enkel geval kan er sprake zijn van een ongegrond vertrouwen in iemand of in iets, zoiets bestaat niet in Kabbalah!

Geloof is de Hoge Kracht die zich in je kleedt en je de eigenschap van geven schenkt. Het is niet zoals in onze wereld waar ik, als ik iets geloof, met gesloten ogen verder ga. Over zoiets gaat het helemaal niet!

Hier wordt je geleerd om met open ogen naar alles te kijken, alles te controleren en niets te vertrouwen. Dit gaat over een wetenschap – volkomen helder, afkomstig uit de praktijk. Zelfs dingen die in de gewone wetenschap niet experimenteel worden bereikt, worden hier bereikt.

Vraag: Stel dat iemand naar een groep Kabbalisten komt, mensen die op weg zijn naar een doel, wat moet dan zijn houding zijn?

Hij moet voortdurend analyseren en tegelijkertijd proberen dit systeem te vertrouwen. Hoe zou hij dat in dit geval niet kunnen vertrouwen? Hij moet immers vooruit?

Antwoord: Wat valt er te vertrouwen? Ik kan alleen maar vooruit als ik de eigenschap van geven heb verworven, de eigenschap die geloof wordt genoemd. Ik werk ermee zoals met elke kracht die in de natuur bestaat, maar niet in mijn verbeelding, zoals in onze wereld.

Vraag: Gewoonlijk vertrouwt iemand op zijn mening omdat hij een bekend analyse mechanisme bezit. Maar dit is tot op zekere hoogte verkeerd, want het egoïsme creëert een bepaald hokje dat ik waarneem. Is het mogelijk om hierbij hulpmiddelen te vinden, maar geen domme aanname, zodat er een ware analyse is en je je niet vergist?

Antwoord: Je hebt te maken met een duidelijke analyse van je staten, je onderzoekt alles in jezelf, daarom kunnen er hier geen fouten gemaakt worden. Er herhaalt zich zoveel bij jezelf, in jezelf, volgens het boek (Kabbalah boek dat bestudeerd wordt) en samen met anderen. Je ziet dat zij de dingen beschrijven die ook met jou gebeuren. Dan zie je dat de schrijvers werkelijk gelijk hebben en dat jij ook door zulke dingen heengaat. Kabbalah gaat dus over iets totaal anders.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/not-a-trust-but-a-check/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Whom to Believe in This life?” 1/28/12

Related Material:

Faith According To Kabbalah

Faith Above Reason Is Bestowal Above Reception

Faith Above Reason

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Maak een doorbraak in je hart

527.02Vraag: Er is een verhaal dat Darwin lange tijd zijn evolutietheorie uitlegde aan een edelman. De man luisterde en was het eens met de perfecte logica van de wetenschapper. Tenslotte zei Darwin: “Bent u het er nu mee eens dat de mens van de aap afstamt?” De edelman antwoordde: “Misschien u wel, maar ik niet.”

Veel mensen schrijven u: “Inderdaad, de wereld is egoïstisch. Egoïstische mensen, buren, vrienden en zelfs familieleden. Maar ik voel het niet zo. Ik geef en ik heb lief.”

Waarom kan iemand niet diep tot zichzelf doordringen en zeggen: “Zo ben ik,” en het dan echt voelen?

Antwoord: Hij voelt het niet. We kunnen niet buiten onszelf kijken! Misschien een beetje, misschien, maar niet overal en altijd. Soms voel ik wat wroeging over het verleden; maar dat is maar voor een deel. Af en toe gebeurt het, misschien een tiental keren in mijn hele leven.

Vraag: Maar ik hoef mezelf toch niet te pijnigen?

Antwoord: Absoluut niet! Dat ego beschermt ons er juist voor en laat ons de waarheid niet zien.

Vraag: Maar u zegt ook dat het de waarheid is als je besef hebt van je kwaad, niet het kwaad van een ander, maar je eigen kwaad. Als dat zo is, hoe kunnen we het dan benaderen?

Antwoord: We gaan aan onszelf werken. We trekken het Hoge Licht aan door speciale handelingen – onderlinge toenadering – en dan gaan we voelen dat we werkelijk egoïstisch zijn.

Je moet echt een doorbraak maken in jezelf. De strijd is dat je in je eigen hart komt, niet in het hart van de ander.

Vraag: U spreekt altijd over verbinding, dichter bij anderen komen, enzovoort. Hoe dringt dit door in je hart? Laten we zeggen dat ik me probeer te verbinden met iemand die ik haat of misschien niet mag.

Antwoord: Begin niet met iemand die je haat.

Vraag: Als het gaat om een goede verbinding, een algemene toenadering. Hoe komt het dan in mijn hart?

Antwoord: Dit opent je hart en brengt het dichter bij andere harten. Dit zijn de eerste stappen die nodig zijn.

Vraag: Worden die stappen ingewikkelder?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Wat is dan de grootste uitdaging? Kunt u ons vertellen wat het einddoel is? Wat de laatste fase is? Wat we bereiken?

Antwoord: Dat weet ik nog niet.

Het is de totale correctie van alle wezens die je in je hart kunt opnemen. Het zal ze omvatten, ze allemaal een plaats geven en ze met je liefde vullen.

Vraag: Neem ik dan de hele wereld in mezelf op?

Antwoord: In mezelf. En ik vul alles met liefde.

Vraag: U zegt altijd dat de naam van de Schepper liefde is. Betekent dit dat ik dan vervuld ben met de Schepper?

Antwoord: Ja, je bent vervuld met de Schepper. Je neemt alle verlangens in jezelf op, alle eigenschappen van alles wat bestaat, en je vult het allemaal met de Schepper, dat betekent: met Liefde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/breaking-through-to-your-heart/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/22/22

Related Material:

“Take Off The Rose-Colored Glasses!”

When We No Longer Want to Hurt Others

Between The Monkey And The Creator

Filed under: News, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het verschil tussen Atzmuto en Licht

610.2In The Study of The Ten Sefirot (De Studie van de Tien Sefirot) staat geschreven dat er een verschil is tussen Atzmuto en Licht. Atzmuto kunnen we niet bereiken, het is de oorsprong van de schepping. En Licht is datgene wat vanuit deze oorsprong emaneert en verdergaat met het voortbrengen van veel verschillende soorten schepping.

Baal HaSulam schrijft dat Licht met name in vorm verschilt van Atzmuto omdat de eigenschap van de schepping, het verlangen om te ontvangen, inherent is aan het Licht. Dit geldt niet voor Atzmuto.

Vraag: Kunnen we zeggen dat Atzmuto de essentie van de Schepper is? Dat er in de Schepper geen enkele gedachte is om iets voor Zichzelf te ontvangen?

Antwoord: De Schepper is de bron van alles wat bestaat. In Hem is alles. Maar we kunnen niet veel over Hem zeggen omdat wij niets over Hem weten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-difference-between-atzmuto-and-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of The Ten Sefirot (TES)” 1/1/23

Related Material:

Kabbalistic Terms: “Atzmuto”

What Is Atzmuto?

The Creator And Atzmuto

Filed under: Kabbalah Study, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

Is het de bedoeling dat wij slagen?

557Deze ene gedachte …. is wat werkt, te vergelijken met de kracht die in het object werkzaam is. Daarom is datgene wat in Hem alleen een gedachte is, een bindende wet in de schepselen. Want Hij sloeg ons gade om ons vreugde te brengen, noodzakelijkerwijs kwam het in ons op om Zijn overvloed te ontvangen (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, “Inner Observation,” Chapter 5, Item 22).

Opmerking: In principe is alles dus niet zo slecht, want het is de bedoeling dat wij slagen.

Mijn antwoord: Het is de bedoeling dat wij slagen, maar via een heel lange weg waarop wij onze natuur leren erkennen en corrigeren. 

Het is echter wel zo dat wij deze staat voor honderd procent zullen bereiken, omdat Hij de bedoeling had om ons vreugde te brengen en Hij in ons het verlangen heeft geschapen om het genot te ontvangen dat Hij geeft.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/are-we-destined-to-succeed/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 12/18/22

Related Material:

The Purpose of Our Existence

Mandatory Condition

Absolute Fulfillment

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De letters van het boek De Zohar drukken verbindingen uit

526Vraag: Drukken de letters, waarover De Zohar spreekt, de soorten van verbindingen tussen ons uit?

Antwoord: Natuurlijk! Alleen de verbinding tussen ons! Zonder de verbindingen tussen zielen zouden de auteurs van De Zohar niets hebben kunnen bereiken. Alles wordt bereikt in het netwerk van verbindingen tussen ons.

Wat bereiken we? Krachten van geven. De totaliteit van deze Krachten van geven wordt de Schepper genoemd (Bo-Re, Kom en Zie), wij onthullen Hem in de verbinding tussen ons, het is de eigenschap van geven en liefde.

Als we dit bereiken in de vorm van Krachten, is ons verlangen: een kli te vormen om het Licht te onthullen. Als wij daarin een indruk ervaren, het Licht, is dat de Schepper, het Licht dat in een kli onthuld wordt, in een verlangen. Er bestaat niets anders.

Alles wat wij in De Zohar lezen of in andere boeken van Kabbalisten – zijn de indrukken van een mens, een Kabbalist, vanuit wat hij in zijn verlangens heeft bereikt van de Kracht van geven, volgens gelijkheid van vorm. Hij vertelt ons over zijn verlangens, over de Kracht die hij heeft bereikt, over zijn indrukken die hij in een bepaalde uiterlijke vorm uitlegt.

Het kan in muziek worden uitgedrukt, in liederen en in mooie woorden, het kan ook worden uitgelegd in de taal van Kabbalah, de Talmoed of legenden. Uiteindelijk is het zo dat Kabbalisten aan ons uitleggen wat zij spiritueel bereikt hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-letters-of-the-book-of-zohar-express-connections/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/26/11, The Book of Zohar, “Truma (Donation),” “A Persimmon and a Sedan Chair”

Related Material:

Revealing The Words Of The Zohar

Opening The Book Of Life

Zohar For All

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Lege discussies

511.01Mensen die de Hoge Wereld niet bereiken, praten heel vaak graag over Kabbalah. Hoe kunnen zij erover praten als ze niet in staat zijn om deze methode toe te passen? Ze begrijpen helemaal niet wat het is en trekken hun conclusies naar analogie van iets waarvan ze denken dat het erop lijkt, het hindoeïsme of allerlei psychologische of spirituele praktijken, en daar laten ze het dan bij.

Wij besteden er geen aandacht aan. Wat moet je met mensen die praten over dingen die ze niet voelen en niet zelf hebben ervaren? Dat is niet serieus en het is onwetenschappelijk. Het wordt gedaan door mensen die ofwel wat filosoferen zonder het materiaal te kennen, of hun mening geven zonder er ook maar iets van te begrijpen.

Ik heb zulke mensen ontmoet en soms moest ik naar hen luisteren, omdat het niet fatsoenlijk is om iemand te vertellen dat hij klein en dom is, hoewel hij er misschien belangrijk uitziet, opgeblazen als een kalkoen, en misschien zelfs wetenschapper is.

In de regel begrijpen serieuze wetenschappers dat dit hun vakgebied niet is. Ze verdiepen zich niet in wat ze niet zelf hebben onderzocht. Dat geldt alleen voor filosofen, allerlei mystici en journalisten, zij die denken dat ze iets begrijpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/empty-discussions/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Kabbalah about Cults” 12/18/13

Related Material:

The Difference Between The Human Degree And The Rest

Less Talk, the Cleaner the World

The Power Of Silence

Filed under: Kabbalah Study, Science | Add Comment / Ask Question →

 

De leraar bedriegen

549.02Vraag: Is de waarneming van het aardse leven van uw student even open voor u als het spirituele leven?

Antwoord: Nee, het aardse leven van mijn student is niet het gebied waarin ik contact met hem heb. Absoluut niet. Ik hoef niet te weten wat iemand doet. Ik voel wat er met hem gebeurt in zijn spirituele ontwikkeling, maar niet op fysiek gebied.

Vraag: U weet misschien niet eens waar hij op een bepaald moment is, bijvoorbeeld onderweg of op een bepaalde plek?

Antwoord: Nee, dat weet ik niet.

Vraag: Dus uw student kan u bedriegen door te zeggen: “Ik was er net,” maar in werkelijkheid…

Antwoord: Fysiek? Natuurlijk kan hij dat! Zijn laagste spirituele niveau, is namelijk niet in mij aanwezig.  Alleen zijn spirituele ontwikkeling is in mij.

Vraag: Beïnvloedt de student, door een of ander bedrog te plegen ten aanzien van de leraar, daarmee zijn spiritualiteit?

Antwoord: Dat doet hij ongetwijfeld.

Vraag: En voelt u hoe dat verandert?

Antwoord: Ik weet niet waarom, maar het feit dat zijn val plaatsvindt, zie ik, ik voel het.

Vraag: Wat is bedrog eigenlijk?

Antwoord: Bedrog is een doelbewuste discrepantie tussen het lagere en het hogere, tussen jou en een vriend, als jullie dichterbij elkaar kunnen komen, maar dat bewust niet doen. Dat is een heel slechte daad omdat het een dubbele afstand veroorzaakt.

Dat wil zeggen, je zet de verbinding die je tussen jezelf en anderen zou kunnen maken, niet alleen op afstand, maar je plaatst jezelf tegenover de ander. Dit is de sluwheid van de slang.

Vraag: Hoe kan een mens zichzelf beschermen tegen dit bedrog?

Antwoord: Alleen door de grootheid van het Doel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/to-deceive-the-teacher/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Deceive the Teacher” 12/21/13

Related Material:

When You Diminish The Importance Of The Rav, You Fall

Internal Disagreement With The Teacher Leads To External Distance

Like Student, Like Teacher

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Geleidelijke toegang tot de Wijsheid van Kabbalah

962.7Opmerking: Vanwege de toenemende populariteit van Kabbalah en de ontwikkeling van de Bnei Baruch organisatie, zijn er veel opvattingen over de manier waarop wij Kabbalah moeten classificeren. Sommigen beschouwen het als een sekte. Men vindt bijvoorbeeld dat het je het juiste recept voor succes en geluk biedt, alleen voor jou.

Mijn antwoord: Er is in Kabbalah niets persoonlijks bij of “alleen voor jou”. Het kan alleen voor iedereen zijn, want het universum is iets gemeenschappelijks, alles is met alles verbonden, er kan daarin geen geluk zijn voor één persoon.

Opmerking: Volgens de classificatie van sektes opent de eerste ontmoeting een volledig nieuwe manier van kijken voor mensen.

Mijn antwoord: Nee, dit is niet het geval in Kabbalah. Als je Kabbalah gaat studeren, ga je je realiseren dat je voor iets volkomen nieuws staat. Maar wat het precies is, begrijp je niet.

Het kost een mens veel tijd om ermee vertrouwd te raken. Eerst moet hij zijn zintuigen voorbereiden en ze uitbreiden. Hij moet gaan werken voor geven en dan zal hij in deze eigenschap die hij verworven heeft, de Hoge Wereld gaan voelen waar we over spreken.

De Hoge Wereld is de wereld die gevoeld wordt in onze altruïstische verlangens. Zolang ik ze niet heb, onthul ik niets. Ik voel alleen dat het werkelijk iets bijzonders is: groot, diep en oud. Maar dit is een heel algemene indruk. Het kan onjuist zijn. Uiteindelijk is dit alles individueel.

Opmerking: Als een mens iets ongewoons voelt in Kabbalah, laten we zeggen dat hij sommige dingen in het leven checkt….

Mijn antwoord: Nee, dit zijn geen spirituele indrukken, maar allerlei persoonlijke psychologische indrukken die een mens vaak heeft als hij met iets nieuws in aanraking komt – afschuwelijk of mooi, het doet er niet toe. Maar dit is geen Kabbalah.

Hoe kan iemand die net begonnen is met de studie bij de eerste indruk al voelen en begrijpen wat Kabbalah is?! Het heeft helemaal niets met onze wereld te maken.
Daarom moet hij eerst inzien dat er een heel grote, oude wijsheid in besloten ligt. Misschien begrijpt hij er in het begin niets van, maar voelt hij in plaats daarvan alleen dat dit geen mystiek en geen waarzeggerij is, d.w.z. dat het absoluut niet iets is waarover hij ergens anders heeft gelezen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/gradual-entry-into-the-wisdom-of-kabbalah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Kabbalah about Cults” 12/18/13

Related Material:

Fanaticism or Attainment?

Kabbalah Is Not A Sect

True Religion And The Religion Of Exile

Filed under: Kabbalah Study, Religion, Science | Add Comment / Ask Question →

 

Het mechanisme van de “Torah en de geboden”

219.03Vraag: Er staat geschreven dat de Schepper de vervulling van de inspanningen die de Torah en de geboden van ons vragen in deze wereld heeft voorbereid om het verlangen om te ontvangen om te zetten in het verlangen om te geven. Hoe moeten we dit opvatten?

Antwoord: Er bestaat een instrument waarmee wij onszelf kunnen veranderen van ontvangers in gevers, zodat wij ernaar streven om aan elkaar te geven en niet van elkaar te ontvangen. Dit komt door de invloed van de Torah en de geboden op ons.

De Torah en de geboden vormen een mechanisme dat ons beïnvloedt en ons verandert van ontvangers in gevers.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/the-mechanism-of-the-torah-and-commandments/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt dinsdag a.s.

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 12/4/22

Related Material:

What Is Real Life?

Grow From A Naïve Angel Into Adam

The Light Of The Torah And The Influence Of The Mitzvah

Filed under: Commandments, Kabbalah Study, Spiritual Work, Torah | Add Comment / Ask Question →